Zib issues (deel 4 : issues 1500 - 1999)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


ZIB-1500

Missend haakje in beschrijving Duration

Aangemaakt op: 21-07-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2021-2 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: part.TijdsInterval

Omschrijving:
In de Engelse omschrijving van het Duration-concept van zib TimeInterval staat: {quote}The duration of the interval in appropriate units of time (e.g. days or hours, etc.  {quote} Hier mist het haakje op het einde van de zin.
Besluit:
Tekstuele verbetering voor de Engelse omschrijving van het Duration-concept.

ZIB-1501

Toevoegen Detentie aan Woonsituatie

Aangemaakt op: 22-07-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2021-2 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Woonsituatie

Omschrijving:
ZIB: [https://zibs.nl/wiki/Woonsituatie-v3.3(2020NL)] Toevoegen 2 opties aan Woonsituatie die in de praktijk voorkomen: # Gevangenis # Detentie Deze nieuwe woonsituatie opties (ook wel leefsituatie genoemd bij in de GGZ) zijn regelmatig aan de orde bij daklozen en/of verwarde mensen die bekend zijn bij de politie.
Besluit:
De WoningType codelijst is uitgebreid met Justitiële inrichting.

ZIB-1502

Intentie van VerpleegkundigeInterventie wordt niet duidelijk gemaakt

Aangemaakt op: 22-07-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2021-2 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: VerpleegkundigeInterventie

Omschrijving:
(iom [~ginneken@nictiz.nl]) Uit de context van de zib VerpleegkundigeInterventie doemt het beeld op dat de zib conceptueel gaat om een plan of zelfs een afgesproken beleid. Dit blijkt echter niet duidelijk uit de omschrijving van de zib. De naam impliceert ook dat het om de beschrijving van een enkele gerichte handeling gaat (wat zou overlappen met zib Verrichting). Het zou goed zijn om te beschrijven wat precies de intentie is van de zib en wat de relatie is met de zib Verrichting.  
Besluit:
Het concept en de purpose zijn aangevuld en verbeterd.

ZIB-1504

Uitsplitsen IBS voor GGZ crisisdiensten

Aangemaakt op: 23-07-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2021-2 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: JuridischeSituatie

Omschrijving:
Het gaat over ZIB en de StatusCodeLijst  [https://zibs.nl/wiki/JuridischeSituatie-v2.0(2020NL)] Bij de GGZ crisisdiensten wordt er onderscheidt gemaakt de uitvoering van een IBS. Er zijn twee mogelijkheden, zoals beschreven in de wet WZD. De Wet zorg en dwang regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) De mogelijkheden zijn: * IBS psychogeriatrisch : gedwongen opname dementerende ouderen * IBS VG : gedwongen opname verstandelijke beperking Kunnen deze opties toegevoegd worden ? In de referentielijst wordt ook al de WZD genoemd, dus dit is een goede voortzetting van definities.  
Besluit:
De JuridischeStatusCodelijst is aangevuld met IBS-PG en IBS-VG.

ZIB-1508

Het element 'Locatie' heeft een foutief DCM::ConceptId. Het id moet overgenomen worden uit de zib waar naar verwezen wordt.

Aangemaakt op: 28-07-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2021-2 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: DAS

Omschrijving:
Het element 'Locatie' heeft een foutief DCM::ConceptId. Het id moet overgenomen worden uit de zib waar naar verwezen wordt. Het element 'Locatie' is onderdeel van de subzib AnatomischeLocatie , en niet van de zib DAS. Het moet dus ook het id behouden van het element in de subzib, omdat het anders een ander concept zou zijn. Ook de naam van het element mag niet gewijzigd worden. Hoewel het vermelden van een SNOMED code op zich niet fout is zolang deze hetzelfde is als de code uit de zib waar naar verwezen wordt, is het niet aan te bevelen om dit te doen. Immers als de code in de oorspronkelijke zib ooit wordt gewijzigd, is inconsistentie onvermijdelijk.  Wel gewijzigd mogen worden de definitie, zolang het een verbijzondering is van de oorspronkelijke definitie en de waardenlijstnaam, om zo de inperking van de oorspronkelijke waardenlijst ook in de naam te duiden. Gewenste wijziging: element  'Locatie' in de zib DAS moet DCM::ConceptId NL-CM:20.7.4 krijgen. Daarnaast is de afspraak dat de namen van de elementen in een reference grijs zijn ipv zwart. Zie ook: [https://zibs.nl/wiki/Information_model#Verwijzingen_naar_andere_bouwstenen]    
Besluit:
Correcte manier van verwijzen en conceptID toegevoegd voor AnatomischeLocatie.

ZIB-1510

zib VerpleegkundigeInterventie: voorbeeld voldoet niet (meer) aan zib

Aangemaakt op: 30-07-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2021-2 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: VerpleegkundigeInterventie

Omschrijving:
Het voorbeeld bij de zib VerpleegkundigeInterventie v2020 bevat twee 'VerpleegkundigeActie' containers, terwijl deze container verwijderd is in de zib ten opzichte van v2017. [https://zibs.nl/wiki/VerpleegkundigeInterventie-v3.2(2020NL)] Toevoeging: ook het concept 'Activiteit' in het voorbeeld bestaat diengevolge niet meer. Hierdoor zijn de conceptbeschrijvingen ook niet helemaal nauwkeurig meer. 'De activiteit' is volgens ZIB-728 gelijk aan 'de interventie', maar de eerste term staat nog wel overal.
Besluit:
Voorbeeld is aangepast.

ZIB-1513

Vervanging definition code voor hoeveelheid

Aangemaakt op: 06-08-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2021-2 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: AlcoholGebruik

Omschrijving:
Bij het element "*Hoeveelheid*" is er een definition code die deprecated is. Het gaat om de code 160573003.   In overleg met [~hielkema] is de SNOMED code  897148007 |inname van alcoholische drank (waarneembare entiteit) een vervanging voor de oude code. 
Besluit:
De deprecated code SNOMED CT code van het concept "Hoeveelheid"  vervangen door | 160573003 897148007 |inname van alcoholische drank.

ZIB-1514

Spelfouten in de zib van PatientBespreking

Aangemaakt op: 06-08-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2021-2 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Patientbespreking

Omschrijving:
In de zib van patient bespreking zijn er aantal spelfouten in de definitie:   Aandoening::Probleem -> De aandoening of probleem van de +*patietn*+ dat aanleiding is voor de bespreking.   PatientbesprekingDatumTijd -> De datum en eventueel tijd waarop de patiëntbespreking *+plaatsvind+* of heeft plaatsgevonden.    
Besluit:
Spellingsfouten gecorrigeerd in de conceptdefinities Aandoening::Probleem en PatientbesprekingDatumTijd.

ZIB-1522

Aanpassing definitie sferische equivalent

Aangemaakt op: 17-08-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2021-2 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Refractie

Omschrijving:
De definitie tekst bij de sferischEquivalent bevat nu de tekst "oplopend per 0.25D" dit moet eruit gehaald worden want dit komt niet overeen wat eerder is bepaald vanuit het project "waarde tussen -30 en +30, met twee decimalen" DDaarnaast moet in het voorbeeld (zie tabel rode tekst) het woord sferische equivalent aangepast worden naar SferischeRefractie.   |*Refractie DatumTijd*|*Refractie Methode*|*Refractie Lateraliteit*|*SferischeRefractieWaarde*|*CilindrischeRefractie Waarde*|*CilindrischeRefractieAs*|*Sferisch Equivalent*|*Lees additie*|*PrismaWaarde*|*PrismaBasis*| | | | | |1-1-2020|Subjectieve refractie|Rechts|{color:#de350b}+1.00{color}|-0.75|90 graden|0,625|1.00|2.00|90| |1-1-2020|Subjectieve refractie|Links|{color:#de350b}+0.5{color}|-1.00|45 graden|0|1.00|1.50|45| |12-1-2020|Objectieve refractie|Rechts|–| |–|–|–|–|–| |12-1-2020|Objectieve refractie|Links|–| |–|–|–|–|–|  
Besluit:
# Het voorbeeld aangepast. # Uit het model bij alle data elementen de range verwijderd. # De concept definitie tekst van PrismaWaarde aangepast. # De concept definitie SferischeEquivalent aangepast. # Tekstuele verbetering op diverse plaatsen cylinidrische vervangen door cilindrische.

ZIB-1525

zib TNMTumorClassificatie: containers voor AnatomischeLocatie

Aangemaakt op: 17-08-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2021-2 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: TNMTumorClassificatie

Omschrijving:
Hoi! De zib TNMTumorClassificatie heeft driemaal een container waar vervolgens alleen het concept AnatomischeLocatie in zit. De noodzaak hiervan is niet duidelijk (de drie verschillende AnatomischeLocaties zitten ieder al op hun beurt in een aparte container, dus deze extra container is volgens mij niet noodzakelijk) en is niet in lijn met hoe AnatomischeLocatie in andere zibs tot uiting komt (bijv. Probleem, Verrichting, LabUitslag). Misschien is het de moeite waard dit recht te trekken.
Besluit:
Zie de release notes van ZIB-1244

ZIB-1526

Verouderd voorbeeld in Infuus

Aangemaakt op: 17-08-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2021-2 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Infuus

Omschrijving:
Het tweede voorbeeld bevat de concepten VerpleegkundigActie en GeplandActie, die in versies 3.2 en 3.3 niet meet voorkomen 
Besluit:
Voorbeeld is aangepast.

ZIB-1528

TNMzib: Beschrijving R_ResidueleTumor aanpassen

Aangemaakt op: 18-08-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2021-2 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: TNMTumorClassificatie

Omschrijving:
Zouden jullie aan de omschrijving van R_ResidueleTumor van de TNMTumorClassificatie zib het volgende willen toevoegen: _Deze kan betrekking hebben op de primaire tumor en zijn lokale of regionale uitbreiding, maar ook de afstandsmetastasen omvatten. Dit onderscheid dient bij gebruik van de "R" te worden aangegeven{color:#de350b} in het toelichtingsveld{color} door de gebruiker._ Het lijkt me handig om dan ook te beschrijving waar men dit in de zib dat moet neerzetten. Toelichting lijkt me hiervoor geschikt... Maar wellicht hebben jullie een ander voorstel. 
Besluit:
Toevoeging gedaan aan de conceptdefinitie van R_ResidueleTumor.

ZIB-1529

TNMzib: beschrijving Toelichting aanpassen

Aangemaakt op: 18-08-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2021-2 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: TNMTumorClassificatie

Omschrijving:
Zouden jullie de omschrijving van Toelichting van de TNMTumorClassificatie zib willen aanpassen, zodanig dat deze geschikt is voor toelichting op alle onderdelen van de zib en niet alleen op het element 'GeintegreerdeTNMWaarde' (die niet eens gevuld hoeft te zijn).  Dit maakt het eventueel ook mogelijk om extra informatie over de tumor mee te geven die belangrijk is voor de interpretatie van alle gegevens in de zib. Bijv. over R (zie issue 1528) of over ander belangrijke tumoreigenschappen (zie de TNM handleiding).
Besluit:
Conceptdefinitie van Toelichting is aangepast.

ZIB-1530

TNMzib: beschrijving DatumTNMClassificatie aanpassen

Aangemaakt op: 18-08-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2021-2 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: TNMTumorClassificatie

Omschrijving:
Zouden jullie de omschrijving van DatumTNMClassificatie van de TNMTumorClassificatie zib kunnen aanpassen zodat het duidelijker wordt dat het hier om de datum gaat waarop de Classificatie is bepaald / vastgesteld, danwel de datum van het onderzoek waarop deze is bepaald. Het is in elk geval niet (perse) de datum waarop deze in het systeem is ingeklopt. Zoals de SCT code 'date of report' doet vermoeden. 
Besluit:
SNOMED CT code 399651003 Date of report is verwijderd bij het concept DatumTNMClassificatie.  

ZIB-1531

TNM classificatie prefix 'TL_'?

Aangemaakt op: 18-08-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: TNMTumorClassificatie

Omschrijving:
Hoi! Het valt me op dat het concept 'L_LymfatischeInvasie' in het Engels de vertaling 'TL_LymphaticInvasion' heeft gekregen (net als de bijbehorende waardelijst). Ik vraag me af of dit bewust is gedaan of misschien een vertaalfout is, gezien ik nergens iets over de parameter 'TL' kan vinden, i.t.t. de 'L' parameter.
Besluit:
Tekstuele verbetering van de Engelse vertaling doorgevoerd.

