Toedieningsafspraak-v2.0(2022NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Naar navigatie springen Naar zoeken springenAlgemeen

Naam: nl.zorg.Toedieningsafspraak EN.png
Versie: 2.0
ZIB Status:Final
Publicatie: 2022
Publicatie status: Prepublished
Publicatie datum: 10-06-2022

Let op!! Voor deze zib is een erratum uitgebracht. Zie de Errata sectie van de pre-publicatie.


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Projectgroep Medicatieproces
DCM::ContactInformation.Address
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom
DCM::ContentAuthorList Projectgroep Medicatieproces
DCM::CreationDate 1-2-2017
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name PM
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.9.8
DCM::KeywordList Medicatie, Toediening
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Architectuurgroep Registratie aan de Bron
DCM::Name nl.zorg.Toedieningsafspraak
DCM::PublicationDate 10-06-2022
DCM::PublicationStatus Prepublished
DCM::ReviewerList Projectgroep Medicatieproces & Architectuurgroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 06-05-2022
DCM::Supersedes nl.zorg.Toedieningsafspraak-v1.1
DCM::Version 2.0
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

Publicatieversie 1.0 (04-09-2017)

Publicatieversie 1.0.1 (31-12-2017)

ZIB-643 Kleine tekstuele verbeteringen

Publicatieversie 1.0.2 (31-01-2020)

ZIB-888 terminologie reden voor stoppen medicatie verbeteren en SNOMED coderingen zibs met meditatieproces gelijktrekken

Publicatieversie 1.0.3 (01-09-2020)

ZIB-911 Correction English "Farmaceutical"
ZIB-1006 Typo Toedieningsafspraak stop type: een 'g' teveel

Publicatieversie 1.1 (01-12-2021)

ZIB-1261 Medicatieafspraak waardelijst MedicatieafspraakStopTypeCodelijst bevat vervallen SNOMED CT codes
ZIB-1454 Onduidelijkheid codes bij StopType codelijsten
ZIB-1457 Verwijderen woord 'voorlopig'
ZIB-1468 AdministrationAgreement.supplier verkeerde vertaling

Publicatieversie 2.0 (10-06-2022)

ZIB-1685 Medicatiebouwstenen MA, TA, MGB - engelse vertaling van 'tot en met'
ZIB-1690 ToedieningsafspraakAanvullendeInformatieCodelijst heeft 'verkeerde' oid voor codesysteem
ZIB-1695 Omschrijving van veld 'verstrekker' aanpassen in TA en MVE
ZIB-1722 Verzameling errata bouwsteen Toedieningsafspraak

Concept

Een toedieningsafspraak is de gebruiks- (of toedienings-)instructie van de apotheker aan de patiënt (of zijn vertegenwoordiger of toediener), waarbij een medicatieafspraak op een concreet niveau wordt ingevuld.

Purpose

Het doel van de toedieningsafspraak is inzicht te geven in de concrete instructie voor het toedienen/gebruik van medicatie.

