MaritalStatus-v3.1(2021EN)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Attention!! This is not the most recent version of this information model. You can find the most recent version ''here''.

General information

Name: nl.zorg.MaritalStatus NL.png
Version: 3.1
HCIM Status:Final
Release: 2021
Release status: Prepublished
Release date: 01-12-2021


Back 16.png Back to HCIM list

Metadata

DCM::CoderList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::CreationDate 15-12-2014
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name PM
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.7.9
DCM::KeywordList social history, sociale anamnese, burgerlijke staat, marital status
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::Name nl.zorg.BurgerlijkeStaat
DCM::PublicationDate 01-12-2021
DCM::PublicationStatus Prepublished
DCM::ReviewerList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 08-10-2019
DCM::Supersedes nl.zorg.BurgerlijkeStaat-v3.0.1
DCM::Version 3.1
HCIM::PublicationLanguage EN

Revision History

Only available in Dutch

Publicatieversie 1.0 (15-02-2013)

Publicatieversie 1.1 (01-07-2013)

ZIB-43 Commentaar Astrid van Ginneken op Burgerlijke Staat

Publicatieversie 1.2 (01-04-2015)

ZIB-307 Weghalen CCR/CCD tekst uit Purpose.
ZIB-308 Prefix Overdracht weggehaald bij de generieke bouwstenen
ZIB-342 Tekst sectie Instructions aangescherpt, Tracability other Standards leeggemaakt.

Incl. algemene wijzigingsverzoeken:

ZIB-94 Aanpassen tekst van Disclaimer, Terms of Use & Copyrights
ZIB-154 Consequenties opsplitsing Medicatie bouwstenen voor overige bouwstenen.
ZIB-200 Naamgeving SNOMED CT in tagged values klinische bouwstenen gelijk getrokken.
ZIB-201 Naamgeving OID: in tagged value notes van klinische bouwstenen gelijk getrokken.
ZIB-309 EOI aangepast
ZIB-324 Codelijsten Name en Description beginnen met een Hoofdletter
ZIB-326 Tekstuele aanpassingen conform de kwaliteitsreview kerngroep 2015

Publicatieversie 1.2.1 (22-05-2015)

ZIB-387 De BurgerlijkeStaatCodelijst heeft geen "OID: " aanduiding in de onderliggende codelijst.

Publicatieversie 3.0 (01-05-2016)

ZIB-453 Wijziging naamgeving ZIB's en logo's door andere opzet van beheer

Publicatieversie 3.0.1 (01-10-2018)

ZIB-606 Verruiming beschrijving concept

Publicatieversie 3.1 (31-01-2020)

ZIB-735 Toevoegen code U-Unmarried aan BurgerlijkeStaatCodelijst

Concept

Marital status is a person’s formal position as defined by the Dutch civil code. There is a distinction between marriage and civil union.

Purpose

The marital status is recorded for administrative purposes.

Evidence Base

Though there is no specific international code for a “civil union” (Civil union has the broader definition of “living together”), this definition is limited in the Netherlands because the fact that people live together is separate from their marital status.

Information Model


#MaritalStatusCodelist#11472#11474MaritalStatus-v3.1Model(2021EN).png


Type Id Concept Card. Definition DefinitionCode Reference
Block.png NL-CM:7.9.1 Arrowdown.pngMaritalStatusRC Root concept of the MaritalStatus information model. This concept contains all data elements of the MaritalStatus information model.
CD.png NL-CM:7.9.2 Arrowright.pngMaritalStatus 0..1 >A person’s marital status according to the terms and definition in the Dutch civil code.
List2.png MaritalStatusCodelist

Columns Concept and DefinitionCode: hover over the values for more information
For explanation of the symbols, please see the legend page List2.png

Example Instances

Only available in Dutch

BurgerlijkeStaat
gehuwd

Instructions

Marital status at the time of entering the information as reported by the patient.

Valuesets

MaritalStatusCodelist

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.9.1 Binding: Required
Conceptname Conceptcode Codesystem name Codesystem OID Description
Divorced D MaritalStatus 2.16.840.1.113883.5.2 Gescheiden (huwelijk/geregistreerd partnerschap ontbonden)
Married M MaritalStatus 2.16.840.1.113883.5.2 Gehuwd
Never Married S MaritalStatus 2.16.840.1.113883.5.2 Nooit gehuwd geweest/ geregistreerd partnerschap gehad [DISCOURAGED]
Unmarried U MaritalStatus 2.16.840.1.113883.5.2 Niet gehuwd
Domestic partner T MaritalStatus 2.16.840.1.113883.5.2 Geregistreerd partnerschap
Widowed W MaritalStatus 2.16.840.1.113883.5.2 Weduwe/weduwnaar

This information model in other releases

Information model references

This information model refers to

--

This information model is used in

Technical specifications in HL7v3 CDA and HL7 FHIR

To exchange information based on health and care information models, additional, more technical specifications are required.
Not every environment can handle the same technical specifications. For this reason, there are several types of technical specifications:

  • HL7® version 3 CDA compatible specifications, available through the Nictiz ART-DECOR® environment Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatible specifications, available through the Nictiz environment on the Simplifier FHIR Fhir.png

Downloads

This information model is also available as pdf file PDF.png or as spreadsheet Xlsx.png

About this information

The information in this wikipage is based on Pre-release 2021-2
SNOMED CT and LOINC codes are based on:

  • SNOMED Clinical Terms version: 20210731 [R] (July 2021 Release)
  • LOINC version 2.67

Conditions for use are located on the mainpage List2.png
This page is generated on 30/11/2021 09:41:08 with ZibExtraction v. 6.4.8004.1652


Back 16.png Back to HCIM list