ZIB-1534

MedicalDevice Enddate staat in het NL ipv EN

Aangemaakt op: 19-08-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2021-2 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: MedischHulpmiddel

Omschrijving:
[https://zibs.nl/wiki/MedicalDevice-v3.3.1(2020EN)] heeft bij NL-CM:10.1.14 een Nederlandse conceptnaam staan ipv Engels.  
Besluit:
De conceptdefinitie "EindDatum" correct vertaald naar "EndDate."

ZIB-1535

MedicalDevice ProductID

Aangemaakt op: 19-08-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: MedischHulpmiddel

Omschrijving:
MedicalDevice kent het concept ProductID (NL-CM:10.1.4) dat het MedischHulpmiddel moet identificeren. Het is van het datatype CD (?), bevat behoorlijk wat tekst over allerlei subcomponenten wanneer de code als UDI geristreerd dient te worden.  Het is mij niet duidelijk hoe de CD zich verhoud tot deze subcomponenten. Slaat de zib niet een aantal stappen over door dat niet te modeleren maar in tekst te benoemen? Daarnaast ontbreken er voorbeelden voor het ProductID wat ook niet mee helpt in het doorgronden van wat er precies wordt verwacht. In FHIR is er niet perse één concept voor het ProductID. Het FHIR 'Device' resource heeft behoorlijke ondersteuning om UDI's te registreren. Het lukt mij (denk ik) vrij aardig om daar GS1 GTIN op te plotten. Voor HIBC vind ik minder makkelijk informatie. Hebben jullie hier juiste referenties?
Besluit:
Datatype & tekst definitie ProductID zijn aangepast.

ZIB-1542

Aanpassen voorbeeld zib vaccinatie

Aangemaakt op: 27-08-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2021-2 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: Vaccinatie

Omschrijving:
Het voorbeeld is nog gebaseerd op de oude zib, het element gewenste datum hervaccinatie moet eruit gehaald worden.  
Besluit:
Het voorbeeld aangepast.

ZIB-1551

LaboratoriumUitslag typo's

Aangemaakt op: 02-09-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2021-2 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: LaboratoriumUitslag

Omschrijving:
* AnatomicalLocation (NL-CM:13.1.36) definition van: "_{color:#ff0000}Anatomic{color} location where the material is collected, e.g. elbow_" naar "_Anatomic*al* location where the material is collected, e.g. elbow*.*_" * ReceivedDateTime (NL-CM:13.1.25) definition: "_Date and time that the material is handed over at the laboratory or specimen collection center. This is{color:#ff0000} the issue{color} with material that is collected by the patient himself_." Mogelijk weghalen tweede zin? Dit concept is ook van toepassing als het materiaal aangeleverd wordt door bijv. een arts of verpleegkundige. Daarnaast staat er in de tweede zin "_the issue_". Dat klopt sowieso niet. * TestResultStatus (NL-CM:13.1.31) definition: "_The status of the test result of this test. If the laboratory test is {color:#ff0000}an{color} panel/cluster, the overall status is given in the status of the panel/cluster._" naar "The status of the test result of this test. If the laboratory test is *a* panel/cluster, the overall status is given in the status of the panel/cluster_."
Besluit:
Tekstuele verbeteringen doorgevoerd in de Engelstalige conceptdefinities AnatomicalLocation; ReceivedDateTime en TestResultStatus.

ZIB-1552

LaboratoriumUitslag ContainerType binding te strikt

Aangemaakt op: 02-09-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: LaboratoriumUitslag

Omschrijving:
ContainerType (NL-CM:13.1.21) heeft een _required_ binding met [ContainerTypeCodelist|https://zibs.nl/wiki/LaboratoryTestResult-v4.6(2020EN)#ContainerTypeCodelist]. Deze waardelijst refereert naar een snomed hierarchy met maar 3 items.  De concept definitie heeft het al over "blood tubes, transport container, possibly including culture medium", welke niet in de snomed aftakking terug te vinden zijn. Het lijkt voor de hand om ofwel een geschiktere waardenlijst te binden of de binding strenght naar preferred o.i.d. te zetten. 
Besluit:
Snomed codering toegevoegd aan het element ContainerType.

ZIB-1553

LaboratoriumUitslag SpecimenSource DefinitionCode deprecated

Aangemaakt op: 02-09-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2021-2 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: LaboratoriumUitslag

Omschrijving:
SpecimenSource (NL-CM:13.1.29) DefinitionCode is deprecated ([https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=127454002)]  Wellicht een referentie toevoegen naar naar de 'Physical object hierarchy'? Daarnaast een vraag hoe het proces gaat omtrent deprectated codes. Krijgt het zib centrum die doorgegeven wanneer Snomed/terminologie centrum de codes deprecate?  
Besluit:
De deprecated Snomed CT code van concept BronMonster vergangen door monster van hulpmiddel (monster)| 898201001| Specimen from device.

ZIB-1557

Wilsverklaring ZIB - kardinaliteit van Vertegenwoordiger::Contactpersoon

Aangemaakt op: 20-08-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Wilsverklaring

Omschrijving:
Dit betreft NL-CM:7.15.3.  In de praktijk zien wij dat er soms meerdere contactpersonen kunnen bestaan die als gevolgmachtigden worden benoemd ipv enkel persoon.  Daardoor stellen we voor dat de kardinaliteit van 0..1 naar 0..* wordt uitgebreid.
Besluit:
Kardinalitieit van vertegenwoordiger::contactpersoon is aangepast. 

ZIB-1558

Verander conceptnaam "HealthcareProvider" naar "HealthProfessional"

Aangemaakt op: 07-09-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2021-2 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: VerpleegkundigeInterventie

Omschrijving:
In de Engelse versie van zib NursingIntervention is een van de mogelijke invullingen voor "Performer" een referentie naar zib HealthProfessional. Dit concept heeft echter de enigszins verwarrende naam "HealthcareProvider" gekregen. Kan dit aangepast worden naar "HealthProfessional"? In de Nederlandse versie is de conceptnaam wel "Zorgverlener".
Besluit:
De Engelstalige conceptnaam  "HealthcareProvider" aangepast naar "HealthProfessional".

ZIB-1559

Wijziging waardelijst RoleCodeNLZorgaanbiedertype

Aangemaakt op: 13-09-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Zorgaanbieder

Omschrijving:
Hoi Nasra, In de geboortezorg, voor de nieuwe dataset, gebruik ik de zib Zorgaanbieder. In de genoemde waardelijst ontbreken een aantal organisaties die wel relevant zijn. Zie BITS issue: https://bits.nictiz.nl/browse/GZ-356 Ik heb dit issue toegewezen aan Alexander, omdat hij eerder de kraamzorg organisatie heeft toegevoegd aan de waardelijst. Wat raden jullie mij aan om te doen met ontbrekende waarden? Hoe doen andere domeinen dat? Alvast dank, Anneke
Besluit:
ZorgaanbiederTypeCodelijst is uitgebreid.

ZIB-1560

Enkele dubbele punt vervangen door dubbele dubbele punt

Aangemaakt op: 13-09-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2021-2 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: FunctieZien

Omschrijving:
In de Engelse versie van de zib staat als conceptnaam "VisualAid:MedicalDevice" gegeven. Dit moet worden "VisualAid::MedicalDevice", met twee dubbele punten (onze qa-tooling loopt hierop stuk).
Besluit:
Dubbelepunt toegevoegd bij de Engelstalige conceptcode VisualAid.

ZIB-1562

Wijzingsverzoek behandelaanwijzing

Aangemaakt op: 16-09-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: BehandelAanwijzing2

Omschrijving:
Beste, Vanuit het Spaarne Gasthuis is het verzoek om een wijziging aan te brengen in de ZIB  behandelaanwijzing. Onze reanimatiecommissie is van mening dat er een verschil bestaat in de vraag 'Kunstmatige beademing'. Zij zouden hier graag een splitsing van willen naar 'non-invasieve beademing' en 'invasieve beademing'. Ook zagen wij in screenshots van andere ziekenhuizen dat zij hier ook een splitsing in hebben. Mochten jullie medisch inhoudelijk meer informatie willen, dan is onze intensivist bereid hierover mee te denken. Alvast hartelijk dank.  Groetjes Lieke Rusman, Tech lead, Spaarne Gasthuis
Besluit:
BehandelingCodelijst is uitgebreid.

ZIB-1565

Typo foutje in de concept sectie

Aangemaakt op: 17-09-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2021-2 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Ziektebeleving

Omschrijving:
Bij de concept sectie (Engelse versie) is er een ".n" achter een zin. Ik denk dat dit een typo foutje is? Zie bijlage 
Besluit:
Tekstuele wijziging in de Engelse rootconcept definitie.

ZIB-1567

Element naam aanpassen

Aangemaakt op: 29-09-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2021-2 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: DAS

Visus


Omschrijving:
Naam van het element DecimaleVisusWaarde aanpassen en de 'range' uit dit element halen. 
Besluit:
Naam van het concept "DecimaleVisusWaarde" gewijzigd naar "VisusWaarde" (ENG:VisualAcuity). De 'range' uit alle elementen verwijderd. 

ZIB-1571

AnatomischeLocatie in zib probleem heeft verkeerde code

Aangemaakt op: 06-10-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Probleem

Omschrijving:
In issue ZIB-816 in de definitie van ProbleemAnatomischeLocatie aangepast omdat deze naar een verrichting verwees:  Anatomische locatie die de focus is van de verrichting. De definitiecode is echter niet aangepast. Deze is nog steeds [405813007|https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=405813007] Procedure site - Direct Een betere code lijkt [363698007|https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=363698007] Finding site, die bij andere probleem-achtige zibs wordt gebruikt. Check bij Terminologie gewenst
Besluit:
Definitiecode van ProbleemAnatomischeLocatie is aangepast.

ZIB-1572

Deprecated SNOMED codes

Aangemaakt op: 06-10-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2021-2 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Gezinssituatie

GezinssituatieKind
Huidaandoening


Omschrijving:
Codecheck tbv pre-publicatie 2021-2 heeft een drietal deprecated codes gevonden waar geen issue voor bestaat . Deze moeten nog voor pre-publicatie 2021-2  gecorrigeerd worden in over leg met Terminologie Het zijn de codes |160756002|Lives with relatives|Lives with relatives|Woont met familie|deprecated|finding|Woont samen met familie|GezinssamenstellingCodelijst|nl.zorg.Gezinssituatie-v3.2| |160756002|Lives with relatives|Lives with relatives|Woont met familie|deprecated|finding|Woont samen met familie|GezinssamenstellingKindCodelijst|nl.zorg.GezinssituatieKind-v1.2| |402276007|Irritant contact dermatitis due to incontinence|Irritant contact dermatitis due to incontinence|Irritatief contacteczeem door incontinentie|deprecated|disorder|Huidletsel door incontinentie|SoortAandoeningCodelijst|nl.zorg.Huidaandoening-v3.3|
Besluit:
Deprecated Snomed CT code van GezinssamenstellingCodelijst & GezinssamenstellingsKindCodelijst 160756002 is vervangen door 224133007 |woont met gezin (bevinding)| (Engels: lives with family). Deprecated Snomed CT code van SoortAandoeningCodelijst 402276007 is vervangen door 402275006 |ortho-ergisch contacteczeem door urine en/of feces (aandoening)| (Engels: Irritant contact dermatitis due to contact with urine and/or feces).

ZIB-1575

Deprecated termen en waardelijsten uit de prepublicatie halen

Aangemaakt op: 07-10-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2021-1 Publicatiedatum:
Het betreft de bouwstenen: AlcoholGebruik

AllergieIntolerantie
DrugsGebruik
FunctieHoren
FunctioneleOfMentaleStatus
Hartfrequentie
MedicatieAfspraak
MedicatieGebruik2
MedicatieToediening2
Mobiliteit
Opleiding
Probleem
SondeSysteem
VoedingspatroonZuigeling
Woonsituatie
template.PatientVragenlijst


Omschrijving:
Deprecated termen en waardelijsten uit de prepublicatie halen
Besluit:
Deprecated termen en waardelijsten uit de pre-Publicatie 2021-2 gehaald. 

