Zib Publicatie 2020(NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoeken
NB: Dit is de testomgeving voor zibs! (De productieomgeving vind je hier)


Let op!! Dit is niet de meeste recente zib publicatie. Deze is hier te vinden.

Publicatie 2020[bewerken]

Dit is een publicatie. Meer informatie over pre-publicaties en publicaties is hier te vinden.
In onderstaand overzicht staat aangegeven welke zibs deel uitmaken van deze publicatie inclusief de versienummers.
Meer informatie over de publicatie 2020 kunt u vinden in de ReleaseNotes 2020 PDF.png en de secties hieronder.

Zorginformatiebouwstenen publicatie 2020[bewerken]

groep: Administratief, aantal: 7[bewerken]

Betaler-v3.1.1 Contactpersoon-v3.4 Zorgaanbieder-v3.4 Zorgverlener-v3.5
Contact-v4.0.1 Patient-v3.2 ZorgTeam-v1.0

groep: Behandeling, aantal: 7[bewerken]

BehandelAanwijzing2-v1.0 UitkomstVanZorg-v3.2 Verrichting-v5.2 ZorgAfspraak-v1.0
Behandeldoel-v3.2 VerpleegkundigeInterventie-v3.2 VrijheidsbeperkendeInterventie-v1.0

groep: Klinische context, aantal: 25[bewerken]

Alert-v4.1 FunctieZien-v3.1 Pijnkenmerken-v1.0 VoedingspatroonZuigeling-v1.1
AllergieIntolerantie-v3.3 FunctioneleOfMentaleStatus-v3.2 Probleem-v4.4 Wond-v3.3
Blaasfunctie-v3.2 Huidaandoening-v3.3 SOEPVerslag-v1.0 ZorgEpisode-v1.0
Brandwond-v3.4 Infuus-v3.3 SondeSysteem-v3.3 Zwangerschap-v4.0
Darmfunctie-v3.1.1 MedischHulpmiddel-v3.3.1 Stoma-v3.3
DecubitusWond-v3.4 OntwikkelingKind-v1.2 Vaccinatie-v4.0
FunctieHoren-v3.2 Patientbespreking-v1.0 Voedingsadvies-v3.2

groep: Medicatie, aantal: 7[bewerken]

Medicatieafspraak-v1.2 MedicatieGebruik2-v1.1.1 Medicatieverstrekking-v2.0.2 Verstrekkingsverzoek-v1.0.3
MedicatieContraIndicatie-v1.0 MedicatieToediening2-v1.1.1 Toedieningsafspraak-v1.0.3

groep: Metingen, aantal: 15[bewerken]

Ademhaling-v3.2 LaboratoriumUitslag-v4.6 O2Saturatie-v3.1 TekstUitslag-v4.4
Bloeddruk-v3.2.1 Lichaamsgewicht-v3.2 Polsfrequentie-v3.3 Visus-v1.0
DAS-v1.0 Lichaamslengte-v3.1.1 Refractie-v1.0 Vochtbalans-v1.0.1
Hartfrequentie-v3.4 Lichaamstemperatuur-v3.1.2 Schedelomvang-v1.3

groep: Patiënten context, aantal: 17[bewerken]

AlcoholGebruik-v3.2 GezinssituatieKind-v1.2 Opleiding-v3.2 Woonsituatie-v3.3
BurgerlijkeStaat-v3.1 HulpVanAnderen-v3.01 ParticipatieInMaatschappij-v3.1 Ziektebeleving-v3.1
DrugsGebruik-v3.3 JuridischeSituatie-v2.0 Taalvaardigheid-v3.2
Familieanamnese-v3.1 Levensovertuiging-v3.2 TabakGebruik-v3.2
Gezinssituatie-v3.2 Nationaliteit-v3.0 Wilsverklaring-v3.1.1

groep: Scorelijsten, aantal: 14[bewerken]

ApgarScore-v1.0.1 DOSScore-v1.0 Pijnscore-v4.0 StrongKidsScore-v1.1
BarthelIndex-v3.1 FLACCpijnScore-v1.1 SNAQ65+Score-v1.2 TNMTumorClassificatie-v1.0
ChecklistPijngedrag-v1.1 GlasgowComaScale-v3.2 SNAQrcScore-v1.1
ComfortScore-v1.1 MUSTScore-v3.1 SNAQScore-v3.2

groep: Subbouwstenen, aantal: 8[bewerken]

