Zib issues (deel 4 : issues 1500 - 1999)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


ZIB-1500

Missend haakje in beschrijving Duration

Aangemaakt op: 21-07-2021 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2021-2 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
In de Engelse omschrijving van het Duration-concept van zib TimeInterval staat: {quote}The duration of the interval in appropriate units of time (e.g. days or hours, etc.  {quote} Hier mist het haakje op het einde van de zin.
Besluit:


ZIB-1501

Toevoegen Detentie aan Woonsituatie

Aangemaakt op: 22-07-2021 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2021-2 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
ZIB: [https://zibs.nl/wiki/Woonsituatie-v3.3(2020NL)] Toevoegen 2 opties aan Woonsituatie die in de praktijk voorkomen: # Gevangenis # Detentie Deze nieuwe woonsituatie opties (ook wel leefsituatie genoemd bij in de GGZ) zijn regelmatig aan de orde bij daklozen en/of verwarde mensen die bekend zijn bij de politie.
Besluit:


ZIB-1502

Intentie van VerpleegkundigeInterventie wordt niet duidelijk gemaakt

Aangemaakt op: 22-07-2021 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2021-2 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
(iom Former user) Uit de context van de zib VerpleegkundigeInterventie doemt het beeld op dat de zib conceptueel gaat om een plan of zelfs een afgesproken beleid. Dit blijkt echter niet duidelijk uit de omschrijving van de zib. De naam impliceert ook dat het om de beschrijving van een enkele gerichte handeling gaat (wat zou overlappen met zib Verrichting). Het zou goed zijn om te beschrijven wat precies de intentie is van de zib en wat de relatie is met de zib Verrichting.  
Besluit:


ZIB-1504

Uitsplitsen IBS voor GGZ crisisdiensten

Aangemaakt op: 23-07-2021 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2021-2 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Het gaat over ZIB en de StatusCodeLijst  [https://zibs.nl/wiki/JuridischeSituatie-v2.0(2020NL)] Bij de GGZ crisisdiensten wordt er onderscheidt gemaakt de uitvoering van een IBS. Er zijn twee mogelijkheden, zoals beschreven in de wet WZD. De Wet zorg en dwang regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) De mogelijkheden zijn: * IBS psychogeriatrisch : gedwongen opname dementerende ouderen * IBS VG : gedwongen opname verstandelijke beperking Kunnen deze opties toegevoegd worden ? In de referentielijst wordt ook al de WZD genoemd, dus dit is een goede voortzetting van definities.  
Besluit:


ZIB-1508

Het element 'Locatie' heeft een foutief DCM::ConceptId. Het id moet overgenomen worden uit de zib waar naar verwezen wordt.

Aangemaakt op: 28-07-2021 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2021-2 Publicatiedatum: 26-01-2024
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Het element 'Locatie' heeft een foutief DCM::ConceptId. Het id moet overgenomen worden uit de zib waar naar verwezen wordt. Het element 'Locatie' is onderdeel van de subzib AnatomischeLocatie , en niet van de zib DAS. Het moet dus ook het id behouden van het element in de subzib, omdat het anders een ander concept zou zijn. Ook de naam van het element mag niet gewijzigd worden. Hoewel het vermelden van een SNOMED code op zich niet fout is zolang deze hetzelfde is als de code uit de zib waar naar verwezen wordt, is het niet aan te bevelen om dit te doen. Immers als de code in de oorspronkelijke zib ooit wordt gewijzigd, is inconsistentie onvermijdelijk.  Wel gewijzigd mogen worden de definitie, zolang het een verbijzondering is van de oorspronkelijke definitie en de waardenlijstnaam, om zo de inperking van de oorspronkelijke waardenlijst ook in de naam te duiden. Gewenste wijziging: element  'Locatie' in de zib DAS moet DCM::ConceptId NL-CM:20.7.4 krijgen. Daarnaast is de afspraak dat de namen van de elementen in een reference grijs zijn ipv zwart. Zie ook: [https://zibs.nl/wiki/Information_model#Verwijzingen_naar_andere_bouwstenen]    
Besluit:


ZIB-1510

zib VerpleegkundigeInterventie: voorbeeld voldoet niet (meer) aan zib

Aangemaakt op: 30-07-2021 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2021-2 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Het voorbeeld bij de zib VerpleegkundigeInterventie v2020 bevat twee 'VerpleegkundigeActie' containers, terwijl deze container verwijderd is in de zib ten opzichte van v2017. [https://zibs.nl/wiki/VerpleegkundigeInterventie-v3.2(2020NL)] Toevoeging: ook het concept 'Activiteit' in het voorbeeld bestaat diengevolge niet meer. Hierdoor zijn de conceptbeschrijvingen ook niet helemaal nauwkeurig meer. 'De activiteit' is volgens ZIB-728 gelijk aan 'de interventie', maar de eerste term staat nog wel overal.
Besluit:


ZIB-1513

Vervanging definition code voor hoeveelheid

Aangemaakt op: 06-08-2021 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2021-2 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Bij het element "*Hoeveelheid*" is er een definition code die deprecated is. Het gaat om de code 160573003.   In overleg met Former user is de SNOMED code  897148007 |inname van alcoholische drank (waarneembare entiteit) een vervanging voor de oude code. 
Besluit:


ZIB-1514

Spelfouten in de zib van PatientBespreking

Aangemaakt op: 06-08-2021 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2021-2 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
In de zib van patient bespreking zijn er aantal spelfouten in de definitie:   Aandoening::Probleem -> De aandoening of probleem van de +*patietn*+ dat aanleiding is voor de bespreking.   PatientbesprekingDatumTijd -> De datum en eventueel tijd waarop de patiëntbespreking *+plaatsvind+* of heeft plaatsgevonden.    
Besluit:


ZIB-1522

Aanpassing definitie sferische equivalent

Aangemaakt op: 17-08-2021 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2021-2 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
De definitie tekst bij de sferischEquivalent bevat nu de tekst "oplopend per 0.25D" dit moet eruit gehaald worden want dit komt niet overeen wat eerder is bepaald vanuit het project "waarde tussen -30 en +30, met twee decimalen" DDaarnaast moet in het voorbeeld (zie tabel rode tekst) het woord sferische equivalent aangepast worden naar SferischeRefractie.   |*Refractie DatumTijd*|*Refractie Methode*|*Refractie Lateraliteit*|*SferischeRefractieWaarde*|*CilindrischeRefractie Waarde*|*CilindrischeRefractieAs*|*Sferisch Equivalent*|*Lees additie*|*PrismaWaarde*|*PrismaBasis*| | | | | |1-1-2020|Subjectieve refractie|Rechts|{color:#de350b}+1.00{color}|-0.75|90 graden|0,625|1.00|2.00|90| |1-1-2020|Subjectieve refractie|Links|{color:#de350b}+0.5{color}|-1.00|45 graden|0|1.00|1.50|45| |12-1-2020|Objectieve refractie|Rechts|–| |–|–|–|–|–| |12-1-2020|Objectieve refractie|Links|–| |–|–|–|–|–|  
Besluit:


ZIB-1525

zib TNMTumorClassificatie: containers voor AnatomischeLocatie

Aangemaakt op: 17-08-2021 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2021-2 Publicatiedatum: 26-01-2024
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Hoi! De zib TNMTumorClassificatie heeft driemaal een container waar vervolgens alleen het concept AnatomischeLocatie in zit. De noodzaak hiervan is niet duidelijk (de drie verschillende AnatomischeLocaties zitten ieder al op hun beurt in een aparte container, dus deze extra container is volgens mij niet noodzakelijk) en is niet in lijn met hoe AnatomischeLocatie in andere zibs tot uiting komt (bijv. Probleem, Verrichting, LabUitslag). Misschien is het de moeite waard dit recht te trekken.
Besluit:


ZIB-1526

Verouderd voorbeeld in Infuus

Aangemaakt op: 17-08-2021 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2021-2 Publicatiedatum: 26-01-2024
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Het tweede voorbeeld bevat de concepten VerpleegkundigActie en GeplandActie, die in versies 3.2 en 3.3 niet meet voorkomen 
Besluit:


ZIB-1528

TNMzib: Beschrijving R_ResidueleTumor aanpassen

Aangemaakt op: 18-08-2021 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2021-2 Publicatiedatum: 26-01-2024
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Zouden jullie aan de omschrijving van R_ResidueleTumor van de TNMTumorClassificatie zib het volgende willen toevoegen: _Deze kan betrekking hebben op de primaire tumor en zijn lokale of regionale uitbreiding, maar ook de afstandsmetastasen omvatten. Dit onderscheid dient bij gebruik van de "R" te worden aangegeven{color:#de350b} in het toelichtingsveld{color} door de gebruiker._ Het lijkt me handig om dan ook te beschrijving waar men dit in de zib dat moet neerzetten. Toelichting lijkt me hiervoor geschikt... Maar wellicht hebben jullie een ander voorstel. 
Besluit:


ZIB-1529

TNMzib: beschrijving Toelichting aanpassen

Aangemaakt op: 18-08-2021 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2021-2 Publicatiedatum: 26-01-2024
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Zouden jullie de omschrijving van Toelichting van de TNMTumorClassificatie zib willen aanpassen, zodanig dat deze geschikt is voor toelichting op alle onderdelen van de zib en niet alleen op het element 'GeintegreerdeTNMWaarde' (die niet eens gevuld hoeft te zijn).  Dit maakt het eventueel ook mogelijk om extra informatie over de tumor mee te geven die belangrijk is voor de interpretatie van alle gegevens in de zib. Bijv. over R (zie issue 1528) of over ander belangrijke tumoreigenschappen (zie de TNM handleiding).
Besluit:


ZIB-1530

TNMzib: beschrijving DatumTNMClassificatie aanpassen

Aangemaakt op: 18-08-2021 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2021-2 Publicatiedatum: 26-01-2024
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Zouden jullie de omschrijving van DatumTNMClassificatie van de TNMTumorClassificatie zib kunnen aanpassen zodat het duidelijker wordt dat het hier om de datum gaat waarop de Classificatie is bepaald / vastgesteld, danwel de datum van het onderzoek waarop deze is bepaald. Het is in elk geval niet (perse) de datum waarop deze in het systeem is ingeklopt. Zoals de SCT code 'date of report' doet vermoeden. 
Besluit:


ZIB-1531

TNM classificatie prefix 'TL_'?

Aangemaakt op: 18-08-2021 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Hoi! Het valt me op dat het concept 'L_LymfatischeInvasie' in het Engels de vertaling 'TL_LymphaticInvasion' heeft gekregen (net als de bijbehorende waardelijst). Ik vraag me af of dit bewust is gedaan of misschien een vertaalfout is, gezien ik nergens iets over de parameter 'TL' kan vinden, i.t.t. de 'L' parameter.
Besluit:


ZIB-1534

MedicalDevice Enddate staat in het NL ipv EN

Aangemaakt op: 19-08-2021 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2021-2 Publicatiedatum: 26-01-2024
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
[https://zibs.nl/wiki/MedicalDevice-v3.3.1(2020EN)] heeft bij NL-CM:10.1.14 een Nederlandse conceptnaam staan ipv Engels.  
Besluit:


ZIB-1535

MedicalDevice ProductID

Aangemaakt op: 19-08-2021 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
MedicalDevice kent het concept ProductID (NL-CM:10.1.4) dat het MedischHulpmiddel moet identificeren. Het is van het datatype CD (?), bevat behoorlijk wat tekst over allerlei subcomponenten wanneer de code als UDI geristreerd dient te worden.  Het is mij niet duidelijk hoe de CD zich verhoud tot deze subcomponenten. Slaat de zib niet een aantal stappen over door dat niet te modeleren maar in tekst te benoemen? Daarnaast ontbreken er voorbeelden voor het ProductID wat ook niet mee helpt in het doorgronden van wat er precies wordt verwacht. In FHIR is er niet perse één concept voor het ProductID. Het FHIR 'Device' resource heeft behoorlijke ondersteuning om UDI's te registreren. Het lukt mij (denk ik) vrij aardig om daar GS1 GTIN op te plotten. Voor HIBC vind ik minder makkelijk informatie. Hebben jullie hier juiste referenties?
Besluit:


ZIB-1536

Niet implementeerbaar: zibs VisualFunction, HearingFunction, Respiration, AbilityToPerformMouthcareActivities en BladderFunction

Aangemaakt op: 19-08-2021 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2023-1 Publicatiedatum: 17-10-2023
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
De zibs VisualFunction en HearingFunction maken gebruik van de MedicalDevice zib en doen daar een inperking op de ProductType.   De ProductType is required en mag alleen SNOMED zijn, preciezer: SNOMED CT: <[260787004|https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=260787004]|Physical object| .  [https://zibs.nl/wiki/MedicalDevice-v3.3.1(2020EN)#ProductTypeCodelist] De zibs VisualFunction en HearingFunction gooien er vervolgens nog andere code systemen bij. [https://zibs.nl/wiki/VisualFunction-v3.1(2020EN)#VisualAidTypeCodelist] [https://zibs.nl/wiki/HearingFunction-v3.2(2020EN)#HearingAidTypeCodelist] Dit kan in FHIR niet worden geimplementeerd. Mijn voorstel zou zijn om de required binding op MedicalDevice ProductType op extensible te zetten of de waardelijsten van zib HearingFunction en VisualFunction aan te passen.   
Besluit:


ZIB-1541

DefinitieCode voor het rootconcept

Aangemaakt op: 24-08-2021 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2023-1 Publicatiedatum: 17-10-2023
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Is er nog een DefinitieCode nodig voor het rootconcept (bijv [11367-0|https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/loinc?conceptId=11367-0])? De voorgesteld code is ook al te vinden in de 2017 CDA templates voor tabakgebruik.
Besluit:


ZIB-1542

Aanpassen voorbeeld zib vaccinatie

Aangemaakt op: 27-08-2021 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2021-2 Publicatiedatum: 26-01-2024
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Het voorbeeld is nog gebaseerd op de oude zib, het element gewenste datum hervaccinatie moet eruit gehaald worden.  
Besluit:


ZIB-1551

LaboratoriumUitslag typo's

Aangemaakt op: 02-09-2021 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2021-2 Publicatiedatum: 26-01-2024
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
* AnatomicalLocation (NL-CM:13.1.36) definition van: "_{color:#ff0000}Anatomic{color} location where the material is collected, e.g. elbow_" naar "_Anatomic*al* location where the material is collected, e.g. elbow*.*_" * ReceivedDateTime (NL-CM:13.1.25) definition: "_Date and time that the material is handed over at the laboratory or specimen collection center. This is{color:#ff0000} the issue{color} with material that is collected by the patient himself_." Mogelijk weghalen tweede zin? Dit concept is ook van toepassing als het materiaal aangeleverd wordt door bijv. een arts of verpleegkundige. Daarnaast staat er in de tweede zin "_the issue_". Dat klopt sowieso niet. * TestResultStatus (NL-CM:13.1.31) definition: "_The status of the test result of this test. If the laboratory test is {color:#ff0000}an{color} panel/cluster, the overall status is given in the status of the panel/cluster._" naar "The status of the test result of this test. If the laboratory test is *a* panel/cluster, the overall status is given in the status of the panel/cluster_."
Besluit:


ZIB-1552

LaboratoriumUitslag ContainerType binding te strikt

Aangemaakt op: 02-09-2021 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
ContainerType (NL-CM:13.1.21) heeft een _required_ binding met [ContainerTypeCodelist|https://zibs.nl/wiki/LaboratoryTestResult-v4.6(2020EN)#ContainerTypeCodelist]. Deze waardelijst refereert naar een snomed hierarchy met maar 3 items.  De concept definitie heeft het al over "blood tubes, transport container, possibly including culture medium", welke niet in de snomed aftakking terug te vinden zijn. Het lijkt voor de hand om ofwel een geschiktere waardenlijst te binden of de binding strenght naar preferred o.i.d. te zetten. 
Besluit:


ZIB-1553

LaboratoriumUitslag SpecimenSource DefinitionCode deprecated

Aangemaakt op: 02-09-2021 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2021-2 Publicatiedatum: 26-01-2024
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
SpecimenSource (NL-CM:13.1.29) DefinitionCode is deprecated ([https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=127454002)]  Wellicht een referentie toevoegen naar naar de 'Physical object hierarchy'? Daarnaast een vraag hoe het proces gaat omtrent deprectated codes. Krijgt het zib centrum die doorgegeven wanneer Snomed/terminologie centrum de codes deprecate?  
Besluit:


ZIB-1556

Voorstel aanpassen Rol en Relatie in ZIB Contactpersoon

Aangemaakt op: 07-09-2021 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2023-1 Publicatiedatum: 17-10-2023
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Voorstel voor aanpassen ZIB contactpersoon: * Aanpassen van definitie van het concept Relatie door de definitie uit te breiden met niet-familiaire relaties. * Aanpassen van selectielijst concept Rol * Aanpassen van selectielijst concept Relatie Zie bijlage voor motivatie en voorstel. Dit voorstel is opgesteld namens Amsterdam UMC en Radboud UMC, het voorstel is afgestemd met de overige Epic-ziekenhuizen.
Besluit:


ZIB-1557

Wilsverklaring ZIB - kardinaliteit van Vertegenwoordiger::Contactpersoon

Aangemaakt op: 20-08-2021 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Dit betreft NL-CM:7.15.3.  In de praktijk zien wij dat er soms meerdere contactpersonen kunnen bestaan die als gevolgmachtigden worden benoemd ipv enkel persoon.  Daardoor stellen we voor dat de kardinaliteit van 0..1 naar 0..* wordt uitgebreid.
Besluit:


ZIB-1558

Verander conceptnaam "HealthcareProvider" naar "HealthProfessional"

Aangemaakt op: 07-09-2021 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2021-2 Publicatiedatum: 26-01-2024
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
In de Engelse versie van zib NursingIntervention is een van de mogelijke invullingen voor "Performer" een referentie naar zib HealthProfessional. Dit concept heeft echter de enigszins verwarrende naam "HealthcareProvider" gekregen. Kan dit aangepast worden naar "HealthProfessional"? In de Nederlandse versie is de conceptnaam wel "Zorgverlener".
Besluit:


ZIB-1559

Wijziging waardelijst RoleCodeNLZorgaanbiedertype

Aangemaakt op: 13-09-2021 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Hoi Nasra, In de geboortezorg, voor de nieuwe dataset, gebruik ik de zib Zorgaanbieder. In de genoemde waardelijst ontbreken een aantal organisaties die wel relevant zijn. Zie BITS issue: [https://nictiz.atlassian.net/browse/GZ-356|https://nictiz.atlassian.net/browse/GZ-356] Ik heb dit issue toegewezen aan Alexander, omdat hij eerder de kraamzorg organisatie heeft toegevoegd aan de waardelijst. Wat raden jullie mij aan om te doen met ontbrekende waarden? Hoe doen andere domeinen dat? Alvast dank, Anneke
Besluit:


ZIB-1560

Enkele dubbele punt vervangen door dubbele dubbele punt

Aangemaakt op: 13-09-2021 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2021-2 Publicatiedatum: 26-01-2024
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
In de Engelse versie van de zib staat als conceptnaam "VisualAid:MedicalDevice" gegeven. Dit moet worden "VisualAid::MedicalDevice", met twee dubbele punten (onze qa-tooling loopt hierop stuk).
Besluit:


ZIB-1562

Wijzingsverzoek behandelaanwijzing

Aangemaakt op: 16-09-2021 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Beste, Vanuit het Spaarne Gasthuis is het verzoek om een wijziging aan te brengen in de ZIB  behandelaanwijzing. Onze reanimatiecommissie is van mening dat er een verschil bestaat in de vraag 'Kunstmatige beademing'. Zij zouden hier graag een splitsing van willen naar 'non-invasieve beademing' en 'invasieve beademing'. Ook zagen wij in screenshots van andere ziekenhuizen dat zij hier ook een splitsing in hebben. Mochten jullie medisch inhoudelijk meer informatie willen, dan is onze intensivist bereid hierover mee te denken. Alvast hartelijk dank.  Groetjes Lieke Rusman, Tech lead, Spaarne Gasthuis
Besluit:


ZIB-1565

Typo foutje in de concept sectie

Aangemaakt op: 17-09-2021 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2021-2 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Bij de concept sectie (Engelse versie) is er een ".n" achter een zin. Ik denk dat dit een typo foutje is? Zie bijlage 
Besluit:


ZIB-1567

Element naam aanpassen

Aangemaakt op: 29-09-2021 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2021-2 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Naam van het element DecimaleVisusWaarde aanpassen en de 'range' uit dit element halen. 
Besluit:


ZIB-1571

AnatomischeLocatie in zib probleem heeft verkeerde code

Aangemaakt op: 06-10-2021 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
In issue ZIB-816 in de definitie van ProbleemAnatomischeLocatie aangepast omdat deze naar een verrichting verwees:  Anatomische locatie die de focus is van de verrichting. De definitiecode is echter niet aangepast. Deze is nog steeds [405813007|https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=405813007] Procedure site - Direct Een betere code lijkt [363698007|https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=363698007] Finding site, die bij andere probleem-achtige zibs wordt gebruikt. Check bij Terminologie gewenst
Besluit:


ZIB-1572

Deprecated SNOMED codes

Aangemaakt op: 06-10-2021 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2021-2 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Codecheck tbv pre-publicatie 2021-2 heeft een drietal deprecated codes gevonden waar geen issue voor bestaat . Deze moeten nog voor pre-publicatie 2021-2  gecorrigeerd worden in over leg met Terminologie Het zijn de codes |160756002|Lives with relatives|Lives with relatives|Woont met familie|deprecated|finding|Woont samen met familie|GezinssamenstellingCodelijst|nl.zorg.Gezinssituatie-v3.2| |160756002|Lives with relatives|Lives with relatives|Woont met familie|deprecated|finding|Woont samen met familie|GezinssamenstellingKindCodelijst|nl.zorg.GezinssituatieKind-v1.2| |402276007|Irritant contact dermatitis due to incontinence|Irritant contact dermatitis due to incontinence|Irritatief contacteczeem door incontinentie|deprecated|disorder|Huidletsel door incontinentie|SoortAandoeningCodelijst|nl.zorg.Huidaandoening-v3.3|
Besluit:


ZIB-1575

Deprecated termen en waardelijsten uit de prepublicatie halen

Aangemaakt op: 07-10-2021 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2021-1 Publicatiedatum: 26-01-2024
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Deprecated termen en waardelijsten uit de prepublicatie halen
Besluit:


ZIB-1576

Tekstuele wijzigingen zib VermogenTotDrinken (2020EN)

Aangemaakt op: 11-10-2021 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2021-2 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
De Engelse beschrijving van het concept 'DrinkingLimitations' bevat nog steeds de termen 'DrinkingConstraints' (dit was de naam van het concept in de versies van 2015/2016) en 'constraints'. Deze beschrijving zou aangepast moeten worden naar: 'DrinkingLimitations specifies the patient’s limitations in drinking.'
Besluit:


ZIB-1577

Tekstuele wijzigingen zib VermogenTotUiterlijkeVerzorging (2020EN)