Information Model


#13355#13345#ToedieningsafspraakStopTypeCodelijstGebruiksInstructie-v2.0(2022NL)Medicatieafspraak-v2.0(2022NL)FarmaceutischProduct-v2.2(2022NL)Zorgaanbieder-v3.5(2022NL)#13341TijdsInterval-v1.1.1(2022NL)#13349#13347#15065#15067#ToedieningsafspraakRedenWijzigenOfStakenCodelijstToedieningsafspraak-v2.0Model(2022NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:9.8.20132 Arrowdown.pngToedieningsafspraak Rootconcept van de bouwsteen Toedieningsafspraak. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Toedieningsafspraak.
422037009 Instrueren door zorgverlener over toediening van medicatie
CD.png NL-CM:9.8.22499 Arrowright.pngToedieningsafspraakRedenWijzigenOfStaken 0..1 Reden voor het wijzigen of stoppen van de toedieningsafspraak. Dit zal vaak dezelfde reden zijn als de reden voor het wijzigen of stoppen van de medicatieafspraak. Het is mogelijk om - indien van toepassing - een specifieke reden voor het wijzigen of stoppen van de toedieningsafspraak op te nemen.
160121000146101 Reden voor wijzigen van toedieningsinstructies
List2.png ToedieningsafspraakRedenWijzigenOfStakenCodelijst
ST.png NL-CM:9.8.23284 Arrowright.pngToedieningsafspraakAanvullendeInformatie 0..1 Aanvullende informatie bevat bijzonderheden over de invulling van de gemaakte afspraak.
Verwijzing.png NL-CM:9.8.22097 Arrowright.pngVerstrekker::Zorgaanbieder 0..1 De verstrekker (zorgaanbieder) die de toedieningsafspraak heeft vastgelegd.
Block.png Zorgaanbieder
Verwijzing.png NL-CM:9.8.20237 Arrowright.pngGeneesmiddelBijToedieningsAfspraak::FarmaceutischProduct 1 Geneesmiddel horende bij de toedieningsafspraak.
Block.png FarmaceutischProduct
Verwijzing.png NL-CM:9.8.22098 Arrowright.pngGebruiksinstructie 0..1 Aanwijzingen voor de toediening van de medicatie, bijvoorbeeld dosering en toedieningsweg.
Block.png GebruiksInstructie
TS.png NL-CM:9.8.20133 Arrowright.pngToedieningsafspraakDatumTijd 0..1 Het tijdstip waarop de afspraak gemaakt is.
Verwijzing.png NL-CM:9.8.22660 Arrowright.pngGebruiksperiode::TijdsInterval 1 Ingangsdatum: Dit is het tijdstip waarop de afspraak ingaat (of is ingegaan of zal ingaan). Dit betreft het tijdstip waarop de in deze afspraak vastgelegde gebruiksinstructie ingaat. In geval van een afspraak om te stoppen betreft dit de ingangsdatum van de originele toedieningsafspraak. De einddatum geeft aan vanaf wanneer de medicatie gestaakt moet worden.

Gebruiksduur: De beoogde gebruiksduur.Bijvoorbeeld 5 dagen of 8 weken. Het is niet toegestaan om de gebruiksduur in maanden aan te geven, omdat verschillende maanden een variable duur in dagen hebben. Einddatum: Het tijdstip waarop de gebruiksperiode eindigt (of geëindigd is of zal eindigen). In het geval van een afspraak om het gebruik te staken betreft dit het tijdstip waarop de medicatie gestaakt moet worden.Om verwarring te voorkomen tussen 'tot' en 'tot en met' is het meegeven van de tijd altijd verplicht bij einddatum.

Bij medicatie voor onbepaalde duur wordt er alleen een ingangsdatum aangegeven.

Block.png TijdsInterval
Verwijzing.png NL-CM:9.8.22394 Arrowright.pngMedicatieafspraak 0..1 Relatie naar medicatieafspraak waarop de toedieningsafspraak gebaseerd is.
Block.png Medicatieafspraak
CD.png NL-CM:9.8.22498 Arrowright.pngToedieningsafspraakStopType 0..1 Stop type, de manier waarop gestopt wordt met deze medicatie (tijdelijk of definitief).
List2.png ToedieningsafspraakStopTypeCodelijst
BL.png NL-CM:9.8.23034 Arrowright.pngGeannuleerdIndicator 0..1 In geval van foutcorrectie wordt bij de foutieve afspraak deze indicator aangezet.
ST.png NL-CM:9.8.22275 Arrowright.pngToelichting 0..1 Opmerkingen met betrekking tot de toedieningsafspraak.
48767-8 Verklarend commentaar [interpretatie] in {systeem}