Adresgegevens-v1.1 Bereik-v1.0.1 FarmaceutischProduct-v2.1.2 Naamgegevens-v1.1
AnatomischeLocatie-v1.0 Contactgegevens-v1.2 GebruiksInstructie-v1.2.1 TijdsInterval-v1.0

groep: Zelfzorg, aantal: 10[bewerken]

Mobiliteit-v3.3 VermogenTotMondverzorging-v3.1 VermogenTotVerpleegtechnischeHandelingen-v1.0.1 VermogenTotZichWassen-v3.1.1
VermogenTotDrinken-v3.1.1 VermogenTotToiletgang-v3.1.1 VermogenTotZelfstandigMedicatiegebruik-v1.0.1
VermogenTotEten-v3.1.1 VermogenTotUiterlijkeVerzorging-v1.0.1 VermogenTotZichKleden-v3.1.1

Nieuwe bouwstenen en vervallen bouwstenen in publicatie 2020[bewerken]

In publicatie 2020 zijn een aantal nieuwe bouwstenen toegevoegd aan de landelijke set van zibs.
Ook zijn er een aantal bestaande bouwstenen vervallen.

Nieuwe zibs[bewerken]

AnatomischeLocatie (subbouwsteen) Patientbespreking TNMTumorClassificatie ZorgEpisode
BehandelAanwijzing2 Pijnkenmerken Visus ZorgTeam
DAS Refractie VrijheidsbeperkendeInterventie
MedicatieContraIndicatie SOEPVerslag ZorgAfspraak

Vervallen zibs[bewerken]

AlgemeneMeting
BasisElementen
BehandelAanwijzing
VrijheidsbeperkendeMaatregelen

Reden van vervallen[bewerken]

 • AlgemeneMeting
De zib AlgemeneMeting komt te vervallen. Voor dit type generieke bouwstenen wordt vanaf publicatie 2020 een andere aanpak gehanteerd. Zie voor meer informatie de speciale wiki pagina over blauwdrukken.
 • BasisElementen
De reden voor het laten vervallen van de zib BasisElementen is dat er al vanaf het begin van het bestaan van de zibs en de zib BasisElementen discussie en onduidelijkheid is over de gegevenselementen in BasisElementen in relatie tot individuele zibs:
 • Informatiebron: niet voor elke zib klinisch relevant, en bovendien niet voor elke zib duidelijk wat hiermee bedoeld wordt, met name in relatie tot het element Auteur.
 • Onderwerp: impliciet is dit altijd de patiënt. In de sporadische gevallen dat de patiënt niet het onderwerp is, is dit in de betreffende zibs al expliciet gemodelleerd, zoals bijvoorbeeld in FamilieAnamnese.
 • DatumTijd: vaak zijn in zibs meerdere datums en tijdstippen aan de orde en relevant en geeft het basiselement verwarring. In veel zibs is het al expliciet gemodelleerd.
 • Auteur: niet voor elke zib klinisch relevant, en bovendien niet voor elke zib duidelijk wat hiermee bedoeld wordt, met name in relatie tot bron van de informatie en de vastlegger in het dossier.
 • Identificatienummer: niet voor elke zib klinisch relevant en bovendien meestal zonder klinische betekenis. En voor zibs, waar dit niet ter discussie staat, is het vaak al gemodelleerd in de betreffende zib.
Gevolgen van het vervallen van de zib BasisElementen:
 1. Voor zibs, waarvoor dit (klinisch) relevant is, zullen sommige gegevenselementen die in (pre-)Publicaties vóór Publicatie2020 in BasisElementen stonden, in de zib zelf gemodelleerd worden, voor zover dat al niet gedaan is. Daarbij zal de klinische betekenis in de context van de betreffende zib worden gedefinieerd.
 2. Gebruikers van de zibs worden opgeroepen om (via het indienen van een wijzigingsvoorstel op de betreffende zib) aan te geven welke gegevenselementen uit de BasisElementen expliciet gemodelleerd moeten worden, en wat dan de klinische betekenis is, waarvan dat (1.) nog niet gedaan is.
Het feit dat de zib BasisElementen m.i.v. Publicatie2020 niet meer bestaat betekent dat gegevenselementen uit de BasisElementen, die niet expliciet in de betreffende zib gemodelleerd zijn, eventueel toegevoegd kunnen worden bijvoorbeeld en met name in datasets van toepassingen.
 • Behandelaanwijzing
De zib Behandelaanwijzing is vervangen door de zib Behandelaanwijzing2. Als het concept van een zib fundamentele wijzigingen bevat, dan is de afspraak (ook vastgelegd in ISO13972) dat de betreffende zib een andere naam krijgt en een nieuw id, waarmee tevens wordt aangegeven dat er geen sprake is van backwards-compatibility. Dat is voor Behandelaanwijzing het geval, mede door de inbreng vanuit de 1e lijn.
 • VrijheidsbeperkendeMaatregelen
De zib VrijheidsbeperkendeMaatregelen wordt vervangen door de zib VrijheidsbeperkendeInterventie als gevolg van nieuwe wetgeving betreffende onvrijwillige zorg (wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de wet zorg&dwang (Wzd)).

Errata publicatie 2020[bewerken]

Na het verschijnen van publicatie 2020 zijn de volgende fouten in de publicatie aan het licht gekomen.

Issue ZIB-1252
Bouwsteen: VerpleegkundigeInterventie-v3.2 Onderwerp: Aanpassing verwijzing codelijst InterventieNICCodelijst
Bij het concept Interventie staat een verwijzing naar het NIC als een toegestaan codesysteem om een interventie te coderen. Deze keuzemogelijkheid is vervallen. Bij interventie kan dus alleen nog een concept uit SNOMED CT gekozen worden.


Bij het gebruik van publicatie 2020 dienen de bij deze fouten genoemde oplossingen toegepast te worden te worden.
In de volgende (pre)publicatie zullen de issues in de zibs verwerkt worden.

Speciale bouwstenen[bewerken]

Subbouwstenen[bewerken]

Om hergebruik van informatiepatronen, die op zich geen volledig (zorg) concept beschrijven, mogelijk te maken, zijn subbouwstenen gedefinieerd en toegepast.
In tegenstelling tot volledige bouwstenen worden subbouwstenen nooit zelfstandig gebruikt, maar altijd opgenomen (inclusie) in het model van een volledige bouwsteen.
Zie Architectuurdocument, Volume 1, 3.5 PDF.png: “Onderlinge verwijzing tussen zib’s” voor het verschil tussen inclusie en referentie bij verwijzingen naar bouwstenen.
Subbouwstenen zijn te herkennen aan de prefix "nl.zorg.part” in de bouwsteennaam.

Blauwdrukken voor zibs[bewerken]

Met ingang van publicatie 2020 wordt voor de ontwikkeling van nieuwe zibs waar mogelijk gebruik gemaakt van ontwerpblauwdrukken.
Meer informatie over deze blauwdrukken vindt u op de speciale wiki pagina over dit onderwerp. Deze pagina is ook bereikbaar via het hoofdmenu links op de pagina.

Downloads[bewerken]

Onderaan de iedere ZIB wikipagina staan links om de betreffende ZIB in PDF of XLSX formaat te downlowden.
Ook is het mogelijk de hele set ZIB's van deze publicatie in één keer te downloaden als PDFZIP.png(63 MB), XLSXZIP.png of XMIZIP.png bestanden. De laatste bevat tevens de waardenlijsten in XML formaat.

Overige punten[bewerken]

NIEUW!

 • Vanaf prepublicatie 2018#1 worden LOINC en SNOMED CT termen, indien een officiële vertaling beschikbaar is, in de Nedelandse pagina's in het Nederlands weergegeven en in de Engelse in het Engels.
Let op! Publicatie 2020 bevat veel nieuw aangemaakte SNOMED CT codes. Deze codes zitten op moment van publicatie nog niet in de huidige SNOMED CT release. Daardoor worden deze codes foutief aangeduid als 'onbekende code'.
Na het verschijnen van de nieuwe SNOMED CT release wordt dit opgelost.
 • Aan iedere zib wiki pagina is een sectie toegevoegd die aangeeft naar welke andere zibs de bouwsteen verwijst en in welke andere zibs de zib wordt gebruikt.