Aangemaakt op: 11-10-2021 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2021-2 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Deze zib is in de Engelse versie van 2020 hernoemd van 'AbilityToGroome' naar 'AbilityToGroom'. Deze wijziging is echter nog niet volledig doorgevoerd, aangezien het hoofdconcept nog de oude foutieve benaming bevat. Mocht bovenstaande aangepast worden, dan kan misschien ook meteen de Engelse omschrijving van het concept 'Grooming' meegenomen worden; deze bevat een overbodige spatie aan het eind.
Besluit:


ZIB-1578

Tekstuele wijzigingen zib ZorgTeam (2020)

Aangemaakt op: 11-10-2021 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2021-2 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Voorgestelde wijzigingen Engelse variant: * Het concept 'CareTeamNaam' dient hernoemd te worden naar 'CareTeamName' (al onderhanden via ZIB-1282). * Het concept 'Contactperson' dient hernoemd te worden naar 'ContactPerson'. De juiste Engelse benaming is 'contact person' en niet 'contactperson'; vergelijk ook met het concept 'HealthcareProfessional', of met het concept 'ContactPerson' binnen de zib BehandelAanwijzing2. * De omschrijving van het concept 'Patient' bevat de tekst 'care_team'; deze dient aangepast te worden naar 'care team'. Voorgestelde wijzigingen Nederlandse variant: * De omschrijving van het concept 'Probleem' bevat twee punten aan het eind. * De omschrijving van het concept 'Zorgverlener' bevat 'patient'; dit dient aangepast te worden naar 'patiënt'. * Het concept 'Patient' zou hernoemd moeten worden naar 'Patiënt'. Dit zit op dit moment inconsistent binnen de zibs; zo bevatten de zibs MedicatieToediening2 en BehandelAanwijzing2 respectievelijk de concepten 'Patiënt' en 'Patient'.
Besluit:


ZIB-1581

Definitiecode Darm-/Blaasfunctie

Aangemaakt op: 12-10-2021 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
In de zib Darmfunctie is de definitiecode van het root concept 111989001 (_Defecation_). De zib lijkt echter veel meer te omvatten dan alleen de defecatie, waardoor de code 129008009 (_Bowel control_; alternatieve omschrijving _Bowel control, function_) beter geschikt lijkt om de hele zib te representeren (die laatste code is nu de definitiecode van het concept FecalContinence). Is die laatste constatering juist, of is de huidige code van de root toch correct?   Dezelfde vraag voor de zib Blaasfunctie, waar het gaat om de codes 364196001 (_Micturition feature_) en 129009001 (_Bladder control_; alternatieve omschrijving _Bladder control, function_); de laatste code wordt momenteel gebruikt voor het concept UrineContinence.  
Besluit:


ZIB-1582

Tekstuele wijzigingen zib Darmfunctie (2020EN)

Aangemaakt op: 12-10-2021 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2021-2 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
De Engelse omschrijving van het concept 'Stoma' bevat de tekst 'An comment'; dit dient aangepast te worden naar 'A comment'.
Besluit:


ZIB-1584

GerelateerdeUitslag nader specificeren

Aangemaakt op: 13-10-2021 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2023-1 Publicatiedatum: 17-10-2023
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
De zib LaboratoriumUitslag heeft een concept "GerelateerdeUitslag" waarin heel breed verwezen kan worden naar een andere instantiatie van de zib. Binnen FHIR is zo'n brede verwijzing niet beschikbaar, maar wel de twee volgende verwijzingen: * Deze uitslag is afgeleid uit een andere uitslag * Deze uitslag is de opvolger van een andere uitslag (in een tijdserie) Wordt het concept "GerelateerdeUitslag" met deze twee use cases afgedekt, of zijn er nog andere relaties mogelijk. En is het mogelijk om dit concept nader te specificeren om het type relatie duidelijk te maken?
Besluit:


ZIB-1585

Tekstuele wijzigingen zib Blaasfunctie (2020)

Aangemaakt op: 13-10-2021 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Voorgestelde wijziging Engelse variant: De omschrijving van het concept 'UrinaryStoma' bevat de tekst 'an comment'; dit dient aangepast te worden naar 'a comment'.   Voorgestelde wijziging Nederlandse variant: De omschrijving van het concept 'Toelichting' bevat de tekst 'urine (in)continentie'; dit dient aangepast te worden naar 'urine(in)continentie' (een streepje is hier niet nodig, omdat er geen klinkerbotsing aanwezig is dankzij de haakjes).   Algemene voorgestelde wijziging: Het concept UrineKatheter.ProductType bevat een inperking ten opzichte van het concept MedischHulpmiddel.ProductType, namelijk de codelijst UrineKatheterTypeCodelijst. Deze inperking wordt apart weergegeven door in te springen onder het ouderconcept UrineKatheter. Hetzelfde is eigenlijk aan de hand voor het concept Urostoma.StomaType, dat een inperking is op Stoma.StomaType (namelijk door de code voor te schrijven). Het zou mooi zijn om dit visueel consistent te maken aan de hierboven genoemde constructie, d.w.z. StomaType hier expliciet opnemen - ingesprongen ten opzichte van het ouderconcept Urostoma - en hierbinnen de code expliciet op te nemen.
Besluit:


ZIB-1586

UrineKatheterTypeCodelijst bevat ongeldige code

Aangemaakt op: 13-10-2021 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Errata/Overig 2023 Publicatiedatum: 07-03-2024
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Binnen de zib MedischHulpmiddel zijn voor het concept ProductType alleen waardes uit de ProductTypeCodelijst toegestaan (de binding is immers 'Required'). In de zib Blaasfunctie is het concept UrineKatheter.ProductType een inperking hiervan, namelijk door middel van de UrineKatheterTypeCodelijst. Deze laatste lijst bevat echter de code 'OTH' uit codestelsel 'NullFlavor', en deze is niet aanwezig binnen de ProductTypeCodelijst. De oplossing voor dit probleem zou omwille van de consistentie gelijk getrokken moeten worden aan de oplossing van ZIB-1536.
Besluit:


ZIB-1587

Tekstuele wijzigingen zib Wilsverklaring (2020)

Aangemaakt op: 15-10-2021 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Voorgestelde wijzigingen Engelse variant: * De omschrijving van het root concept 'AdvanceDirective' bevat nog twee keer de term 'LivingWill' (dit was de gebruikte term in de versies van 2015/2016); dit dient aangepast te worden naar 'AdvanceDirective'. * Het concept 'Representative::Contact' zou omwille van consistentie aangepast moeten worden naar 'Representative::ContactPerson'; vergelijk dit bijvoorbeeld met het gelijknamige concept binnen de zib BehandelAanwijzing2. * Strikt genomen is de definitie van het concept 'LivingWillType' niet correct. De huidige definitie is namelijk die van de TypeOfLivingWillCodelist. Beter zou een omschrijving zijn als: 'The type of living will.'. Vergelijk dit bijvoorbeeld met het concept 'Treatment' in de zib BehandelAanwijzing2; daar is ook een omschrijving gegeven van het concept zelf en niet van de (code)lijst. Voorgestelde wijzigingen Nederlandse variant: * De laatste opmerking van de Engelse variant is ook van toepassing op de Nederlandse. Voorstellen voor omschrijving: 'Aanduiding van de soort wilsverklaring.' of 'De soort wilsverklaring.'.
Besluit:


ZIB-1592

Tekstuele wijzigingen zib BehandelAanwijzing2 (2020)

Aangemaakt op: 15-10-2021 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Voorgestelde wijzigingen Engelse variant: * De omschrijving van het concept 'MostRecentReviewDate' bevat een aantal fouten in de eerste twee regels. Voorgestelde omschrijving: 'The date on which the treatment directive has been agreed -*is*- with the patient and/or his representative(s). This can be the first time that the treatment directive has been discussed, ...'. * De omschrijving van het concept 'AgreementParty' mist een spatie tussen beide zinnen. * In de omschrijving van het concept 'HealthProfessional': HealthProfessional who has made *the* agreement regarding the treatement directive. * De hoofdbeschrijving van 'Concept' (zie zib-BehandelAanwijzing2(EN)_Concept.PNG) bevat 'representative (s)'; dit dient vervangen te worden door 'representative(s)'. Voorgestelde wijzigingen Nederlandse variant: * De omschrijving van het concept 'MeestRecenteBespreekdatum' bevat twee foutjes: De datum waarop de behandelaanwijzing is afgesproken *-is-* met de patiënt en/of zijn vertegenwoordiger(s). Dit kan de eerste keer zijn dat de behandelaanwijzing is besproken, maar ook kan de reeds bestaande behandelaanwijzing opnieuw besproken zijn. De inhoud van de behandelaanwijzing kan hierbij gewijzigd zijn of hetzelfde *zijn* gebleven. * De concepten 'DatumBeeindigd', 'RedenBeeindigd' en 'Patient' missen een trema (vergelijk bijvoorbeeld met het concept 'Patiënt' in de zib MedicatieToediening2); deze moeten vervangen worden door 'DatumBeëindigd', 'RedenBeëindigd' en 'Patiënt', respectievelijk. * Het concept DatumBeeindigd bevat 2 foutjes: De datum waarop de -*de*- behandelaanwijzing *is* ingetrokken en dus niet meer van kracht is. Over de 'datum beëindigd' moet een expliciet besluit genomen worden in een overleg tussen verantwoordelijk zorgverlener en patiënt of diens vertegenwoordiger(s). Een eventuele beëindiging in de toekomst kan alleen worden ingevoerd als een voorwaarde. Vaak zal dit gekoppeld zijn aan 1 of meer gebeurtenissen. * In de omschrijving van het concept 'RedenBeeindigd': Reden waarom de afspraak over een *behandelaanwijzing* niet meer van toepassing is. * In de omschrijving van het concept 'Vertegenwoordiger::Contactpersoon'  |Persoon die de patiënt in *gezondheidszorggerelateerde zaken* vertegenwoordigt en met wie de afspraak (mede) gemaakt is.|
Besluit:


ZIB-1595

Codesysteem VisusMeetkaart heeft verkeerd OID.

Aangemaakt op: 18-10-2021 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Codesysteem VisusMeetkaart heeft verkeerd OID. De OID is nu 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.27. Volgende de afspraken over het toekennen van OID's voor 'eigen' codesystemen moet dit 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.27.1 zijn. 
Besluit:


ZIB-1596

Zib Stoma bevat geen einddatum en/of status

Aangemaakt op: 19-10-2021 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
De zib Stoma bevat het concept AanlegDatum, maar bevat vervolgens geen concepten als EindDatum of Status (actief/inactief) om aan te geven dat de stoma niet meer aanwezig is (en aangezien een stoma niet chronisch hoeft te zijn, is dit een geldige usecase). Bij bijvoorbeeld de zib Probleem is er wel de mogelijkheid om een einddatum en een status op te geven.   Is het ontbreken van de genoemde concepten binnen de zib Stoma een bewuste keuze, of zouden deze eigenlijk nog toegevoegd moeten worden aan de zib?
Besluit:


ZIB-1597

zib-AdvanceDirective: use of living will next to advance directive

Aangemaakt op: 19-10-2021 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
[https://zibs.nl/wiki/AdvanceDirective-v3.1.1(2020EN)] : de zib heet AdvanceDirective maar dit wordt nergens in de zib gebruikt. In de zib omschrijving en conceptnamen wordt gebruikt gemaakt van 'living will'. Zou het niet beter zijn om concequent het een of het ander te gebruiken?  
Besluit:


ZIB-1599

Tekstuele wijzigingen zib Ziektebeleving (2020)

Aangemaakt op: 21-10-2021 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Voorgestelde wijzigingen Engelse variant: * In de beschrijving van 'Concept' zit een 'n' aan het eind die weggehaald mag worden. Voorgestelde wijzigingen Nederlandse variant: * In de omschrijving van 'Concept' staan 'levenbedreigende' en 'traumatisch'; deze dienen aangepast te worden naar respectievelijk 'levensbedreigende' en 'traumatische'.
Besluit:


ZIB-1600

Definitiecodes Ziektebeleving

Aangemaakt op: 21-10-2021 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
In de zib Ziektebeleving hebben zowel de root als het concept 'ZiekteInzichtVanPatiënt' een heel algemene definitiecode; met name de tweede lijkt de lading van het concept maar beperkt te dekken. Zijn deze twee definitiecodes wel voldoende om de concepten te beschrijven, en zo nee, is het mogelijk om hier een specifiekere code aan te koppelen?
Besluit:


ZIB-1602

"Treatment t" moet waarschijnlijk gewoon "Treatment" zijn?

Aangemaakt op: 25-10-2021 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
In de Engelse concept-sectie van zib Verrichting staat: {quote}In some care settings, the term treatment t is used instead of the term procedure {quote} Volgens mij is dit een spelfout en moet het gewoon "treatment" zijn.
Besluit:


ZIB-1603

Tekstuele wijzigingen zib Patientbespreking (2020)

Aangemaakt op: 26-10-2021 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Voorgestelde wijzigingen Engelse variant: * In de beschrijving van 'Concept' zit een extra spatie aan het eind die weggehaald mag worden. Daarnaast moet 'multi-disciplinary' hier vervangen worden door 'multidisciplinary'. * Zowel het root concept als de twee containers Participant en Plan bevatten elk geen spatie tussen de twee zinnen in hun (definitie)omschrijving. * Het concept 'RolDeelnemer' is niet vertaald; voorstel is 'RoleParticipant' of 'ParticipantRole'. De bijbehorende codelijst moet dan ook deze naam krijgen (uiteraard met 'Codelist' erachter). * Het concept 'Contactperson::ContactPerson' moet hernoemd worden naar 'ContactPerson', analoog met andere zibs. Daarnaast moet in de omschrijving 'Contactperson' vervangen worden door 'Contact person'. * De omschrijving van het concept 'IntentTreatment' bevat 'Intend' en 'treatement'; dit dient aangepast te worden naar 'Intent' en 'treatment' respectievelijk. Voorgestelde wijzigingen Nederlandse variant: * Zouden aan de concepten 'Patientbespreking', 'PatientbesprekingLabel', 'PatientbesprekingDatumTijd' en 'Patient' geen trema's toegevoegd moeten worden, zoals bijvoorbeeld in het concept 'Patiënt' van de zib MedicatieToediening2 wel het geval is? Als dit inderdaad wordt doorgevoerd, dan moet ook de definitie van het root concept aangepast worden (hier zit ook nog twee keer het woord 'Patientbespreking' in). *Het gebruik van trema's in zib-/conceptnamen is momenteel sowieso vrij inconsistent; misschien is het goed om dit globaal over alle zibs heen op te pakken en hier een eenduidig besluit over te nemen.* * In de omschrijving van 'PatientbesprekingDatumTijd' moet 'plaatsvind' vervangen worden door 'plaatsvindt' (al onderdeel van ZIB-1514). * In de omschrijving van 'RolDeelnemer' moet 'patientbespreking' vervangen worden door 'patiëntbespreking'. * In de omschrijving van 'Aandoening::Probleem' moet 'patietn' vervangen worden door 'patiënt' (al onderdeel van ZIB-1514). * In de omschrijving van 'IntentieBehandeling' moet 'behandeling. bijvoorbeeld' vervangen worden door 'behandeling, bijvoorbeeld'.
Besluit:


ZIB-1604

Tekstuele wijzigingen zib Behandeldoel (2020NL)

Aangemaakt op: 26-10-2021 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Voorgestelde wijzigingen Nederlandse variant: * In de tekst onder het kopje 'Purpose' dient 'het' toegevoegd te worden tussen 'van' en 'zorgproces'. * In de omschrijving van het concept 'GewenstZorgresultaat' dient 'definieren' vervangen te worden door 'definiëren'.
Besluit:


ZIB-1606

Tekstuele wijzigingen zib BurgerlijkeStaat (2020EN)

Aangemaakt op: 26-10-2021 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Voorgestelde wijzigingen Engelse variant: * De omschrijving van het concept 'MaritalStatus' bevat een '>'; deze mag weggehaald worden.
Besluit:


ZIB-1608

Naam data-element EindDatum wijzigen naar EindDatumTijd

Aangemaakt op: 27-10-2021 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
In de definitie hebben wij het over datum en eventueel tijd, dus het data-element veranderen naar EindDatumTijd.
Besluit:


ZIB-1610

Probleem - aanscherpen Toelichting definitie

Aangemaakt op: 27-10-2021 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Feedback van HL7 NL Validatieteam:   {quote}ZIB NL-CM:5.1.5 zegt "Toelichting van diegene die het Probleem heeft vastgesteld of bijgewerkt.". Dit geeft de suggestie dat de toelichting duidt wie de author/performer/recorder/ van het probleem is, maar dat lijkt niet de bedoeling. {quote}
Besluit:


ZIB-1611

FreedomrestrictingIntervention TypeOfIntervention DefinitionCode niet correct

Aangemaakt op: 28-10-2021 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Vanuit HL7 NL validatieteam: De [FreedomrestrictingIntervention |https://zibs.nl/wiki/FreedomRestrictingIntervention-v1.0(2020EN)] TypeOfIntervention DefinitionCode is  225317005 (Restriction of movement). De zib gaat ook over (andere) onvrijwillige/verplichte zorginterventies - in interventiecodelijsten. inhoudelijk conflicterend. Suggestie is om de DCM::DefinitionCode te wijzigingen of aan te vullen zodat deze past bij de waarden.
Besluit:


ZIB-1613

LegalSituation Concept omschrijving verbetering

Aangemaakt op: 28-10-2021 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Feedback van HL7 NL Validatieteam over [LegalSituation|https://zibs.nl/wiki/LegalSituation-v2.0(2020EN)]: Omschrijving van de zib vermeldt "(...) however the legal status is always determined by a judge." In de GGZ is de "Inbewaringstelling" (IBS) een veelgebruikte juridische maatregel, met name voor mensen met psychiatrische klachten die dreigen zichzelf of anderen iets aan te doen. Een IBS wordt afgegeven door een burgemeester. Suggestie, wijzig tekst naar "(...) however the legal status is always determined by a judge or a mayor (e.g. IBS)."
Besluit:


ZIB-1614

Beschrijving Sondesysteem is in strijd met kardinaliteit

Aangemaakt op: 28-10-2021 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
De beschrijving van Sondesysteem.MedischHulpmiddel "Een beschrijving van hulpmiddelen die benodigd zijn voor het gebruik van de sonde, bijvoorbeeld een voedingspomp of, in het geval van afzuigen, een vacuümpomp." is in strijd met de kardinaliteit 0..1. Dus ofwel de beschrijving moet worden aangepast, ofwel de kardinaliteit moet omhoog, afhankelijk wat precies bedoeld wordt met het concept.
Besluit:


ZIB-1616

Verkeerde concepten voor COD821-VEKT-codes 23 en 24

Aangemaakt op: 03-11-2021 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2023-1 Publicatiedatum: 17-10-2023
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
RolCodelijst vermeldt dat de codes 23 en 24 uit codesysteem COD821-VEKT staan voor respectievelijk "Contactpersoon" en "Wettelijke vertegenwoordiger". De [Vektis-website|https://www.vektis.nl/standaardisatie/codelijsten/COD821-VEKT#inhoud] (en de Nationale Terminologieserver) vermelden echter andere waardes voor deze concepten, namelijk "Erven van" en "Werkgever". Hoe zit dit precies?
Besluit:


ZIB-1621

Onjuist ConceptID en onjuiste naam FunctieHoren.HulpmiddelAnatomischeLocatie

Aangemaakt op: 09-11-2021 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Het concept HulpmiddelAnatomischeLocatie binnen de zib FunctieHoren heeft ConceptID NL-CM:10.1.6. Dit is echter een oud ID, dat in de zib MedischHulpmiddel van 2017 nog wel aanwezig was (dit ID hoorde namelijk bij het concept AnatomischeLocatie). Aangezien AnatomischeLocatie in de versie van 2020 een eigen zib is geworden en binnen MedischHulpmiddel een ander ConceptID heeft gekregen (namelijk NL-CM:10.1.15), klopt de huidige verwijzing niet meer. Daarnaast is de term HulpmiddelAnatomischeLocatie eigenlijk fout, aangezien deze niet bestaat binnen de zib MedischHulpmiddel. Vanuit FunctieHoren zou de tabel als volgt uit moeten zien:  ||ID||Concept|| |NL-CM:4.17.4|HorenHulpMiddel::MedischHulpmiddel| |NL-CM:10.1.3|   ProductType| |NL-CM:10.1.15|   AnatomischeLocatie|
Besluit:


ZIB-1622

Root concept van FLACCpijnScore is niet correct

Aangemaakt op: 09-11-2021 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
In de Engelse versie van FLACCpijnScore is de root concept verkeerd gedefinieerd:   FLACCpainScore -> FLACCpainScale 
Besluit:


ZIB-1626

Tekstuele wijzigingen zib AnatomischeLocatie (2020)

Aangemaakt op: 15-11-2021 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Voorgestelde wijzigingen Engelse variant: * In de beschrijving van 'Concept' moet 'links' vervangen worden door 'left', en 'bodypart' door 'body part'. * In de beschrijving van 'Purpose' moet 'an' vervangen worden door 'An'. * In de definitie van het root concept AnatomicalLocation zit geen spatie tussen beide zinnen. * De codelijst 'lateralityCodelist' zou 'LateralityCodelist' moeten heten (hoofdletter). Voorgestelde wijzigingen Nederlandse variant: * In de beschrijving van 'Concept' mag de spatie voor de punt weggehaald worden. * In de beschrijving van 'Purpose' moet 'specificieren' vervangen worden door 'specificeren'.
Besluit:


ZIB-1629

VoedingspatroonZuigeling-v1.1(2020NL) wiki pagina bevat irrelevante opmerking

Aangemaakt op: 16-11-2021 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
De Wiki pagina van VoedingspatroonZuigeling-v1.1(2020NL) bevat de opmerking: "Opm.: Dit is een verwijzing naar het rootconcept JuridischeSituatie van de bouwsteen JuridischeSituatie." die niet van toepassing is voor deze zib.
Besluit:


ZIB-1632

Contact.Locatie kardinaliteit

Aangemaakt op: 18-11-2021 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Gerelateerd aan ZIB-1414 (en [GitHub issue #74 |https://github.com/Nictiz/Nictiz-R4-zib2020/issues/74]): contacten in FHIR bevatten locatiegegevens welke 0..* kunnen voorkomen.  Hiermee kan een heel pad aan locaties worden doorgegeven welke de patient binnen de encounter heeft afgelegd: te denken aan receptie > wachtkamer > behandekamer. Dit is momenteel niet mogelijk in de zib omdat elke zib Contact 0..1 Loacatie kan hebben. Ook bevat de zib Contact geen mogelijkheiden om Contacten aan elkaar te relateren.  Het voelt erg fout om in het FHIR profiel de `Encounter.location` van 0..* naar 0..1 te zetten omdat we dan functionaliteit dichtzetten. Vandaar nogmaals de vraag.
Besluit:


ZIB-1633

Tekstuele wijzigingen zibs SNAQScore, SNAQ65+Score, SNAQrcScore (2020)

Aangemaakt op: 18-11-2021 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Voorgestelde wijziging *alle* Engelse varianten: * In de Evidence staat in de uitleg van SNAQ 'foe'; dit dient vervangen te worden door 'for'. Daarnaast onbreekt een punt aan het einde van de zin. * In de Evidence staat in de uitleg van SNAQ65+ '> over 65'; dit zou aangepast moeten worden naar 'age over 65' of 'age > 65'. Voorgestelde wijziging *alle* Nederlandse varianten: * In de Evidence ontbreekt in de uitleg van SNAQ een punt aan het einde van de zin. Voorgestelde wijzigingen Engelse variant SNAQ: * De codelijsten voor de individuele scores hebben een inconsistente naamgeving: 'AppetiteScoreCodelist' en 'NutritionScoreCodelist' zouden aangepast moeten worden naar 'SNAQAppetiteScoreCodelist' en 'SNAQNutritionScoreCodelist', respectievelijk. Voorgestelde wijzigingen Nederlandse variant SNAQ: * De codelijsten voor de individuele scores hebben een incosistente naamgeving (zie opmerking hierboven). * In de omschrijving van het concept SNAQScoreDatumTijd staat 'SNAQ score'; dit zou aangepast moeten worden naar 'SNAQ-score'. Deze constructie komt op meer plekken voor en zou eigenlijk overal aangepast moeten worden (alleen in het Nederlands). Voorgestelde wijzigingen Engelse variant SNAQ65+: * Binnen de naam van het concept 'UpperarmCircumference' zou 'Upperarm' vervangen moeten worden door 'UpperArm', aangezien 'upperarm' niet één woord is. Daarnaast is de naam van dit concept niet in lijn met die van de andere scores. Het zou daarom eigenlijk 'UpperArmCircumferenceScore' moeten heten. Dezelfde twee aanpassingen zouden moeten worden gemaakt in de beschrijving van de definitiecode en de naam van de codelijst. * In de omschrijving van het concept 'ExerciseScore' zou 'to walk for five minute' aangepast moeten worden naar 'walking for five minutes'. * Voeg een spatie toe tussen '2' en '=' in de omschrijving van het concept 'TotalScore'. * Binnen de naam van het concept 'UpperarmCircumference' zou 'Upperarm' vervangen moeten worden door 'UpperArm', aangezien 'upperarm' niet één woord is. Daarnaast is de naam van dit concept niet in lijn met die van de andere scores. Het zou daarom eigenlijk 'UpperArmCircumferenceScore' moeten heten. Dezelfde twee aanpassingen zouden moeten worden gemaakt in de beschrijving van de definitiecode en de naam van de codelijst. Voorgestelde wijzigingen Nederlandse variant SNAQ65+: * De omschrijving van het concept 'InspanningsScore' bevat de tekst 'op - en aflopen'; hier mag de spatie na 'op' weggehaald worden (het wordt dan 'op- en aflopen'). * Het is duidelijker om de uitleg van de verschillende kleuren binnen de scorekaart in het concept 'TotaalScore' onder elkaar te zetten, analoog aan de Engelse versie. * In de omschrijving van het concept SNAQ65+ScoreDatumTijd staat 'SNAQ65+ score'; dit zou aangepast moeten worden naar 'SNAQ65+-score'. Deze constructie komt op meer plekken voor en zou eigenlijk overal aangepast moeten worden (alleen in het Nederlands). Voorgestelde wijzigingen Engelse variant SNAQrc: * In de beschrijving van 'Concept' staat '(SNAQ rc'; dit dient aangepast te worden naar '(SNAQrc)'. Verder wordt in de tweede regel genoemd dat de vragenlijst uit 'three' questions bestaat; dit moeten er 'four' zijn. * De naam van het concept 'AssistedEating' is niet in lijn met die van de andere scores. Het zou daarom eigenlijk 'AssistedEatingScore' moeten heten. Dezelfde aanpassing zou moeten worden gemaakt in de beschrijving van de definitiecode en de naam van de codelijst. * Voeg een spatie toe tussen '1' en '=' in de omschrijving van het concept 'TotalScore'. Voorgestelde wijzigingen Nederlandse variant SNAQrc: * In de beschrijving van 'Concept' staan in de eerste regel 'Questionnairefor' en '(SNAQ rc)'; deze dienen aangepast te worden naar 'Questionnaire for' en '(SNAQrc)'. Daarnaast bevat de vijfde regel twee overbodige spaties (voor een komma en voor de punt). * Er ontbreekt een punt aan het eind van de omschrijving van het concept 'BMIScore'. * De naam van het concept 'HulpBijEten' is niet in lijn met die van de andere scores. Het zou daarom eigenlijk 'HulpBijEtenScore' moeten heten. Dezelfde aanpassing zou moeten worden gemaakt in de beschrijving van de definitiecode en de naam van de codelijst. * Het is duidelijker om de uitleg van de verschillende kleuren binnen de scorekaart in het concept 'TotaalScore' onder elkaar te zetten, analoog aan de Engelse versie. * In de omschrijving van het concept SNAQrcScoreDatumTijd staat 'SNAQrc score'; dit zou aangepast moeten worden naar 'SNAQrc-score'. Deze constructie komt op meer plekken voor en zou eigenlijk overal aangepast moeten worden (alleen in het Nederlands). * Het voorbeeld bevat de eenheid 'kg/m{^}3{^}' voor BMI; dit moet echter 'kg/m{^}2{^}' zijn.
Besluit:


ZIB-1635

Foutieve totaalscores SNAQ65+ en SNAQrc

Aangemaakt op: 19-11-2021 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
In de omschrijving van het concept 'TotalScore' wordt bij SNAQ, SNAQ65+ en SNAQrc gerefereerd naar een waardebereik dat van 0 tot 5 loopt. Dit klopt echter alleen voor SNAQ. Voor SNAQ65+ zou het waardebereik 0 tot 3 moeten zijn, omdat deze vragen volgens een beslisboom worden afgenomen (zie screenshot; in het rood heb ik de individuele scores van de antwoorden toegevoegd, en onder de kleuren staan de mogelijke totaalscores die corresponderen met die kleur). Het voorbeeld bevat daarnaast scores die optellen tot 6 (dit komt niet overeen met het huidige waardebereik en het daadwerkelijke waardebereik, en is daarnaast geen juiste invulling van de vragenlijst in de praktijk). Voor SNAQrc zou het waardebereik 0 tot 6 moeten zijn (hier worden wel altijd alle vragen afgenomen). N.B. Deze waardebereiken zijn belangrijk voor de vertaling naar FHIR-profielen, omdat deze mee worden genomen in de validatie. Als de waardebereiken op 0 - 5 blijven staan, worden valide SNAQrc-scores van 6 niet toegestaan, en worden foutieve SNAQ65+-scores van 4 of 5 juist wel toegestaan.
Besluit:


ZIB-1636

Tekstuele wijzigingen zib MUSTScore (2020)

Aangemaakt op: 19-11-2021 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Voorgestelde wijzigingen Engelse variant: * De codelijsten voor de individuele scores hebben een inconsistente naamgeving: 'BMIScoreCodelist' en 'IllnessScoreCodelist' zouden aangepast moeten worden naar 'MUSTBMIScoreCodelist' en 'MUSTIllnessScoreCodelist', respectievelijk. Voorgestelde wijzigingen Nederlandse variant: * De omschrijving van het concept 'BMIScore' bevat 'Dit BMI'; dit moet aangepast worden naar 'De BMI' of 'Deze BMI'. * De codelijsten voor de individuele scores hebben een incosistente naamgeving (zie opmerking hierboven). * In de omschrijving van het concept MUSTScoreDatumTijd staat 'MUST score'; dit zou aangepast moeten worden naar 'MUST-score'. Deze constructie komt op meer plekken voor en zou eigenlijk overal aangepast moeten worden (alleen in het Nederlands).
Besluit:


ZIB-1637

Patientbespreking::Beleid definitiecode

Aangemaakt op: 19-11-2021 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2023-1 Publicatiedatum: 17-10-2023
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Hoi! De container 'Beleid' binnen zb Patientbespreking heeft als DefinitieCode "[423134005|https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=423134005] Gedeelte betreffende behandelplan in status" Als je het concept beschouwt als 'Beleid binnen/naar aanleiding van een Patientbespreking', dan lijkt deze code het concept niet voldoende af te dekken. Voor de mapping naar FHIR CarePlan hebben wij een code nodig die duidelijk maakt dat het om Beleid in de context van Patientbespreking gaat, om een duidelijk gedefinieerd verschil te kunnen maken met bijvoorbeeld de mapping van VerpleegkundigeInterventie op een FHIR CarePlan.
Besluit:


ZIB-1638

Titel van de zib bevat een spelfout

Aangemaakt op: 19-11-2021 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
De Engelse pagina van de zib heeft een spellingsfout:    ChecklistPainBehavior -> ChecklistPainBehaviour
Besluit:


ZIB-1650

tekst over verplichting geboortedatum bij Patient publicatie 2020 wijzigen

Aangemaakt op: 14-12-2021 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
In de pre-pub [https://zibs.nl/wiki/Patient-v4.0(2021NL)#Information_Model] is het geboortedatum betreft kardinaliteit gewijzigd van verplicht naar optioneel. Echter staat hier in de tekst dat het nog wel verplicht is:   |Geboortedatum van de patiënt. Bij een patiënt is de geboortedatum verplicht. Vage datum (bv. alleen jaar) is toegestaan.|
Besluit:


ZIB-1651

Toevoegen batch- en serienummer en farmaceutischproduct

Aangemaakt op: 15-12-2021 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Vanuit het project vaccinatie kwam naar voren dat aan de zib Farmaceutischproduct het batchnummer en serienummer als dataelementen moeten worden toegevoegd. Is afgestemd met medicatiegroep.
Besluit:


ZIB-1652

Uitbreiden Contactgegevens met typen zoals spoednummer

Aangemaakt op: 15-12-2021 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Huisartsen en andere zorgverleners hebben vaak een spoed-/noodnummer.  Een spoednummer is een specifiek soort werknummer dat wel bedoeld is voor intercollegiaal overleg en noodgevallen en niet voor het maken van reguliere afspraken. Om deze reden wil je dit nummer onderscheiden van andere werknummers. Dit lijkt het beste in [TelecomTypeCodelijst|https://zibs.nl/wiki/Contactgegevens-v1.2(2020NL)#TelecomTypeCodelijst] te passen. De code in HL7v3 hiervoor [EC (emergency contact)|http://hl7.org/fhir/v3/AddressUse/cs.html]. In HL7 FHIR zou je hier een extensie voor nodig hebben met dezelfde code) Merk op dat dit issue voortkomt uit melding HIT-22 van Former user (VZVZ) waar meer aanleidingen voor wijziging in zou kunnen zitten. Verzoek is dus ook met HL7 NL in contact te zijn bij analyse van dit verzoek.
Besluit:


ZIB-1654

Aanpassingen zib vaccinatie

Aangemaakt op: 16-12-2021 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Vanuit het project van de vaccinatie zullen wijzigingen voor de zib. Zodra definitief bekend is wat de wijzigingen zijn zullen die worden toegevoegd aan dit ticket.
Besluit:


ZIB-1659

Aanpassen terminologiecodering MA in zibMA

Aangemaakt op: 23-12-2021 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Met MP-254 is een nieuwe terminologiecodering voor MA toegekend (SNOMED 33633005 ). Zie ook MP-489.  Zib heeft nog de oude terminologiecodering (SNOMED 16076005 ). Graag ook in de zib aanpassen. Nu conflicteert het zib-profiel met het nl-core profiel.
Besluit:


ZIB-1665

AfdelingSpecialismeCodelijst niet geschikt als waardelijst voor afdeling van zorgaanbieder

Aangemaakt op: 07-01-2022 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
De AfdelingSpecialismeCodelijst van de zib Zorgaanbieder, element AfdelingSpecialisme (zie [https://zibs.nl/wiki/Zorgaanbieder-v3.4(2021NL)] lijkt niet geschikt om de afdeling van een zorgaanbieder te specificeren. Deze codelijst is namelijk gelijk aan COD016-VEKT (Vektis AGB-medische specialismen), welke alleen geschikt lijkt om het specialisme van een zorgverlener te definiëren (zie SpecialismeAGBCodelijst, in zib Zorgverlener, element Specialisme). Zie ook [https://www.vektis.nl/standaardisatie/codelijsten/COD016-VEKT#identificatie] , waar deze codelijst beschreven wordt als 'nadere verbijzondering van de zorgverlener per soort/beroepsgroep.' Dit issue lijkt tevens aangekaart te worden o.a. in MM-915 en MP-277.
Besluit:


ZIB-1668

Foutieve constraint SNAQ65+Score

Aangemaakt op: 14-01-2022 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
In het informatiemodel van SNAQ65+Score staat de volgende constraint: 'Als één deelscore gevuld wordt, moeten alle vier deelscores gevuld worden.' Deze constraint lijkt echter niet te kloppen, aangezien de SNAQ65+ voor zover ik weet wordt afgenomen volgens een beslisboom (zie bijgevoegde afbeelding). Zie ook ZIB-1635.    
Besluit:


ZIB-1669

Concept text vaccinatie aanpassen

Aangemaakt op: 16-01-2022 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
In concept staat: "In deze bouwsteen worden alleen de (toediende en geplande) vaccinaties opgenomen. De toediening van immunoglobulines maakt deel uit van het medicatieoverzicht. Vaccinaties hebben levenslang relevantie." toediende zou moeten zijn toegediende
Besluit:


ZIB-1671

Voorbeeld familieanamnese klopt niet

Aangemaakt op: 19-01-2022 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
er is nog een element probleemstatusdatum dat niet meer bestaat genoemd in het voorbeeld. 
Besluit:


ZIB-1672

instructies bij zib opleiding

Aangemaakt op: 26-01-2022 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Hoi, Ik zie bij zib opleiding een kopje instructies staan die w.m.b. niet generiek toepasbaar zijn. https://zibs.nl/wiki/Opleiding-v3.2(2021NL) "Vanaf 25 jaar: hoogst behaalde opleidingsniveau. Jonger dan 25 jaar: de huidige opleiding die wordt gevolgd." Waarom zou je een opleiding volgens als je jonger dan 25 bent? Groet
Besluit:


ZIB-1673

HealthProfessional IdentificationNumber inconsistente naamgeving

Aangemaakt op: 07-01-2022 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
In de zib HealthProfessional-v3.5.1(2021EN) kom ik het volgende tegen. In HealthProfessionalIdentifcationNumber staat de volgende definitie: "The *healthcare provider* identification number is a number that uniquely identifies the {*}healthcare provider{*}." In alle andere gevallen van de elementen wordt dit consistent Health professional genoemd, behalve dus hier. Daarnaast gaat healthcare provider ook om een andere zib, namelijke zorgaanbieder. In het Nederlands staat ook overal consistent zorgverlener als vertaling van Health professional, dus het lijkt me dat het ook hier om de Health professional gaat. Dus het bovenstaande graag wijzigen naar:  "The *health professional* identification number is a number that uniquely identifies the {*}health professional{*}." 
Besluit:


ZIB-1674

Terminologie codes ontbreken in de zib

Aangemaakt op: 28-01-2022 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Momenteel ben ik bezig met het moduleren van de zib DOSScore. In de zib zijn er verschillende elementen opgenomen zonder definition codes. Dit heb ik nodig om onderscheid te kunnen maken tussen de concepten. Is het mogelijk om hiervoor terminologie codes te krijgen? 
Besluit:


ZIB-1679

Zelfstandig met (dagelijks/ADL-)hulp

Aangemaakt op: 05-02-2022 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
1) In HulpVanAnderen-v3.0(2017NL) codelijst SoortHulpCodelijst wordt Professionele thuiszorg en Mantelzorg genoemd. Het genoemde snomed concept 386229000 (Mantelzorg) is mijns inziens niet correct; dit is de code voor 'ondersteuning voor verzorger (regime/therapie)'. Kopt dat inderdaad? 2) Zijn er betere snomedconcepten voor mantelzorg als regime/therapie beschikbaar? (bijv zoekterm Home care, informal care)
Besluit:


ZIB-1682

Tekstuele wijzigingen zib FLACCpijnScore (2020)

Aangemaakt op: 08-02-2022 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Voorgestelde wijzigingen Engelse variant: * De zib heet 'FLACCpainScale', maar zou eigenlijk 'FLACCPainScale' moeten heten, in lijn met bijvoorbeeld 'SNAQScore' en 'MUSTScore'. * Het rootconcept (zie ook ZIB-1622) en de definitiecodes van de 5 observaties verwijzen naar 'FLACCpainScore', terwijl de zib zelf 'FLACCpainScale' heet. Dit moet aangepast worden naar 'FLACCpainScale' (en eigenlijk 'FLACCPainScale', zie vorige punt). * De omschrijving van het concept 'Face' zou aangepast moeten worden naar: 'Observation face: the extent to which the child's expression on the face is tensed, a grimace is present and the jaws are tensed.' * In de omschrijving van het concept 'Cry' zou 'Crying' aangepast moeten worden naar 'crying' of 'cry'. * In de omschrijving van het concept 'Consolability' zou 'Consolability' aangepast moeten worden naar 'consolability'. * De 'LegsCodelist' verwijst naar codestelsel 'FLACC_Legs'. Moet dit niet 'FLACC_Benen' zijn, in lijn met de andere 4 codestelsels waarnaar verwezen wordt? * De tekst onder het kopje 'Concept' bevat de tekst 'a NRS-score'. Dit moet worden aangepast naar 'an NRS score'. * De tekst onder het kopje 'Patient Population' bevat 'used'; dit moet aangepast worden naar 'is used'. Daarnaast ontbreekt een punt aan het eind. Voorgestelde wijzigingen Nederlandse variant: * De zib heet 'FLACCpijnScore', maar zou eigenlijk 'FLACCPijnScore' moeten heten, in lijn met bijvoorbeeld 'SNAQScore' en 'MUSTScore'. Deze benaming komt ook voor in het rootconcept en de definitiecodes van de 5 observaties. * De omschrijving van het concept 'Gezicht' zou aangepast moeten worden naar: 'Observatie gezicht: de mate waarin het kind een gespannen gezicht heeft, een grimas aanwezig is en het kind gespannen kaken heeft.' * De omschrijving van het concept 'Benen' zou aangepast moeten worden naar: 'Observatie benen: de mate waarin het kind een gespannen houding en onrustige benen heeft.' * In de omschrijving van het concept 'Activiteit' zou 'mate' aangepast moeten worden naar 'de mate'. * In de omschrijving van het concept 'Huilen' zou 'Huilen' aangepast moeten worden naar 'huilen'. * In de omschrijving van het concept 'Troostbaar' zou 'Troostbaar' aangepast moeten worden naar 'troostbaar'. Daarnaast ontbreekt een punt aan het eind. * Het concept 'ScoreDatumTijd' bevat de tekst 'FLACC score'; dit moet aangepast worden naar 'FLACC-score'. * De 'BenenCodelijst' verwijst naar codestelsel 'FLACC_Legs'. Moet dit niet 'FLACC_Benen' zijn, in lijn met de andere 4 codestelsels waarnaar verwezen wordt? * De tekst onder het kopje 'Concept' bevat de teksten 'pijnobservatie instrument', 'om grond' en 'observatie punten'. Deze moeten aangepast worden naar 'pijnobservatie-instrument', 'om op grond' en 'observatiepunten', respectievelijk. * De tekst onder het kopje 'Purpose' bevat twee keer 'pijnobservatie instrument'; dit moet aangepast worden naar 'pijnobservatie-instrument'. * De tekst onder het kopje 'Evidence Base' bevat de tekst 'pijn observatieschalen'; dit moet 'pijnobservatieschalen' zijn. Daarnaast ontbreken een punt en dubbele punt aan het eind van respectievelijk de eerste en tweede zin. * De tekst onder het kopje 'Patient Population' bevat 'FLACC assessment score'; dit moet aangepast worden naar 'FLACC-score' of 'FLACC-pijnscore'. Daarnaast ontbreekt een punt aan het eind.
Besluit:


ZIB-1683

Snomed codes voor waardenlijst

Aangemaakt op: 08-02-2022 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Deze codes zijn al beschikbaar: 11281000146108 |niet-reanimerenverklaring (gegevensobject)| 186065003 |medische volmacht (gegevensobject)| 11301000146109 |niet-behandelverklaring (gegevensobject)| 11311000146106 |niet-behandelverklaring met aanvulling van voltooid leven (gegevensobject)| 11351000146105 |notitie van mondelinge afspraak (gegevensobject)| 11321000146101 |euthanasieverzoek (gegevensobject)| 11331000146104 |euthanasieverzoek met aanvulling van dementie (gegevensobject)| 425395001 |actieve levenswensverklaring (bevinding)|   Er missen er dan nog 2: Zelfbindingsverklaring Verklaring ter beschikkingstelling aan de wetenschap    
Besluit:


ZIB-1685

Medicatiebouwstenen MA, TA, MGB - engelse vertaling van 'tot en met'

Aangemaakt op: 09-02-2022 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
In de zibs engelse versie lees ik in de omschrijving bij [MA/gebruiksperiode|https://zibs.nl/wiki/MedicationAgreement-v1.3(2021EN)] bij einddatum: {quote}To avoid confusion between 'to' and 'up to', the submission of time is always mandatory for the end date. {quote} In de [NL versie|https://zibs.nl/wiki/Medicatieafspraak-v1.3(2021NL)] staat: {quote}Om verwarring te voorkomen tussen 'tot' en 'tot en met' is het meegeven van de tijd altijd verplicht bij einddatum. {quote} Ik weet eerlijk niet wat het verschil is in het Engels tussen 'to' and 'up to' en ik dacht dat de juiste vertaling van 'tot en met' 'up until and including' is? Gebruiksperiode komt ook voor in TA en MGB.    
Besluit:


ZIB-1686

Spelfout in NL-CM:13.1.6/ResultStatus

Aangemaakt op: 10-02-2022 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
De Engelse omschrijving vermeldt: {quote}The status of the laboratory test result .If the laboratory test {quote} De punt en spatie aan het einde van de zin zijn dus omgewisseld.
Besluit:


ZIB-1690

ToedieningsafspraakAanvullendeInformatieCodelijst heeft 'verkeerde' oid voor codesysteem

Aangemaakt op: 18-02-2022 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Hoi, De ToedieningsafspraakAanvullendeInformatieCodelijst ([https://zibs.nl/wiki/Toedieningsafspraak-v1.0.3(2020NL)#ToedieningsafspraakAanvullendeInformatieCodelijst]) heeft een verkeerde oid (eindigend op '999' - naar ik begrijp is dat alleen voor testdoeleinden). De 'fout' zit er al sinds het begin in, maar komt nu aan het licht omdat de Binding naar Required gegaan is. Dit codesysteem zou het moeten zijn: [https://decor.nictiz.nl/pub/medicatieproces/mp-html-20210921T194523/voc-2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.11.34-2017-05-05T132941.html] 
Besluit:


ZIB-1692

Terminologie codes voor BarthelIndex concepten

Aangemaakt op: 24-02-2022 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2023-1 Publicatiedatum: 17-10-2023
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Om de onderscheiding te maken in FHIR heb ik per concept een terminologie code nodig. Het gaat om de volgende concepten: |Bowels|NL: Darm|CO|1|data|NL-CM:4.2.4| |Bladder|NL: Blaas|CO|1|data|NL-CM:4.2.3| |Grooming|NL: UiterlijkeVerzorging|CO|1|data|NL-CM:4.2.5| |ToiletUse|NL: Toiletgebruik|CO|1|data|NL-CM:4.2.6| |Feeding|NL: Eten|CO|1|data|NL-CM:4.2.7| |Transfers|NL: Transfers|CO|1|data|NL-CM:4.2.8| |Mobility|NL: Mobiliteit|CO|1|data|NL-CM:4.2.9| |Dressing|NL: AanUitkleden|CO|1|data|NL-CM:4.2.10| |ManagingStairs|NL: TrappenLopen|CO|1|data|NL-CM:4.2.11| |Bathing|NL: BadenDouchen|CO|1|data|NL-CM:4.2.12|   Is het mogelijk om hiervoor terminologie codes te krijgen? 
Besluit:


ZIB-1693

Geslacht in zib Patient

Aangemaakt op: 28-02-2022 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2023-1 Publicatiedatum: 17-10-2023
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Beste collega's, van IT-leveranciers het verzoek gekregen om voor geslacht de valueset GenderIdentity, [https://www.hl7.org/fhir/valueset-gender-identity.html,] te gaan gebruiken. Deze valueset is uitgebreider dan die in de zib, maar de huidige waarden in de codelijst voor geslacht zijn ook opgenomen in GenderIdentity. Het verzoek kwam nav praktijkvoorbeelden waarbij juiste de andere waarden dan Man, Vrouw of {color:#333333}Ongedifferentieerd nodig zijn. In de Geboortezorg hebben we nu beide valuesets gekoppeld aan Geslacht. {color} {color:#333333}Vraag: we kunnen ons voorstellen dat in de praktijk van de gehele gezondheidszorg ook vraag is naar andere waarden dan die in huidige valueset. Zou daarom huidige valueset kunnen worden gewijzigd in GenderIdentity? Deze valueset is ook 'moderner' dan de huidige codelijst in de zib. Ik zie dat in versie 4.0 van zib Patient ook nog de codelijst gebruikt wordt zoals in versie 3.1 van de zib.{color} {color:#333333}Dank alvast.{color}
Besluit:


ZIB-1695

Omschrijving van veld 'verstrekker' aanpassen in TA en MVE

Aangemaakt op: 01-03-2022 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Binnen de informatiestandaard MP9 kennen we de bouwstenen toedienafspraak (TA) en medicatieverstrekking (MVE).  De omschrijving van het veld 'verstrekker' in de TA is als volgt:  _De verstrekker (apotheker) die de toedieningsafspraak heeft vastgelegd._ Dit doet vermoeden dat in het veld 'verstrekker' de zorgverlener uitgewisseld moet worden. Echter moet bij de TA de zorgaanbieder als verstrekker worden uitgewisseld.  Voorstel is om de tekst aan te passen naar:  _De verstrekker (zorgaanbieder) die de toedieningsafspraak heeft vastgelegd._ De omschrijving van het veld 'verstrekker' in de MVE is als volgt:  _De verstrekker is in vrijwel alle gevallen een apotheker. Het kan ook gaan om een webwinkel (online bestelling), een drogisterij of een buitenlandse apotheker._ Dit doet vermoeden dat in het veld 'verstrekker' de zorgverlener uitgewisseld moet worden. Echter moet bij de MVE de zorgaanbieder als verstrekker worden uitgewisseld.  Voorstel is om de tekst aan te passen naar:  _De verstrekker is in vrijwel alle gevallen een apotheek (zorgaanbieder). Het kan ook gaan om een webwinkel (online bestelling), een drogisterij of een buitenlandse apotheek._ Bovenstaande aanpassingen zijn reeds doorgevoerd in de informatiestandaard. De vraag is of deze ook doorgevoerd kunnen worden in de ZIBS voor de toedienafspraak en de medicatieverstrekking.
Besluit:


ZIB-1696

MedicatieafspraakAanvullendeInformatieCodelijst heeft 'verkeerde' oid voor codesysteem

Aangemaakt op: 02-03-2022 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Hoi, De MedicatieafspraakAanvullendeInformatieCodelijst ([https://zibs.nl/wiki/Medicatieafspraak-v1.2(2020NL)#MedicatieafspraakAanvullendeInformatieCodelijst]) heeft een verkeerd codesysteem. Het systeem (en bijbehorende oid) zijn van de voorlopige G-std, terwijl al tijden de definitieve in gebruik is. Dit codesysteem zou het moeten zijn: [http://decor.nictiz.nl/medicatieproces/mp-html-20210921T194523/voc-2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.11.31-2017-05-05T124847.html] 
Besluit:


ZIB-1697

Testuitslag verwijst voor datatype naar LOINC code in Testcode, hoe zit dit bij een NHG code?

Aangemaakt op: 02-03-2022 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2023-1 Publicatiedatum: 17-10-2023
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Van het veld "Testuitslag" wordt aangegeven dat het datatype van de uitslag (en de referentiewaarden)  besloten ligt in de LOINC code van de test in Testcode. Voor LOINC klopt dit inderdaad. Nu is het ook mogelijk de testcode uit de NHG tabel 45 te halen, ligt hier ook al het datatype in besloten? 
Besluit:


ZIB-1698

Uitvoerder in ZIB Labuitslag is in praktijk meer de verantwoordelijke partij dan de uitvoerder

Aangemaakt op: 02-03-2022 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Labs besteden wel eens delen van een onderzoek uit, wanneer een onderzoek dus deels ergens uitgevoerd wordt, is het lab wat de resultaten oplevert vaak niet de enige uitvoerder. Het lab is echter wel verantwoordelijk voor het gehele onderzoek en voor het correct delen van de onderzoeksresultaten. De benaming "Uitvoerder" hebben wij dus in de informatiestandaard LaboratoriumUitwisseling omgezet naar "Verantwoordelijke partij" om verwarring te voorkomen. 
Besluit:


ZIB-1699

Voorbeeld in ART Decor van Testcode klopt niet met codesystemen die genoemd zijn

Aangemaakt op: 02-03-2022 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
In de ZIB labuitslag is bij het veld "Testcode" in ART decor als voorbeeld 'HbA1c' benoemd. Dit is niet een representatief voorbeeld omdat het geen code uit één van de genoemde waardenlijsten is. Als je deze waarde opzoekt in de NHG tabel krijg je meerdere opties, waaronder:  2816 HbA1c (glycohemoglobine) IFCC En als je deze in LOINC opzoekt krijg je  59261-8 Hemoglobine A1c/hemoglobine.totaal [stoffractie] in bloed d.m.v. IFCC-protocol  
Besluit:


ZIB-1700

Tabak - waterpijp

Aangemaakt op: 07-03-2022 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Beste, Wij krijgen de vraag of er ook geregistreerd kan worden dat iemand een waterpijp gebruikt. Deze zien wij nog niet als optie staan binnen de zib TabakGebruik. Is dit een optie om deze toe te voegen? Wij zagen dat er mogelijk al wel een SNOMED code voor bestaat (698289004).  Met vriendelijke groet, Lieke Rusman - Tech Lead Spaarne Gasthuis
Besluit:


ZIB-1704

Lichaamsgewicht

Aangemaakt op: 09-03-2022 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2023-1 Publicatiedatum: 17-10-2023
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Na overleg met Erna Vreeke dien ik hierbij volgende opmerking in: Wij hebben onlangs de metingen gewicht, lengte en bloeddruk aangepast zodat ze in lijn zijn met de ZIB-definitie. Dat betekent concreet dat gebruikers voortaan ook (optioneel) de kledij kunnen aangeven bij het meten van lichaamsgewicht, hierbij refererende naar de gelijknamige codelijst (https://zibs.nl/wiki/Lichaamsgewicht-v3.2(2021NL)#KledingCodelijst). Nu krijgen we best veel klachten over de naamgeving “Luier”. Klanten vinden unaniem dat dit weinig respectvol is (binnen VVT) om dat zo te moeten registreren en stellen voor dit te veranderen naar “Incontinentiemateriaal” o.i.d..
Besluit:


ZIB-1709

VisualFunction - DeviceAnatomicalLocation

Aangemaakt op: 16-03-2022 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2023-1 Publicatiedatum: 17-10-2023
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Vanuit HL7 Validatieraad - HearingFunction heeft een waardelijst voor DeviceAnatomicalLocation om aan te geven of het om de linker, rechter of beide oren gaat. Dit lijkt mogelijk ook toepasbaar voor VisualFunction, waarij je kan aangeven om welk oog het gaat?
Besluit:


ZIB-1716

wijzigingen taalkundig

Aangemaakt op: 04-04-2022 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Bovenstaande wijzigingen zijn niet volledig doorgevoerd in 2021-2 (zie geel gearceerde termen in screenshot hieronder). Daarnaast is de definitie van de CylindralRefraction- en SphericRefraction-containers gedupliceerd. !image-2022-04-01-14-50-05-710.png|width=988,height=495! De geel gearceerde termen moeten achtereenvolgens vervangen worden door: * CylindricalRefractionAxis * PrismValue * PrismBase * SphericalRefraction * SphericalRefractionValue
Besluit:


ZIB-1718

Cardinaliteit wijzigen bij zib Infuus

Aangemaakt op: 06-04-2022 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2023-1 Publicatiedatum: 17-10-2023
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Infuus is een zib bij de eOverdracht. De cardinaliteit tussen Infuus en LumenOfLijn is '1...3'. Dit is te weinig, in Amsterdam UMC kunnen er al 4 zijn. Dit betekent dat ook de LumenLocatieCodelijst aangepast moet worden. Wij hebben bijv. mediale 1 en mediale 2. 
Besluit:


ZIB-1720

Verzameling errata bouwsteen Medicatieafspraak

Aangemaakt op: 08-04-2022 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Zoals afgesproken hierbij een verzamelissue (behorend bij ZIB-1717) met de errata voor medicatie m.b.t. de bouwsteen Medicatieafspraak. Algemene wens is om de optie OTH opnemen in alle waardelijsten in de zib, en om de binding aan te passen van required naar extensible. Met die wijziging zouden ook de waardelijst-errata hieronder vervallen.  * *RedenMedicatieafspraakCodelijst:* Naam NullFlavour aangepast naar NullFlavor (bron: prepublicatie, ZIB-1238) * *MedicatieafspraakAanvullendeInformatieCodelijst:* Het woord "voorlopig" is verwijderd uit de codestelselnaam (bron: prepublicatie, ZIB-1457, in de release note bij het issue staat dat het gaat om 'aanvullend' dit klopt niet).  * {*}RedenMedicatieafspraak ({*}Bron: Release MP9 2.0, MP-574): ** Terminologiekoppeling is gewijzigd van 112241000146101 reden voor voorschrift (waarneembare entiteit) naar 160111000146106 |reden voor wijzigen van voorschrift (waarneembare entiteit)| ** Naam van datasetconcept is gewijzigd naar RedenWijzigenOfStaken. ** Omschrijving is gewijzigd van “Reden voor het maken van deze medicatieafspraak. Dit kan de reden zijn om de medicatie te starten, te wijzigen of te stoppen.” naar: “Reden voor het wijzigen of stoppen van de medicatie.”   * *RedenMedicatieafspraakCodelijst:* Van een aantal waarden zijn SNOMED-terminologiekoppelingen gewijzigd, een aantal waarden is verwijderd en een aantal waarden is toegevoegd. Zie overzicht in bijlage (Bron: Release MP9 2.0 + bèta, MP-334) * {*}MedicatieafspraakAanvullendeInformatieCodelijst{*}: Fout codesysteem oid opgenomen in zibs-2020 (Bron: Release MP9 2.0, ZIB-1696) * {*}MedicatieafspraakAanvullendeInformatieCodelijst{*}: Extra waarden toegevoegd: met 'Bewust afwijken van leeftijdsgrenzen', 'Bewust van te lage nierfunctie voor deze dosering' en 'Bewust van eerder gemelde overgevoeligheid' (Bron: Release MP9 2.0, MP-536) * {*}Medicatieafspraak{*}: Terminologiekoppeling aangepast van 16076005|Voorschrijven naar 33633005|voorschrijven van geneesmiddel (ZIB-1659)
Besluit:


ZIB-1721

Verzameling errata bouwsteen Verstrekkingsverzoek

Aangemaakt op: 08-04-2022 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Zoals afgesproken hierbij een verzamelissue (behorend bij ZIB-1717) met de errata voor medicatie m.b.t. de bouwsteen Verstrekkingsverzoek. * *AanvullendeWensenCodelijst:* Het woord "voorlopig" is verwijderd uit de codestelselnaam. (Bron: prepublicatie, ZIB-1457, in de release note bij het issue staat dat het gaat om 'aanvullend' dit klopt niet). * {*}AanvullendeWensenCodelijst{*}: Fout codesysteem oid opgenomen in zibs-2020. (Bron: prepublicatie, ZIB-1696).
Besluit:


ZIB-1722

Verzameling errata bouwsteen Toedieningsafspraak

Aangemaakt op: 08-04-2022 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Zoals afgesproken hierbij een verzamelissue (behorend bij ZIB-1717) met de errata voor medicatie m.b.t. de bouwsteen Toedieningsafspraak. Algemene wens is om de optie OTH opnemen in alle waardelijsten in de zib, en om de binding aan te passen van required naar extensible. Met die wijziging zouden ook de waardelijst-errata hieronder vervallen.  * {*}ToedieningsafspraakAanvullendeInformatie{*}: Datatype aangepast van code naar string. Omschrijving gewijzigd van “Aanvullende informatie bevat bijzonderheden over de invulling van de gemaakte afspraak. Dit element bevat vooral gegevens die tot op heden met ZZ-regels worden ingevuld. De medicatiegerelateerde onderwerpen die nu met de ZZ-regels worden ondersteund, kunnen het beste met behulp van systeemfunctionaliteit worden ondersteund. Hiervoor is een traject ingang gezet door Z-index/KNMP. Vooralsnog wordt onderstaande lijst gehanteerd. In een later stadium zal deze lijst vervangen worden door een thesaurus in de G-standaard.” naar “Aanvullende informatie bevat bijzonderheden over de invulling van de gemaakte afspraak.” (Engels: "Additional information includes details on the structure of the agreement made.")  {*}({*}Bron: Release MP9 2.0, MP-536) * {*}RedenAfspraak ({*}Bron: Release MP9 2.0, MP-370): ** Terminologiekoppeling gewijzigd van 112231000146109 reden van toedieningsinstructies, naar 160121000146101 reden voor wijzigen van toedieningsinstructies. ** Naam van datasetconcept is gewijzigd naar ToedieningsafspraakRedenWijzigenOfStaken (Engels: AdministrationAgreementReasonModificationOrDiscontinuation). ** Omschrijving is gewijzigd van “Reden voor deze afspraak. Dit zal vaak dezelfde reden zijn als die van de medicatieafspraak. Dit veld geeft de mogelijkheid om - indien van toepassing - een specifieke reden voor de toedieningsafspraak op te nemen. Voorbeelden hiervan zijn: substitutie, overgang naar GDS, wens patiënt voor ander handelsproduct, et cetera."naar “Reden voor het wijzigen of stoppen van de toedieningsafspraak. Dit zal vaak dezelfde reden zijn als de reden voor het wijzigen of stoppen van de medicatieafspraak. Het is mogelijk om - indien van toepassing - een specifieke reden voor het wijzigen of stoppen van de toedieningsafspraak op te nemen.” (Engels: "Reason for modification or discontinuation of this agreement. This will often be the same reason as the one for modification or discontinuation of the medication agreement. This field has the option to - if applicable - enter a specific reason for modification or discontinuation of the administration agreement.") * ** Datatype aangepast van string naar code met OTH. De waardelijst bevat alle waardes uit de waardelijst RedenWijzigen-StakenCodelijst die gekoppeld staat bij MA/RedenWijzigenOfStaken, aangevuld met de waardes substitutie, overgang naar GDS en medicatie niet verstrekt.
Besluit:


ZIB-1723

Verzameling errata bouwsteen Medicatieverstrekking

Aangemaakt op: 08-04-2022 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Zoals afgesproken hierbij een verzamelissue (behorend bij ZIB-1717) met de errata voor medicatie m.b.t. de bouwsteen Medicatieverstrekking. * {*}MedicativerstrekkingAanvullendeInformatieCodelijst{*}: Het woord "voorlopig" is verwijderd uit de codestelselnaam.  (bron: prepublicatie, ZIB-1457, in de release note bij het issue staat dat het gaat om 'aanvullend' dit klopt niet).  * {*}Medicatieverstrekking{*}: Terminologiekoppeling ontbrak, toegevoegde code: 373784005 verstrekken van medicatie (verrichting) (bron: Release MP9 2.0)
Besluit:


ZIB-1724

Verzameling errata bouwsteen Medicatietoediening

Aangemaakt op: 08-04-2022 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Zoals afgesproken hierbij een verzamelissue (behorend bij ZIB-1717) met de errata voor medicatie m.b.t. de bouwsteen Medicatietoediening. Algemene wens is om de optie OTH opnemen in alle waardelijsten in de zib, en om de binding aan te passen van required naar extensible. Met die wijziging zouden ook de waardelijst-errata hieronder vervallen.  * {*}GerelateerdeAfspraak{*}: Volgorde van de Engelse versie van de tabel juist gezet. (Bron: Prepublictie, ZIB-1498 * *MedicatieToedieningRedenVanAfwijkenCodelijst (Bron: ReleaseMP9 2.0)* - zie overzicht in bijlage * ** Waarden: Alle te kiezen waardes zijn voorzien van een SNOMED-codering. * ** De waarde 'medicatie uitgespuugd door patiënt' is toegevoegd.  * {*}MedicatieToedieningRedenVanAfwijken{*}: Terminologiekoppeling toegevoegd: 153631000146105 reden voor afwijken in toedienen van medicatie (Bron: Release MP9 2.0, MP-404) * {*}AfwijkendeToediening{*}: in plaats van registratie van afwijkende toediening wordt gebruik gemaakt van de VolgensAfspraakIndicator zoals deze ook in MGB gebruikt wordt. (Bron: Release MP9 2.0, echter formeel geen conflict)
Besluit:


ZIB-1725

Verzameling errata bouwsteen Medicatiegebruik

Aangemaakt op: 08-04-2022 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Zoals afgesproken hierbij een verzamelissue (behorend bij ZIB-1717) met de errata voor medicatie m.b.t. de bouwsteen Medicatiegebruik. Algemene wens is om de optie OTH opnemen in alle waardelijsten in de zib, en om de binding aan te passen van required naar extensible. Met die wijziging zouden ook de waardelijst-errata hieronder vervallen.  * *RedenWijzigenOfStoppenGebruik:* Deprecated termen zijn verwijderd uit de waardelijsten (Bron: prepublicatie, ZIB-1575, ZIB-1261, ZIB-1454) * {*}RedenWijzigenOfStoppenGebruik{*}: Naam NullFlavour aangepast naar NullFlavor (Bron: Prepublicatie: ZIB-1238) * *RedenWijzigenOfStoppenGebruikCodelijst* (Bron: publicatie MP9 2.0):   ** Terminologiekoppeling ontbrak. Deze is toegevoegd : 153861000146102, reden voor wijzigen van medicatiegebruik (waarneembare entiteit)  ** Waardes zijn aangepast (zie bijlage voor overzicht) | | |
Besluit:


ZIB-1726

Verzameling errata bouwsteen FarmaceutischProduct

Aangemaakt op: 08-04-2022 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Zoals afgesproken hierbij een verzamelissue (behorend bij ZIB-1717) met de errata voor medicatie m.b.t. de bouwsteen FarmaceutischProduct. * *Productnaam:* Omschrijving was: "Voor geneesmiddelen die in vrije tekst zijn opgegeven is geen code voorhanden, en dient de volledige omschrijving hier vermeld te worden" en in aangepast naar: "Voor geneesmiddelen waarvoor geen code voorhanden is, dient de volledige naam van het geneesmiddel hier in vrije tekst vermeld te worden".  ** {*}Medication{*}: Description was: 'There is no code for medication entered in free text. In these cases, enter the complete description.' and was changed to: 'For medication which has no code, enter the complete name of the pharmaceutical product here.' * {*}Omschrijving{*}: Omschrijving was: "Een tekstuele beschrijving van de medicatiesoort (inclusief relevante kenmerken van de samenstelling en eventueel de bereidingswijze), die alleen gebruikt wordt als geen gecodeerde aanduiding uit de G-Standaard beschikbaar is (magistrale receptuur)" en is aangepast naar: "Een tekstuele beschrijving van de medicatiesoort (inclusief relevante kenmerken van de samenstelling en eventueel de bereidingswijze), die alleen gebruikt wordt als geen gecodeerde aanduiding uit de G-Standaard beschikbaar is (historische gegevens met magistralen waarvan samenstelling is aangeduid in vrije tekst in plaats van met ingrediëntcodes)".  ** *Description:* Description was: ' A textual description of the type of medication (including relevant properties of the composition and preparation method if possible), which is only used if no coded indication from the G Standard is available (magistral preparation).'and was changed to: 'A textual description of the type of medication (including relevant properties of the composition and preparation method if possible), which is only used if no coded indication from the G Standard is available (historical data regarding magistral preparation which has been entered as free text instead of entering the substance codes).'
Besluit:


ZIB-1727

Verzameling errata bouwsteen Gebruiksinstructie (zit in MA, TA en MGB)

Aangemaakt op: 08-04-2022 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Zoals afgesproken hierbij een verzamelissue (behorend bij ZIB-1717) met de errata voor medicatie m.b.t. de bouwsteen Gebruiksinstructie. * {*}AanvullendeInstructie{*}: Datatype is aangepast van string naar code met OTH (bron: Release MP9 2.0, ZIB-1464) * {*}Zo nodig / criterium{*}: Kardinaliteit is aangepast van 0..1 naar 0..* (Bron: release MP9 2.0, MP-573) *  
Besluit:


ZIB-1729

Zib SNAQScore

Aangemaakt op: 12-04-2022 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2023-1 Publicatiedatum: 17-10-2023
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
De zib SNAQScore heeft als element TotaalSnaqScore met een waardebereik van 0 - 5. Echter voor het item SNAQGewichtsverliesScore kunnen wij G1 EN G2 scoren, dus hebben wij niet altijd 2 of 3 punten, maar kunnen we hier ook op 5 punten uitkomen. Hierdoor kunnen wij max. 7 punten scoren. Het waardebereik zou daarom ons inziens 0 - 7 moeten zijn. N.B. is een zib in de eOverdracht.   
Besluit:


ZIB-1731

Locatie bloeddruk meting

Aangemaakt op: 19-04-2022 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2023-1 Publicatiedatum: 17-10-2023
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
L.S.   In de ZIb van de bloeddruk staat de meetlocatie. In de meetlocatie staat als voorbeeld : pols, linker pols en rechterpols. Ons inziens kan dan de pols weg. Zo ook voor bovenbeen, bovenarm, enkel.
Besluit:


ZIB-1738

Inconsistent gebruik van contactperson versus contact in Engels

Aangemaakt op: 05-05-2022 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2023-1 Publicatiedatum: 17-10-2023
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
In de Engelse versies (2021) van de zib ContactPerson wordt inconsistent gebruik gemaakt van de termen ContactPerson en Contact. De zib heet ContactPerson maar in de zib wordt dit constant benoemd als de term contact. Dit werkt ook door in referenties naar ContactPerson in andere zibs: De zib wordt benoemd als ContactPerson in: NursingIntervention TreatmentDirective MultidisciplinaryTeamMeeting FamilySituationChild CareTeam CareAgreement En als Contact in: MedicationAdministration HelpFromOthers AdvanceDirective Is het mogelijk om hier een consequente benaming voor te gebruiken?
Besluit:


ZIB-1739

Zib-voorbeeld voor concept "Rekeningnummer" niet geldig

Aangemaakt op: 05-05-2022 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2023-1 Publicatiedatum: 17-10-2023
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Het zib-voorbeeld voor concept "Rekeningnummer" binnen de zib Betaler is niet geldig, dit betreft een IBAN die niet geldig is volgens de elfproef. Zie hier: https://zibs.nl/wiki/Betaler-v3.1(2017NL)#Example_Instances Zie ook MM-3220 waar dit gemeld is door een implementer. Het rekeningnummer uit het BgZ-kwalificatiemateriaal is namelijk overgenomen uit de zib. Zie hier enkele voorbeelden die wel geldig zijn: [https://ibanvalideren.nl/voorbeelden.html] Zouden jullie dit kunnen aanpassen zodat het voorbeeld representatief is?
Besluit:


ZIB-1740

Element DubbelControleUitgevoerd verwijderd uit bouwsteen Medicatietoediening

Aangemaakt op: 05-05-2022 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
In de bouwsteen MTD is nu een element opgenomen waar aangegeven kan worden of de dubbele controle bij de toediening is uitgevoerd. Omdat het hier procesinformatie betreft, en omdat de informatiebehoefte nog verder onderzocht wordt is besloten om element DubbeleControleUitgevoerd te verwijderen uit de dataset in MP9 2.0 bèta. Verzoek is om dit ook uit de zib te verwijderen.
Besluit:


ZIB-1741

Omschrijving DatumTNMClassificatie aanpassen

Aangemaakt op: 09-05-2022 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2023-1 Publicatiedatum: 17-10-2023
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
omschrijving voor DatumTNMClassificatie aanpassen en meer consistent maken met andere zibs zie ook ZIB-1530
Besluit:


ZIB-1742

Zorgverlener rol uitvoerder en Zorgafspraak uitvoerder - terminologie

Aangemaakt op: 13-05-2022 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2023-1 Publicatiedatum: 17-10-2023
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
In de zib zorgverlener zit onder [zorgverlenerolcodelijst|https://zibs.nl/wiki/Zorgverlener-v3.5(2020NL)#ZorgverlenerRolCodelijst] de rol 'uitvoerder' deze heeft terminologie PRF uit codesysteem 2.16.840.1.113883.5.90 . PRF is in betekenis overigens niet specifiek voor een zorgverlener (kan iedere uitvoerder zijn) In de [zib zorgafspraak zit de rol 'uitvoerder'|https://zibs.nl/wiki/ZorgAfspraak-v1.0(2020NL)#14021], echter deze is gecodeerd met SNOMED 420158005 Uitvoerder van methode. Ook deze is als code niet specifiek voor een zorgverlener en kan iedere uitvoerder zijn.   Waarom zijn er twee verschillende coderingen voor hetzelfde concept: "uitvoerder" ?
Besluit:


ZIB-1743

Tekstuele wijzigingen zib FarmaceutischProduct

Aangemaakt op: 17-05-2022 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2023-1 Publicatiedatum: 17-10-2023
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Algemene wijzigingen: De omschrijvingen van MedicationCode/ProductCode en SubstanceCode/IngredientCode komen niet overeen met de gekoppelde codelijsten, en kloppen ook niet ten opzichte van elkaar: * In de omschrijving van MedicationCode/ProductCode wordt verwezen naar SNK, SSK en SNOMED CT, maar voor deze drie systemen is geen codelijst gekoppeld. * In de omschrijving van SubstanceCode/IngredientCode wordt verwezen naar KNMP (waar geen codelijst voor gekoppeld is), terwijl er wel een codelijst voor ZI aanwezig is (die niet in de tekst genoemd is). Moet 'KNMP artikelnummer' hier vervangen worden door 'ZI-nummer (2.16.840.1.113883.2.4.4.8)'? * In de omschrijving van SubstanceCode/IngredientCode staat dat alle codesystemen van MedicationCode/ProductCode gebruikt kunnen worden, met daarop aangevuld ATC, SSK en SNK. Dit klopt niet, want: ** ATC is ook al aanwezig bij MedicationCode/ProductCode (inclusief gekoppelde codelijst). ** SSK en SNK zijn ook al aanwezig in de omschrijving van MedicationCode/ProductCode, maar deze moeten daar mogelijk weggehaald worden. ** SNOMED CT is wel benoemd bij MedicationCode/ProductCode, maar niet bij SubstanceCode/IngredientCode. ** Er zit mogelijk nog een discrepantie rondom ZI/KNMP (eventueel opgelost als KNMP wordt vervangen door ZI). * De link naar de documentatie van ATC kan beter verplaatst worden naar MedicationCode/ProductCode, omdat dat codesysteem daar ook al aanwezig is. * De omschrijvingen van GTIN, ATC, SNK en SSK verschillen tussen MedicationCode/ProductCode enerzijds en SubstanceCode/IngredientCode anderzijds. Deze moeten gelijkgetrokken worden. Voorgestelde wijzigingen Engelse variant: * In de beschrijving van het rootconcept moet een spatie toegevoegd worden tussen de eerste en tweede zin. * De benaming van de G-Standaard binnen de gehele zib is inconsistent (G standard vs G Standard vs G-Standaard). Hier moet één optie gekozen worden, bij voorkeur G Standard. * In de omschrijving van het concept MedicationCode zitten een aantal fouten: ** 'ZI-nummer' --> 'ZI number' (aangezien alle codesystemen vertaald worden en er in het tekstje onder de opsomming wel 'ZI number' staat); ** 'tradeproduct' --> 'trade product'; ** Een punt toevoegen achter '... (1 pill, 1 puff, 1ml)'; ** '1ml' --> '1 ml' (spatie toevoegen); ** 'als' --> 'all'; ** 'this level ...' --> 'This level ...'; ** Punt toevoegen achter linkje naar [https://www.z-index.nl;|https://www.z-index.nl;/] ** 'So called' --> 'So-called'; ** 'In the this is necessary only ...' --> 'In this case only ...'. * De codelijst 'Pharmaceutical formCodelist' moet hernoemd worden naar 'PharmaceuticalFormCodelist'. * In de omschrijving van de container Ingredient moet '200mg' vervangen worden door '200 mg'. * In de omschrijving van het concept SubstanceCode moet een punt worden toegevoegd achter het linkje naar de documentatie van ATC. * In de omschrijving van het concept ProductAmount moet een spatie worden toegevoegd tussen 'Gebruiksvoorschriften' en '(Tabel 25)'. Voorgestelde wijzigingen Nederlandse variant: * De benaming van de G-Standaard binnen de gehele zib is inconsistent (G-Standaard vs G-standaard). Hier moet één optie gekozen worden, bij voorkeur G-Standaard. * In de omschrijving van het concept ProductCode zitten een aantal fouten: ** Er wordt naar GTIN verwezen als 'Global Trade Item Number', terwijl bij het concept IngredientCode (en bij de omschrijvingen van de Engelse concepten MedicationCode en SubstanceCode) wordt gesproken over 'International Article Number'. Beide termen zijn mogelijk, maar hier zou één term gekozen moeten worden om verwarring te voorkomen. ** Er staat een dubbele punt achter '... toedieningsweg'; ** Punt toevoegen achter linkje naar [https://www.z-index.nl;|https://www.z-index.nl;/] ** 'Dit overeenkomstig ...' --> 'Dit komt overeen met ...' / 'Dit is overeenkomstig ...'; * In de omschrijving van de container ProductSpecificatie moet 'de concept' vervangen worden door 'het concept'. * In de omschrijving van de container Ingredient moet 'de concept' vervangen worden door 'het concept'. * In de omschrijving van het concept IngredientCode zitten een aantal fouten: ** 'KNMP artikelnummer' --> 'KNMP-artikelnummer'; ** 'Handelsproductcode (HPK)' moet op een nieuwe regel staan. ** Er moet een punt worden toegevoegd achter het linkje naar de documentatie van ATC. * In de omschrijving van het concept IngredientHoeveelheid moet 'numerator' vervangen worden door 'teller'. * In de omschrijving van het concept ProductHoeveelheid moet 'denominator' vervangen worden door 'noemer'. Daarnaast moet 'NHG tabel' vervangen worden door 'NHG-tabel'.
Besluit:


ZIB-1754

Subbouwsteen tijdsinterval, use case met alleen startdatum?

Aangemaakt op: 19-05-2022 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2023-1 Publicatiedatum: 17-10-2023
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Bij de omschrijving van tijdsinterval wordt geen rekening gehouden met een use case waar er wel een startdatum is maar (nog)  geen einddatum. Bij medicatie is een gebruiksperiode 'tot nader order' echter een valide use case.  Dat lijkt nu niet ondersteund te worden door de bouwsteen tijdsinterval of klopt mijn interpretatie niet?
Besluit:


ZIB-1756

Tekstuele wijzigingen zib TijdsInterval

Aangemaakt op: 20-05-2022 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Voorgestelde wijzigingen Engelse variant: * In de Concept-beschrijving zou 'Interval ...' beter vervangen kunnen worden door 'An interval ...'. Daarnaast is er een extra spatie aanwezig achter 'start time and end time', die weggehaald moet worden. * In de Purpose-beschrijving moet 'in the time' weggehaald worden. * De concepten startDateTime en endDateTime zouden hernoemd moeten worden naar StartDateTime en EndDateTime (in lijn met de gebruikelijke naamgeving). Daarnaast moet bij beide concepten een punt worden toegevoegd aan het eind van de omschrijving. Voorgestelde wijzigingen Nederlandse variant: * In de Concept-beschrijving zou 'Interval ...' beter vervangen kunnen worden door 'Een interval ...'. * De concepten startDatumTijd en eindDatumTijd zouden hernoemd moeten worden naar StartDatumTijd en EindDatumTijd (in lijn met de gebruikelijke naamgeving). Daarnaast moet bij beide concepten een punt worden toegevoegd aan het eind van de omschrijving. Ten slotte moet bij beide omschrijvingen 'en tijd' vervangen worden door 'en -tijd'.
Besluit:


ZIB-1757

ApgarScore mist terminologiekoppeling op rootconcept

Aangemaakt op: 24-05-2022 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2023-1 Publicatiedatum: 17-10-2023
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
De zib bevat geen terminologie code van het root concept. Dit is nodig om onderscheid te maken tussen verschillende score profielen. Is het mogelijk om hiervoor een code te krijgen? 
Besluit:


ZIB-1758

Tekstuele wijzigingen zib ZorgAfspraak

Aangemaakt op: 25-05-2022 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Voorgestelde wijzigingen Engelse variant: * In de omschrijving van de concepten CareAgreement, AgreementParties en Performer moet een spatie toegevoegd worden tussen de twee zinnen. * In de omschrijving van het concept Performer.ContactPerson moet een punt toegevoegd worden. * Het concept CareCoordinator::HealthcareProfessional moet hernoemd worden naar CareCoordinator::HealthProfessional (analoog aan de concepten AgreementParties.HealthProfessional en Performer.HealthProfessional). In de omschrijving moet 'health care professional' vervangen worden door 'health professional', en 'actitivity' door 'activity'. * Het concept problem moet hernoemd worden naar Problem. Voorgestelde wijzigingen Nederlandse variant: * De naam van de zib zou aangepast moeten worden naar 'Zorgafspraak', aangezien dit één woord is (zie ook de zibs Zorgaanbieder en Zorgverlener); voor de zibs ZorgTeam en ZorgEpisode geldt eigenlijk hetzelfde. * In de Concept-omschrijving staat '... over, ...'; de komma moet hier worden weggehaald. * In de omschrijving van AfspraakPartijen.Zorgverlener moet '... zorgverlener van die ...' vervangen worden door '... zorgverlener die ...'. * In de omschrijving van Uitvoerder.Contactpersoon moet 'patient' vervangen worden door 'patiënt'.
Besluit:


ZIB-1765

Deprecated SNOMED codes

Aangemaakt op: 01-06-2022 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 15-08-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Een drietal zibs blijken bij controle vervallen SNOMED CT codes te bevatten. Het betreft de zibs: nl.zorg.MedicatieContraIndicatie-v2.0 nl.zorg.DecubitusWond-v3.5 nl.zorg.OntwikkelingKind-v1.2 met de resp. codes: 140411000146107    reden voor afsluiten van contra-indicatie 399912005    Pressure ulcer 275818006    Bowel control - child
Besluit:


ZIB-1770

Geslacht in contact-persoon verweven

Aangemaakt op: 10-06-2022 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2023-1 Publicatiedatum: 17-10-2023
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Goedemorgen,   Mij valt op dat in de ZIB voor contactpersoon-relatie in de waardes al een geslacht zit verweven. Denk aan moeder vs vader en zoon vs dochter.  Voor de tijd waar we momenteel in leven waarbij steeds meer aandacht gegeven wordt aan individuen die zich niet identificeren met man of vrouw, vind ik dit persoonlijk achterhaald. Zijn hier plannen voor om deze specificaties te herzien? Is hier bewust over nagedacht?   Hartelijke groet,   Aileen van Geffen (ecare)
Besluit:


ZIB-1771

Wijziging conceptnaam binnen zib Toedieningsafspraak

Aangemaakt op: 14-06-2022 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2023-1 Publicatiedatum: 17-10-2023
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Het concept GeneesmiddelBijToedieningsAfspraak in de zib Toedieningsafspraak zou hernoemd moeten worden naar GeneesmiddelBijToedienings{*}a{*}fspraak.
Besluit:


ZIB-1772

Typefout in waardelijst AanleidingContactCodelijst

Aangemaakt op: 15-06-2022 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2023-1 Publicatiedatum: 17-10-2023
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
In de AanleidingContactCodelijst zit er een typfout in de omschrijving van de onderste waarde: Evaluatie van uitslag van diagnostisch onderzoek [370851004 |https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=370851004]SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Bes{*}rp{*}eken uitslagen/metingen. Omschrijving moet zijn: Bes{*}pr{*}eken uitslagen/metingen
Besluit:


ZIB-1773

Kardinaliteit Bestemming

Aangemaakt op: 15-06-2022 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2023-1 Publicatiedatum: 17-10-2023
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Zoals tijdens de consultatieronde aangegeven staat de kardinaliteit van bestemming op 1, maar net als de EindDatumTijd weet je die op voorhand nog niet. Het zou beter zijn om deze naar 0..1 te zetten. Ik kreeg als terugkoppeling dat dit is aangepast, maar in de gepubliceerde pre-publicatie 2022-1 is dit niet doorgevoerd. Graag alsnog doen.
Besluit:


ZIB-1774

Definitie RedenAfwezigheidGegevens

Aangemaakt op: 15-06-2022 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2023-1 Publicatiedatum: 17-10-2023
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
In de definitie van RedenAfwezigheidGegevens staat dat hier de opties ‘bepaling niet mogelijk’ en ‘monster vervuild' in zitten. Maar in de uiteindelijke waardelijst zitten 'Niet bepaald' en 'Monster ongeschikt'. Lijkt me handig om dit ook zo in de definitie te zetten (om verwarring te voorkomen).  
Besluit:


ZIB-1778

Tekstuele wijzigingen zib MedischHulpmiddel (2022)

Aangemaakt op: 21-06-2022 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2023-1 Publicatiedatum: 17-10-2023
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Voorgestelde wijzigingen Engelse variant: * In de omschrijving van het concept ProductID moet: ** de spatie tussen 'GS1/' en 'GTIN' weggehaald worden; ** overal 'an UDI' vervangen worden door 'a UDI'; ** 'Product Id' vervangen worden door 'ProductID'; ** 'coding rings' vervangen worden door 'coding systems' (het lijkt erop dat 'coderingen' wel heel letterlijk vertaald is ;)). * In de omschrijving van het concept HealthProfessional moet 'healthcare provider' vervangen worden door 'health professional'. Voorgestelde wijzigingen Nederlandse variant: * In de omschrijving van het concept ProductID moet: ** de spatie tussen 'GS1/' en 'GTIN' weggehaald worden; ** 'Product Id' vervangen worden door 'ProductID'. * In de omschrijving van het concept BeginDatum moet 'implantatie het' vervangen worden door 'implantatie van het'. Algemene vragen: * Is er een reden dat het element Product (NL-CM:10.1.2) nog apart bestaat, en niet is samengevoegd met ProductType (NL-CM:10.1.3)? * En klopt het dat het ProductID nu niet meer onderdeel uitmaakt van de Product-container?
Besluit:


ZIB-1784

Terminologiekoppeling NL-CM:13.1.6 ResultaatStatus | NL-CM:13.1.31 TestUitslagStatus

Aangemaakt op: 03-07-2022 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2023-1 Publicatiedatum: 17-10-2023
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Voor NL-CM:13.1.6 ResultaatStatus zou ik graag een Definitiecode voorstellen: [https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/loinc?conceptId=92235-1] "The completion status of the laboratory order. This value is typically reported using an HL7 V2 result message, in OBR-25; systems that do not use HL7 V2 may use this LOINC." --- Ook voor NL-CM:13.1.31 TestUitslagStatus zou ik graag een Definitiecode voorstellen: [https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/loinc?conceptId=92236-9] "The completion status of the laboratory result at the level of a single observation. This value is typically reported using an HL7 V2 result message, in OBX-11; systems that do not use HL7 V2 may use this LOINC." Ik vind het prima als er "ook" SNOMED CT concepten voor zijn, maar bij voorkeur minimaal LOINC.
Besluit:


ZIB-1785

Fout in definitietekst VerrichtingEindDatum

Aangemaakt op: 04-07-2022 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2023-1 Publicatiedatum: 17-10-2023
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Zie https://zibs.nl/wiki/Verrichting-v5.4(2022NL) In de tekst staat: "De element ..." waar dit "Het element ..." moet zijn, Ook staat er "leeg gelaten" waar dit "leeggelaten" moet zijn. Ik vind ook dat de omschrijving best een voorbeeld mag bevatten: wat is een verrichting die enige tijd duurt (langer dan ...?) en wat zou een voorbeeld van een voortdurende verrichting zijn?
Besluit:


ZIB-1788

Tekstuele wijzigingen zib Zorgverlener

Aangemaakt op: 06-07-2022 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2023-1 Publicatiedatum: 17-10-2023
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Voorgestelde wijzigingen Engelse variant: * Onder het kopje Evidence Base dient het volgende aangepast te worden: * ** -'HealthCareProviderRole' --> 'HealthProfessionalRole'.-  {color:#de350b}Nu in zib-1891{color} ** 'healtcareworker' --> 'healthcare worker'. * -Aan het concept HealthProfessionalRole is de codelijst HealthcareProviderRoleCodelist gekoppeld, maar deze zou hernoemd moeten worden naar HealthProfessionalRoleCodelist.- {color:#de350b}Nu in zib-1891{color} Voorgestelde wijzigingen Nederlandse variant: * Onder het kopje Purpose zou 'UZI of AGB nummer' aangepast moeten worden naar 'UZI- of AGB-nummer'. * Onder het kopje Evidence Base dient het volgende aangepast te worden: * ** 'BIG geregistreerde' --> 'in de BIG geregistreerde' of 'BIG-geregistreerde'. ** 'zorgverlenerIdentificatienummer' --> '{*}Z{*}orgverlenerIdentificatienummer'. ** 'zorgverlener rol' --> 'ZorgverlenerRol'. ** 'zorg medewerker' --> 'zorgmedewerker'. ** 'worden meegegeven' -->'mee te geven'. * In de omschrijving van het rootconcept moet een punt toegevoegd worden achter de laatste zin. * In de omschrijving van het concept ZorgverlenerIdentificatienummer moet het volgende aangepast worden: ** 'zorgverlener identificatienummer' --> 'zorgverleneridentificatienummer'. ** 'BIG Register' --> 'BIG-register' (ook in Engelse variant als daar de Nederlandse benaming gebruikt wordt). ** 'BIG register' --> 'BIG-register' (ook in Engelse variant). ** 'UZI nummer' --> 'UZI-nummer' (ook in Engelse variant).
Besluit:


ZIB-1789

Incorrecte Codestelselnaam bij RolCodelijst van ZIB ContactPersoon

Aangemaakt op: 06-07-2022 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2023-1 Publicatiedatum: 17-10-2023
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
De RolCodelijst van ZIB ContactPersoon is, afgaande op de WIKI, vanaf publicatie 2018, aangevuld met codes uit codestelsel ExtraRolcodes.   Van de reeds beschikbare codes uit RolCodelijst is de Codestelselnaam, vanaf publicatie 2019 gewijzigd van 'COD472-VEKT' naar 'COD821-VEKT' (de Codesysteem OID is ongewijzigd). Dit is incorrect. De RolCodelijst op de WIKI bevat nl. nog steeds de Conceptnamen van codestelsel 'COD472-VEKT'.  Gelieve dit te corrigeren. Toelichting: Codestelsels 'COD821-VEKT' en 'COD821-VEKT' zijn vrijwel identiek, maar wijken wezenlijk af v.w.b. de betekenis van codes 23 en 24. _Zie:_ [https://www.vektis.nl/standaardisatie/codelijsten/COD472-VEKT|https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fwww.vektis.nl%2fstandaardisatie%2fcodelijsten%2fCOD472-VEKT&c=E,1,Cb5f0a7ioVeow3Pz4o2G0qEUFZBw22Q7gZUz23puo9emRAPFB2pgMBvWVIgMQdNMXu3KKapI_6RTQkMaq5eDdotsVJFER1fa0-tCymHbkMJR0umh-fOFoQ,,&typo=1] [https://www.vektis.nl/standaardisatie/codelijsten/COD821-VEKT|https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fwww.vektis.nl%2fstandaardisatie%2fcodelijsten%2fCOD821-VEKT&c=E,1,C1Lj7cQGSN0e6e5ErlYT62zLY8kQa_SJ4k1GNYqeZ3ps509H3JUuYFoQfBAo6x8oC7pPLjDQVvlOwoUgyI-hPbya6zwZHqxpS6FqvlVo&typo=1]
Besluit:


ZIB-1803

Tweede voorbeeld VrijheidsbeperkendeInterventie mist verplicht veld

Aangemaakt op: 26-07-2022 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2023-1 Publicatiedatum: 17-10-2023
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Zib-concept Wilsbekwaam in zib VrijheidsbeperkendeInterventie heeft een kardinaliteit van 1. In het tweede voorbeeld van deze zib mist dit concept echter.
Besluit:


ZIB-1807

ContactInformation spelfout

Aangemaakt op: 03-08-2022 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2023-1 Publicatiedatum: 17-10-2023
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Er zit een spelfout in [ContactInformation (EN)|https://zibs.nl/wiki/ContactInformation-v1.3(2022EN)] element Comment: Explanation about the telephone number and how to use it. It can be indicated, for example, that it is a department number {color:#FF0000}(for healthcare professionnels){color} or that availability by phone is only possible during a specified part of the day Moet worden: professionals
Besluit:


ZIB-1813

ZIB bloeddruk - locatie

Aangemaakt op: 16-08-2022 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2023-1 Publicatiedatum: 17-10-2023
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Beste,   Wij hebben een verzoek gekregen van onze neonatologie afdeling om ook het lichaamsdeel 'onderbeen' zowel links als rechts op te nemen in de locatie codelijst omdat zij deze gebruiken bij neonaten voor het meten van een bloeddruk.   Met vriendelijke groet, Lieke Rusman Spaarne Gasthuis
Besluit:


ZIB-1818

ZIB related wiki section 11 'Technical specifications ...' is broken for pre-pib 2021-2 and 2022-1

Aangemaakt op: 08-07-2022 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Errata/Overig 2023 Publicatiedatum: 07-03-2024
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
According to MP9v2, we should look at ZIB publications * [publicatie 2020|https://zibs.nl/wiki/ZIB_Publicatie_2020(NL)] * [prepublicatie 2022-1|https://zibs.nl/wiki/ZIB_Publicatie_2022(NL)] [https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/mp:V2.0.0_MedicationProcess9_FHIR#Building_blocks_and_profiles] {quote}... +*MP9 standard version 2.0.0 is largely based on the 2020 publication*+ ... {+}*incompatible in varying degrees from a technical point of view*{+}. ...{+}*Thus, strictly speaking the MP9 standard is based on the 2022 pre-publication of the zibs*{+}. {quote}   However, the wiki pages of the prepub 2022-1 ZIBs, contain broken links at '{*}HL7® version 3 CDA compatible specifications, available through the Nictiz ART-DECOR® environment{*}'. These links are present within the sections '{*}11 Technical specifications in HL7v3 CDA and HL7 FHIR{*}'.   For instance [https://zibs.nl/wiki/AdministrationAgreement-v2.0(2022EN)#Technical_specifications_in_HL7v3_CDA_and_HL7_FHIR] has a non-relevant-link [https://decor.nictiz.nl/ad/#/home] instead of a proper link towards the project and resource [http://decor.nictiz.nl/art-decor/\{PROJECT}?id=\{ID}&effectiveDate=2020-09-01T00:00:00&language=en-US&scenariotree=false|http://decor.nictiz.nl/art-decor/decor-scenarios--zib2020bbr-?id=2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.121.4.2.9.8&effectiveDate=2020-09-01T00:00:00&language=en-US&scenariotree=false]   The same holds for all the other ZIB pages of the pre-pub 2022-1 and pre-pub 2021-2.
Besluit:


ZIB-1820

Typo wiki pagina bij Downloads

Aangemaakt op: 05-09-2022 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Errata/Overig 2023 Publicatiedatum: 07-03-2024
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Zie: [https://zibs.nl/wiki/ZIB_Publicatie_2022(NL)#Downloads] Zelfde typo bij 2020 publicatie, en vermoedelijk nog wel een paar. bq. Onderaan *{color:#de350b}de{color}* iedere ZIB wikipagina
Besluit:


ZIB-1824

Zibs Contact en Opname

Aangemaakt op: 13-09-2022 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2023-1 Publicatiedatum: 17-10-2023
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
De zib Contact-v3.1 maakt nog geen onderscheid tussen een contact en een opname. Hier kan dus nu een herkomst en bestemming aan gekoppeld worden. De zib Contact-v5.0 heeft geen herkomst en bestemming meer. Echter, het contacttype SEH bezoek vraagt wel om registratie van een herkomst en bestemming. Bijv. de herkomst is de ambulance, via huis, via de huisarts, via de HAP. De bestemming is ziekenhuis, HAP etc. Wat is nu de gedachte hierachter? Je kunt SEH bezoek namelijk niet rekenen tot de zib Opname.
Besluit:


ZIB-1826

in vrijheidsbeperkende interventie zijn de vertalingen bij pols en enkelband door elkaar gehaald

Aangemaakt op: 20-09-2022 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2023-1 Publicatiedatum: 17-10-2023
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
de volgende SNOMED codes hebben een verkeerde vertaling: 123891000146105 is "Placing restraint using ankle restraint" in het Engels en "mechanische fixatie met polsband" in het Nederlands terwijl 124031000146100 is "Placing restraint using wrist restraint" in het Engels maar "mechanische fixatie met enkelband" in het Nederlands. Dit moet gecorrigeerd worden. Op Engelse [HCIM|https://zibs.nl/wiki/FreedomRestrictingIntervention-v1.0(2020EN)]-pagina:  |Placing restraint using ankle restraint|[123891000146106|https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=123891000146106]|SNOMED CT|2.16.840.1.113883.6.96|Enkelbanden| |Placing restraint using wrist restraint|[124031000146100|https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=124031000146100]|SNOMED CT|2.16.840.1.113883.6.96|Polsbanden| Op Nederlandse [ZIB|https://zibs.nl/wiki/VrijheidsbeperkendeInterventie-v1.0(2020NL)]-pagina |Mechanische fixatie met polsband|[123891000146106|https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=123891000146106]|SNOMED CT|2.16.840.1.113883.6.96|Enkelbanden| |Mechanische fixatie met enkelband|[124031000146100|https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=124031000146100]|SNOMED CT|2.16.840.1.113883.6.96|Polsbanden| h4. Aanvraag is bij Terminologie centrum (via Inge Soons) doorgegeven
Besluit:


ZIB-1828

Textuele verbetering root concept beschrijving Probleem.

Aangemaakt op: 20-09-2022 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2023-1 Publicatiedatum: 17-10-2023
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
In de volgende zin staat er eerst himselve (ipv himself), terwijl in het tweede deel wel het genderneutrale ‘their’ is gebruikt: > This situation can be described by the patient himselve (in the form of a complaint) or by their healthprofessional (in the form of a diagnosis, for example). Suggestie voor verbetering >This situation can be described by the patient {color:#FF0000}*themselves* {color}(in the form of a complaint) or by their {color:#FF0000}*health professional* {color}(in the form of a diagnosis, for example).   Merk op dat health professional ook beter in twee worden kan, of PascalCase als direct verwezen wordt naar de zib.
Besluit:


ZIB-1829

Conceptuele kardinaliteit 'VaccinatieDatumTijd' wijzigen naar '1'

Aangemaakt op: 26-09-2022 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2023-1 Publicatiedatum: 17-10-2023
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
In pre-publicatie 2022NL-1(NL) [Vaccinatie-v5.0|https://zibs.nl/wiki/Vaccinatie-v5.0(2022NL)] is het volgende opgenomen:  |VaccinatieDatumTijd|0..1|   De conceptuele kardinaliteit opgenomen in de pre-publicatie komt niet overeen met hetgeen besproken met de expertgroep. In overleg met Ali en Albert-Jan op 9-8-2022 besloten om de conceptuele kardinaliteit te wijzigen naar '1'.
Besluit:


ZIB-1830

Conceptuele kardinaliteit 'Toediener::Zorgverlener' wijzigen naar '1'

Aangemaakt op: 26-09-2022 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2023-1 Publicatiedatum: 17-10-2023
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
In pre-publicatie 2022NL-1(NL) [Vaccinatie-v5.0|https://zibs.nl/wiki/Vaccinatie-v5.0(2022NL)] is het volgende opgenomen:  |!https://zibs.nl/images/thumb/0/0b/Arrowright.png/10px-Arrowright.png|width=10,height=11! Toediener::Zorgverlener|0..1|   De conceptuele kardinaliteit opgenomen in de pre-publicatie komt niet overeen met hetgeen besproken met de expertgroep. In overleg met Ali en Albert-Jan op 9-8-2022 besloten om de conceptuele kardinaliteit te wijzigen naar '1'.
Besluit:


ZIB-1831

Conceptuele kardinaliteit 'VaccinatieAanleiding' wijzigen naar '0..*'

Aangemaakt op: 26-09-2022 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2023-1 Publicatiedatum: 17-10-2023
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
In pre-publicatie 2022NL-1(NL) [Vaccinatie-v5.0|https://zibs.nl/wiki/Vaccinatie-v5.0(2022NL)] is het volgende opgenomen:  |!https://zibs.nl/images/thumb/0/0b/Arrowright.png/10px-Arrowright.png|width=10,height=11! VaccinatieAanleiding|1|   De conceptuele kardinaliteit opgenomen in de pre-publicatie komt niet overeen met hetgeen besproken met de expertgroep. In overleg met Ali en Albert-Jan op 9-8-2022 besloten om de conceptuele kardinaliteit te wijzigen naar '0..*'.
Besluit:


ZIB-1833

Conceptnaam wijzigen 'VaccinatieLocatie:: AnatomischeLocatie'

Aangemaakt op: 26-09-2022 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2023-1 Publicatiedatum: 17-10-2023
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
In pre-publicatie 2022NL-1(NL) [Vaccinatie-v5.0|https://zibs.nl/wiki/Vaccinatie-v5.0(2022NL)] is het volgende opgenomen:    !https://zibs.nl/images/thumb/0/0b/Arrowright.png/10px-Arrowright.png|width=10,height=11! VaccinatieLocatie:: AnatomischeLocatie   De conceptnaam opgenomen in de pre-publicatie komt niet overeen met hetgeen besproken met de expertgroep. In overleg met Ali en Albert-Jan op 9-8-2022 besloten om de conceptnaam te wijzigen naar 'AnatomischeLocatie'. Dus verwijderen 'VaccinatieLocatie::'.
Besluit:


ZIB-1834

Betaler: ContactInformatie kardinaliteit

Aangemaakt op: 28-09-2022 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2023-1 Publicatiedatum: 17-10-2023
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Hoi, In zib-Betaler (2020) is de kardinaliteit van ContactInformatie 0..*. ContactInformatie bevat alleen containers die op hun beurt ook 0..* zijn, waardoor gebruikelijk is in andere zibs om ContactInformatie met kardinaliteit 0..1 toe te voegen en het nog steeds mogelijk is meerdere telefoonnummers en mailadressen in de containers toe te voegen. 0..* voegt als kardinaliteit dus niets toe, sterker nog: het zou erg theoretisch gezien voor problemen en onduidelijkheden kunnen zorgen. Kan de kardinaliteit in zib-Betaler aangepast worden om in lijn te zijn met de andere zibs?
Besluit:


ZIB-1838

Tekstuele wijzigingen zib ComfortScore

Aangemaakt op: 04-10-2022 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2023-1 Publicatiedatum: 17-10-2023
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Voorgestelde wijzigingen Engelse variant: * In de Concept-tekst moeten de volgende dingen aangepast worden: ** 'Comfort Behaviour scale /Comfortneo scale' --> 'Comfort Behaviour scale/ComfortNeo scale'. ** 'new born' --> 'newborn'. ** Dubbele 'that' weghalen. ** 'For each on observation is value' --> 'For each observation a value'. * In de Purpose-tekst moeten de volgende dingen aangepast worden: ** '> ' mag worden weggehaald. ** 'new born' --> 'newborn' * In de EvidenceBase-tekst moeten de volgende dingen aangepast worden: ** 'divers' --> 'diverse'. ** Voeg dubbele punt toe aan het einde van de regel. ** 'Comfort behaviour scale/ Comfortneo scale' --> 'Comfort Behaviour scale/ComfortNeo scale'. * In de tabel met concepten moeten de volgende dingen aangepast worden: ** 'Rootconcept' --> 'Root concept'. ** In de omschrijving van de totaalscore staat dat deze een bereik heeft van 0 tot 35, maar dit zou 0 tot 30 moeten zijn (aangezien de concepten RespiratoryResponse en Crying niet tegelijkertijd aanwezig kunnen zijn); zie ook ZIB-1839. ** De omschrijvingen van de concepten Alertness en Calmness_Agitation moeten gelijkgetrokken worden met die van de andere concepten, d.w.z. respectievelijk 'Observation Alertness' en 'Observation Calmness/agitation'. Voorgestelde wijzigingen Nederlandse variant: * In de Concept-tekst moeten de volgende dingen aangepast worden: ** 'Comfort gedrag schaal / ComfortNeo schaal' --> 'Comfort-gedragsschaal/ComfortNeo-schaal'. ** 'pasgeborene' --> 'pasgeborenen'. ** 'Comfort gedrag schaal' --> 'Comfort-gedragsschaal'. ** '5-punt schaal' --> '5-puntsschaal'. * In de Purpose-tekst moeten de volgende dingen aangepast worden: ** 'pijnobservatie instrument' --> 'pijnobservatie-instrument'. ** 'pasgeborene' --> 'pasgeborenen'. * In de EvidenceBase-tekst moeten de volgende dingen aangepast worden: ** Voeg punt toe aan het einde van de eerste regel. ** 'pijn observatieschalen' --> 'pijnobservatieschalen'. ** Voeg dubbele punt toe aan het einde van de tweede regel. ** 'Comfort gedrag schaal/ Comfortneo schaal' --> 'Comfort-gedragsschaal/ComfortNeo-schaal'. * In de tabel met concepten moeten de volgende dingen aangepast worden: ** In de omschrijving van de totaalscore staat dat deze een bereik heeft van 0 tot 35, maar dit zou 0 tot 30 moeten zijn (aangezien de concepten Ademhalingsreactie en Huilen niet tegelijkertijd aanwezig kunnen zijn); zie ook ZIB-1839. ** De omschrijvingen van de concepten Alertheid, Kalmte_Agitatie, Gezichtsspanning en Spierspanning moeten gelijkgetrokken worden met die van de andere concepten, d.w.z. respectievelijk 'Observatie Alertheid', 'Observatie Kalmte/agitatie', 'Observatie Gezichtsspanning' en 'Observatie Spierspanning'. ** In de omschrijving van ScoreDatumTijd moet 'Comfort gedrag schaal/ComfortNeo score' vervangen worden door 'Comfort-gedragsschaal/ComfortNeo-schaal'.
Besluit:


ZIB-1839

Foutieve totaalscore ComfortScore

Aangemaakt op: 04-10-2022 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2023-1 Publicatiedatum: 17-10-2023
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
In de omschrijving van het concept 'Totaalscore' in de zib ComfortScore wordt gerefereerd naar een waardebereik dat van 0 tot 35 loopt. Dit moet echter 0 tot 30 zijn, aangezien de concepten 'Ademhalingsreactie' en 'Huilen' niet tegelijkertijd worden ingevuld. Zowel de constraint als de tekstuele omschrijving van 'Totaalscore' dienen hierop aangepast te worden.   Zie bijvoorbeeld [https://venticare.nl/nieuws/comfortneo-schaal-bij-pasgeborenen.html]: '{_}De som van de afzonderlijke itemscores geeft een totaalscore (maximaal 30 punten), waarbij een hogere score meer stress betekent.{_}'
Besluit:


ZIB-1841

Inconsistentie in zib SOEPVerslag

Aangemaakt op: 05-10-2022 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2023-1 Publicatiedatum: 17-10-2023
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
De voorbeelden voor concept SoepRegelNaam bevatten respectievelijk de letters S, O, E en P wat dan weer niet overeenkomt met de concepten uit de SoepRegelNaamCodelijst.   Zouden jullie dit kunnen aanpassen?
Besluit:


ZIB-1845

Bronmonster/SpecimenSource: Toevoegen van codelijst

Aangemaakt op: 10-10-2022 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2023-1 Publicatiedatum: 17-10-2023
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
In de Zib LaboratoriumUitslag (2022)  zit het element BronMonster als string. In ons opzicht lijkt het echter niet wenselijk dat hier een vrije tekst voor ingevuld kan worden, omdat het dan alle kanten op gaat, terwijl er een waarschijnlijk een beperkt aantal bronmonsters zijn waar laboratoriumonderzoek op gedaan wordt. Daarom zouden we graag willen voorstellen om het element te veranderen naar een type CD en daaraan een codelijst te hangen. Hiervoor hebben we zelf al een codelijst samengesteld (binding: extensible), met SNOMED-CT codes, onder de Physical Object hierarchy. Deze kan natuurlijk uitgebreid worden.   |36370000|Aspirator trap bottle, device| |118427002|Rickham reservoir, device| |408098004|Swab| |116205004|Blood bag, device| |430372001|Autologous blood bag, device| |430345009|Allogeneic blood bag, device| |116146000|Blood product unit, device| |32712000|Drain, device| |764551008|Drain tip| |116206003|Plasma bag, device| |53350007|Prosthesis, device| |36965003|Hemodialysis machine, device| |15447007|Joint prosthesis, device| |25510005|Cardiac valve prosthesis| |83059008|Tube, device| |26412008|Endotracheal tube, device| |19923001|Catheter, device| |52124006|Central venous catheter, device| |472872005|Swab from ultrasonic nebulizer| |41323003|Urinary collection bag, device| |706500006|Infant/pediatric urine collection bag|   Hopelijk nemen jullie dit mee.
Besluit:


ZIB-1846

Concept omschrijving

Aangemaakt op: 10-10-2022 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2023-1 Publicatiedatum: 17-10-2023
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
{*}Huidig{*}: "Immunisatie kan worden gedefinieerd als “Het opwekken van natuurlijke immuniteit tegen ziekteverwekkers door middel van vaccinatie (actieve immunisatie) of door toediening van immunoglobulinen (passieve immunisatie)”. In deze bouwsteen worden alleen de (toegediende en geplande) vaccinaties opgenomen. De toediening van immunoglobulines maakt deel uit van het medicatieoverzicht. Vaccinaties hebben levenslang relevantie. De meeste vaccinaties worden in Nederland uitgevoerd in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). RVP informatie is vooral van belang bij kinderen. Vaccinaties zijn ook relevant bij volwassen patiënten zoals transplantatiepatiënten, dialysepatiënten en patiënten met een status na miltextirpatie. Daarnaast zijn er specifieke indicaties voor de vaccinatie van risicogroepen, zoals reizigers, professionals die met bloed in aanraking komen of patiënten met verwondingen, een verminderde afweer of verhoogd risico."   *In overleg met Ali en Albert-Jan op 9-8-2022 besloten om de omschrijving van de zib Vaccinatie te wijzigen naar:* "Immunisatie kan worden gedefinieerd als “Het opwekken van natuurlijke immuniteit tegen ziekteverwekkers door middel van vaccinatie (actieve immunisatie) of door toediening van immunoglobulinen (passieve immunisatie)”. In deze bouwsteen worden alleen de (toegediende en geplande) vaccinaties opgenomen. De toediening van immunoglobulines maakt deel uit van het medicatieoverzicht. Vaccinaties hebben levenslang relevantie. De meeste vaccinaties worden in Nederland uitgevoerd in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Vaccinaties zijn ook relevant bij volwassen patiënten zoals transplantatiepatiënten, dialysepatiënten en patiënten met een status na miltextirpatie. Daarnaast zijn er specifieke indicaties voor de vaccinatie van risicogroepen, zoals reizigers, professionals die met bloed in aanraking komen of patiënten met verwondingen, een verminderde afweer of verhoogd risico."
Besluit:


ZIB-1850

Waardenlijst FaseNaamCodelijst bevat foutieve SNOMED CT codes

Aangemaakt op: 14-10-2022 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2023-1 Publicatiedatum: 17-10-2023
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
De waardenlijst FaseNaamCodelijst bevat drie foutieve codes, t.w. 180281000146107: dit moet zijn 180271000146105 fase 0 van signaleringsplan voor geestelijke gezondheid (de huidige code is fase 1 met synoniem ‘geel’). 180281000146109: dit moet zijn 180291000146109 fase 2 van signaleringsplan voor geestelijke gezondheid (huidige code bestaat niet). 180281000146108: dit moet zijn 180301000146108 fase 3 van signaleringsplan voor geestelijke gezondheid (huidige code bestaat niet).
Besluit:


ZIB-1852

In de Engelse versie van Medicatieafspraak heeft de waardenlijst ReasonModificationOrDiscontinuation een foute naam

Aangemaakt op: 19-10-2022 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2023-1 Publicatiedatum: 17-10-2023
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
In de zib MedicationAgreement (Medicatieafspraak) heeft de waardenlijst van het element ReasonModificationOrDiscontinuation de naam MedicationAgreementReasonCodeList. Dit moet zijn ReasonModificationOrDiscontinuationCodeList h3.  
Besluit:


ZIB-1853

Bij Example of the instrument staat foutief Betrokkene::Contactpersoon

Aangemaakt op: 19-10-2022 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2023-1 Publicatiedatum: 17-10-2023
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Bij Example of the instrument staat foutief Betrokkene::Contactpersoon. Dat moet vermoedelijk zijn Uitvoerder::Contactpersoon, omdat dit komt uit de relatie met VerpleegkundigeInterventie. Maar ook Evidence Base staan enkele zinnen die hier op betrekking hebben. E.e.a. moet hoe dan ook duidelijker worden beschreven in de zib, want er is nu verwarring. 
Besluit:


ZIB-1856

code van SpecifiekeStoffenAllergenenStoffenCodelijst vervangen

Aangemaakt op: 21-10-2022 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Errata/Overig 2023 Publicatiedatum: 17-10-2023
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Beschrijving nieuw: de referentieset met id De referentieset [42931000146101] is deprecated en dient te worden vervangen met : [https://terminologie.nictiz.nl/terminology/snomed/viewConcept/98061000146100]  Graag hiervoor in de 2020 versie zib hiervoor iets opnemen in de erratum. Dan kunnen we in de informatiestandaarden dit ook aanpassen, voordat de 2020 zibs geimplementeerd gaan worden.  Beschrijving oud: Zie in Yammer discussie de vraag van [~accountid:60350839ac6e4e0069d5c030]  vanuit BgZ, betreft opdeling van categorieen in de allergenen referentieset [https://web.yammer.com/main/org/nictiz.nl/threads/eyJfdHlwZSI6IlRocmVhZCIsImlkIjoiMTk2Nzk5MTgzNjAyNDgzMiJ9]  En het antwoord van Former user  "De referentieset [42931000146101] is al opgesplitst, idd misschien wel handig om dit te vermelden in de ZIB: 98011000146102 |simpele referentieset met voedselallergenen (metadata)| 98051000146103 |simpele referentieset met contactallergenen (metadata)| 98041000146101 |simpele referentieset met beroepsallergenen (metadata)| 98031000146109 |simpele referentieset met insectengifallergenen (metadata)| 98021000146107 |simpele referentieset met inhalatieallergenen (metadata)|" Zou dit ergens opgenomen kunnen worden in de zib ? Wellicht onderaan bij de issues waar nu staat "Daarom is volstaan met het noemen van SNOMED CT voor de codering van allergene stoffen" ?
Besluit:


ZIB-1863

Schrijfwijze "contra-indication" consistent doorvoeren

Aangemaakt op: 21-10-2022 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2023-1 Publicatiedatum: 17-10-2023
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
In de Engelse variant van zib MedicationContraIndiciation gebruiken de teksten zowel de term "contra-indication" als "contraindication". Dit moet gelijkgetrokken worden volgens de Engelse spellingsregels.
Besluit:


ZIB-1868

Tekstuele wijzigingen zib Refractie

Aangemaakt op: 26-10-2022 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2023-1 Publicatiedatum: 17-10-2023
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Voorgestelde wijzigingen Engelse variant: * In de Concept-tekst moeten de volgende dingen aangepast worden: ** 4 keer: 'diopter' --> 'diopters' (analoog aan hoe dit in de tabel is aangegeven). ** Spatie toevoegen achter 'axis direction' en 'the prism (in diopter)'. ** 'the prism (in diopter)' --> 'the prism (in prism diopters)'.   Voorgestelde wijzigingen Nederlandse variant: * In de Concept-tekst moeten de volgende dingen aangepast worden: ** 4 keer: 'dioptrie' --> 'dioptrieën' (analoog aan hoe dit in de tabel is aangegeven). ** Spatie toevoegen achter 'de sferische sterkte (in dioptrie)'. ** 'cylindrische sterkte' --> 'cilindrische sterkte'. ** Spaties weghalen achter 'eventuele cilindrische sterkte' en 'van het leesgedeelte (in dioptrie)'. ** 'de prisma (in dioptrie)' --> 'de prisma (in prismadioptrieën)'. * In de tabel met concepten moeten de volgende dingen aangepast worden: ** Binnen de definitie van het concept CilindrischeRefractieWaarde: *** 'cylinder' --> 'cilinder' en 'cylindrische' --> 'cilindrische'. *** De tekst 'oplopend per 0.25D' is niet aanwezig in de Engelse versie van de zib. Moet deze toevoeging hier worden weggehaald of juist worden toegevoegd aan de Engelse versie? ** In de definitie van het concept PrismaWaarde moet 'prisma dioptrieën' vervangen worden door 'prismadioptrieën'. ** In de definitie van het concept 'LeesAdditie' moet 'refractie waarde' vervangen worden door 'refractiewaarde'. ** Binnen het concept 'AnatomischeLocatie': *** In de definitie moet 'refractie meting' worden vervangen door 'refractiemeting'. * In het voorbeeld moeten de volgende dingen aangepast worden: ** De volgorde van de zib-concepten in de tabel is verwarrend; dit was in de 2020-versie een stuk duidelijker. Waarom zijn SferischeRefractieWaarde en SferischEquivalent 'uit elkaar' gehaald? ** De uitlijning van de eerste twee regels klopt niet (zie screenshot). ** De waarde van SferischEquivalent bij het eerste voorbeeld is niet volgens de definitie van het concept. Deze zou namelijk moeten worden afgerond op twee cijfers achter de komma, en dus gelijk moeten zijn aan 0.63. ** Waarom staat bij CilindrischeRefractieAs expliciet de eenheid 'graden' genoemd, en bij PrismaBasis niet? Misschien is het beter om de eenheid overal weg te laten, aangezien de eenheden 'dioptrie' en 'prismadioptrie' ook niet terugkomen in de voorbeelden, of juist overal toe te voegen.
Besluit:


ZIB-1878

Onder issues kan het issue over veroorzakende stof worden verwijderd

Aangemaakt op: 10-11-2022 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2023-1 Publicatiedatum: 17-10-2023
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
In de zib staat bij [https://zibs.nl/wiki/AllergieIntolerantie-v4.0(2022NL)#VeroorzakendeStofAllergeneStoffenCodelijst] nu wel een specifieke S-CT subset, dus dit issue (zie rood gearceerde in screenshot) is niet meer aan de orde. 
Besluit:


ZIB-1886

Lichaamsgewicht: ook formeel beperking g/kg aangeven

Aangemaakt op: 14-11-2022 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2023-1 Publicatiedatum: 17-10-2023
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
De tekst bij [lichaamsgewicht|https://zibs.nl/wiki/Lichaamsgewicht-v3.2(2022NL)] zegt  {quote}Het gewicht wordt uitgedrukt in kilogram (kg). Bij pasgeborenen onder 3 kg wordt het gewicht veelal in grammen uitgedrukt. {quote} Dit is echter niet 'formeel' aangegeven bij de eigenschappen van [gewichtwaarde|https://zibs.nl/wiki/Lichaamsgewicht-v3.2(2022NL)#9314]. Resultaat is dat dan iedere informatiestandaard die deze zib toepast dit zélf moet toevoegen. Beter is het om dit één keer bij de bron (zibs) te doen.  Issue ingediend mede op verzoek van leverancier (CGM, [~accountid:5fa8f7f2dbf337006cdd80e4] )
Besluit:


ZIB-1887

Lichaamslengte, inperking te gebruiken eenheden

Aangemaakt op: 15-11-2022 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2023-1 Publicatiedatum: 17-10-2023
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
[Lichaamslengte|https://zibs.nl/wiki/Lichaamslengte-v3.1.1(2022NL)#9422], waarom is er geen inperking voor te gebruiken eenheden? In Nederland werken we met het metrisch systeem en het ondersteunen van meerdere units  zorgt voor extra implementatielast bij leveranciers en meer risico op slechte interoperabiliteit. Kunnen we afspreken in de zib lichaamslengte alleen cm toe te staan? En dat dan ook vastleggen in de zib? Issue ingediend mede op verzoek van leverancier (CGM, [~accountid:5fa8f7f2dbf337006cdd80e4] )
Besluit:


ZIB-1888

Snomed codes voor SOEPRegelNaamCodelijst zijn niet vertaald

Aangemaakt op: 15-11-2022 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2023-1 Publicatiedatum: 17-10-2023
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
De codes 'Subjective' en 'Objective' in voor SOEPRegelNaamCodelijst hebben geen Nederlandse vertaling. De code voor de P regel ('Beleid'/ EN:"Management') is denk ik wat beperkter dan de bestaande snomed code voor 'Planned',   In de SoepRegelNaamCodelijst zijn Conceptnaam en Beschrijving niet consistent, Nederlands/Engels door elkaar heen: h3. SOEPRegelNaamCodelijst |Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.6.2|Binding: Required| |Conceptnaam|Conceptcode|Codestelselnaam|Codesysteem OID|Omschrijving| |{color:#de350b}Subjective{color}|[255362007|https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=255362007]|SNOMED CT|2.16.840.1.113883.6.96|{color:#de350b}Subjectief{color}| |{color:#de350b}Objective{color}|[260224007|https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=260224007]|SNOMED CT|2.16.840.1.113883.6.96|{color:#de350b}Objectief{color}| |{color:#de350b}Evaluatie{color}|[129265001|https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=129265001]|SNOMED CT|2.16.840.1.113883.6.96|{color:#de350b}Evaluatie{color}| |{color:#de350b}Beleid{color}|[129271007|https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=129271007]|SNOMED CT|2.16.840.1.113883.6.96|{color:#de350b}Plan{color}|  
Besluit:


ZIB-1889

Definitiecode van Laterality

Aangemaakt op: 16-11-2022 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2023-1 Publicatiedatum: 17-10-2023
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
in de Engelse versie: In de tabel met concepten moeten de volgende dingen aangepast worden: * De definitiecode van Laterality, genoemd bij het concept AnatomicalLocation, moet weggehaald worden, aangezien het element NL-CM:12.20.2 naar de AnatomicalLocation als geheel verwijst (en binnen die verwijzing is de Laterality al opgenomen).   in de Nederlandse versie: Binnen het concept 'AnatomischeLocatie': * De definitiecode van Lateraliteit moet weggehaald worden (zie uitleg hierboven bij Engelse variant).
Besluit:


ZIB-1890

In waardenlijst ContactVormCodelijst van de zib Contact ontbreekt de Snomed code voor concept Fysiek

Aangemaakt op: 18-11-2022 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2023-1 Publicatiedatum: 17-10-2023
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
In waardenlijst ContactVormCodelijst van de zib Contact ontbreekt de Snomed code voor concept Fysiek
Besluit:


ZIB-1891

'HealthCareProviderRole' --> 'HealthProfessionalRole'

Aangemaakt op: 21-11-2022 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2023-1 Publicatiedatum: 17-10-2023
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
* Onder het kopje Evidence Base dient het volgende aangepast te worden: ** 'HealthCareProviderRole' --> 'HealthProfessionalRole'. * Aan het concept HealthProfessionalRole is de codelijst HealthcareProviderRoleCodelist gekoppeld, maar deze zou hernoemd moeten worden naar HealthProfessionalRoleCodelist.
Besluit:


ZIB-1896

Replace provider by professional

Aangemaakt op: 22-11-2022 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2023-1 Publicatiedatum: 17-10-2023
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Zou het mogelijk zijn om op https://zibs.nl/wiki/MedicationAdministration2-v2.0(2022EN) bij het patient concept 'Healthcare provider' te vervangen door 'Healthcare professional'? Context: If the medication is administered by a health professional or caregiver/family member/etc., the health professional is entered in the 'Healthcare {*}provider{*}' element or the caregiver/family member/etc. is entered in the 'Contact' element respectively. Groeten, Ward
Besluit:


ZIB-1899

LaatsteReactieReactieDatumTijd staat nog in example instances

Aangemaakt op: 23-11-2022 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2023-1 Publicatiedatum: 17-10-2023
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
LaatsteReactieReactieDatumTijd is verdwenen uit de zib, maar staat nog in: https://zibs.nl/wiki/AllergieIntolerantie-v4.0(2022NL)#Example_Instances
Besluit:


ZIB-1905

Terminologie code voor concept CareResponsibility

Aangemaakt op: 30-11-2022 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2023-1 Publicatiedatum: 17-10-2023
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
In de zib FamilySituation is er een concept gedefinieerd *CareResponsibility.* Dit concept heeft geen terminologie code. In zib 2017 was er ook geen code beschikbaar, maar ik zie in de STU3 profiel dat de volgende SNOMED code is gebruikt: 406192005   Kan ik deze hergebruiken of moet er een nieuwe SNOMED code voor dit concept uitgezocht worden? 
Besluit:


ZIB-1906

Nieuwe en verbeterde SNOMED codes voor de zib Contact

Aangemaakt op: 30-11-2022 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2023-1 Publicatiedatum: 17-10-2023
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
In de waardenlijst ContactVormCodelijst ontbreekt de code voor Fysiek. Door TC is hiervoor de code 180231000146108 |fysiek face-to-face patiëntcontact (verrichting)| gegeven. Waardenlijst ContactTypeCodelijst bevat de code 715542009 |Transportation by emergency ambulance |. Door TC wordt voorgesteld hiervoor  715537001 |transport door ambulance (verrichting)| te gebruiken omdat deze beter past.
Besluit:


ZIB-1907

Voorstel verbeterde SNOMED code voor term 'Continue' in de zib Pijnkernmerken

Aangemaakt op: 30-11-2022 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2023-1 Publicatiedatum: 17-10-2023
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
De waardenlijst PijnPatroonCodelijst in zib Pijnkenmerken bevat voor de waarde 'Continue'  de code [255238004|https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=255238004]. TC stelt voor deze te vervangen door de term 263730007 |aanhoudend (kwalificatiewaarde) omdat deze beter past bij de overige waarden van de lijst. Bovendien was de oude term niet vertaald.
Besluit:


ZIB-1917

zib Visus zelfde DefinitieCode in 2020

Aangemaakt op: 14-12-2022 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Errata/Overig 2023 Publicatiedatum: 26-10-2023
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Hoi! In zib Visus 2020 (v1.0) zitten twee concepten met dezelfde DefinitieCode. In ZIB-1445 is dit geadresseerd en opgelost in een pre-publicatie. Er is echter niets veranderd in de 2020-versie. Deze dubbele code staat echter de FHIR-implementatie van de 2020-versie van de zib in de weg. Volgens de regels van een FHIR Observation mogen een .code (de hoofdmeting, DecimaleVisusWaarde) en een .component.code (een sub-observatie, de VisusMetingType) niet beide dezelfde code bevatten. Om de 2020-versie van de zib te kunnen implementeren dient 1 van de 2 codes aangepast te worden d.m.v. een erratum.
Besluit:


ZIB-1918

VermogenTotZelfstandigMedicatiegebruik.HulpBijToediening verwijderen

Aangemaakt op: 15-12-2022 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2023-1 Publicatiedatum: 17-10-2023
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
VermogenTotZelfstandigMedicatiegebruik.HulpBijToediening::VerpleegkundigeInterventie moet worden verwijderd uit de zib, zodat de zib in lijn is met de andere VermogenTot.. zibs, waar ook geen referentie is naar de Verpleegkundige Interventie(s) die nodig zijn bij de ADL van de patiënt. Nota bene: bij VermogenTotVerpleegtechnischeHandelingen gaat het om een andere relatie naar de VerpleegkundigeInterventie, namelijk een specificatie van de interventie waarvan het VermogenTot wordt beschreven, dus deze moet blijven staan.  
Besluit:


ZIB-1920

Tekstuele wijzigingen zib SOEPVerslag

Aangemaakt op: 16-12-2022 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2023-1 Publicatiedatum: 17-10-2023
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Voorgestelde wijzigingen Engelse variant: * In de Concept-tekst moeten de volgende dingen aangepast worden: ** '(partial)contact' --> '(partial) contact'. ** 'tto' --> 'to'. ** 'professionals' --> 'professional'. ** Bij opsomming is er een dubbel opsommingsteken bij 'Subjective'. ** Punt toevoegen achter beschrijving 'Subjective' in opsomming. * In de Purpose-tekst moeten de volgende dingen aangepast worden: ** 'SOEP Report' --> 'SOAP report'. ** 'tim' --> 'time'. * In de tabel met concepten moeten de volgende dingen aangepast worden: ** Spatie toevoegen tussen de twee zinnen in de omschrijving van het rootconcept. ** Punt toevoegen achter omschrijving van SOAPReportDateTime. ** In de omschrijving van Author::HealthProfessional moet 'healthcare provider' vervangen worden door 'health professional'. ** Spatie toevoegen tussen de twee zinnen in de omschrijving van SOAPLine. ** In de omschrijving van SOAPLineCode moet 'E line' vervangen worden door 'A line' (alleen in de Nederlandse versie is er sprake van een E-regel). ** In de omschrijving van SOAPLineHeader moet 'an' worden vervangen door 'a'. Voorgestelde wijzigingen Nederlandse variant: * In de Concept-tekst moeten de volgende dingen aangepast worden: ** 'SOEP verslag' --> 'SOEP-verslag'. * In de Purpose-tekst moeten de volgende dingen aangepast worden: ** 'SOEPVerslag' --> 'SOEP-verslag'. ** 'SOEP verslagen' --> 'SOEP-verslagen'. ** 'SOEP verslag' --> 'SOEP-verslag'. * In de tabel met concepten moeten de volgende dingen aangepast worden: ** In de omschrijving van SOEPRegelCode: *** 'SOEP verslag' --> 'SOEP-verslag'. *** 'S en E regel' -- > 'S- en E-regel'. *** 'ICPC code' --> 'ICPC-code'. ** In de omschrijving van SOEPRegelNaam: *** 'SOEP regel' --> 'SOEP-regel'. *** 'SOEP verslag' --> 'SOEP-verslag'.
Besluit:


ZIB-1921

Tekstuele wijzigingen zib BehandelAanwijzing2

Aangemaakt op: 16-12-2022 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2023-1 Publicatiedatum: 17-10-2023
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Voorgestelde wijzigingen Engelse variant: * In de omschrijving van het concept TreatmentDecision: ** 'agreement' --> 'decision' (vergelijk met omschrijving SpecificationOther). ** 'Specification Other' --> 'SpecificationOther'. * In de omschrijving van het concept MostRecentReviewDate: ** 'and / or' --> 'and/or'. ** 'representative (s)' --> 'representative(s)'. * In de omschrijving van het concept HealthProfessional: ** 'treatement' --> 'treatment' Voorgestelde wijzigingen Nederlandse variant: * In de Concept-tekst moet 'SEH arts' worden vervangen door 'SEH-arts'. * In de Purpose-tekst moet 'reanimatie setting' worden vervangen door 'reanimatiesetting' (of in ieder geval 'reanimatie-setting').
Besluit:


ZIB-1922

Tekstuele wijzigingen zib ApgarScore

Aangemaakt op: 16-12-2022 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2023-1 Publicatiedatum: 17-10-2023
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Voorgestelde wijzigingen Engelse variant: * In de sectie Patient Population moet 'month' vervangen worden door 'months'. * In de tabel met concepten moeten de volgende dingen aangepast worden: ** Voor alle deelscores ontbreekt de LOINC-code van de 5-minutenvariant, terwijl deze in de zibs2020-versie wel nog aanwezig waren. ** Het concept MusleToneScore moet hernoemd worden naar Mus{*}c{*}leToneScore; net zo moet de MusleToneScoreCodelist hernoemd worden naar Mus{*}c{*}leToneScoreCodelist. Voorgestelde wijzigingen Nederlandse variant: * In de secties Concept en Evidence Base moet 'Apgar score' vervangen worden door 'Apgar-score' (in totaal 2 keer). * In de sectie Purpose moet 'Apgarscore' vervangen worden door 'Apgar-score' (in totaal 3 keer). * In de sectie Patient Population moet 'ApgarScore bouwsteen' vervangen worden door 'ApgarScore-bouwsteen'. * In de tabel met concepten moeten de volgende dingen aangepast worden: ** Voor alle deelscores ontbreekt de LOINC-code van de 5-minutenvariant, terwijl deze in de zibs2020-versie wel nog aanwezig waren. ** Overal moeten 'Apgar score' en 'Apgar deelscore' vervangen worden door respectievelijk 'Apgar-score' en 'Apgar-deelscore' (in totaal respectievelijk 3 en 5 keer).
Besluit:


ZIB-1923

Tekstuele wijzigingen zib UitkomstVanZorg

Aangemaakt op: 16-12-2022 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2023-1 Publicatiedatum: 17-10-2023
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Voorgestelde wijzigingen Engelse variant: * In de Concept-tekst moet 'effectively' vervangen worden door 'effectivity'. * In de omschrijving van het concept HealthcareResult moet de tekst 'a measurement value or' weggehaald worden, aangezien het concept MeasurementValue::GeneralMeasurement niet meer aanwezig is (sinds de zibs2020-versie al). Voorgestelde wijzigingen Nederlandse variant: * In de Purpose-tekst moet 'voor beoordelen' vervangen worden door 'voor het beoordelen'. * In de omschrijving van het concept Zorgresultaat moet de tekst 'meetwaarde of' weggehaald worden, aangezien het concept Meetwaarde::AlgemeneMeting niet meer aanwezig is (sinds de zibs2020-versie al).
Besluit:


ZIB-1924

Tekstuele wijzigingen zib VoedingspatroonZuigeling

Aangemaakt op: 16-12-2022 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2023-1 Publicatiedatum: 17-10-2023
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Voorgestelde wijzigingen Engelse variant: * In de tabel van concepten: ** In de omschrijving van NutritionAdvice moet 'rootconcept' vervangen worden door 'root concept', en 'DietaryRecommendations' door 'NutritionAdvice' (2 keer). ** In de omschrijving van Feeding moet 'breastfed' aangepast worden door 'breast fed', of alternatief moet de conceptnaam bij code 169741004 in FeedingMethodCodelist aangepast worden naar 'Breastfed'. * In de Instructions-sectie moet 'breastfed' aangepast worden door 'breast fed'.
Besluit:


ZIB-1925

Tekstuele wijzigingen zib DOSScore

Aangemaakt op: 16-12-2022 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2023-1 Publicatiedatum: 17-10-2023
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Voorgestelde wijzigingen Engelse variant: * In de omschrijving van het concept DOSScoreTotal moet 'patiënt' vervangen worden door 'patient'. Voorgestelde wijzigingen Nederlandse veriant: * In de sectie Purpose moet 'evaluatie instrument' vervangen worden door 'evaluatie-instrument'. * In de sectie Evidence Base moet 'DOS scorelijst' vervangen worden door 'DOS-scorelijst'. * In de tabel met concepten moeten de volgende zaken aangepast worden: ** In de omschrijving van DOSScoreTotaal: *** 'totaal score' --> 'totaalscore' (3 keer). *** 'totaal scores' --> 'totaalscores'. *** 'dag, late en nachtsdienst' – > 'dag-, late en nachtdienst'. *** 'DOS schaal eindscore' --> 'DOS-schaal-eindscore' of 'eindscore van de DOS-schaal' of gewoon 'DOS-score' of 'DOS-eindscore' (3 keer). ** In de omschrijving van DOSScoreDatumTijd moet 'DOS score' vervangen worden door 'DOS-score'. ** In alle 13 observatieconcepten moet 'DOS observatie' vervangen worden door 'DOS-observatie'. ** In de omschrijving van Toelichting moet 'DOS score' vervangen worden door 'DOS-score'.
Besluit:


ZIB-1927

Toevoegen TromboseDiensten aan OrganisatieType

Aangemaakt op: 19-12-2022 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2023-1 Publicatiedatum: 17-10-2023
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Voortvloeiend uit ZIB-1782, is dit deel los getrokken van het toevoegen van de complete Vektis-Lijst.   Eky 24-11-2022: _Voorkeursoplossing is om een entry aan de RolcodelijstNL toe te voegen aan Organisatietypecodelijst, omdat het toevoegen van de volledige Vektis-lijst tot teveel vervuiling leidt._
Besluit:


ZIB-1938

Tekstuele wijzigingen zib VrijheidsbeperkendeInterventie

Aangemaakt op: 05-01-2023 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2023-1 Publicatiedatum: 17-10-2023
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Voorgestelde wijzigingen Engelse variant: * In de Concept-tekst moet de spatie achter 'Wzd' weggehaald worden. * Het rootconcept 'FreedomrestrictingIntervention' moet hernoemd worden naar 'Freedom{*}R{*}estrictingIntervention'. In de definitie van het rootconcept moet dit ook tweemaal worden aangepast.
Besluit:


ZIB-1939

Voorbeeld bij Medicatieafspraak prepublicatie 2022 klopt niet meer

Aangemaakt op: 09-01-2023 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2023-1 Publicatiedatum: 17-10-2023
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
De [example instances|https://zibs.nl/wiki/Medicatieafspraak-v2.0(2022NL)#Example_Instances] voor de zib Medicatieafspraak prepublicatie 2022 zijn nog niet bijgewerkt. De tabel bevat nog een kolom 'MedicatieAfspraak.Reden' maar dit is in de prepublicatie 2022 gewijzigd naar 'Medicatieafspraak.RedenWijzigenOfStaken' (zie ZIB-1720). De waarde 'Starten medicamenteuze behandeling' staat niet meer in de waardelijst van 'Medicatieafspraak.RedenWijzigenOfStaken', dus dit voorbeeld moet aangepast worden naar een waarde die wel onderdeel is van de [RedenWijzigenOfStakenCodelijst|https://zibs.nl/wiki/Medicatieafspraak-v2.0(2022NL)#RedenWijzigenOfStakenCodelijst]. Zie melding vanuit een leverancier in CHH-73.
Besluit:


ZIB-1940

RedenWijzigen-StakenCodelijst - SNOMED-term bij 159691000146109

Aangemaakt op: 09-01-2023 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2023-1 Publicatiedatum: 17-10-2023
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
De SNOMED-term bij 159691000146109 |foutieve registratie| is in SNOMED release 31-03-2022 gewijzigd naar 159691000146109 |foutieve registratie van medicatie| - Engelse FSN Incorrect registration of medication (finding).  Deze SNOMED-code wordt gebruikt in de volgende codelijsten van de zibs: * [https://zibs.nl/wiki/Medicatieafspraak-v2.0(2022NL)#RedenWijzigenOfStakenCodelijst]  * [https://zibs.nl/wiki/Toedieningsafspraak-v2.0(2022NL)#ToedieningsafspraakRedenWijzigenOfStakenCodelijst]  * [https://zibs.nl/wiki/MedicatieGebruik2-v2.0(2022NL)#RedenWijzigenOfStoppenGebruikCodelijst] Bovenstaande codelijsten dienen daarom bijgewerkt te worden met de meest recente SNOMED release.
Besluit:


ZIB-1941

Toevoegen 'Spouse' aan relatiecodelijst

Aangemaakt op: 12-01-2023 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2023-1 Publicatiedatum: 17-10-2023
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Vanuit VIPPtathon kwam de opmerking naar boven dat de waarde 'Spouse' ontbreekt in de relatiecodelijst. Dit is wel een waarde die in een EPD vastgelegd is, maar zo niet doorgezet kan worden richting bijvoorbeeld het PGO. Een mapping naar een andere waarde in de relatiecodelijst lijkt niet toereikend.   Het verzoek is of de waarde 'Spouse', met bijvoorbeeld de niet genderspecifieke vertaling 'Partner' of 'Huwelijkspartner' (of een andere gelijkwaardige meer neutrale term) toegevoegd kan worden aan de lijst ([https://zibs.nl/wiki/Contactpersoon-v3.1(2017NL)#RelatieCodelijst])   NB: De term komt niet voor bij ZIB 2017 (waar de BGZ op leunt), 2020-publicatie ([https://zibs.nl/wiki/Contactpersoon-v3.4(2020NL)#RelatieCodelijst)] , of 2022 pre (https://zibs.nl/wiki/Contactpersoon-v3.5(2022NL)#RelatieCodelijst)  
Besluit:


ZIB-1945

In de zib ApgarScore ontbreken bij de subcodes de definitiecodes voor de 5 min. meting

Aangemaakt op: 16-01-2023 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2023-1 Publicatiedatum: 17-10-2023
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Bij de zib ApgarScore worden voor het rootconcept definitiecodes gegeven voor de 1, 5 en 10 min meting, voor de subcodes worden alleen de definitiecodes voor 1 en 10 min. Deze moeten aangevuld worden, tw : 32411-1 5 minute Apgar Color 32412-9 5 minute Apgar Heart rate 32414-5 5 minute Apgar Reflex irritability 32413-7 5 minute Apgar Muscle tone 32415-2 5 minute Apgar Respiratory effort
Besluit:


ZIB-1946

Tekstuele wijzigingen zib ChecklistPijnGedrag

Aangemaakt op: 17-01-2023 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2023-1 Publicatiedatum: 17-10-2023
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Voorgestelde wijzigingen Engelse variant: * In de Concept-tekst moeten de volgende dingen aangepast worden: ** Er moet een punt worden toegevoegd aan het einde van de eerste regel. ** 'te' --> 'to'. * In de EvidenceBase-tekst moeten de volgende dingen aangepast worden: ** Bovenste witregel weghalen. ** 'divers' --> 'diverse'. ** Dubbele punt toevoegen aan het einde van de eerste regel. ** 'Comfort behaviour scale/ Comfortneo scale' --> 'Comfort Behaviour scale/ComfortNeo scale'. ** 'Flacc' --> 'FLACC'. * In de tabel met concepten moeten de volgende dingen aangepast worden: ** 'Looking sad' --> 'LookingSad' (zowel conceptnaam als omschrijving in definitiecode). ** In de omschrijving van Eyes moet een punt worden toegevoegd aan het einde van de eerste regel. ** In de omschrijving van SoundsOfRestlessness moet 'au' vervangen worden door bijvoorbeeld 'ow' (de term 'au' wordt alleen in het Nederlands gebruikt), en moet er een extra aanhalingsteken worden toegevoegd achter 'you hurt me' (of moet er overal enkele aanhalingstekens worden gebruikt zoals in de Nederlandse versie). Voorgestelde wijzigingen Nederlandse variant: * In de Concept-tekst moeten de volgende dingen aangepast worden: ** Overbodige spatie weghalen aan het einde van de eerste regel. ** 'Waarbij score 1,2, 3 staat ...' --> 'Hierbij staat score 1,2,3 ...'. * In de Purpose-tekst moet 'pijnobservatie instrument' vervangen worden door 'pijnobservatie-instrument' (2 keer). * In de EvidenceBase-tekst moeten de volgende dingen aangepast worden: ** Punt toevoegen aan het einde van de eerste regel. ** 'pijn observatieschalen' --> 'pijnobservatieschalen'. ** 'Comfort gedrag schaal / ComfortNeo schaal' --> 'Comfort-gedragsschaal/ComfortNeo-schaal'. ** 'Flacc' --> 'FLACC'. * In de PatientPopulation-tekst moet een punt worden toegevoegd aan het einde van de regel. * In de tabel met concepten moeten de volgende dingen aangepast worden: ** In de definitie van het rootconcept moet 'ChecklistPijngedrag' vervangen worden door 'ChecklistPijnGedrag' (2 keer). Dit moet ook in de zib-naam zelf aangepast worden (het rootconcept heeft wel al de goede naam). ** In de omschrijvingen van Kreunen en Tranen moet een punt toegevoegd worden. ** In de omschrijving van ScoreDatumTijd moet 'CPG score' vervangen worden door 'CPG-score'.
Besluit:


ZIB-1950

Wijzigen beschrijving bij BeginDatumTijd in AllergieIntoleranties

Aangemaakt op: 23-01-2023 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2023-1 Publicatiedatum: 17-10-2023
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
In [https://zibs.nl/wiki/AllergieIntolerantie-v4.0(2022NL)] zit:   {noformat} NL-CM:8.2.6| | BeginDatumTijd|0..1|De datum en tijd dat de allergie of de ongewenste reactie is vastgesteld.Dit kan een exacte datum en tijd zijn maar ook een globale aanduiding van de datum (bijvoorbeeld alleen jaar of jaar en maand).|{noformat} Het woord vastgesteld lijkt hier te duiden op de datum van Diagnose, maar in het Fhir profiel en ook na overleg met Former user  wordt hier bedoelt de Datum tijd waarop de reactie begon waarvan is vastgesteld dat er een allergie of intollerantie is.  Voorstel voor een nieuwe beschrijving: _De datum en tijd dat de reactie aanving waarvoor de allergie of ongewenste reactie is vastgesteld.Dit kan een exacte datum en tijd zijn maar ook een globale aanduiding van de datum (bijvoorbeeld alleen jaar of jaar en maand)._  
Besluit:


ZIB-1951

Lateraliteit verwijderen uit Brandwond-v3.5(2022NL)

Aangemaakt op: 24-01-2023 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2023-1 Publicatiedatum: 17-10-2023
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
In [Brandwond-v3.5(2022NL)|https://zibs.nl/wiki/Brandwond-v3.5(2022NL)] komt het veld Lateraliteit nog voor ondanks dat ook een verwijzing naar AnatomischeLocatie (waarin Lateraliteit een concept is) voorkomt. Lateraliteit als los concept moet worden verwijderd. Dit is waarschijnlijk vergeten bij het toevoegen van AnatomischeLocatie.    
Besluit:


ZIB-1952

Example instance Pijnscore-v4.0(2022NL) verwijderen locatie en lateraliteit

Aangemaakt op: 24-01-2023 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2023-1 Publicatiedatum: 17-10-2023
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
In [https://zibs.nl/wiki/Pijnscore-v4.0(2022NL)] komt Lateraliteit en AnatomischeLocatie niet voor als concept, maar ze staan wel in de Example Instances. Kunnen deze verwijderd worden?
Besluit:


ZIB-1956

Engelse vertaling op 2 velden in Aanvraaggegevens/OrderData klopt niet

Aangemaakt op: 26-01-2023 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2023-1 Publicatiedatum: 17-10-2023
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
In de engelse variant van het procespatroon Aanvraaggegevens (OrderData) staan twee engelse vertalingen die niet kloppen.  AanvraagDatumTijd is vertaald als OrderDataTime – Zou *OrderDateTime* moeten zijn.  Status is vertaald als State – Zou *Status* moeten zijn.  Graag corrigeren. 
Besluit:


ZIB-1958

Testmethode aanpassen waardelijst

Aangemaakt op: 26-01-2023 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2023-1 Publicatiedatum: 17-10-2023
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
De waardelijst die nu gekoppeld is aan het veld Testmethode is zowel incompleet als te veel en het gebruik hiervan is onduidelijk. Na overleg met Feikje HIelkema is besloten dat de beste oplossing hiervoor het (laten) opstellen van een referentieset door de functioneel beheerders van de labcodeset, en deze koppelen aan het veld van de ZIB.  ZIe hiervoor de mailwisseling in de bijlage.  De vraag aan de functioneel beheerders is inmiddels uitgezet, en de status hiervan is te zien in LET-198.  Wanneer deze is afgerond kan dit issue opgepakt worden. 
Besluit:


ZIB-1960

Tekstuele wijzigingen zib MedicatieContraIndicatie

Aangemaakt op: 30-01-2023 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2023-1 Publicatiedatum: 17-10-2023
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Voorgestelde wijzigingen Engelse variant: * In de Purpose-tekst moet 'treatement' vervangen worden door 'treatment'. * In de EvidenceBase-tekst moet 'contra-indication' vervangen worden door 'contraindication', en 'warnings / signals' door 'warnings/signals'. * In de tabel met concepten moeten de volgende dingen aangepast worden: ** In de omschrijving van StartDateTime: 'contra-indication' --> 'contraindication'. ** In de omschrijving van Reporter: 'healthcare professional' --> 'health professional' (niet fout, maar deze wijziging brengt de omschrijving in lijn met de naam van de zib waarnaar verwezen wordt), en 'the registering the' --> 'registering the' óf 'the registration of the' (in de CiO-informatiestandaard gebruiken we de eerste). ** In de omschrijving van MedicationContraIndicationName: 'Contra-indication' --> 'Contraindication'. Voorgestelde wijzigingen Nederlandse variant: * In de Purpose-tekst moet een punt worden toegevoegd aan het einde van de regel.
Besluit:


ZIB-1965

Voorbeeld medicatiegebruik gebruiksduur: maand niet toegestaan

Aangemaakt op: 07-02-2023 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2023-1 Publicatiedatum: 17-10-2023
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Bij de [zib medicatiegebruik|https://zibs.nl/wiki/MedicatieGebruik2-v2.0(2022NL)] staat een voorbeeld waarbij de gebruiksduur '1 maand' is. !image-2023-02-07-10-01-24-027.png|width=776,height=150! Gebruiksduur in maanden is echter niet toegestaan, conform ook de definitie van diezelfde zib.  !image-2023-02-07-10-01-33-680.png|width=805,height=163!
Besluit:


ZIB-1968

ZIB-infuus - InfuuskatheterTypeCodelijst - subcutaan infuus

Aangemaakt op: 10-02-2023 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2023-1 Publicatiedatum: 17-10-2023
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
in [ Infuus-v3.4(2022NL) - Zorginformatiebouwstenen (zibs.nl)|https://zibs.nl/wiki/Infuus-v3.4(2022NL)#InfuuskatheterTypeCodelijst] [https://zibs.nl/wiki/Infuus-v3.4(2022NL)#InfuuskatheterTypeCodelijst]   Binnen het ZIB infuus staat een InfuuskatherTypeCodelijst met een aantal infuus typen met SNOMED codes. De vraag van terminoloog Elze van Puijvelde - de Groot is of de laatste in de lijst wel passend is:   _Naald voor subcutane injectie of infusie [465504007 |https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=465504007]SNOMED, omschrijving Subcutaan infuus_   Volgens haar gaat deze SMOMED-code om een naald en niet om een infuuskatheter. In de versie van Infuus Zib van 2017 stond er naast subcutaan infuus nog een "tbd" SNOMED code. Mogelijke oplossingen zijn, betere SNOMED code vinden of een passende code aanvragen.
Besluit:


ZIB-1974

Suggested typo and textual improvements

Aangemaakt op: 16-02-2023 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2023-1 Publicatiedatum: 17-10-2023
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
AnatomicalLocation-v1.0 1) Location: Improved definition by replacing localisation with location. 2) Laterality: Adding 'the' before body. Or even better: 'The body side of an anatomical location, e.g. left.' (mind siTe versus siDe) DrugUse-v3.3 1) StopDate: Added a period at the end of the sentence. 2) Amount: Replaced 'week, month or year or' with 'week, month, or year; or' HealthcareProvider-v3.4  1) HealthcareOrganizationIdentificationNumber: Replaced ID's with IDs. 2) HealthcareOrganizationOrganizationLocation: Replaced 'concept.This' in 'concept. This' InstructionsForUse-v1.2.1 1) Concept: Added a period after 'This is a partial information model'. 2) Instructions: Replaced 'eg' with 'e.g.'. 3) Instructions: Replaced 'tablets.As' with 'tablets. As'. 4) Instructions: Replaced 'delivery.The system' with 'delivery. The system'. LaboratoryTestResult-v4.6 1) TestResultStatus: Replaced 'an panel' with 'a panel'. MedicalDevice-v3.3.1 1) Location: Replaced 'at which' with 'where'. 2) HealthProfessional: Replaced the term healthcare provider with health professional. MedicationAdministration2-v1.1.1 1) MedicationAdministrationStatus: Aligned description of the values with the used valueSet:  - Active: The product is administered. - Suspended: Use has (temporarily) been interrupted, because of a side effect, for example. Later, the patient and/or doctor can decide whether or not to resume or discontinue use. - Aborted: Administration has stopped. - Completed: Administration has been completed. - Canceled: The product was never administered. MedicationUse2-v1.1.1 1) InstructionsForUse: Replaced 'which the patient followed' by 'that the patient followed'. NameInformation-v1.1 1) Purpose: Replaced 'address person' with 'address a person'. NursingIntervention-v3.2 1) Concept and Instruction: Replaced 'himself' by 'themselves'. (gender neutral) NutritionAdvice-v3.2  1) Indication: Added a period at the end of the sentence + Should have a larger font Problem-v4.4 Problem: Replaced 'himselve' by 'themselves'. (gender neutral + himselve is a miss-spelling of himself) Concept: Put a period after 'Examples: stomach ache, amnesia'. Concept: Put a period after 'roof of the mouth'. Procedure-v5.2 1) Location: Replaced 'healthcare center' with 'healthcare provider' in the definition. 2) Location: Removed a double 'or' in the definition. 3) Performer: Replaced 'healthcare provider' with 'healthcare professional' in the definition. 4) Requester: Replaced 'healthcare provider' with 'healthcare professional' in the definition. 5) ProcedureMethod: Put a period after etc. 6) ProcedureAnatomicalLocation: Replaced 'Anatomical location which is' with 'Anatomical location that is'. 7) Concept: Replaced 'therapeutic or diagnostic procedure' with 'therapeutic or diagnostic procedures'. TimeInterval-v1.0 1) Concept: Replaced 'and duration or duration' with 'and duration, or duration'. TreatmentDirective2-v1.0 1) Concept: Replaced 'patient or representative (s)' with 'patient or representative(s)'. 2) MostRecentReviewDate: Replaced 'his representative (s)' with 'his representative(s)'. 3) MostRecentReviewDate: Replace 'his representative(s)' by 'their representative(s)' (gender neutral) 4) AgreementParty.HealthProfessional: Replaced 'treatement' by 'treatment'. Vaccination-v4.0 1) Location: Replaced 'is or or' with 'is or'. VisualFunction-v3.1 1) VisualFunction: Added a period after the definition.
Besluit:


ZIB-1977

Hoe om te gaan met "-" in de waarnemingen voor DOSScore?

Aangemaakt op: 21-02-2023 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2023-1 Publicatiedatum: 17-10-2023
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
In zib DOSScore (publicatie 2020) wordt een totaalwaarde berekend aan de hand van een aantal waarnemingen van datatype {_}integer{_}, In de begeleidende tekst voor elk van deze waarnemingen staat echter dat de uitslag de volgende waarde kan hebben: * 0: nooit * 1: soms/altijd * -: weet niet 0 en 1 zijn uit te drukken als integer, maar het is onduidelijk wat er met het streepje moet gebeuren. Betekent dit dat de waarneming niet gedaan is, en dat deze in zijn geheel niet geregistreerd en uitgewisseld moet worden? Of betekent dit dat de waarneming wel geregistreerd/uitgewisseld moet worden met als resultaat "onbekend"? Of is er wellicht nog een andere interpretatie? En heeft dit invloed op de berekening van de totaalscore? Is het terecht om aan te nemen dat de patiënt niet delirant is op basis van waarnemingen die niet gedaan zijn? Wijzigingsverzoek: * -: weet niet kan niet in een veld wat een integer is, verduidelijken hoe hier mee om te gaan.
Besluit:


ZIB-1978

Definitie bepaling ZIB DOSScore niet consistent met modellering

Aangemaakt op: 21-02-2023 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2023-1 Publicatiedatum: 17-10-2023
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
In zib DOSScore (publicatie 2020) wordt in de beschrijvende teksten en in het voorbeeld gerefereerd aan een zorgsituatie waarin in meerdere (drie) diensten een DOSscore wordt bepaald. De dag-totaalscore zou volgens de tekst dan berekend moeten worden door de 3 dienstscores op te tellen en de som door drie te delen. In het voorbeeld bij de ZIB is in dit verband een DOSScoreDienst opgenomen - dit data element is echter geen onderdeel van het ZIB model, noch van het FHIR profiel. Is het wel of niet de bedoeling dat de DOSScore op basis van gemiddelde van meerdere bepalingen / diensten op één dag wordt uitgerekend? Gezien ontbreken van deze notie in het model, lijkt het er op dat dat niet (per se) hoeft. Ervan uitgaande dat de DOSScore ook op basis van een enkele beoordeling kan worden bepaald, aanbeveling: # laat alle verwijzingen naar diensten weg uit de ZIB-definitie, begeleidende teksten en het voorbeeld.   # Leg in de definitie ergens expliciet uit wat de regels zijn rond berekening van de totaal score (wat als niet alle elementen bekend/bepaald zijn, hoeveel minimaal, door wie etc.), en voeg dat ook toe in de beschrijving van het FHIR profiel. 
Besluit:


ZIB-1980

Terminologie code voor wond foto

Aangemaakt op: 28-02-2023 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2023-1 Publicatiedatum: 17-10-2023
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
De zibs wond, brandwond en decubituswond is er een concept wondfoto. Deze maakt gebruikt van de volgende LOINC code 72170-4 met als display value "Photographic image". Echter in de zib van Wond is deze code niet opgenomen bij de foto concept.  Daarnaast is de code te generiek en ik zie bijvoorbeeld bij SNOMED en LOINC dat er een terminologie code bestaat die zegt dat het om een wond foto gaat.  Kunnen jullie dit onderzoeken of dit de juiste code is en waarom er geen terminologie code is gekoppeld bij wond foto in de zib Wond? 
Besluit:


ZIB-1983

Definitiecode voor OuderVerzorger::ContactPersoon in GezinssituatieKind

Aangemaakt op: 01-03-2023 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2023-1 Publicatiedatum: 17-10-2023
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Voor het maken van een FHIR-profiel op zib GezinssituatieKind hebben we een definitiecode nodig voor het concept OuderVerzorger::ContactPersoon. In de zib2017-variant van het profiel werd hiervoor SNOMED 40683002 gebruikt. Is dit de juiste code en kan deze in de nieuwe versie van de zib worden toegevoegd?
Besluit:


ZIB-1990

Monster beschrijving aanpassen zodat het verschil tussen monster en substantie duidelijk is

Aangemaakt op: 14-03-2023 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2023-1 Publicatiedatum: 17-10-2023
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Uit ZIB-1959 bleek dat er onduidelijkheid kan ontstaan over monstermateriaal als substantie. Dat was ook al vaker voorgekomen. In overleg met Former user hiernaar gekeken en ook [~accountid:999854:18d954fb-8b32-4a48-8704-3e0a0552f70a] gesproken. Conclusie is dat de tekst bij monstermateriaal voor een deel verwijst naar het hele monster.  We stellen daarom voor de volgende beschrijvingen aan te passen.    *Monster:* Container van het concept Monster. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept Monster. Een ingevulde container is gerelateerd aan een monster uit de Snomed Hierarchie.    Indien de TestCode impliciet ook een monster beschrijft (vaak het geval indien gecodeerd in LOINC), mogen elementen binnen het concept monster daar niet mee in strijd zijn. Indien gewenst kunnen deze gegevens wel een meer gedetailleerde beschrijving geven.Dit is in lijn met de afspraken die gemaakt zijn in het IHE/Nictiz programma e-Lab.   *Monstermateriaal:*    Monstermateriaal beschrijft het afgenomen basis materiaal. Bijvoorbeeld: Plasma, Urine, Speeksel etc. Dit element verwijst naar Substantie hierarchie in Snomed,   **  
Besluit:


ZIB-1996

zib PijnScore PijnscoreWaarde constraints

Aangemaakt op: 17-03-2023 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2023-1 Publicatiedatum: 17-10-2023
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Hoi, De zib PijnScore [https://zibs.nl/wiki/Pijnscore-v4.0(2020NL)] definieert op verschillende plekken constraints op PijnscoreWaarde die allemaal niet volledig lijken te zijn. * In het schema onder 'Information Model' staan constraints 'Waardebereik 0-100' en 'Waardebereik 0-10' * Onder 'Concept' staat (in tekst) dat NRS een schaal heeft van 1-10 en VAS 0-10. * In de table staat in tekst bij PijnscoreWaarde 'Soms wordt een waardebereik van 0-100 gebruikt i.p.v. 0-10.' Volgens mij is het waardebereik afhankelijk van de PijnMeetmethode en zijn er dus drie opties: * PijnMeetmethode 'NRS' - waardebereik 1-10 * 'VAS10' - waardebereik 0-10 * 'VAS100' - waardebereik 0-100 Klopt dit? Zo ja dan zouden denk ik de verschillende definities aangepast moeten worden zodat op elke plek de correcte bereiken vermeld staan.
Besluit:


ZIB-1999

Textuele verbeteringingen in definitie van concepten FLACC

Aangemaakt op: 20-03-2023 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2023-1 Publicatiedatum: 17-10-2023
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Vanuit [https://jira.hl7.org/browse/HN-62] de volgende twee tekstuele verbeteringen voor NL & EN zibs: Textual inconsistency: for `Observation.component:face.value[x]` --> 'Observation Faces{*};{*} The extent' Let op de  ' ; '  inplaats van de ':'. Ook zou ' The'  niet met hoofdletter moeten zijn. Textual inconsistency: Observation.component:xxxx.value[x]` voor de slices activity en legs zijn in de definite de concept namen niet met een hoofdletter, wat wel bij face, cry en consolability zo is.
Besluit:
Deze wiki pagina is gegenereerd op 3-4-2024 13:07:42