ZIB-1576

Tekstuele wijzigingen zib VermogenTotDrinken (2020EN)

Aangemaakt op: 11-10-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2021-2 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: VermogenTotDrinken

Omschrijving:
De Engelse beschrijving van het concept 'DrinkingLimitations' bevat nog steeds de termen 'DrinkingConstraints' (dit was de naam van het concept in de versies van 2015/2016) en 'constraints'. Deze beschrijving zou aangepast moeten worden naar: 'DrinkingLimitations specifies the patient’s limitations in drinking.'
Besluit:
Tekstuele wijziging in de Engelse conceptdefinitie van "DrinkingLimitations". 

ZIB-1577

Tekstuele wijzigingen zib VermogenTotUiterlijkeVerzorging (2020EN)

Aangemaakt op: 11-10-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2021-2 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: VermogenTotUiterlijkeVerzorging

Omschrijving:
Deze zib is in de Engelse versie van 2020 hernoemd van 'AbilityToGroome' naar 'AbilityToGroom'. Deze wijziging is echter nog niet volledig doorgevoerd, aangezien het hoofdconcept nog de oude foutieve benaming bevat. Mocht bovenstaande aangepast worden, dan kan misschien ook meteen de Engelse omschrijving van het concept 'Grooming' meegenomen worden; deze bevat een overbodige spatie aan het eind.
Besluit:
Tekstuele verbetering in Engelse rootconcept 'AbilityToGroom' ipv. 'AbilityToGroome'  Tekstuele verbetering in Engelse concept definitie "Grooming".

ZIB-1578

Tekstuele wijzigingen zib ZorgTeam (2020)

Aangemaakt op: 11-10-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2021-2 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Zorgteam

Omschrijving:
Voorgestelde wijzigingen Engelse variant: * Het concept 'CareTeamNaam' dient hernoemd te worden naar 'CareTeamName' (al onderhanden via ZIB-1282). * Het concept 'Contactperson' dient hernoemd te worden naar 'ContactPerson'. De juiste Engelse benaming is 'contact person' en niet 'contactperson'; vergelijk ook met het concept 'HealthcareProfessional', of met het concept 'ContactPerson' binnen de zib BehandelAanwijzing2. * De omschrijving van het concept 'Patient' bevat de tekst 'care_team'; deze dient aangepast te worden naar 'care team'. Voorgestelde wijzigingen Nederlandse variant: * De omschrijving van het concept 'Probleem' bevat twee punten aan het eind. * De omschrijving van het concept 'Zorgverlener' bevat 'patient'; dit dient aangepast te worden naar 'patiënt'. * Het concept 'Patient' zou hernoemd moeten worden naar 'Patiënt'. Dit zit op dit moment inconsistent binnen de zibs; zo bevatten de zibs MedicatieToediening2 en BehandelAanwijzing2 respectievelijk de concepten 'Patiënt' en 'Patient'.
Besluit:
Tekstuele wijzigingen in de conceptnaam "Patiënt" ipv "Patient" en conceptomschrijvingen van "Probleem" en "Zorgverlener". Tekstuele wijzigingen in de Engelse conceptnamen van "CareTeamName" ipv. "CareTeamNaam" en  "ContactPerson" ipv. "Contactperson" en de Engelse omschrijving van het concept "Patiënt".    

ZIB-1581

Definitiecode Darm-/Blaasfunctie

Aangemaakt op: 12-10-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Blaasfunctie

Darmfunctie


Omschrijving:
In de zib Darmfunctie is de definitiecode van het root concept 111989001 (_Defecation_). De zib lijkt echter veel meer te omvatten dan alleen de defecatie, waardoor de code 129008009 (_Bowel control_; alternatieve omschrijving _Bowel control, function_) beter geschikt lijkt om de hele zib te representeren (die laatste code is nu de definitiecode van het concept FecalContinence). Is die laatste constatering juist, of is de huidige code van de root toch correct?   Dezelfde vraag voor de zib Blaasfunctie, waar het gaat om de codes 364196001 (_Micturition feature_) en 129009001 (_Bladder control_; alternatieve omschrijving _Bladder control, function_); de laatste code wordt momenteel gebruikt voor het concept UrineContinence.  
Besluit:
Rootconceptcode van blaasfunctie en de rootconceptcode van Darmfunctie gewijzigd. 

ZIB-1582

Tekstuele wijzigingen zib Darmfunctie (2020EN)

Aangemaakt op: 12-10-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2021-2 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Darmfunctie

Omschrijving:
De Engelse omschrijving van het concept 'Stoma' bevat de tekst 'An comment'; dit dient aangepast te worden naar 'A comment'.
Besluit:
Grammaticale wijziging in de Engelse concept definitie van "Stoma".

ZIB-1585

Tekstuele wijzigingen zib Blaasfunctie (2020)

Aangemaakt op: 13-10-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Blaasfunctie

Omschrijving:
Voorgestelde wijziging Engelse variant: De omschrijving van het concept 'UrinaryStoma' bevat de tekst 'an comment'; dit dient aangepast te worden naar 'a comment'.   Voorgestelde wijziging Nederlandse variant: De omschrijving van het concept 'Toelichting' bevat de tekst 'urine (in)continentie'; dit dient aangepast te worden naar 'urine(in)continentie' (een streepje is hier niet nodig, omdat er geen klinkerbotsing aanwezig is dankzij de haakjes).   Algemene voorgestelde wijziging: Het concept UrineKatheter.ProductType bevat een inperking ten opzichte van het concept MedischHulpmiddel.ProductType, namelijk de codelijst UrineKatheterTypeCodelijst. Deze inperking wordt apart weergegeven door in te springen onder het ouderconcept UrineKatheter. Hetzelfde is eigenlijk aan de hand voor het concept Urostoma.StomaType, dat een inperking is op Stoma.StomaType (namelijk door de code voor te schrijven). Het zou mooi zijn om dit visueel consistent te maken aan de hierboven genoemde constructie, d.w.z. StomaType hier expliciet opnemen - ingesprongen ten opzichte van het ouderconcept Urostoma - en hierbinnen de code expliciet op te nemen.
Besluit:
Tekstuele verbeteringen doorgevoerd.

ZIB-1587

Tekstuele wijzigingen zib Wilsverklaring (2020)

Aangemaakt op: 15-10-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Wilsverklaring

Omschrijving:
Voorgestelde wijzigingen Engelse variant: * De omschrijving van het root concept 'AdvanceDirective' bevat nog twee keer de term 'LivingWill' (dit was de gebruikte term in de versies van 2015/2016); dit dient aangepast te worden naar 'AdvanceDirective'. * Het concept 'Representative::Contact' zou omwille van consistentie aangepast moeten worden naar 'Representative::ContactPerson'; vergelijk dit bijvoorbeeld met het gelijknamige concept binnen de zib BehandelAanwijzing2. * Strikt genomen is de definitie van het concept 'LivingWillType' niet correct. De huidige definitie is namelijk die van de TypeOfLivingWillCodelist. Beter zou een omschrijving zijn als: 'The type of living will.'. Vergelijk dit bijvoorbeeld met het concept 'Treatment' in de zib BehandelAanwijzing2; daar is ook een omschrijving gegeven van het concept zelf en niet van de (code)lijst. Voorgestelde wijzigingen Nederlandse variant: * De laatste opmerking van de Engelse variant is ook van toepassing op de Nederlandse. Voorstellen voor omschrijving: 'Aanduiding van de soort wilsverklaring.' of 'De soort wilsverklaring.'.
Besluit:
Tekstuele verbeteringen doorgevoerd.

ZIB-1592

Tekstuele wijzigingen zib BehandelAanwijzing2 (2020)

Aangemaakt op: 15-10-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: BehandelAanwijzing2

Omschrijving:
Voorgestelde wijzigingen Engelse variant: * De omschrijving van het concept 'MostRecentReviewDate' bevat een aantal fouten in de eerste twee regels. Voorgestelde omschrijving: 'The date on which the treatment directive has been agreed -*is*- with the patient and/or his representative(s). This can be the first time that the treatment directive has been discussed, ...'. * De omschrijving van het concept 'AgreementParty' mist een spatie tussen beide zinnen. * In de omschrijving van het concept 'HealthProfessional': HealthProfessional who has made *the* agreement regarding the treatement directive. * De hoofdbeschrijving van 'Concept' (zie zib-BehandelAanwijzing2(EN)_Concept.PNG) bevat 'representative (s)'; dit dient vervangen te worden door 'representative(s)'. Voorgestelde wijzigingen Nederlandse variant: * De omschrijving van het concept 'MeestRecenteBespreekdatum' bevat twee foutjes: De datum waarop de behandelaanwijzing is afgesproken *-is-* met de patiënt en/of zijn vertegenwoordiger(s). Dit kan de eerste keer zijn dat de behandelaanwijzing is besproken, maar ook kan de reeds bestaande behandelaanwijzing opnieuw besproken zijn. De inhoud van de behandelaanwijzing kan hierbij gewijzigd zijn of hetzelfde *zijn* gebleven. * De concepten 'DatumBeeindigd', 'RedenBeeindigd' en 'Patient' missen een trema (vergelijk bijvoorbeeld met het concept 'Patiënt' in de zib MedicatieToediening2); deze moeten vervangen worden door 'DatumBeëindigd', 'RedenBeëindigd' en 'Patiënt', respectievelijk. * Het concept DatumBeeindigd bevat 2 foutjes: De datum waarop de -*de*- behandelaanwijzing *is* ingetrokken en dus niet meer van kracht is. Over de 'datum beëindigd' moet een expliciet besluit genomen worden in een overleg tussen verantwoordelijk zorgverlener en patiënt of diens vertegenwoordiger(s). Een eventuele beëindiging in de toekomst kan alleen worden ingevoerd als een voorwaarde. Vaak zal dit gekoppeld zijn aan 1 of meer gebeurtenissen. * In de omschrijving van het concept 'RedenBeeindigd': Reden waarom de afspraak over een *behandelaanwijzing* niet meer van toepassing is. * In de omschrijving van het concept 'Vertegenwoordiger::Contactpersoon'  |Persoon die de patiënt in *gezondheidszorggerelateerde zaken* vertegenwoordigt en met wie de afspraak (mede) gemaakt is.|
Besluit:
Tekstuele verbeteringen doorgevoerd.

ZIB-1595

Codesysteem VisusMeetkaart heeft verkeerd OID.

Aangemaakt op: 18-10-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Visus

Omschrijving:
Codesysteem VisusMeetkaart heeft verkeerd OID. De OID is nu 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.27. Volgende de afspraken over het toekennen van OID's voor 'eigen' codesystemen moet dit 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.27.1 zijn. 
Besluit:
De OID voor VisusMeetkaart gewijzigd.

ZIB-1596

Zib Stoma bevat geen einddatum en/of status

Aangemaakt op: 19-10-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Stoma

Omschrijving:
De zib Stoma bevat het concept AanlegDatum, maar bevat vervolgens geen concepten als EindDatum of Status (actief/inactief) om aan te geven dat de stoma niet meer aanwezig is (en aangezien een stoma niet chronisch hoeft te zijn, is dit een geldige usecase). Bij bijvoorbeeld de zib Probleem is er wel de mogelijkheid om een einddatum en een status op te geven.   Is het ontbreken van de genoemde concepten binnen de zib Stoma een bewuste keuze, of zouden deze eigenlijk nog toegevoegd moeten worden aan de zib?
Besluit:
Data element "Einddatum" is toegevoegd.

ZIB-1597

zib-AdvanceDirective: use of living will next to advance directive

Aangemaakt op: 19-10-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Wilsverklaring

Omschrijving:
[https://zibs.nl/wiki/AdvanceDirective-v3.1.1(2020EN)] : de zib heet AdvanceDirective maar dit wordt nergens in de zib gebruikt. In de zib omschrijving en conceptnamen wordt gebruikt gemaakt van 'living will'. Zou het niet beter zijn om concequent het een of het ander te gebruiken?  
Besluit:
Tekstuele verbeteringen doorgevoerd.

ZIB-1599

Tekstuele wijzigingen zib Ziektebeleving (2020)

Aangemaakt op: 21-10-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Ziektebeleving

Omschrijving:
Voorgestelde wijzigingen Engelse variant: * In de beschrijving van 'Concept' zit een 'n' aan het eind die weggehaald mag worden. Voorgestelde wijzigingen Nederlandse variant: * In de omschrijving van 'Concept' staan 'levenbedreigende' en 'traumatisch'; deze dienen aangepast te worden naar respectievelijk 'levensbedreigende' en 'traumatische'.
Besluit:
Tekstuele verbeteringen doorgevoerd.

ZIB-1600

Definitiecodes Ziektebeleving

Aangemaakt op: 21-10-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Ziektebeleving

Omschrijving:
In de zib Ziektebeleving hebben zowel de root als het concept 'ZiekteInzichtVanPatiënt' een heel algemene definitiecode; met name de tweede lijkt de lading van het concept maar beperkt te dekken. Zijn deze twee definitiecodes wel voldoende om de concepten te beschrijven, en zo nee, is het mogelijk om hier een specifiekere code aan te koppelen?
Besluit:
De Definitiecode van het rootconcept is aangepast.

ZIB-1602

"Treatment t" moet waarschijnlijk gewoon "Treatment" zijn?

Aangemaakt op: 25-10-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Verrichting

Omschrijving:
In de Engelse concept-sectie van zib Verrichting staat: {quote}In some care settings, the term treatment t is used instead of the term procedure {quote} Volgens mij is dit een spelfout en moet het gewoon "treatment" zijn.
Besluit:
Tekstuele verbetering doorgevoerd.

ZIB-1603

Tekstuele wijzigingen zib Patientbespreking (2020)

Aangemaakt op: 26-10-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Patientbespreking

Omschrijving:
Voorgestelde wijzigingen Engelse variant: * In de beschrijving van 'Concept' zit een extra spatie aan het eind die weggehaald mag worden. Daarnaast moet 'multi-disciplinary' hier vervangen worden door 'multidisciplinary'. * Zowel het root concept als de twee containers Participant en Plan bevatten elk geen spatie tussen de twee zinnen in hun (definitie)omschrijving. * Het concept 'RolDeelnemer' is niet vertaald; voorstel is 'RoleParticipant' of 'ParticipantRole'. De bijbehorende codelijst moet dan ook deze naam krijgen (uiteraard met 'Codelist' erachter). * Het concept 'Contactperson::ContactPerson' moet hernoemd worden naar 'ContactPerson', analoog met andere zibs. Daarnaast moet in de omschrijving 'Contactperson' vervangen worden door 'Contact person'. * De omschrijving van het concept 'IntentTreatment' bevat 'Intend' en 'treatement'; dit dient aangepast te worden naar 'Intent' en 'treatment' respectievelijk. Voorgestelde wijzigingen Nederlandse variant: * Zouden aan de concepten 'Patientbespreking', 'PatientbesprekingLabel', 'PatientbesprekingDatumTijd' en 'Patient' geen trema's toegevoegd moeten worden, zoals bijvoorbeeld in het concept 'Patiënt' van de zib MedicatieToediening2 wel het geval is? Als dit inderdaad wordt doorgevoerd, dan moet ook de definitie van het root concept aangepast worden (hier zit ook nog twee keer het woord 'Patientbespreking' in). *Het gebruik van trema's in zib-/conceptnamen is momenteel sowieso vrij inconsistent; misschien is het goed om dit globaal over alle zibs heen op te pakken en hier een eenduidig besluit over te nemen.* * In de omschrijving van 'PatientbesprekingDatumTijd' moet 'plaatsvind' vervangen worden door 'plaatsvindt' (al onderdeel van ZIB-1514). * In de omschrijving van 'RolDeelnemer' moet 'patientbespreking' vervangen worden door 'patiëntbespreking'. * In de omschrijving van 'Aandoening::Probleem' moet 'patietn' vervangen worden door 'patiënt' (al onderdeel van ZIB-1514). * In de omschrijving van 'IntentieBehandeling' moet 'behandeling. bijvoorbeeld' vervangen worden door 'behandeling, bijvoorbeeld'.
Besluit:
Tekstuele verbeteringen doorgevoerd.

ZIB-1604

Tekstuele wijzigingen zib Behandeldoel (2020NL)

Aangemaakt op: 26-10-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Behandeldoel

Omschrijving:
Voorgestelde wijzigingen Nederlandse variant: * In de tekst onder het kopje 'Purpose' dient 'het' toegevoegd te worden tussen 'van' en 'zorgproces'. * In de omschrijving van het concept 'GewenstZorgresultaat' dient 'definieren' vervangen te worden door 'definiëren'.
Besluit:
Tekstuele verbeteringen doorgevoerd.

ZIB-1606

Tekstuele wijzigingen zib BurgerlijkeStaat (2020EN)

Aangemaakt op: 26-10-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: BurgerlijkeStaat

Omschrijving:
Voorgestelde wijzigingen Engelse variant: * De omschrijving van het concept 'MaritalStatus' bevat een '>'; deze mag weggehaald worden.
Besluit:
Tekstuele verbeteringen doorgevoerd.

ZIB-1608

Naam data-element EindDatum wijzigen naar EindDatumTijd

Aangemaakt op: 27-10-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: MedicatieContraIndicatie

Omschrijving:
In de definitie hebben wij het over datum en eventueel tijd, dus het data-element veranderen naar EindDatumTijd.
Besluit:
Conceptnaam voor de elementen BeginDatum en EindDatum gewijzigd.

ZIB-1610

Probleem - aanscherpen Toelichting definitie

Aangemaakt op: 27-10-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Probleem

Omschrijving:
Feedback van HL7 NL Validatieteam:   {quote}ZIB NL-CM:5.1.5 zegt "Toelichting van diegene die het Probleem heeft vastgesteld of bijgewerkt.". Dit geeft de suggestie dat de toelichting duidt wie de author/performer/recorder/ van het probleem is, maar dat lijkt niet de bedoeling. {quote}
Besluit:
Definitie van het dataelement Toelichting is aangepast.

ZIB-1611

FreedomrestrictingIntervention TypeOfIntervention DefinitionCode niet correct

Aangemaakt op: 28-10-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: VrijheidsbeperkendeInterventie

Omschrijving:
Vanuit HL7 NL validatieteam: De [FreedomrestrictingIntervention |https://zibs.nl/wiki/FreedomRestrictingIntervention-v1.0(2020EN)] TypeOfIntervention DefinitionCode is  225317005 (Restriction of movement). De zib gaat ook over (andere) onvrijwillige/verplichte zorginterventies - in interventiecodelijsten. inhoudelijk conflicterend. Suggestie is om de DCM::DefinitionCode te wijzigingen of aan te vullen zodat deze past bij de waarden.
Besluit:
Definitiecode van de SoortInterventie is gewijzigd.

ZIB-1613

LegalSituation Concept omschrijving verbetering

Aangemaakt op: 28-10-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: JuridischeSituatie

Omschrijving:
Feedback van HL7 NL Validatieteam over [LegalSituation|https://zibs.nl/wiki/LegalSituation-v2.0(2020EN)]: Omschrijving van de zib vermeldt "(...) however the legal status is always determined by a judge." In de GGZ is de "Inbewaringstelling" (IBS) een veelgebruikte juridische maatregel, met name voor mensen met psychiatrische klachten die dreigen zichzelf of anderen iets aan te doen. Een IBS wordt afgegeven door een burgemeester. Suggestie, wijzig tekst naar "(...) however the legal status is always determined by a judge or a mayor (e.g. IBS)."
Besluit:
Tekstuele verbeteringen doorgevoerd.

ZIB-1614

Beschrijving Sondesysteem is in strijd met kardinaliteit

Aangemaakt op: 28-10-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: SondeSysteem

Omschrijving:
De beschrijving van Sondesysteem.MedischHulpmiddel "Een beschrijving van hulpmiddelen die benodigd zijn voor het gebruik van de sonde, bijvoorbeeld een voedingspomp of, in het geval van afzuigen, een vacuümpomp." is in strijd met de kardinaliteit 0..1. Dus ofwel de beschrijving moet worden aangepast, ofwel de kardinaliteit moet omhoog, afhankelijk wat precies bedoeld wordt met het concept.
Besluit:
Kardinalieit vanMedischHulpmiddel is aangepast naar 0..*.

ZIB-1621

Onjuist ConceptID en onjuiste naam FunctieHoren.HulpmiddelAnatomischeLocatie

Aangemaakt op: 09-11-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: FunctieHoren

Omschrijving:
Het concept HulpmiddelAnatomischeLocatie binnen de zib FunctieHoren heeft ConceptID NL-CM:10.1.6. Dit is echter een oud ID, dat in de zib MedischHulpmiddel van 2017 nog wel aanwezig was (dit ID hoorde namelijk bij het concept AnatomischeLocatie). Aangezien AnatomischeLocatie in de versie van 2020 een eigen zib is geworden en binnen MedischHulpmiddel een ander ConceptID heeft gekregen (namelijk NL-CM:10.1.15), klopt de huidige verwijzing niet meer. Daarnaast is de term HulpmiddelAnatomischeLocatie eigenlijk fout, aangezien deze niet bestaat binnen de zib MedischHulpmiddel. Vanuit FunctieHoren zou de tabel als volgt uit moeten zien:  ||ID||Concept|| |NL-CM:4.17.4|HorenHulpMiddel::MedischHulpmiddel| |NL-CM:10.1.3|   ProductType| |NL-CM:10.1.15|   AnatomischeLocatie|
Besluit:


ZIB-1622

Root concept van FLACCpijnScore is niet correct

Aangemaakt op: 09-11-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: FLACCpijnScore

Omschrijving:
In de Engelse versie van FLACCpijnScore is de root concept verkeerd gedefinieerd:   FLACCpainScore -> FLACCpainScale 
Besluit:
Engelse naam voor het Rootconcept gewijzigd.

ZIB-1626

Tekstuele wijzigingen zib AnatomischeLocatie (2020)

Aangemaakt op: 15-11-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: part.AnatomischeLocatie

Omschrijving:
Voorgestelde wijzigingen Engelse variant: * In de beschrijving van 'Concept' moet 'links' vervangen worden door 'left', en 'bodypart' door 'body part'. * In de beschrijving van 'Purpose' moet 'an' vervangen worden door 'An'. * In de definitie van het root concept AnatomicalLocation zit geen spatie tussen beide zinnen. * De codelijst 'lateralityCodelist' zou 'LateralityCodelist' moeten heten (hoofdletter). Voorgestelde wijzigingen Nederlandse variant: * In de beschrijving van 'Concept' mag de spatie voor de punt weggehaald worden. * In de beschrijving van 'Purpose' moet 'specificieren' vervangen worden door 'specificeren'.
Besluit:
Tekstuele verbeteringen doorgevoerd.

ZIB-1629

VoedingspatroonZuigeling-v1.1(2020NL) wiki pagina bevat irrelevante opmerking

Aangemaakt op: 16-11-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: VoedingspatroonZuigeling

Omschrijving:
De Wiki pagina van VoedingspatroonZuigeling-v1.1(2020NL) bevat de opmerking: "Opm.: Dit is een verwijzing naar het rootconcept JuridischeSituatie van de bouwsteen JuridischeSituatie." die niet van toepassing is voor deze zib.
Besluit:
Opmerking onder VoerdingMethodeCodelijst is verwijderd.

ZIB-1632

Contact.Locatie kardinaliteit

Aangemaakt op: 18-11-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Contact

Omschrijving:
Gerelateerd aan ZIB-1414 (en [GitHub issue #74 |https://github.com/Nictiz/Nictiz-R4-zib2020/issues/74]): contacten in FHIR bevatten locatiegegevens welke 0..* kunnen voorkomen.  Hiermee kan een heel pad aan locaties worden doorgegeven welke de patient binnen de encounter heeft afgelegd: te denken aan receptie > wachtkamer > behandekamer. Dit is momenteel niet mogelijk in de zib omdat elke zib Contact 0..1 Loacatie kan hebben. Ook bevat de zib Contact geen mogelijkheiden om Contacten aan elkaar te relateren.  Het voelt erg fout om in het FHIR profiel de `Encounter.location` van 0..* naar 0..1 te zetten omdat we dan functionaliteit dichtzetten. Vandaar nogmaals de vraag.
Besluit:


ZIB-1633

Tekstuele wijzigingen zibs SNAQScore, SNAQ65+Score, SNAQrcScore (2020)

Aangemaakt op: 18-11-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: NIET BEKEND

SNAQScore
SNAQrcScore
SNAQ65+Score


Omschrijving:
Voorgestelde wijziging *alle* Engelse varianten: * In de Evidence staat in de uitleg van SNAQ 'foe'; dit dient vervangen te worden door 'for'. Daarnaast onbreekt een punt aan het einde van de zin. * In de Evidence staat in de uitleg van SNAQ65+ '> over 65'; dit zou aangepast moeten worden naar 'age over 65' of 'age > 65'. Voorgestelde wijziging *alle* Nederlandse varianten: * In de Evidence ontbreekt in de uitleg van SNAQ een punt aan het einde van de zin. Voorgestelde wijzigingen Engelse variant SNAQ: * De codelijsten voor de individuele scores hebben een inconsistente naamgeving: 'AppetiteScoreCodelist' en 'NutritionScoreCodelist' zouden aangepast moeten worden naar 'SNAQAppetiteScoreCodelist' en 'SNAQNutritionScoreCodelist', respectievelijk. Voorgestelde wijzigingen Nederlandse variant SNAQ: * De codelijsten voor de individuele scores hebben een incosistente naamgeving (zie opmerking hierboven). * In de omschrijving van het concept SNAQScoreDatumTijd staat 'SNAQ score'; dit zou aangepast moeten worden naar 'SNAQ-score'. Deze constructie komt op meer plekken voor en zou eigenlijk overal aangepast moeten worden (alleen in het Nederlands). Voorgestelde wijzigingen Engelse variant SNAQ65+: * Binnen de naam van het concept 'UpperarmCircumference' zou 'Upperarm' vervangen moeten worden door 'UpperArm', aangezien 'upperarm' niet één woord is. Daarnaast is de naam van dit concept niet in lijn met die van de andere scores. Het zou daarom eigenlijk 'UpperArmCircumferenceScore' moeten heten. Dezelfde twee aanpassingen zouden moeten worden gemaakt in de beschrijving van de definitiecode en de naam van de codelijst. * In de omschrijving van het concept 'ExerciseScore' zou 'to walk for five minute' aangepast moeten worden naar 'walking for five minutes'. * Voeg een spatie toe tussen '2' en '=' in de omschrijving van het concept 'TotalScore'. * Binnen de naam van het concept 'UpperarmCircumference' zou 'Upperarm' vervangen moeten worden door 'UpperArm', aangezien 'upperarm' niet één woord is. Daarnaast is de naam van dit concept niet in lijn met die van de andere scores. Het zou daarom eigenlijk 'UpperArmCircumferenceScore' moeten heten. Dezelfde twee aanpassingen zouden moeten worden gemaakt in de beschrijving van de definitiecode en de naam van de codelijst. Voorgestelde wijzigingen Nederlandse variant SNAQ65+: * De omschrijving van het concept 'InspanningsScore' bevat de tekst 'op - en aflopen'; hier mag de spatie na 'op' weggehaald worden (het wordt dan 'op- en aflopen'). * Het is duidelijker om de uitleg van de verschillende kleuren binnen de scorekaart in het concept 'TotaalScore' onder elkaar te zetten, analoog aan de Engelse versie. * In de omschrijving van het concept SNAQ65+ScoreDatumTijd staat 'SNAQ65+ score'; dit zou aangepast moeten worden naar 'SNAQ65+-score'. Deze constructie komt op meer plekken voor en zou eigenlijk overal aangepast moeten worden (alleen in het Nederlands). Voorgestelde wijzigingen Engelse variant SNAQrc: * In de beschrijving van 'Concept' staat '(SNAQ rc'; dit dient aangepast te worden naar '(SNAQrc)'. Verder wordt in de tweede regel genoemd dat de vragenlijst uit 'three' questions bestaat; dit moeten er 'four' zijn. * De naam van het concept 'AssistedEating' is niet in lijn met die van de andere scores. Het zou daarom eigenlijk 'AssistedEatingScore' moeten heten. Dezelfde aanpassing zou moeten worden gemaakt in de beschrijving van de definitiecode en de naam van de codelijst. * Voeg een spatie toe tussen '1' en '=' in de omschrijving van het concept 'TotalScore'. Voorgestelde wijzigingen Nederlandse variant SNAQrc: * In de beschrijving van 'Concept' staan in de eerste regel 'Questionnairefor' en '(SNAQ rc)'; deze dienen aangepast te worden naar 'Questionnaire for' en '(SNAQrc)'. Daarnaast bevat de vijfde regel twee overbodige spaties (voor een komma en voor de punt). * Er ontbreekt een punt aan het eind van de omschrijving van het concept 'BMIScore'. * De naam van het concept 'HulpBijEten' is niet in lijn met die van de andere scores. Het zou daarom eigenlijk 'HulpBijEtenScore' moeten heten. Dezelfde aanpassing zou moeten worden gemaakt in de beschrijving van de definitiecode en de naam van de codelijst. * Het is duidelijker om de uitleg van de verschillende kleuren binnen de scorekaart in het concept 'TotaalScore' onder elkaar te zetten, analoog aan de Engelse versie. * In de omschrijving van het concept SNAQrcScoreDatumTijd staat 'SNAQrc score'; dit zou aangepast moeten worden naar 'SNAQrc-score'. Deze constructie komt op meer plekken voor en zou eigenlijk overal aangepast moeten worden (alleen in het Nederlands). * Het voorbeeld bevat de eenheid 'kg/m{^}3{^}' voor BMI; dit moet echter 'kg/m{^}2{^}' zijn.
Besluit:
Tekstuele verbeteringen doorgevoerd.

ZIB-1635

Foutieve totaalscores SNAQ65+ en SNAQrc

Aangemaakt op: 19-11-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: SNAQrcScore

SNAQ65+Score


Omschrijving:
In de omschrijving van het concept 'TotalScore' wordt bij SNAQ, SNAQ65+ en SNAQrc gerefereerd naar een waardebereik dat van 0 tot 5 loopt. Dit klopt echter alleen voor SNAQ. Voor SNAQ65+ zou het waardebereik 0 tot 3 moeten zijn, omdat deze vragen volgens een beslisboom worden afgenomen (zie screenshot; in het rood heb ik de individuele scores van de antwoorden toegevoegd, en onder de kleuren staan de mogelijke totaalscores die corresponderen met die kleur). Het voorbeeld bevat daarnaast scores die optellen tot 6 (dit komt niet overeen met het huidige waardebereik en het daadwerkelijke waardebereik, en is daarnaast geen juiste invulling van de vragenlijst in de praktijk). Voor SNAQrc zou het waardebereik 0 tot 6 moeten zijn (hier worden wel altijd alle vragen afgenomen). N.B. Deze waardebereiken zijn belangrijk voor de vertaling naar FHIR-profielen, omdat deze mee worden genomen in de validatie. Als de waardebereiken op 0 - 5 blijven staan, worden valide SNAQrc-scores van 6 niet toegestaan, en worden foutieve SNAQ65+-scores van 4 of 5 juist wel toegestaan.
Besluit:
1. SNAQ65+: - Een invulinstructie is toegevoegd.  - Het waarde bereik is aangepast.  2. Voor SNAQrc: - Het waarde bereik is aangepast. 

ZIB-1636

Tekstuele wijzigingen zib MUSTScore (2020)

Aangemaakt op: 19-11-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: MUSTScore

Omschrijving:
Voorgestelde wijzigingen Engelse variant: * De codelijsten voor de individuele scores hebben een inconsistente naamgeving: 'BMIScoreCodelist' en 'IllnessScoreCodelist' zouden aangepast moeten worden naar 'MUSTBMIScoreCodelist' en 'MUSTIllnessScoreCodelist', respectievelijk. Voorgestelde wijzigingen Nederlandse variant: * De omschrijving van het concept 'BMIScore' bevat 'Dit BMI'; dit moet aangepast worden naar 'De BMI' of 'Deze BMI'. * De codelijsten voor de individuele scores hebben een incosistente naamgeving (zie opmerking hierboven). * In de omschrijving van het concept MUSTScoreDatumTijd staat 'MUST score'; dit zou aangepast moeten worden naar 'MUST-score'. Deze constructie komt op meer plekken voor en zou eigenlijk overal aangepast moeten worden (alleen in het Nederlands).
Besluit:
Tekstuele verbeteringen doorgevoerd.

ZIB-1638

Titel van de zib bevat een spelfout

Aangemaakt op: 19-11-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: ChecklistPijngedrag

Omschrijving:
De Engelse pagina van de zib heeft een spellingsfout:    ChecklistPainBehavior -> ChecklistPainBehaviour
Besluit:
Tekstuele verbeteringen doorgevoerd.

ZIB-1650

tekst over verplichting geboortedatum bij Patient publicatie 2020 wijzigen

Aangemaakt op: 14-12-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Patient

Omschrijving:
In de pre-pub [https://zibs.nl/wiki/Patient-v4.0(2021NL)#Information_Model] is het geboortedatum betreft kardinaliteit gewijzigd van verplicht naar optioneel. Echter staat hier in de tekst dat het nog wel verplicht is:   |Geboortedatum van de patiënt. Bij een patiënt is de geboortedatum verplicht. Vage datum (bv. alleen jaar) is toegestaan.|
Besluit:
Conceptuele kardinaliteit doorgevoerd in de zib.

ZIB-1651

Toevoegen batch- en serienummer en farmaceutischproduct

Aangemaakt op: 15-12-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: part.FarmaceutischProduct

Omschrijving:
Vanuit het project vaccinatie kwam naar voren dat aan de zib Farmaceutischproduct het batchnummer en serienummer als dataelementen moeten worden toegevoegd. Is afgestemd met medicatiegroep.
Besluit:
Batch/lotnummer en Serienummer toegevoegd als elementen aan de zib.

ZIB-1652

Uitbreiden Contactgegevens met typen zoals spoednummer

Aangemaakt op: 15-12-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: part.Contactgegevens

Omschrijving:
Huisartsen en andere zorgverleners hebben vaak een spoed-/noodnummer.  Een spoednummer is een specifiek soort werknummer dat wel bedoeld is voor intercollegiaal overleg en noodgevallen en niet voor het maken van reguliere afspraken. Om deze reden wil je dit nummer onderscheiden van andere werknummers. Dit lijkt het beste in [TelecomTypeCodelijst|https://zibs.nl/wiki/Contactgegevens-v1.2(2020NL)#TelecomTypeCodelijst] te passen. De code in HL7v3 hiervoor [EC (emergency contact)|http://hl7.org/fhir/v3/AddressUse/cs.html]. In HL7 FHIR zou je hier een extensie voor nodig hebben met dezelfde code) Merk op dat dit issue voortkomt uit melding HIT-22 van [~tom@nova-pro.nl] (VZVZ) waar meer aanleidingen voor wijziging in zou kunnen zitten. Verzoek is dus ook met HL7 NL in contact te zijn bij analyse van dit verzoek.
Besluit:
NummerSoortCodelijst is uitgebreid.

ZIB-1654

Aanpassingen zib vaccinatie

Aangemaakt op: 16-12-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Vaccinatie

Omschrijving:
Vanuit het project van de vaccinatie zullen wijzigingen voor de zib. Zodra definitief bekend is wat de wijzigingen zijn zullen die worden toegevoegd aan dit ticket.
Besluit:
# Data elementen VaccinatieAanleiding, VaccinatieZiekteverwekker, Toedieningsweg, VaccinatieLocatie en verwijzing naar bouwsteen Farmaceutischproduct toegevoegd. # Data element productcode is verwijderd. # Definitie van de data elementen  Dosis en VaccinatieDatumTijd aangepast. #  Tekst in de evidence base verwijderd # Voorbeeld aangepast

ZIB-1659

Aanpassen terminologiecodering MA in zibMA

Aangemaakt op: 23-12-2021 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: MedicatieAfspraak

Omschrijving:
Met MP-254 is een nieuwe terminologiecodering voor MA toegekend (SNOMED 33633005 ). Zie ook MP-489.  Zib heeft nog de oude terminologiecodering (SNOMED 16076005 ). Graag ook in de zib aanpassen. Nu conflicteert het zib-profiel met het nl-core profiel.
Besluit:
Definitiecode van Medicatieafspraak is gewijzigd.

ZIB-1665

AfdelingSpecialismeCodelijst niet geschikt als waardelijst voor afdeling van zorgaanbieder

Aangemaakt op: 07-01-2022 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Zorgaanbieder

Omschrijving:
De AfdelingSpecialismeCodelijst van de zib Zorgaanbieder, element AfdelingSpecialisme (zie [https://zibs.nl/wiki/Zorgaanbieder-v3.4(2021NL)] lijkt niet geschikt om de afdeling van een zorgaanbieder te specificeren. Deze codelijst is namelijk gelijk aan COD016-VEKT (Vektis AGB-medische specialismen), welke alleen geschikt lijkt om het specialisme van een zorgverlener te definiëren (zie SpecialismeAGBCodelijst, in zib Zorgverlener, element Specialisme). Zie ook [https://www.vektis.nl/standaardisatie/codelijsten/COD016-VEKT#identificatie] , waar deze codelijst beschreven wordt als 'nadere verbijzondering van de zorgverlener per soort/beroepsgroep.' Dit issue lijkt tevens aangekaart te worden o.a. in MM-915 en MP-277.
Besluit:
Definitie AfdelingsSpecialisme is aangepast.

ZIB-1668

Foutieve constraint SNAQ65+Score

Aangemaakt op: 14-01-2022 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: SNAQ65+Score

Omschrijving:
In het informatiemodel van SNAQ65+Score staat de volgende constraint: 'Als één deelscore gevuld wordt, moeten alle vier deelscores gevuld worden.' Deze constraint lijkt echter niet te kloppen, aangezien de SNAQ65+ voor zover ik weet wordt afgenomen volgens een beslisboom (zie bijgevoegde afbeelding). Zie ook ZIB-1635.    
Besluit:
# Het waardebereik van de totaalscore is aangepast. # Contraint van de  TotaalScore is aangepast. # Tekst bij Instructions is toegevoegd.

ZIB-1669

Concept text vaccinatie aanpassen

Aangemaakt op: 16-01-2022 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Vaccinatie

Omschrijving:
In concept staat: "In deze bouwsteen worden alleen de (toediende en geplande) vaccinaties opgenomen. De toediening van immunoglobulines maakt deel uit van het medicatieoverzicht. Vaccinaties hebben levenslang relevantie." toediende zou moeten zijn toegediende
Besluit:
Tekstuele verbetering van de concept definitie doorgevoerd.

ZIB-1671

Voorbeeld familieanamnese klopt niet

Aangemaakt op: 19-01-2022 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Familieanamnese

Omschrijving:
er is nog een element probleemstatusdatum dat niet meer bestaat genoemd in het voorbeeld. 
Besluit:
Voorbeeld is aangepast.

ZIB-1672

instructies bij zib opleiding

Aangemaakt op: 26-01-2022 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Opleiding

Omschrijving:
Hoi, Ik zie bij zib opleiding een kopje instructies staan die w.m.b. niet generiek toepasbaar zijn. https://zibs.nl/wiki/Opleiding-v3.2(2021NL) "Vanaf 25 jaar: hoogst behaalde opleidingsniveau. Jonger dan 25 jaar: de huidige opleiding die wordt gevolgd." Waarom zou je een opleiding volgens als je jonger dan 25 bent? Groet
Besluit:
Instructie bij de zib is verwijderd.

ZIB-1673

HealthProfessional IdentificationNumber inconsistente naamgeving

Aangemaakt op: 07-01-2022 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Zorgverlener

Omschrijving:
In de zib HealthProfessional-v3.5.1(2021EN) kom ik het volgende tegen. In HealthProfessionalIdentifcationNumber staat de volgende definitie: "The *healthcare provider* identification number is a number that uniquely identifies the {*}healthcare provider{*}." In alle andere gevallen van de elementen wordt dit consistent Health professional genoemd, behalve dus hier. Daarnaast gaat healthcare provider ook om een andere zib, namelijke zorgaanbieder. In het Nederlands staat ook overal consistent zorgverlener als vertaling van Health professional, dus het lijkt me dat het ook hier om de Health professional gaat. Dus het bovenstaande graag wijzigen naar:  "The *health professional* identification number is a number that uniquely identifies the {*}health professional{*}." 
Besluit:
Tekstuele verbeteringen in de Engelse vertaling doorgevoerd.

ZIB-1674

Terminologie codes ontbreken in de zib

Aangemaakt op: 28-01-2022 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: DOSScore

Omschrijving:
Momenteel ben ik bezig met het moduleren van de zib DOSScore. In de zib zijn er verschillende elementen opgenomen zonder definition codes. Dit heb ik nodig om onderscheid te kunnen maken tussen de concepten. Is het mogelijk om hiervoor terminologie codes te krijgen? 
Besluit:
Snomed codes voor het rootconcept en de Dosscore totaal toegevoegd.

ZIB-1679

Zelfstandig met (dagelijks/ADL-)hulp

Aangemaakt op: 05-02-2022 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: HulpVanAnderen

Omschrijving:
1) In HulpVanAnderen-v3.0(2017NL) codelijst SoortHulpCodelijst wordt Professionele thuiszorg en Mantelzorg genoemd. Het genoemde snomed concept 386229000 (Mantelzorg) is mijns inziens niet correct; dit is de code voor 'ondersteuning voor verzorger (regime/therapie)'. Kopt dat inderdaad? 2) Zijn er betere snomedconcepten voor mantelzorg als regime/therapie beschikbaar? (bijv zoekterm Home care, informal care)
Besluit:
Conceptcode voor mantelzorg in de SoortHulpCodelijst is gewijzigd.

ZIB-1682

Tekstuele wijzigingen zib FLACCpijnScore (2020)

Aangemaakt op: 08-02-2022 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: FLACCpijnScore

Omschrijving:
Voorgestelde wijzigingen Engelse variant: * De zib heet 'FLACCpainScale', maar zou eigenlijk 'FLACCPainScale' moeten heten, in lijn met bijvoorbeeld 'SNAQScore' en 'MUSTScore'. * Het rootconcept (zie ook ZIB-1622) en de definitiecodes van de 5 observaties verwijzen naar 'FLACCpainScore', terwijl de zib zelf 'FLACCpainScale' heet. Dit moet aangepast worden naar 'FLACCpainScale' (en eigenlijk 'FLACCPainScale', zie vorige punt). * De omschrijving van het concept 'Face' zou aangepast moeten worden naar: 'Observation face: the extent to which the child's expression on the face is tensed, a grimace is present and the jaws are tensed.' * In de omschrijving van het concept 'Cry' zou 'Crying' aangepast moeten worden naar 'crying' of 'cry'. * In de omschrijving van het concept 'Consolability' zou 'Consolability' aangepast moeten worden naar 'consolability'. * De 'LegsCodelist' verwijst naar codestelsel 'FLACC_Legs'. Moet dit niet 'FLACC_Benen' zijn, in lijn met de andere 4 codestelsels waarnaar verwezen wordt? * De tekst onder het kopje 'Concept' bevat de tekst 'a NRS-score'. Dit moet worden aangepast naar 'an NRS score'. * De tekst onder het kopje 'Patient Population' bevat 'used'; dit moet aangepast worden naar 'is used'. Daarnaast ontbreekt een punt aan het eind. Voorgestelde wijzigingen Nederlandse variant: * De zib heet 'FLACCpijnScore', maar zou eigenlijk 'FLACCPijnScore' moeten heten, in lijn met bijvoorbeeld 'SNAQScore' en 'MUSTScore'. Deze benaming komt ook voor in het rootconcept en de definitiecodes van de 5 observaties. * De omschrijving van het concept 'Gezicht' zou aangepast moeten worden naar: 'Observatie gezicht: de mate waarin het kind een gespannen gezicht heeft, een grimas aanwezig is en het kind gespannen kaken heeft.' * De omschrijving van het concept 'Benen' zou aangepast moeten worden naar: 'Observatie benen: de mate waarin het kind een gespannen houding en onrustige benen heeft.' * In de omschrijving van het concept 'Activiteit' zou 'mate' aangepast moeten worden naar 'de mate'. * In de omschrijving van het concept 'Huilen' zou 'Huilen' aangepast moeten worden naar 'huilen'. * In de omschrijving van het concept 'Troostbaar' zou 'Troostbaar' aangepast moeten worden naar 'troostbaar'. Daarnaast ontbreekt een punt aan het eind. * Het concept 'ScoreDatumTijd' bevat de tekst 'FLACC score'; dit moet aangepast worden naar 'FLACC-score'. * De 'BenenCodelijst' verwijst naar codestelsel 'FLACC_Legs'. Moet dit niet 'FLACC_Benen' zijn, in lijn met de andere 4 codestelsels waarnaar verwezen wordt? * De tekst onder het kopje 'Concept' bevat de teksten 'pijnobservatie instrument', 'om grond' en 'observatie punten'. Deze moeten aangepast worden naar 'pijnobservatie-instrument', 'om op grond' en 'observatiepunten', respectievelijk. * De tekst onder het kopje 'Purpose' bevat twee keer 'pijnobservatie instrument'; dit moet aangepast worden naar 'pijnobservatie-instrument'. * De tekst onder het kopje 'Evidence Base' bevat de tekst 'pijn observatieschalen'; dit moet 'pijnobservatieschalen' zijn. Daarnaast ontbreken een punt en dubbele punt aan het eind van respectievelijk de eerste en tweede zin. * De tekst onder het kopje 'Patient Population' bevat 'FLACC assessment score'; dit moet aangepast worden naar 'FLACC-score' of 'FLACC-pijnscore'. Daarnaast ontbreekt een punt aan het eind.
Besluit:
Tekstuele verbeteringen doorgevoerd.

ZIB-1683

Snomed codes voor waardenlijst

Aangemaakt op: 08-02-2022 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Wilsverklaring

Omschrijving:
Deze codes zijn al beschikbaar: 11281000146108 |niet-reanimerenverklaring (gegevensobject)| 186065003 |medische volmacht (gegevensobject)| 11301000146109 |niet-behandelverklaring (gegevensobject)| 11311000146106 |niet-behandelverklaring met aanvulling van voltooid leven (gegevensobject)| 11351000146105 |notitie van mondelinge afspraak (gegevensobject)| 11321000146101 |euthanasieverzoek (gegevensobject)| 11331000146104 |euthanasieverzoek met aanvulling van dementie (gegevensobject)| 425395001 |actieve levenswensverklaring (bevinding)|   Er missen er dan nog 2: Zelfbindingsverklaring Verklaring ter beschikkingstelling aan de wetenschap    
Besluit:
Codelijst WilsverklaringType is uitgebreid en Snomedcodes zijn toegevoegd.

ZIB-1685

Medicatiebouwstenen MA, TA, MGB - engelse vertaling van 'tot en met'

Aangemaakt op: 09-02-2022 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: MedicatieAfspraak

MedicatieGebruik2
ToedieningsAfspraak


Omschrijving:
In de zibs engelse versie lees ik in de omschrijving bij [MA/gebruiksperiode|https://zibs.nl/wiki/MedicationAgreement-v1.3(2021EN)] bij einddatum: {quote}To avoid confusion between 'to' and 'up to', the submission of time is always mandatory for the end date. {quote} In de [NL versie|https://zibs.nl/wiki/Medicatieafspraak-v1.3(2021NL)] staat: {quote}Om verwarring te voorkomen tussen 'tot' en 'tot en met' is het meegeven van de tijd altijd verplicht bij einddatum. {quote} Ik weet eerlijk niet wat het verschil is in het Engels tussen 'to' and 'up to' en ik dacht dat de juiste vertaling van 'tot en met' 'up until and including' is? Gebruiksperiode komt ook voor in TA en MGB.    
Besluit:
Tekstuele verbetering in Engelse vertaling doorgevoerd.

ZIB-1686

Spelfout in NL-CM:13.1.6/ResultStatus

Aangemaakt op: 10-02-2022 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: LaboratoriumUitslag

Omschrijving:
De Engelse omschrijving vermeldt: {quote}The status of the laboratory test result .If the laboratory test {quote} De punt en spatie aan het einde van de zin zijn dus omgewisseld.
Besluit:
Tekstuele verbeteringen doorgevoerd.

ZIB-1690

ToedieningsafspraakAanvullendeInformatieCodelijst heeft 'verkeerde' oid voor codesysteem

Aangemaakt op: 18-02-2022 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: ToedieningsAfspraak

Omschrijving:
Hoi, De ToedieningsafspraakAanvullendeInformatieCodelijst ([https://zibs.nl/wiki/Toedieningsafspraak-v1.0.3(2020NL)#ToedieningsafspraakAanvullendeInformatieCodelijst]) heeft een verkeerde oid (eindigend op '999' - naar ik begrijp is dat alleen voor testdoeleinden). De 'fout' zit er al sinds het begin in, maar komt nu aan het licht omdat de Binding naar Required gegaan is. Dit codesysteem zou het moeten zijn: [https://decor.nictiz.nl/pub/medicatieproces/mp-html-20210921T194523/voc-2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.11.34-2017-05-05T132941.html] 
Besluit:
OID van de ToedieningsafspraakAanvullendeInformatieCodelijst is aangepast.

ZIB-1695

Omschrijving van veld 'verstrekker' aanpassen in TA en MVE

Aangemaakt op: 01-03-2022 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: ToedieningsAfspraak

Verstrekking


Omschrijving:
Binnen de informatiestandaard MP9 kennen we de bouwstenen toedienafspraak (TA) en medicatieverstrekking (MVE).  De omschrijving van het veld 'verstrekker' in de TA is als volgt:  _De verstrekker (apotheker) die de toedieningsafspraak heeft vastgelegd._ Dit doet vermoeden dat in het veld 'verstrekker' de zorgverlener uitgewisseld moet worden. Echter moet bij de TA de zorgaanbieder als verstrekker worden uitgewisseld.  Voorstel is om de tekst aan te passen naar:  _De verstrekker (zorgaanbieder) die de toedieningsafspraak heeft vastgelegd._ De omschrijving van het veld 'verstrekker' in de MVE is als volgt:  _De verstrekker is in vrijwel alle gevallen een apotheker. Het kan ook gaan om een webwinkel (online bestelling), een drogisterij of een buitenlandse apotheker._ Dit doet vermoeden dat in het veld 'verstrekker' de zorgverlener uitgewisseld moet worden. Echter moet bij de MVE de zorgaanbieder als verstrekker worden uitgewisseld.  Voorstel is om de tekst aan te passen naar:  _De verstrekker is in vrijwel alle gevallen een apotheek (zorgaanbieder). Het kan ook gaan om een webwinkel (online bestelling), een drogisterij of een buitenlandse apotheek._ Bovenstaande aanpassingen zijn reeds doorgevoerd in de informatiestandaard. De vraag is of deze ook doorgevoerd kunnen worden in de ZIBS voor de toedienafspraak en de medicatieverstrekking.
Besluit:
De definitie van "Verstrekker:: zorgaanbieder" is aangepast.

ZIB-1696

MedicatieafspraakAanvullendeInformatieCodelijst heeft 'verkeerde' oid voor codesysteem

Aangemaakt op: 02-03-2022 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: MedicatieAfspraak

Omschrijving:
Hoi, De MedicatieafspraakAanvullendeInformatieCodelijst ([https://zibs.nl/wiki/Medicatieafspraak-v1.2(2020NL)#MedicatieafspraakAanvullendeInformatieCodelijst]) heeft een verkeerd codesysteem. Het systeem (en bijbehorende oid) zijn van de voorlopige G-std, terwijl al tijden de definitieve in gebruik is. Dit codesysteem zou het moeten zijn: [http://decor.nictiz.nl/medicatieproces/mp-html-20210921T194523/voc-2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.11.31-2017-05-05T124847.html] 
Besluit:
De oid is aangepast van MedicatieafspraakAanvullendeInformatieCodelijst.

ZIB-1698

Uitvoerder in ZIB Labuitslag is in praktijk meer de verantwoordelijke partij dan de uitvoerder

Aangemaakt op: 02-03-2022 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: LaboratoriumUitslag

Omschrijving:
Labs besteden wel eens delen van een onderzoek uit, wanneer een onderzoek dus deels ergens uitgevoerd wordt, is het lab wat de resultaten oplevert vaak niet de enige uitvoerder. Het lab is echter wel verantwoordelijk voor het gehele onderzoek en voor het correct delen van de onderzoeksresultaten. De benaming "Uitvoerder" hebben wij dus in de informatiestandaard LaboratoriumUitwisseling omgezet naar "Verantwoordelijke partij" om verwarring te voorkomen. 
Besluit:
Conceptdefinitie van het element Uitvoerder::Zorgaanbieder aangepast.

ZIB-1699

Voorbeeld in ART Decor van Testcode klopt niet met codesystemen die genoemd zijn

Aangemaakt op: 02-03-2022 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: LaboratoriumUitslag

Omschrijving:
In de ZIB labuitslag is bij het veld "Testcode" in ART decor als voorbeeld 'HbA1c' benoemd. Dit is niet een representatief voorbeeld omdat het geen code uit één van de genoemde waardenlijsten is. Als je deze waarde opzoekt in de NHG tabel krijg je meerdere opties, waaronder:  2816 HbA1c (glycohemoglobine) IFCC En als je deze in LOINC opzoekt krijg je  59261-8 Hemoglobine A1c/hemoglobine.totaal [stoffractie] in bloed d.m.v. IFCC-protocol  
Besluit:
Voorbeeld van de Testcode is aangepast.

ZIB-1700

Tabak - waterpijp

Aangemaakt op: 07-03-2022 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: TabakGebruik

Omschrijving:
Beste, Wij krijgen de vraag of er ook geregistreerd kan worden dat iemand een waterpijp gebruikt. Deze zien wij nog niet als optie staan binnen de zib TabakGebruik. Is dit een optie om deze toe te voegen? Wij zagen dat er mogelijk al wel een SNOMED code voor bestaat (698289004).  Met vriendelijke groet, Lieke Rusman - Tech Lead Spaarne Gasthuis
Besluit:
SoortTabakGebruikCodelijst is uitgebreid met "Roker van waterpijp".

ZIB-1716

wijzigingen taalkundig

Aangemaakt op: 04-04-2022 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Refractie

Omschrijving:
Bovenstaande wijzigingen zijn niet volledig doorgevoerd in 2021-2 (zie geel gearceerde termen in screenshot hieronder). Daarnaast is de definitie van de CylindralRefraction- en SphericRefraction-containers gedupliceerd. !image-2022-04-01-14-50-05-710.png|width=988,height=495! De geel gearceerde termen moeten achtereenvolgens vervangen worden door: * CylindricalRefractionAxis * PrismValue * PrismBase * SphericalRefraction * SphericalRefractionValue
Besluit:
Dubbellingen en tekstuele verbeteringen doorgevoerd.

ZIB-1720

Verzameling errata bouwsteen Medicatieafspraak

Aangemaakt op: 08-04-2022 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: MedicatieAfspraak

Omschrijving:
Zoals afgesproken hierbij een verzamelissue (behorend bij ZIB-1717) met de errata voor medicatie m.b.t. de bouwsteen Medicatieafspraak. Algemene wens is om de optie OTH opnemen in alle waardelijsten in de zib, en om de binding aan te passen van required naar extensible. Met die wijziging zouden ook de waardelijst-errata hieronder vervallen.  * *RedenMedicatieafspraakCodelijst:* Naam NullFlavour aangepast naar NullFlavor (bron: prepublicatie, ZIB-1238) * *MedicatieafspraakAanvullendeInformatieCodelijst:* Het woord "voorlopig" is verwijderd uit de codestelselnaam (bron: prepublicatie, ZIB-1457, in de release note bij het issue staat dat het gaat om 'aanvullend' dit klopt niet).  * {*}RedenMedicatieafspraak ({*}Bron: Release MP9 2.0, MP-574): ** Terminologiekoppeling is gewijzigd van 112241000146101 reden voor voorschrift (waarneembare entiteit) naar 160111000146106 |reden voor wijzigen van voorschrift (waarneembare entiteit)| ** Naam van datasetconcept is gewijzigd naar RedenWijzigenOfStaken. ** Omschrijving is gewijzigd van “Reden voor het maken van deze medicatieafspraak. Dit kan de reden zijn om de medicatie te starten, te wijzigen of te stoppen.” naar: “Reden voor het wijzigen of stoppen van de medicatie.”   * *RedenMedicatieafspraakCodelijst:* Van een aantal waarden zijn SNOMED-terminologiekoppelingen gewijzigd, een aantal waarden is verwijderd en een aantal waarden is toegevoegd. Zie overzicht in bijlage (Bron: Release MP9 2.0 + bèta, MP-334) * {*}MedicatieafspraakAanvullendeInformatieCodelijst{*}: Fout codesysteem oid opgenomen in zibs-2020 (Bron: Release MP9 2.0, ZIB-1696) * {*}MedicatieafspraakAanvullendeInformatieCodelijst{*}: Extra waarden toegevoegd: met 'Bewust afwijken van leeftijdsgrenzen', 'Bewust van te lage nierfunctie voor deze dosering' en 'Bewust van eerder gemelde overgevoeligheid' (Bron: Release MP9 2.0, MP-536) * {*}Medicatieafspraak{*}: Terminologiekoppeling aangepast van 16076005|Voorschrijven naar 33633005|voorschrijven van geneesmiddel (ZIB-1659)
Besluit:
# Definitiecode RedenMedicatieafspraak is aangepast. # Naam en de omschrijving van het concept RedenMedicatieafspraak is gewijzigd. # De RedenMedicatieafspraakCodelijst is aangepast. # De MedicatieafspraakAanvullendeInformatieCodelijst is uitgebreid.

ZIB-1721

Verzameling errata bouwsteen Verstrekkingsverzoek

Aangemaakt op: 08-04-2022 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Verstrekkingsverzoek

Omschrijving:
Zoals afgesproken hierbij een verzamelissue (behorend bij ZIB-1717) met de errata voor medicatie m.b.t. de bouwsteen Verstrekkingsverzoek. * *AanvullendeWensenCodelijst:* Het woord "voorlopig" is verwijderd uit de codestelselnaam. (Bron: prepublicatie, ZIB-1457, in de release note bij het issue staat dat het gaat om 'aanvullend' dit klopt niet). * {*}AanvullendeWensenCodelijst{*}: Fout codesysteem oid opgenomen in zibs-2020. (Bron: prepublicatie, ZIB-1696).
Besluit:
OID AanvullendeWensenCodelijst aangepast.

ZIB-1722

Verzameling errata bouwsteen Toedieningsafspraak

Aangemaakt op: 08-04-2022 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: ToedieningsAfspraak

Omschrijving:
Zoals afgesproken hierbij een verzamelissue (behorend bij ZIB-1717) met de errata voor medicatie m.b.t. de bouwsteen Toedieningsafspraak. Algemene wens is om de optie OTH opnemen in alle waardelijsten in de zib, en om de binding aan te passen van required naar extensible. Met die wijziging zouden ook de waardelijst-errata hieronder vervallen.  * {*}ToedieningsafspraakAanvullendeInformatie{*}: Datatype aangepast van code naar string. Omschrijving gewijzigd van “Aanvullende informatie bevat bijzonderheden over de invulling van de gemaakte afspraak. Dit element bevat vooral gegevens die tot op heden met ZZ-regels worden ingevuld. De medicatiegerelateerde onderwerpen die nu met de ZZ-regels worden ondersteund, kunnen het beste met behulp van systeemfunctionaliteit worden ondersteund. Hiervoor is een traject ingang gezet door Z-index/KNMP. Vooralsnog wordt onderstaande lijst gehanteerd. In een later stadium zal deze lijst vervangen worden door een thesaurus in de G-standaard.” naar “Aanvullende informatie bevat bijzonderheden over de invulling van de gemaakte afspraak.” (Engels: "Additional information includes details on the structure of the agreement made.")  {*}({*}Bron: Release MP9 2.0, MP-536) * {*}RedenAfspraak ({*}Bron: Release MP9 2.0, MP-370): ** Terminologiekoppeling gewijzigd van 112231000146109 reden van toedieningsinstructies, naar 160121000146101 reden voor wijzigen van toedieningsinstructies. ** Naam van datasetconcept is gewijzigd naar ToedieningsafspraakRedenWijzigenOfStaken (Engels: AdministrationAgreementReasonModificationOrDiscontinuation). ** Omschrijving is gewijzigd van “Reden voor deze afspraak. Dit zal vaak dezelfde reden zijn als die van de medicatieafspraak. Dit veld geeft de mogelijkheid om - indien van toepassing - een specifieke reden voor de toedieningsafspraak op te nemen. Voorbeelden hiervan zijn: substitutie, overgang naar GDS, wens patiënt voor ander handelsproduct, et cetera."naar “Reden voor het wijzigen of stoppen van de toedieningsafspraak. Dit zal vaak dezelfde reden zijn als de reden voor het wijzigen of stoppen van de medicatieafspraak. Het is mogelijk om - indien van toepassing - een specifieke reden voor het wijzigen of stoppen van de toedieningsafspraak op te nemen.” (Engels: "Reason for modification or discontinuation of this agreement. This will often be the same reason as the one for modification or discontinuation of the medication agreement. This field has the option to - if applicable - enter a specific reason for modification or discontinuation of the administration agreement.") * ** Datatype aangepast van string naar code met OTH. De waardelijst bevat alle waardes uit de waardelijst RedenWijzigen-StakenCodelijst die gekoppeld staat bij MA/RedenWijzigenOfStaken, aangevuld met de waardes substitutie, overgang naar GDS en medicatie niet verstrekt.
Besluit:
# Het datatype en de omschrijving van het element ToedienningsAanvullendeInformatie is gewijzigd. # Het data element RedenAfspraak is aangepast naar ToedieningsafspraakRedenWijzigingOfStaken.

ZIB-1723

Verzameling errata bouwsteen Medicatieverstrekking

Aangemaakt op: 08-04-2022 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Verstrekking

Omschrijving:
Zoals afgesproken hierbij een verzamelissue (behorend bij ZIB-1717) met de errata voor medicatie m.b.t. de bouwsteen Medicatieverstrekking. * {*}MedicativerstrekkingAanvullendeInformatieCodelijst{*}: Het woord "voorlopig" is verwijderd uit de codestelselnaam.  (bron: prepublicatie, ZIB-1457, in de release note bij het issue staat dat het gaat om 'aanvullend' dit klopt niet).  * {*}Medicatieverstrekking{*}: Terminologiekoppeling ontbrak, toegevoegde code: 373784005 verstrekken van medicatie (verrichting) (bron: Release MP9 2.0)
Besluit:
Snomedcode toegevoegd aan element "Medicatieverstrekking"

ZIB-1724

Verzameling errata bouwsteen Medicatietoediening

Aangemaakt op: 08-04-2022 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: MedicatieToediening2

Omschrijving:
Zoals afgesproken hierbij een verzamelissue (behorend bij ZIB-1717) met de errata voor medicatie m.b.t. de bouwsteen Medicatietoediening. Algemene wens is om de optie OTH opnemen in alle waardelijsten in de zib, en om de binding aan te passen van required naar extensible. Met die wijziging zouden ook de waardelijst-errata hieronder vervallen.  * {*}GerelateerdeAfspraak{*}: Volgorde van de Engelse versie van de tabel juist gezet. (Bron: Prepublictie, ZIB-1498 * *MedicatieToedieningRedenVanAfwijkenCodelijst (Bron: ReleaseMP9 2.0)* - zie overzicht in bijlage * ** Waarden: Alle te kiezen waardes zijn voorzien van een SNOMED-codering. * ** De waarde 'medicatie uitgespuugd door patiënt' is toegevoegd.  * {*}MedicatieToedieningRedenVanAfwijken{*}: Terminologiekoppeling toegevoegd: 153631000146105 reden voor afwijken in toedienen van medicatie (Bron: Release MP9 2.0, MP-404) * {*}AfwijkendeToediening{*}: in plaats van registratie van afwijkende toediening wordt gebruik gemaakt van de VolgensAfspraakIndicator zoals deze ook in MGB gebruikt wordt. (Bron: Release MP9 2.0, echter formeel geen conflict)
Besluit:
# De MedicatieToedieningRedenVanAfwijkenCodelijst is uitgebreid, SNOMED-coderingen zijn toegevoegd en binding waardelijst is aangepast. # Data element AfwijkendeToediening is verwijderd. # Data element VolgensAfspraakIndicator is toegevoegd #

ZIB-1725

Verzameling errata bouwsteen Medicatiegebruik

Aangemaakt op: 08-04-2022 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: MedicatieGebruik2

Omschrijving:
Zoals afgesproken hierbij een verzamelissue (behorend bij ZIB-1717) met de errata voor medicatie m.b.t. de bouwsteen Medicatiegebruik. Algemene wens is om de optie OTH opnemen in alle waardelijsten in de zib, en om de binding aan te passen van required naar extensible. Met die wijziging zouden ook de waardelijst-errata hieronder vervallen.  * *RedenWijzigenOfStoppenGebruik:* Deprecated termen zijn verwijderd uit de waardelijsten (Bron: prepublicatie, ZIB-1575, ZIB-1261, ZIB-1454) * {*}RedenWijzigenOfStoppenGebruik{*}: Naam NullFlavour aangepast naar NullFlavor (Bron: Prepublicatie: ZIB-1238) * *RedenWijzigenOfStoppenGebruikCodelijst* (Bron: publicatie MP9 2.0):   ** Terminologiekoppeling ontbrak. Deze is toegevoegd : 153861000146102, reden voor wijzigen van medicatiegebruik (waarneembare entiteit)  ** Waardes zijn aangepast (zie bijlage voor overzicht) | | |
Besluit:
RedenWijzigenOfStoppenGebruikCodelijst is aangepast & de terminologiekoppeling is gewijzigd.

ZIB-1726

Verzameling errata bouwsteen FarmaceutischProduct

Aangemaakt op: 08-04-2022 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: part.FarmaceutischProduct

Omschrijving:
Zoals afgesproken hierbij een verzamelissue (behorend bij ZIB-1717) met de errata voor medicatie m.b.t. de bouwsteen FarmaceutischProduct. * *Productnaam:* Omschrijving was: "Voor geneesmiddelen die in vrije tekst zijn opgegeven is geen code voorhanden, en dient de volledige omschrijving hier vermeld te worden" en in aangepast naar: "Voor geneesmiddelen waarvoor geen code voorhanden is, dient de volledige naam van het geneesmiddel hier in vrije tekst vermeld te worden".  ** {*}Medication{*}: Description was: 'There is no code for medication entered in free text. In these cases, enter the complete description.' and was changed to: 'For medication which has no code, enter the complete name of the pharmaceutical product here.' * {*}Omschrijving{*}: Omschrijving was: "Een tekstuele beschrijving van de medicatiesoort (inclusief relevante kenmerken van de samenstelling en eventueel de bereidingswijze), die alleen gebruikt wordt als geen gecodeerde aanduiding uit de G-Standaard beschikbaar is (magistrale receptuur)" en is aangepast naar: "Een tekstuele beschrijving van de medicatiesoort (inclusief relevante kenmerken van de samenstelling en eventueel de bereidingswijze), die alleen gebruikt wordt als geen gecodeerde aanduiding uit de G-Standaard beschikbaar is (historische gegevens met magistralen waarvan samenstelling is aangeduid in vrije tekst in plaats van met ingrediëntcodes)".  ** *Description:* Description was: ' A textual description of the type of medication (including relevant properties of the composition and preparation method if possible), which is only used if no coded indication from the G Standard is available (magistral preparation).'and was changed to: 'A textual description of the type of medication (including relevant properties of the composition and preparation method if possible), which is only used if no coded indication from the G Standard is available (historical data regarding magistral preparation which has been entered as free text instead of entering the substance codes).'
Besluit:
Tekstuele verbeteringen van de conceptdefinitie van Productnaam en Omschrijving doorgevoerd.

ZIB-1727

Verzameling errata bouwsteen Gebruiksinstructie (zit in MA, TA en MGB)

Aangemaakt op: 08-04-2022 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: part.GebruiksInstructie

Omschrijving:
Zoals afgesproken hierbij een verzamelissue (behorend bij ZIB-1717) met de errata voor medicatie m.b.t. de bouwsteen Gebruiksinstructie. * {*}AanvullendeInstructie{*}: Datatype is aangepast van string naar code met OTH (bron: Release MP9 2.0, ZIB-1464) * {*}Zo nodig / criterium{*}: Kardinaliteit is aangepast van 0..1 naar 0..* (Bron: release MP9 2.0, MP-573) *  
Besluit:
1. AanvullendeInstructie datatype is aangepast codestelsel en codestelsel is toegevoegd. 2. Kardinaliteit van ZoNodig is aangepast.

ZIB-1740

Element DubbelControleUitgevoerd verwijderd uit bouwsteen Medicatietoediening

Aangemaakt op: 05-05-2022 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: MedicatieToediening2

Omschrijving:
In de bouwsteen MTD is nu een element opgenomen waar aangegeven kan worden of de dubbele controle bij de toediening is uitgevoerd. Omdat het hier procesinformatie betreft, en omdat de informatiebehoefte nog verder onderzocht wordt is besloten om element DubbeleControleUitgevoerd te verwijderen uit de dataset in MP9 2.0 bèta. Verzoek is om dit ook uit de zib te verwijderen.
Besluit:
Data element DubbeleControleUitgevoerd is verwijderd.

ZIB-1756

Tekstuele wijzigingen zib TijdsInterval

Aangemaakt op: 20-05-2022 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: part.TijdsInterval

Omschrijving:
Voorgestelde wijzigingen Engelse variant: * In de Concept-beschrijving zou 'Interval ...' beter vervangen kunnen worden door 'An interval ...'. Daarnaast is er een extra spatie aanwezig achter 'start time and end time', die weggehaald moet worden. * In de Purpose-beschrijving moet 'in the time' weggehaald worden. * De concepten startDateTime en endDateTime zouden hernoemd moeten worden naar StartDateTime en EndDateTime (in lijn met de gebruikelijke naamgeving). Daarnaast moet bij beide concepten een punt worden toegevoegd aan het eind van de omschrijving. Voorgestelde wijzigingen Nederlandse variant: * In de Concept-beschrijving zou 'Interval ...' beter vervangen kunnen worden door 'Een interval ...'. * De concepten startDatumTijd en eindDatumTijd zouden hernoemd moeten worden naar StartDatumTijd en EindDatumTijd (in lijn met de gebruikelijke naamgeving). Daarnaast moet bij beide concepten een punt worden toegevoegd aan het eind van de omschrijving. Ten slotte moet bij beide omschrijvingen 'en tijd' vervangen worden door 'en -tijd'.
Besluit:
Tekstuele verbeteringen doorgevoerd.

ZIB-1758

Tekstuele wijzigingen zib ZorgAfspraak

Aangemaakt op: 25-05-2022 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: ZorgAfspraak

Omschrijving:
Voorgestelde wijzigingen Engelse variant: * In de omschrijving van de concepten CareAgreement, AgreementParties en Performer moet een spatie toegevoegd worden tussen de twee zinnen. * In de omschrijving van het concept Performer.ContactPerson moet een punt toegevoegd worden. * Het concept CareCoordinator::HealthcareProfessional moet hernoemd worden naar CareCoordinator::HealthProfessional (analoog aan de concepten AgreementParties.HealthProfessional en Performer.HealthProfessional). In de omschrijving moet 'health care professional' vervangen worden door 'health professional', en 'actitivity' door 'activity'. * Het concept problem moet hernoemd worden naar Problem. Voorgestelde wijzigingen Nederlandse variant: * De naam van de zib zou aangepast moeten worden naar 'Zorgafspraak', aangezien dit één woord is (zie ook de zibs Zorgaanbieder en Zorgverlener); voor de zibs ZorgTeam en ZorgEpisode geldt eigenlijk hetzelfde. * In de Concept-omschrijving staat '... over, ...'; de komma moet hier worden weggehaald. * In de omschrijving van AfspraakPartijen.Zorgverlener moet '... zorgverlener van die ...' vervangen worden door '... zorgverlener die ...'. * In de omschrijving van Uitvoerder.Contactpersoon moet 'patient' vervangen worden door 'patiënt'.
Besluit:
Tekstuele verbetering doorgevoerd.

ZIB-1765

Deprecated SNOMED codes

Aangemaakt op: 01-06-2022 Status: In pre-publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 15-08-2022
Het betreft de bouwstenen: DecubitusWond

MedicatieContraIndicatie
OntwikkelingKind


Omschrijving:
Een drietal zibs blijken bij controle vervallen SNOMED CT codes te bevatten. Het betreft de zibs: nl.zorg.MedicatieContraIndicatie-v2.0 nl.zorg.DecubitusWond-v3.5 nl.zorg.OntwikkelingKind-v1.2 met de resp. codes: 140411000146107    reden voor afsluiten van contra-indicatie 399912005    Pressure ulcer 275818006    Bowel control - child
Besluit:
Vervallen SNOMED CT codes zijn vervangen door nieuwe codes: 140411000146107 |reden voor afsluiten van contra-indicatie -> 157151000146104 |reden voor afsluiten van medische contra-indicatie (waarneembare entiteit)| 399912005 |Pressure ulcer -> 1163215007 |decubitus (aandoening)| 275818006 |Bowel control – child -> 129008009 |darmcontrole (waarneembare entiteit). Deze wiki pagina is gegenereerd op 2-2-2023 21:04:03