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

ToedieningsAfspraakDatumTijd Gebruiksperiode GeneesmiddelBijToedieningsafspraak Verstrekker GeannuleerdIndicator ToedieningsafspraakStoptype
Ingangsdatum Einddatum Duur ProductCode Zorgaanbieder
2-5-2012 12:14:09 02-05-12 4 weken Paracetamol tablet 500 mg Apotheek De Gulle Gaper
10-9-2015 9:16:31 5 dagen Pantoprazol injpdr 40 mg fl Apotheek De Gulle Gaper Ja
19-9-2014 7:12:59 19-09-14 18-12-14 Dalteparine 2500 injvlst 12.500 ie/ml wwsp 0,2ml Poli-apotheek Het Ziekenhuis
30-8-2013 8:41:43 01-08-13 30-08-13 Prednison 5 mg Poli-apotheek Het Ziekenhuis Definitief
Gebruiksinstructie
Omschrijving ToedieningsWeg HerhaalperiodeCyclischSchema Doseerinstructie
Doseerduur Dosering|Keerdosis Toedieningsschema|Frequentie|Interval|Toedientijd|Weekdag|Dagdeel Zo nodig
Vanaf 2 mei gedurende 4 weken zo nodig bij pijn 500 mg (=1 st), max. 4x per dag oraal 1 4 weken 1 stuk max. 4x/dag Bij pijn
Gedurende 5 dagen 1x/dag (8u) 40 mg (=1 st) iv 40 mg (=1 st) 1x per dag om 8.00 uur
Vanaf 19-9-2014 tot 18-12-2014 1x per dag om 18uur 2500ie(=0,2ml) subcutaan 2500 IE (=0,2 ml) 1x per dag om 18.00 uur
Van 1-8-2013 tot 30-8-2013 volgens afbouwschema. Per 30-8-2013 onderbreken. oraal 1

Valuesets

ToedieningsafspraakRedenWijzigenOfStakenCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.8.3 Binding: Extensible
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Ongewenste reactie op medicatie en/of drugs 62014003 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Ongewenste reactie op medicatie en/of drugs
Toedienen van medicatie gecontra-indiceerd 438833006 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Toedienen van medicatie gecontra-indiceerd
Geneesmiddelinteractie 79899007 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Geneesmiddelinteractie
Gebrek aan geneesmiddeleffect 58848006 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Gebrek aan geneesmiddeleffect
Te sterk effect van medicatie 112251000146103 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Te sterk effect van medicatie
Medicatietoedieningsweg voldoet niet 112191000146101 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Medicatietoedieningsweg voldoet niet
Geen indicatie voor medicamenteuze behandeling 183966005 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Geen indicatie voor medicamenteuze behandeling
Medicatiebeleid veranderd 112751000146109 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Medicatiebeleid veranderd
Verzoek van zorgafnemer om behandeling te wijzigen 159711000146106 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Verzoek van zorgafnemer om behandeling te wijzigen
Hervatten van beleid van vorige voorschrijver 112261000146100 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Hervatten van beleid van vorige voorschrijver
Opname in instelling 305335007 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Opname in instelling
Verrichting gepland 405613005 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Verrichting gepland
Foutieve registratie van medicatie 159691000146109 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Foutieve registratie
Geneesmiddel niet voorradig 182856006 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Geneesmiddel niet voorradig
Verandering in uitslag van laboratoriumonderzoek 160131000146104 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Verandering in labwaarde
Patiëntvriendelijk-Nederlandse taalreferentieset op leesniveau B1 160161000146108 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Dubbele registratie van medicamenteuze behandeling
Medicatiegebruik van patiënt volgens afspraak 112221000146107 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Medicatiegebruik van patiënt volgens afspraak
Overig OTH NullFlavor 2.16.840.1.113883.5.1008 Overig

ToedieningsafspraakStopTypeCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.8.1 Binding: Required
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Tijdelijk gestopt met medicatie 113381000146106 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Tijdelijke onderbreking van medicamenteuze behandeling (bijvoorbeeld tijdelijk stoppen gebruik vanwege operatie).
Definitief gestopt met medicatie 113371000146109 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Het staken van een bestaande medicamenteuze behandeling.

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.
Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Pre-publicatie 2022-1
SNOMED CT en LOINC codes zijn gebaseeerd op:

  • SNOMED Clinical Terms versie: 20220930 [R] (september 2022-editie)
  • LOINC version 2.72

De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 17/10/2022 22:59:01 met ZibExtraction v. 8.1.8325.41206


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht