Zib issues (deel 2 : issues 500 - 999)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


ZIB-500

Heroverweeg WaarschijnlijkheidCodelijst

Aangemaakt op: 31-10-2016 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Reviewcommentaar op uitwerking in FHIR BGZ 1.0 AllergieIntolerantie Waarschijnlijkheid van Ernst de Bel: "Mapping kan beter: confirmed = certain, probable = likely, ruled out is klinisch niet bewijsbaar (dus onzin), possible doen we ook niet aan" Dat betekent dat "Zeker niet" en "Mogelijk" uit de lijst zouden moeten worden gehaald.
Besluit:


ZIB-502

ZorgverlenerRol hoort niet thuis bij Zorgverlener

Aangemaakt op: 03-11-2016 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Zorgverlenerrol hoort niet thuis in de ZIB Zorgverlener. De semantiek van het veld is namelijk geënt op de rol die iemand speelt in de context van een behandeling/bezoek/etc. Dit element hoort dus ook daar thuis en kan geen intrinsieke eigenschap van een zorgverlener zijn. Geen enkele zorgverlener is per definitie bijvoorbeeld een Performer/Attender/Consultant.
Besluit:


ZIB-509

Wat is de toegevoegde waarde van zib Polsfrequentie naast Hartfrequentie?

Aangemaakt op: 17-11-2016 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2018-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Afkomstig uit ZIB-454 van Igor: wat voegt dit toe t.o.v. Hartfrequentie - gemeten volgens palpatie?
Besluit:


ZIB-512

Hoe houd je verschillende adresgegevens uit elkaar?

Aangemaakt op: 17-11-2016 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Afkomstig uit ZIB-454 van Igor: Zorgaanbieder: postcode verwijst naar bouwsteen patient, maar als ik adres patient en zorgaanbieder in 1 bestand zet hoe houd ik ze dan uit elkaar als ze geen uniek nummer hebben?
Besluit:


ZIB-513

Is UZI het geschikte codestelsel voor Zorgverlener?

Aangemaakt op: 17-11-2016 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Afkomstig uit ZIB-454 van Igor: Zorgverlener: is het wenselijk de zorgverlener met UZI te identificeren? En hebben alle ziekenhuismedewerkers met patiëntencontact een dergelijk nummer?
Besluit:


ZIB-517

Onduidelijk hoe ProductTypeCodelijst gebruikt moet worden.

Aangemaakt op: 23-11-2016 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Onduidelijk hoe ProductTypeCodelijst gebruikt moet worden. Toegestaan zijn alle waarden (UNSPSC)? Betekent dit dat je elke string hiervoor kunt gebruiken?
Besluit:


ZIB-522

Codestelsel veranderen voor producttype

Aangemaakt op: 29-11-2016 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Op dit moment wordt UNSPSC aangeduid als te gebruiken codestelsel voor producttype van medische hulpmiddelen. Dit graag wijzigen naar SNOMED CT, omdat UNSPSC geen veelgebruikt codestelsel in NL is en omdat SNOMED breder gebruikt wordt en een medisch terminologiesysteem is.
Besluit:


ZIB-523

Foutieve code in SNAQScoreCodelijst

Aangemaakt op: 07-12-2016 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
In de SNAQScoreCodelijst de omschrijvingen van LossAverage en LossHigh verwisseld en dus foutief. Deze moeten aangepast worden.
Besluit:


ZIB-524

Toevoegen Anatomische Locatie en PijnContext teneinde de bouwsteen Pijnbeleving te laten vervallen

Aangemaakt op: 07-12-2016 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
De verpleegkundige bouwsteen Pijnbeleving bevat naasr een verwijzing naar de bouwsteen Pinscore alleen de concepten Anatomische Locatie en PijnContext. Daarna voegt de bouwsteen Pijnbeleving te weinig toe om als zelfstandige bouwsteen te handhaven. Als de twee genoemde concepten in de bouwsteen Pijnscore worden opgenomen kan de bouwsteen Pijnbeleving vervallen.
Besluit:


ZIB-525

Toevoegen stief- en adoptie ouders aan RelatieCodelijst

Aangemaakt op: 12-12-2016 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Vanuit het programma Kind en Gezin is behoefte om bij gezinssamenstelling ook stief- en adoptie vader en moeder aan te kunnen geven
Besluit:


ZIB-526

Toevoegen EindDatum bij zibs die ook BeginDatum kennen

Aangemaakt op: 15-12-2016 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-2 Publicatiedatum: 03-05-2017
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Vanuit de Landelijke Implantatie Registratie is behoefte aan een EindDatum voor Hulpmiddel. Maar de vraag kan breder gezien worden dan alleen de LIR. MedischHulpmiddel, maar bv. ook Alert kent wel een BeginDatum, maar geen EindDatum. Aan de andere kant heeft o.a. BehandelAanwijzing wel zowel Begin- als EindDatum. Dit is niet consistent. In het algemeen is het aannemelijk dat, als iets een BeginDatum kent, er ook een EindDatum van belang kan zijn. Verzoek is om aan alle zibs die nu alleen een BeginDatum kennen, ook een EindDatum toe te voegen. En dan tevens het gebruik van de benamingen BeginDatum / BeginDatumTijd over alle zibs gelijk trekken.
Besluit:


ZIB-528

ZorgaanbiederIdentificatieNummer, beschrijving is beperkt

Aangemaakt op: 19-12-2016 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
In de definitie staat dat het uitsluitend kan gaan om URA of AGB. Dit is wat beperkt. In de geboortezorg wordt bijv. ook gebruik gemaakt van LVR-id en van een unieke organisatie OID. Een zin die zegt dat ook andere id's mogelijk zijn (afhankelijk van de context), zou fijn zijn, want dan kunnen we het item blijven 'erven'. Anders moeten we een eigen specifieke versie maken.
Besluit:


ZIB-529

Voorbeelden bij ProbleemType Conditie onlogisch

Aangemaakt op: 22-12-2016 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Publicatie 2016 Publicatiedatum: 26-01-2024
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
In de uitleg bij de zib OverdrachtConcern staat het ProbleemType Conditie als volgt gedefinieerd: "Een conditie (Condition): een beschrijving van een (afwijkende) toestand van het lichaam, die niet noodzakelijkerwijs als ziekte wordt gezien. Voorbeelden: zwangerschap, circulatiestoornis, vergiftiging." Het eerste voorbeeld is te begrijpen, maar een circulatiestoornis of vergiftiging zou ik toch geen "toestand, die niet noodzakelijkerwijs als ziekte wordt gezien" willen noemen. Kunnen deze voorbeelden weggehaald worden? Bv. handvoorkeur (rechts- / linkshandig) lijkt me passender als voorbeeld.
Besluit:


ZIB-530

Verwijzingen naar de bouwsteen Verpleegkundige Interventie verwijderd

Aangemaakt op: 03-01-2017 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Veel van de verpleegkundige bouwstenen bevatten een referentie naar het concept Verpleegkundige Actie van de bouwsteen Verpleegkundige Interventie. Deze verwijzing hoort echter niet op bouwsteen niveau plaats te vinden. Indien een relatie gelegd moet worden tussen de uitkomst van een assessment en een actie moet dit op dataset niveau gedaan worden middels een sectie/paragraaf structuur. Daarnaast hoort de interventie feitelijk aan het probleen gekoppeld te worden en niet aan de uitslag van een assessment
Besluit:


ZIB-531

Vervangen 5-punts ICF schaal door 3-punts SNOMED CT schaal voor beperkingen en stoornissen

Aangemaakt op: 03-01-2017 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
De verpleegkundige bouwstenen die beperkingen en stoornissen beschrijven gebruiken voor de duiding van de ernst een 5-punts ICF codering. In de praktijk is gebleken dat deze 5-punts schaal meer detail geeft dan gebruikt wordt. Bovendien worden ook andere codestelsels gebruikt. Daarom wordt de ICF codering in deze bouwstenen vervangen door een driepunts SNOMED CT gebaseerde gradatie. SNOMED wordt hierbij als referentie codesysteem gebruikt. Tevens wordt aansluiting gezocht bij o.a de Barthel index waar het om ADL concepten gaat.
Besluit:


ZIB-532

Toevoegen concept BrandwondSoort met waardelijst

Aangemaakt op: 03-01-2017 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Om de oorzaak van een brandwond aan te kunnen geven wordt een extra concept toegevoegd. Kennis over de oorzaak van de brandwond is belangrijk bij de behandeling.
Besluit:


ZIB-533

Toestaan dat de bouwsteen meer dan één foto kan bevatten

Aangemaakt op: 03-01-2017 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
De cardinaliteit van het concept Wondfoto is 0..1. De wens is om meer dan één foto bij te voegen. De cardinaliteit is gewijzigd in 0..*
Besluit:


ZIB-534

Toevoegen subcutaan infuus, verwijderen zout- en heparineslot

Aangemaakt op: 03-01-2017 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Op verzoek wordt aan de infuuskathetertyprlijst een subcutaan infuus toegevoegd. Zout en heparine slot worden verwijderd uit de LijnStatuscodelijst. Het type vloeistof is al aan te geven als slotvloeistof. De keuze is dus redundant en daarmee verwarrend.
Besluit:


ZIB-535

Toevoegen concept Traplopen aan de bouwsteen Mobiliteit

Aangemaakt op: 03-01-2017 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Bij de aspecten van Mobiliteit die door de bouwsteen beschreven worden, ontbreekt een belangrijk aspect, namelijk het vermogen om zelfstandig trap op- en af te lopen, alsmede een waardelijst om het vermogen te waarderen. Deze is toegevoegd.
Besluit:


ZIB-536

Veranderen van de conceptnaam 'Hobby' in 'Vrijetijdsbesteding'

Aangemaakt op: 03-01-2017 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
De benaming van het concept 'Hobby' wordt als te beperkend gezien. 'Vrijetijdsbesteding' beantwoordt beter aan het idee achter het concept
Besluit:


ZIB-537

Toevoegen code voor Malon stoma aan de StomaTypeCodelijst

Aangemaakt op: 03-01-2017 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Op verzoek van de redaktieraad wordt de code voor Malonestoma aan de StomaTypeCodelijst toegevoegd.
Besluit:


ZIB-538

Splitsen taalbeheersing in begrijpen, lezen en schrijven

Aangemaakt op: 03-01-2017 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Het concept taalbeheersing geeft onvoldoende mogelijkheid om details over de taalbeheersing weer te geven. Daarom is het concept gesplitst in het begrijpen van de taal, het kunnen lezen en kunnen schrijven in een taal. Daarmee kan beter ingespeeld worden op evt. deficiënties
Besluit:


ZIB-539

Verwijderen referentie naar NOC codesysteem uit conceptbeschrijving

Aangemaakt op: 03-01-2017 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
In de paragraaf Concept wordt vermeld dat de uitkomsten van zorg beschreven kunnen worden met codesystemen als NOC en ICF. Dit is niet meer in lijn met de gekozen richting om SNOMED CT als referentie codesysteem te gebruiken.
Besluit:


ZIB-540

Samenvoegen van de concepten Mictie en Defecatie

Aangemaakt op: 03-01-2017 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
In de praktijk blijkt geen onderscheid gemaakt te worden tussen hulp bij mictie en bij defecatie. Het is gewenst om deze twee aspecten samen te nemen.
Besluit:


ZIB-541

Toevoegen code voor 'Gehele lichaam' aan waardenlijst voor lichaamsdeel

Aangemaakt op: 03-01-2017 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Hoewel oorspronkelijk de gedachte was dat het niet specifiek vermelden van het lichaamsdeel betekent dat het het hele lichaam betreft, blijkt het in de praktijk tot verwarring te leiden. Dit kan worden opgelost door een code voor 'Gehele lichaam' toe te voegen.
Besluit:


ZIB-542

Verwijderen verwijzingen naar codesystemen ICF, Omaha System, NANDA,,NIC en NOC

Aangemaakt op: 03-01-2017 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Met de introductie van de SNOMED gebaseerde verpleegkundige probleemlijst wordt ook voor interventies SNOMED als referentie codesysteem ingevoerd. De verwijizingen naar andere codesystemen worden verwijderd en de verwijzing naar SNOMED toegevoegd.
Besluit:


ZIB-543

Toevoegen datum laatste menstruatie.

Aangemaakt op: 03-01-2017 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Bij het vaststelllen van de conceptie datum wordt vaak de datum van de laatste menstruatie gebruikt. Deze ontbreekt in de huidige bouwsteen en moet dus toegevoegd worden.
Besluit:


ZIB-544

Toevoegen defecatiekleur

Aangemaakt op: 03-01-2017 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
De kleur van de ontlasting is een belangrijk gegeven bij de beoordeling van de darmfunctie. Het concept maakt echter geen deel uit van de bouwsteen en dient dus toegevoegd te worden incl een waardenlijst.
Besluit:


ZIB-545

Toevoegen sondelengte

Aangemaakt op: 03-01-2017 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Bij het (her)inbrengen van een sonde in de lengte van de in te brengen sonde een belangrijk gegeven. Op verzoek van de redactieraad wordt het concept toegevoegd.
Besluit:


ZIB-546

Toevoegen ' Melding kindermishandeling' aan het waardenlijst AlertnaamCodelijst

Aangemaakt op: 05-01-2017 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Vanuit het project ' Kind en Gezin' bestaat de behoefte om een gedane melding van kindermishandeling conform de JGZ-richtlijn Kindermishandeling door te kunnen geven als Alert. Hiervoor moet de genoemde waardenlijst uitgebreid worden.
Besluit:


ZIB-547

Toevoegen SNOMED CT als mogelijk codestelsel voor het coderen van producttype

Aangemaakt op: 05-01-2017 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
In de bouwsteen MedischHulpmiddel staat bij het concept Producttype als enige codestelsel UNSPSC. In de praktijk wordt dit stelsel weinig gebruikt. Een aantal bouwstenen die verwijzen naar MedischHulpmiddel definieren een beperktere keuzelijst voor producttype gebaseerd op SNOMED CT. In het architectuurteam is afgesproken dat dit mogelijk is mits de oorsprokelijke bouwsteen dit codestelsel als een van de toegestane codestelsels vermeldt. Voorstel is daarom om SNOMED CT als zodanig op te nemen.
Besluit:


ZIB-548

Christen ontbreekt in LevensovertuigingCodelijst

Aangemaakt op: 16-01-2017 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Beste, het verzoek is om Christen toe te voegen aan de LevensovertuigingCodelijst.
Besluit:


ZIB-549

De Engelse naam van de bouwsteen en het rootconcept zijn niet correct

Aangemaakt op: 18-01-2017 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Naar aanleiding van de Engelse vertaling van het architectuurdocument zijn de verschillende in gebruik zijn de vertalingen van de bouwsteen en rootconcept namen vergeleken en is de vertaling verbeterd en geharmoniseerd. In dit issue worde de naamwijzigingen in de bouwstenen geadresseerd.
Besluit:


ZIB-550

Samenvoeging bouwstenen VrijheidsbeperkendeMaatregelen en VrijheidsbeperkendeMaatregelenGGZ

Aangemaakt op: 19-01-2017 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
De twee bouwstenen zijn grotendeels indentiek, zij het dat de niet GGZ bouwsteen geen codering van de interventies kent. Uit praktijk is gebleken dat in de ziekenhuizen ook de interventie indeling zoals vermeld in de GGZ verie gehanteerd wordt. Door voor deze interventies SNOMED codes vast te stellen kan volstaan worden met een bouwsteen waarin voor de GGZ en ziekenhuiscontext verschillende waardenlijsten gefeinieerd worden. Dit wordt in veel bouwstenen gedaan.
Besluit:


ZIB-552

LOINC codering toevoegen bij bloeddruk

Aangemaakt op: 24-01-2017 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
in FHIR zijn de LOINC coderingen voor bloeddruk verplicht. Kunnen deze ook toegevoegd worden aan ZIB? We willen geen verplichting om beide coderingen over de lijn te sturen en beide definiëren bloeddruk adequaat. omplete Summary of the Mandatory Requirements One code in Observation.code which must have a fixed Observation.code.coding.system='http ://loinc.org' a fixed Observation.code.coding.code= '55284-4' Other additional codes are allowed - e.g. more specific LOINC Codes, SNOMED CT concepts, system specific codes. All codes SHALL have an system value One Observation.component.code which must have a fixed Observation.component.code.coding.system='htp ://loinc.org' fixed Observation.component.code.coding.code= '8480-6' Other additional codes are allowed - e.g. more specific LOINC Codes, SNOMED CT concepts, system specific codes. All codes SHALL have an system value One Observation.component.code which must have a fixed Observation.component.code.coding.system='htp ://loinc.org' fixed Observation.component.code.coding.code= '8462-4' Other additional codes are allowed - e.g. more specific LOINC Codes, SNOMED CT concepts, system specific codes. All codes SHALL have an system value fixedObservation.component.valueQuantity.code = 'mm[Hg]' http://build.fhir.org/bp.html
Besluit:


ZIB-553

Example Instances Contact Type komt niet overeen met ContactTypeCodelijst

Aangemaakt op: 27-01-2017 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Bij de voorbeelden wordt bij Contact type 'Spoed' en 'Opname' gegeven. Dit komt niet letterlijk overeen met hoe deze waarden in de ContactTypeCodelijst zijn gedefinieerd. Dit zou volgens mij 'SEH' en 'Dagopname' moeten zijn.
Besluit:


ZIB-555

Uitbreiding codelijst van ZIB DrugsGebruik

Aangemaakt op: 30-01-2017 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Publicatie 2017 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Zou het mogelijk zijn om bij de CBB DrugUse de codelijst van TypeOfDrugOrMedication uit te breiden? Bij de mapping van het register BTDIR (onderdeel van European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) hebben we gemerkt dat bepaalde drugs ontbreken in de lijst, zoals buprenorphine, fentanyl en barbituraten. Zou het mogelijk zijn om deze drugs op te nemen in de lijst? Verder hebben we gemerkt dat in de lijst enkel SNOMED codes met type ‘substance’ zijn opgenomen. Zou het mogelijk zijn om ook de SNOMED codes met type ‘product’ mee op te nemen in de lijst (vb 60881009 | Heroin (product))? Hoe wordt in de lijst omgegaan met de hiërarchische structuur van SNOMED? Als er naar amphetamines wordt gevraagd, worden dan de kinderen van amphetamine in SNOMED (methamfetamine, MDMA) automatisch meegenomen?
Besluit:


ZIB-559

Link tussen ZIB AllergieIntolerance en ZIB Transferconcern

Aangemaakt op: 30-01-2017 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2018-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Bij het mappen van de registers mappen we typisch de vragen naar de CBB en de antwoorden van de vraag naar de bijpassende codelijst. Door vragen over symptomen en diagnoses te mappen naar de ZIB TransferConcern ProblemName hebben we gemerkt dat sommige allergiën niet gemapt zijn naar de ZIB AllergieIntolerance. Hanteren jullie een hiërarchie bij het gebruik van de ZIB’s. Hebben jullie hier ook problemen mee?
Besluit:


ZIB-561

Terminologiekoppeling Woonsituatie

Aangemaakt op: 30-01-2017 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Graag containerconcept Woonsituatie koppelen aan 365508006 |Finding of residence and accommodation circumstances (finding)| (SNOMED).
Besluit:


ZIB-562

Terminologiekoppeling Tabakgebruik

Aangemaakt op: 30-01-2017 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Graag containerconcept koppelen aan 365980008 |Finding of tobacco use and exposure (finding)|. Over een juiste koppeling van Hoeveelheid en SoortTabakGebruik is overleg nodig. Deze overlappen, d.w.z. je kunt ze niet los van elkaar interpreteren. Zoals ze er staan is het lastig een koppeling te vinden. Alles in LOINC is te specifiek (dicteert bv. in het concept het soort tabak, of de tijdseenheid); in SNOMED zou je beide concepten willen koppelen aan 266918002 |Tobacco smoking consumption (observable entity)| maar helaas moeten koppelingen uniek zijn. Ik maak hier toch een issue van omdat ik een vraag erover heb binnengekregen via MedMij.
Besluit:


ZIB-563

Engelse vertaling van Contact is Encounter

Aangemaakt op: 01-02-2017 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Op dit moment wordt het Nederlandse Contact vertaald in het Engels met "Contact". Het eerste wat je dan denkt is "Contactpersoon". In alle Engelstalige literatuur op het gebied van wat de ZIB Contact probeert te doen, heet dit concept Encounter. Kan Encounter officieel als vertaling worden ingevoerd voor Contact? NB: ook het Nederlandse "Contact" lijdt aan dezelfde ambiguïteit, maar een beter Nederlands woord ken ik niet. Ik heb hiervoor ook http://www.skmtglossary.org geraadpleegd overigens.
Besluit:


ZIB-564

Aanpassing/harmonisatie Engelse conceptnamen

Aangemaakt op: 02-02-2017 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Naar aanleiding de Engelse vertaling van het architectuurdocument zijn de Engelse vertalingen van de concepten opnieuw bekeken en waar nodig gewijzigd.
Besluit:


ZIB-565

ContactTypeCodelijst niet compleet

Aangemaakt op: 06-02-2017 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Vanuit de vertaling van de ZIB Contact naar de FHIR resource Encounter lopen we tegen verschillen aan in ContactTypeCodelijst met de FHIR valueset (http://hl7.org/fhir/ValueSet/encounter-class). FHIR kent twee extra waarden, namelijk 'outpatient' en 'other'. Beide lijken mij juiste toevoegingen aan de ContactTypeCodelijst. Dit geldt vooral voor de waarde outpatient ofwel een poliklinisch contact moment. Waarom is deze waarde niet opgenomen in codelijst?
Besluit:


ZIB-568

Example Instances niet correct

Aangemaakt op: 10-02-2017 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Er wordt in het voorbeeld zowel de ProductID als ProductType gegeven. Hier hangen twee verschillende codesystemen achter. Voor ProductID is dit het Global Trade Item Number en voor het ProductType het UNSPSC. Het voorbeeld geeft voor het ProductID de UNSPSC code, met een typfout bij de Pacemaker, voor het ProductType. Het ProductType bevat ook niet de juiste 'display name' van het UNSPSC code. Hier zou ik verwachten dat de letterlijke waarde behorende bij de code zou worden gegeven. Bijvoorbeeld: External hearing device parts and accessories in plaats van gehoorapparaat. ProductID wordt nu niet gegeven in het voorbeeld.
Besluit:


ZIB-569

Concept beschrijving ontbreekt in de Engelstalige versie

Aangemaakt op: 13-02-2017 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
De concept beschrijving van Voedingsadvies ontbreekt in de Engelstalige versie.
Besluit:


ZIB-571

Inconsistentie in conceptnamen PositieCodelijst

Aangemaakt op: 17-02-2017 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
In PositieCodellijst gebruikt staan volgende SNOMED concepten: 10904000 - Standing position - Staande positie 102538003 - Lying position - Liggende positie In de ZIB Bloeddruk komen deze zelfde concepten voor in PositieCodelijst, maar wordt er een andere conceptnaam en een andere omschrijving gebruikt, nl: 10904000 - Orthostatic body position - Staand 102538003 - Recumbent body position - Liggend Deze conceptnamen zijn eveneens 'preferred synonym' in SNOMED CT. Kan dit voor de ZIB Lichaamslengte gealigneerd worden?
Besluit:


ZIB-572

Toevoegen code voor Skin Tear

Aangemaakt op: 21-02-2017 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Op verzoek van de redactieraad van de verpleegkundige bouwstenen is een code voor Skin Tear toegevoegd aan de codelijst WondssortCodelijst.
Besluit:


ZIB-573

Toevoegen van de mogelijkheid om dimensies van het hulpmiddel aan te geven

Aangemaakt op: 21-02-2017 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Vanuit de redactieraad van de verpleegkundige bouwstenen is het verzoek gekomen om de afmetingen van bv een katheter op te kunnen geven.
Besluit:


ZIB-574

Alleen verwijzen naar het rootconcept van de ZIB.

Aangemaakt op: 21-02-2017 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
In de Architectuurgroep is besloten om alleen naar het rootconcept van een ZIB te verwijzen. En niet meer naar een concept in een bouwsteen. Dit issue heeft betrekking op meerdere bouwstenen.
Besluit:


ZIB-575

AWBZ moet uit VerzekeringSoortCodelijst

Aangemaakt op: 22-02-2017 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
De AWBZ is vervallen met ingang van 1-1-2015. Delen ervan zijn overgegaan naar de Wet langdurige zorg (Wlz). In de VerzekeringSoortCodelijst komt nog wel BZ = Basisverzekering vanuit AWBZ voor, dat moet daar dus weg.
Besluit:


ZIB-576

Aanpassen bouwstenen die nog de prefix overdracht hebben, zodat de prefix kan vervallen.

Aangemaakt op: 23-02-2017 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Vijf van de oorspronkelijke 'Overdrachts' bouwstenen zijn nog getooid met de prefix 'Overdracht' omdat de bouwstenen niet generiek genoeg worden geacht om buiten de usecase van overdracht te gepast te kunnen worden. Om de prefix wel weg te kunne laten meoten de bouwstenen aangepast worden.
Besluit:


ZIB-577

Toevoegen SNOMED CT concept in ResultaatTypeCodelijst

Aangemaakt op: 03-03-2017 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
In ResultaatTypeCodelijst staat er momenteel geen geschikt concept voor laboratoriumtesten in het domein van de moleculaire genetica (bijvoorbeeld NGS bij het opsporen van mutaties in kankercellen). Een voorstel is om het volgende concept op te nemen in de codelijst: 405825005 | Molecular genetic test Dit concept bevindt zich op hetzelfde niveau als de andere concepten in de codelijst. Een ander voorstel is om het 'parent'- concept op te nemen in de codelijst: 405824009 | Genetic test (procedure)
Besluit:


ZIB-578

Aan het concept anatomische locatie moet een concept Laterariteit toegevoegd worden.

Aangemaakt op: 15-03-2017 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
In een aantal bouwstenen worden het begrip Anatomische locatie gebruikt. Bij sommige bestaat daarnaast ook een concept Lateraliteit. Met het SNOMED team is afgesproken dat de lateraliteit altijd apart vermeld wordt en dus geen onderdeel van de anatomische locatie is. Daarom moeten een aantal bouwstene aangepast worden.
Besluit:


ZIB-579

Ontbreken van data-element anatomical location in transferconcern

Aangemaakt op: 17-03-2017 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Publicatie 2017 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Momenteel is het niet mogelijk om de anatomische locatie van het probleem aan te duiden met deze zib. Zou het mogelijk zijn om deze toe te voegen?
Besluit:


ZIB-580

Ontbreken data-element oorzaak in transferconcern

Aangemaakt op: 17-03-2017 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2018-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Momenteel is het in de zib transferconcern niet mogelijk om de oorzaak aan te duiden vb idiopathic. Zou het mogelijk zijn om een extra data-element toe te voegen?
Besluit:


ZIB-582

ZIB betaler: banknaam onnodig verplicht

Aangemaakt op: 24-03-2017 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
In de container Bankgegevens zijn zowel banknaam als rekeningnummer verplicht. Dit zou alleen rekeningnummer kunnen zijn aangezien we tegenwoordig met IBAN werken.
Besluit:


ZIB-583

Cardinaliteit OrganisatieNaam

Aangemaakt op: 30-03-2017 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Naar aanleiding van de HL7 NL WGM kwam een verschil tussen ZIB Zorgaanbieder en corresponderende FHIR profiel aan het licht. In de ZIB wordt OrganisatieNaam verplicht gesteld en in het FHIR profiel niet. Uit discussie kwam naar voren dat het niet gewenst is om OrganisatieNaam perse verplicht te stellen omdat daarmee wordt uitgesloten dat alleen een identificatienummer kan worden verstuurd. Een ZIB zonder organisatieNaam of identificatienummer stelt niet veel voor. Dit zou in de ZIB bijvoorbeeld kunnen worden afgevangen door een constrain / invariant toe te voegen die verplicht stelt dat ofwel OrganisatieNaam of de ZorgaanbiederIdentificatieNummer verplicht is.
Besluit:


ZIB-585

Toevoegen concept Lateraliteit aan het concept Anatomische Locatie

Aangemaakt op: 12-04-2017 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Met het Terminologie team is overeengekomen dat lateraliteit geen geprecoordineerd onderdeel van de snomed locatie code is (issue ZIB-457).Het issue heeft betrekking op de ZIB Verrichting. Uit consistentie overwegingen dienen alle voorkomens van anatomisch locatie van een lateraliteitconcept voorzien te worden
Besluit:


ZIB-593

Herzie Alert codelijsten

Aangemaakt op: 24-04-2017 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Publicatie 2017 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Alert bevat twee waaardelijsten: AlertTypeCodelijst & AlertNaamCodelijst. AlertTypeCodelijst Deze codelijst bevat twee waarden, namelijk: alert en condition. De waarde alert is gek omdat de ZIB altijd een alert is. Daarnaast wordt het in de ZIB momenteel ook duidelijk door het gebruik van ofwel AlertNaam of Conditie::Concern. Hiermee zouden deze twee waarden dus overbodig zijn. Het weglaten, niet verplicht stellen van dit concept of een uitgebreidere categorisering is hier waarschijnlijk gewenst. AlertNaamCodelijst Deze codelijst ziet eruit alsof het een voorbeeld codelijst betreft. Er komt in de definitie wel naar voren dat het gecodeerd kan worden vastgelegd maar dat het vanwege de dynamische karakter van de waarschuwingen vaker als tekst wordt doorgegeven. Wellicht kan of de codelijst completer worden gemaakt (of mogelijkheid tot gebruik van alle snomed codes) of in de definitie duidelijker worden benoemd dat het een voorbeeld codelijst betreft.
Besluit:


ZIB-600

fout in template op ART-DECOR website

Aangemaakt op: 15-05-2017 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Op de ART-DCOR website (http://decor.nictiz.nl/art-decor/decor-templates--zib1bbr-?section=templates) Staat een verkeerde OID bij participant > participantRole> SocpingEntity Daar staat: 2.16.840.1.113883.2.4.6.1 is de OID van UZI register abonneenummer (URA) Het genoemde OID is het OID van de AGB Vektis tabel. Het OID van URA is 2.16.528.1.1007.3.3
Besluit:


ZIB-606

Verruiming beschrijving concept

Aangemaakt op: 09-06-2017 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2018-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Verruiming beschrijving concept van: "Burgerlijke staat is de formele positie van een mens in de zin en betekenis van het burgerlijk wetboek. Te onderscheiden vallen huwelijkse staat en partnerregistratie (geregistreerd partnerschap)." naar: "Burgelijke staat" Aanleiding: Wat te doen indien: - mensen niet willen zeggen of ze getrouwd zijn - mensen zeggen dat ze getrouwd zijn maar niet in Nederland erkend wordt - in alle EPD's is het bedoeld als opgave zoals wordt aangegeven (door de patiënt). het model zelf hoeft niet aangepast te worden met de cocnept beschrijving of verduidelijking in de instructions
Besluit:


ZIB-607

Aanpassen verwijzingen naar medicatie zib ivm nieuwe medicatie zib's

Aangemaakt op: 14-06-2017 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
In verband met de nieuwe medicatiebouwstenen uit Medicaties Proces 2.0 moeten de verwijzingen in andere bouwstenen naar de medicatiebouwstenen geactualiseerd worden.
Besluit:


ZIB-609

Biopsie niet in AfnameprocedureCodelijst

Aangemaakt op: 05-07-2017 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Publicatie 2017 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Wanneer een staal verkregen wordt door biopsie (bijvoorbeeld biopsie van de huid) kan dit niet aangegeven worden in de ZIB. De codelijst voor afnameprocedure omvat alle concepten onder '17636008 | Specimen collection (procedure)'. In SNOMED CT is er een aparte subhierarchie voor 'biopsy', namelijk het concept '86273004 | Biopsy (procedure)' en zijn 'descendants'. Deze subhierarchie valt niet onder '17636008 | Specimen collection (procedure)'. De concepten 'Specimen collection' en 'Biopsy' hebben dezelfde parent, nl '118292001 | Removal (procedure)', maar deze is dan weer te breed voor de AfnameprocedureCodelijst. Hoe lossen we dit best op?
Besluit:


ZIB-610

SpecifiekeStofAllergeneStoffenCodelijst beperken

Aangemaakt op: 07-07-2017 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Publicatie 2017 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
SpecifiekeStofAllergeneStoffenCodelijst beperken tot een referentieset van allergene stoffen in Snomed. Ik zal binnenkort de ID van de referentieset in deze issue plaatsen.
Besluit:


ZIB-611

cardinaliteit ResultaatType

Aangemaakt op: 02-08-2017 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Publicatie 2017 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Wij lopen samen met onze klanten tegen een probleem aan bij het concept ResultaatType van de laboratoriumuitslag bouwsteen. Waarom is dit concept verplicht? In veel gevallen hebben labsystemen al een eigen typering gemaakt voor de testen die er gedaan worden. Mogelijk verschilt die op bepaalde punten van de typering in een ander systeem. Om deze reden zou dit tot problemen kunnen leiden bij de uitwisseling. Daarnaast is de relevantie van deze informatie is voor de uitwisseling van laboratoriumuitslag gegevens is (in onze ogen) niet aanwezig. Daarom zou ik willen voorstellen dat de cardinaliteit wordt aangepast naar 0..1 om problemen voor de uitwisseling van deze bouwsteen te voorkomen.
Besluit:


ZIB-614

Achternaam is gewijzigd

Aangemaakt op: 11-09-2017 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Publicatie 2017 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Het kan voorkomen dat een patiënt zijn/haar achternaam heeft gewijzigd en dat de achternaam bij de geboorte niet hetzelfde is als gebruikt in het EPD of in de gemeentelijke registratie. Wat is nu de correcte achternaam?
Besluit:


ZIB-616

Foutje in voorbeeld

Aangemaakt op: 21-09-2017 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Publicatie 2017 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
In het voorbeeld wordt "OrganisatieRol" gebruikt terwijl dit "OrganisatieType" is in het model. https://zibs.nl/wiki/Zorgaanbieder(NL)
Besluit:


ZIB-617

Toevoeging aan Eenheid van Keerdosis

Aangemaakt op: 27-09-2017 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Publicatie 2017 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
ZIB Gebruiksinstructie / Doseerinstructie / Dosering / Keerdosis /Eenheid: Aanpassing codelijsten: er is optioneel ook een vertaling toegestaan naar NHG tabel Gebruiksvoorschriften (tabel 25)
Besluit:


ZIB-618

Hernoemen Verstrekking naar Medicatieverstrekking

Aangemaakt op: 27-09-2017 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Publicatie 2017 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
De naamgeving van de ZIB Verstrekking is niet voldoende helder. Projectgroep binnen programma MedicatieProces stelt voor deze naam te wijzigen naar Medicatieverstrekking. Het gaat niet om de uitgifte van bijvoorbeeld een hulpmiddel, noodhulp of gegevens maar specifiek om medicatie.
Besluit:


ZIB-619

Hoofdletter inconsistentie

Aangemaakt op: 28-09-2017 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Publicatie 2017 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Van: Arianne van de Wetering Verzonden: donderdag 14 september 2017 14:27 Aan: Albert-Jan Spruyt <Spruyt@nictiz.nl> CC: Alexander Henket <henket@nictiz.nl> Onderwerp: camelCase inconsistentie Ben je je bewust van deze camelCase inconsistentie in de (huidige) ZIBs? Van: Arianne van de Wetering Verzonden: donderdag 14 september 2017 14:26 Aan: Camille van den Berg <berg@nictiz.nl> Onderwerp: RE: ADA generatie Voor wat betreft de CamelCase van het ZIB, bij sommige namen is hun keuze wat twijfelachtig (bv. verbruiksduur is 1 woord, dus verbruiksDuur lijkt mij niet preferent), maar in 1 geval zijn ze niet consistent: patient_identificatienummer bevat maar 1 underscore (ofwel hoofdletter), ten opzichte van 2 bij zorgverlener_identificatie_nummer en zorgaanbieder_identificatie_nummer. Aankaarten?
Besluit:


ZIB-620

Huisarts mist als ZorgverlenerRol

Aangemaakt op: 28-09-2017 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Publicatie 2017 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
In de beschrijving van ZorgverlenerRol staat Huisarts genoemd, maar in de Codelijst staat hij niet. De BgZ zou de filter op Zorgverlener moeten specificeren. Hoe doen we dit? Of Huisarts opnemen in Codelijst of beschrijving wijzigen en via Specialisme.
Besluit:


ZIB-621

Aanpassingen naar aanleiding van overleg met NHG

Aangemaakt op: 04-10-2017 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Publicatie 2017 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Naar aanleiding van het overleg met de NHG over het gebruik van deze bouwsteen in de eerste lijn zijn de volgende voorstellen tot wijziging ingebracht: Toevoegen concept 'Aanvrager' Wijzigen conceptnamen: Test=> TestCode Uitslag => TestUitslag Wijzigen cardinaliteiten: Monstermateriaal 1 => 0..1 zodat afnamedatum gebruikt kan worden codes met impliciet materiaal Uitslag 1 => 0..1 zodat bepalingen zonder echte uitslag teruggeven kunnen worden met opmerking in betreffende veld ResultaatType 1 => 0..1 omdat NHG dat item niet kent
Besluit:


ZIB-622

ContactTypeCodelijst uitbreiden

Aangemaakt op: 16-10-2017 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Definitie Contact graag oprekken naar alle contacten over of met de patient. Vanuit onder andere Palliatieve Zorg zijn juist ook contacten tussen zorgverleners over de patient van belang, zoals het MDO, maar ook ICC (intercollegiaal consult). Dit zijn overigens contacttypen die in ons EPIC EPD onder Contact vallen. Daarnaast staat in de beschrijving dat onder de code "Virtual" ook een MDO valt. Dat voelt wat vreemd, omdat een MDO juist een fysieke meeting is. Voorstel is om een code voor MDO en ICC toe te voegen. Zie ook [https://nictiz.atlassian.net/browse/ZIB-447|https://nictiz.atlassian.net/browse/ZIB-447]
Besluit:


ZIB-623

Onjuiste link op wikipagina

Aangemaakt op: 26-10-2017 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2018-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Bij de pre-publicatie zibs verwijst de link naar de legenda, die onder de plaatjes van de modellen staat, naar een lege pagina. Overigens is het niet mogelijk om, bij het aanmaken van dit issue, onder Components de wikipagina te benoemen.
Besluit:


ZIB-624

Waardelijsten met DHD en Nationale Kernset Patiëntproblemen V&VN niet implementeerbaar

Aangemaakt op: 01-11-2017 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2018-2 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Er zijn meerdere waardelijsten met verwijzing naar DHD en ook de tweede heeft ook een verwijzing naar Nationale Kernset Patiëntproblemen V&VN: * [VerrichtingTypeCodelijst|https://zibs.nl/wiki/Verrichting-v4.0(2017NL)#VerrichtingTypeCodelijst] * [ProbleemNaamCodelijst|https://zibs.nl/wiki/Probleem-v4.0(2017NL)#ProbleemNaamCodelijst] DHD wordt in deze waardelijsten opgevoerd als codesysteem terwijl dat niet klopt. DHD levert een set SNOMED CT concepten en plaatst daar een Thesaurus ID tegenover. De SNOMED CT codes is wat je verwacht dat wordt geregistreerd in het primaire proces en tevens wat je in uitwisseling tegenkomt. Daarmee zijn de DHD Verrichtingenthesaurus en de DHD diagnosethesaurus beide eerder waardelijsten dan codesystemen. Verzoek om beide waardelijsten aan te passen zodat duidelijk is wat het is dat je met de DHD Thesauri en met de Nationale Kernset Patiëntproblemen V&VN geacht wordt te doen. Volgens mij hoort die duiding in de omschrijving van de waardelijsten en moet in de waardelijsten zelf alleen worden gerefereerd aan SNOMED CT. Nog een technicality: de verrichtingenthesaurus bestaat op dit moment in de tijd nog niet en wordt pas over een aantal maanden verwacht. Tot frustratie van het terminologieteam is de op dat moment beschikbare content niet door het SNOMED NRC gevalideerd. Het is dus ook de vraag wat de waarde van een verwijzing naar de DHD Thesauri in de ZIB's 2017 is.
Besluit:


ZIB-625

Verrichting: uitbreiden VerrichtingTypeCodelijst met codestelsel NZa

Aangemaakt op: 01-11-2017 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2018-2 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
In de ZIB verrichting wordt voor het concept VerrichtingTypeCodelijst gerefereerd naar de VerrichtingenThesaurus DHD. Twee punten: - kan het codestelsel 'NZa Zorgactiviteiten' toegevoegd worden, zodat een ziekenhuis zelf de keus heeft. Voordeel van de NZa zorgactiviteiten is dat deze altijd aanwezig is en voorziet in een consumentenomschrijving (die ook zichtbaar is op de mijnomgeving van de zorgverzekeraars). - de VerrichtingenThesaurus DHD bestaat uit meerdere codestelsels, welke code dienst in de ZIB gebruikt te worden? Concept ID bijvoorbeeld?
Besluit:


ZIB-627

Creëren mogelijkheid om "bevinding" vast te leggen.

Aangemaakt op: 06-11-2017 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2018-2 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
In v4.0 van Probleem is bij ProbleemType zijn de opties "bevinding" of "conditie" weggevallen. Dit scheen te maken te hebben met de (op zich terechte) conclusie dat dit geen "Problemen" zijn. De vertaling van Concern (breder concept naar Probleem (veel enger gedefinieerd) heeft dit misschien in de hand gewerkt? Maar nu is het niet meer mogelijk om bevindingen vast te leggen. Die komen op allerlei gebied voor, uiteenlopende zaken als "links-/rechtshandigheid", "menopausale status", "frequentie defecatie", "status na PTCA" enz. Ook bv. de TNM tumorstadia zijn in SNOMED terug te vinden als findings. Verzoek is om opnieuw mogelijk te maken om "bevindingen" vast te leggen. Misschien niet in zib Probleem, maar in een nieuwe zib "Observatie" (min of meer analoog aan AlgemeneMeting)? Bv. Observatie met elementen "WaarneembareEntiteit" en "Bevinding".
Besluit:


ZIB-628

Hoe complicaties te relateren aan veroorzakende factor?

Aangemaakt op: 06-11-2017 Status: Ready for Pre-Publication
Onderdeel van: Pre-publicatie 2024-1 Publicatiedatum: 15-04-2024
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Hoe relateer je Problemen van het type Complicatie aan de veroorzakende factor, bv. een Verrichting? Maar de veroorzakende factor hoeft niet alleen een Verrichting te zijn, bv. de DICA-registratie DCRA vraagt naar complicaties van de tumor zelf. Analoog hieraan zijn bijwerkingen. Je kunt dit zien als een type complicatie, veroorzaakt door een Product. Maar op dit moment kun je geen bijwerking (=Probleem) relateren aan een veroorzakend product. Omgekeerd geldt ook: Bij Verrichting kun je geen complicatie opnemen, terwijl complicatieregistratie wel een belangrijk gegeven is (zie landelijke complicatieregistraties). En bij Product kun je geen bijwerking opnemen, en ook dit is een heel relevant gegeven (zie Lareb). Voorstel: toevoegen data-element Complicatie::Probleem aan Verrichting, en element Bijwerking::Probleem aan Product. En bijbehorend afspreken dat ProbleemType complicatie hiervoor kan dienen. Zie ook ZIB-580.
Besluit:


ZIB-629

Toevoegen mantelzorger en geestelijk verzorger aan Rolcodelijst

Aangemaakt op: 12-11-2017 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2018-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
De Rolcodelijst voorziet niet in de rollen mantelzorger, of geestelijk verzorger, terwijl deze wel als voorbeeld worden opgevoerd in de Conceptbeschrijving. Het zijn ook relevante rollen voor contactpersonen. Verzoek is om deze rollen op te nemen in de Rolcodelijst. Overigens verwijst de Rolcodelijst nu nog naar Codestelselnaam COD472-VEKT. Maar deze bestaat niet meer, heet nu COD821.
Besluit:


ZIB-630

Optie PET CT toevoegen aan TekstUitslagTypeCodelijst

Aangemaakt op: 12-11-2017 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2018-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
De codelijst kent wel CT, maar geen PET CT, terwijl dit een wezenlijk andere modaliteit is dan "gewone" CT. O.a. bij de DICA-registraties en het project Regionale Uitwisseling wordt gevraagd naar zowel CT- als PET CT-uitslagen, als verschillende items. Verzoek is om PET CT toe te voegen aan de codelijst.
Besluit:


ZIB-631

Toevoegen optie om link naar het oorspronkelijke beeld/materiaal op te nemen.

Aangemaakt op: 12-11-2017 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Publicatie 2020 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Bij een Tekstuitslag zou je naast het tekstuele verslag een optie willen hebben om een link naar het oorspronkelijke beeld/onderzoek vast te leggen. In epd's wordt vaak een view op een beeld aangeboden via een link, en zo is het mogelijk om zowel de uitslag als het onderzoek (beeld, grafiek o.i.d.) zelf te bekijken. Verzoek is om een dataelement VerwijzingNaarRuwMateriaal op te nemen.
Besluit:


ZIB-632

Toelichten dat de zib Verrichting niet per se gaat over verrichtingen in administratieve/financiële zin

Aangemaakt op: 12-11-2017 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2018-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Tijdens de analyses voor verschillende projecten blijkt dat in ziekenhuizen de zib Verrichting vrijwel altijd wordt geïnterpreteerd als een verrichting in financiële/administratieve/dbc-betekenis. Terwijl de zib over alle mogelijke handelingen, procedures kan gaan, niet alleen verrichtingen die ten behoeve van de financiële administratie worden vastgelegd. Verzoek is om dit verschil goed toe te lichten in de Conceptbeschrijving.
Besluit:


ZIB-633

Toevoegen SNOMED CT als codelijst aan VerrichtingType, naast de DHD Verrichtingenthesaurus

Aangemaakt op: 12-11-2017 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2018-2 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Op dit moment staat de VerrichtingTypeCodelijst alleen de DHD Verrichtingenthesaurus toe. Dat is echter in veel gevallen niet toereikend. De Verrichtingenthesaurus kent veel minder termen dan er in SNOMED CT beschikbaar zijn. Ook is de Verrichtingenthesaurus nog niet officieel uitgebracht. En wijzigingen in de VT zijn niet snel in te dienen, dit gaat over veel schijven. SNOMED CT als toegestane codelijst is dit veel completer, veelzijdiger en flexibeler.
Besluit:


ZIB-635

code toevoegen aan ErnstCodelijst

Aangemaakt op: 15-11-2017 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2018-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Zou de code OHT uit de NullFlavor codelijst worden toegevoegd aan de ErnstCodelijst? Voor CDA (zie art-decor) is het mogelijk om een toelichting op de ernst toe te voegen, maar dat kan alleen als 1 van de waardes uit de ernst codelijst is toegevoegd. In het geval dat er niet met 1 van waardes uit de huidige codelijsten wordt geregistreerd, maar er wel in een toelichting de ernst van de reactie wordt toegelicht is het niet mogelijk om die toelichting in de bouwsteen op te nemen. Als de code OTH wordt teogevoegd is dit wel mogelijk. Dit is ook het geval bij mate van kritiek zijn. (MateVanKritiekZijnCodelijst)
Besluit:


ZIB-636

code toevoegen aan MateVanKritiekZijnCodelijst

Aangemaakt op: 15-11-2017 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2018-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Zou de code OHT uit de NullFlavor codelijst worden toegevoegd aan de MateVanKritiekZijnCodelijst? Voor CDA (zie art-decor) is het mogelijk om een toelichting op de mate van kritiek toe te voegen, maar dat kan alleen als 1 van de waardes uit de mate van kritiek zijn codelijst is toegevoegd. In het geval dat er niet met 1 van waardes uit de huidige codelijsten wordt geregistreerd, maar er wel in een toelichting de mate van kritiek zijn wordt toegelicht is het niet mogelijk om die toelichting in de bouwsteen op te nemen. Als de code OTH wordt teogevoegd is dit wel mogelijk. Dit is ook het geval bij ernst. (ErnstCodelijst)
Besluit:


ZIB-637

Beschrijving Toedieningsduur aanpassen

Aangemaakt op: 22-11-2017 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2018-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Omschrijving in dataset aangepast conform voorstel, dus van: bq. De toedieningsduur definieert de tijdsduur gedurende welke het medicijn wordt toegediend en wordt gebruikt bij de langzame toediening van vloeistoffen. naar: bq. De toedieningsduur definieert de tijdsduur gedurende welke het medicijn wordt toegediend en wordt voornamelijk gebruikt bij de langzame parenterale toediening van vloeistoffen. Zie issue in ART-DECOR: 288 https://decor.nictiz.nl/art-decor/decor-issues--mp-?id=2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.6.288
Besluit:


ZIB-638

Verkeerde SCT code gebruikt voor Behandelaanwijzing

Aangemaakt op: 29-11-2017 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2018-2 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Behandelaanwijzing(2017) SCT code voor Behandeling is een code uit de procedure boom. Die kan geen value hebben. Elementen moeten een LOINC/SCT Observable Entity of SCT Attribute code hebben. Dit is overigens een generiek issue. Komt op meerdere plekken voor.
Besluit:


ZIB-639

13.1.4 Onderzoek / 13.1.8 Test mist NHG Tabel 45

Aangemaakt op: 05-12-2017 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2018-2 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
In de eerstelijns wordt niet gewerkt met LOINC, maar met NHG Tabel 45 Diagnostisch Bepalingen. Zonder deze codering als optie in de waardelijsten, kan de ZIB niet worden toegepast door/naar de eerstelijn. Dit vormt een belemmering op toepassingen zoals Ketenzorg en vervanging van MEDLAB.
Besluit:


ZIB-640

13.1.7 ResultaatType van 1..1 naar 0..1

Aangemaakt op: 05-12-2017 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Publicatie 2017 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
In de eerstelijns wordt nooit gebruik gemaakt van het op dit moment verplichte element ResultaatType. Ook in de tweedelijns- en dergelijks toepassingen wordt dit element zeker niet overal en altijd toegepast. Verzoek om dit element dan ook optioneel te maken.
Besluit:


ZIB-642

Registrerend arts toevoegen aan bouwsteen Probleem-v4.0(2017NL)

Aangemaakt op: 08-12-2017 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2018-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Over het algemeen heb je in een EPD bij een Diagnose/Klacht/Complicatie/etc... een arts veld. Dit veld geeft aan wie het probleem heeft vastgesteld. Belangrijk om (zeker in het geval van uitwisseling) te weten wie het problem heeft vastgelegd.
Besluit:


ZIB-643

Kleine tekstuele verbeteringen

Aangemaakt op: 14-12-2017 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Publicatie 2017 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Een aantal kleine tekstuele verbeteringen/verduidelijkingen die geen inhoudelijke wijzigingen zijn.
Besluit:


ZIB-644

Aanvullende instructie: geen string maar code

Aangemaakt op: 14-12-2017 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2018-2 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Element Aanvullende instructie heeft als datatype string. Dit moet een code zijn waarin uit G-standaard tabel 362 kan worden gekozen.
Besluit:


ZIB-645

Diverse terminologiekoppelingen lijken niet te kloppen

Aangemaakt op: 19-12-2017 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2018-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Via implementaties van de ZIB Laboratoriumuitslag 4.0 (e-Lab / Lab2Lab / Lab2PublicHealth / Lab2Zorg) kwam ik op problemen in de terminologiekoppelingen (concept en waardelijst) binnen het Monster-deel. Ik heb deze voorgelegd aan Feikje Hielkema, Nictiz SNOMED NRC en Pieter-Jan Haas, art-microbioloog NVMM en lijk dan bevestigd te worden in mijn vermoeden. Het betreft de concepten: # NL-CM:13.1.16 Monstermateriaal # NL-CM:13.1.26 AnatomischeLocatie # NL-CM:13.1.18 Afnameprocedure # NL-CM:13.1.28 Morfologie # NL-CM:13.1.29 BronMonster Bijgaand het verslag uit de mailwisseling. Zou samen met Feikje/Terminologieteam gekeken kunnen worden naar mogelijkheden voor verbetering? ------ Van: Pieter-Jan Haas Beste Alexander, Het concept model zoals je dat met Feikje hebt gevonden is correct. De 2 in rood gemarkeerde mappings zijn dus fout. Snomed geeft overigens ook aan welke verzameling aan concepten geldig is per materiaal variable (zie snomed technical implementation guide) voor 'specimen source identity' is dit bv. | Person | 125676002 (<<) | Family | 35359004 (<<) | Community | 133928008 (<<) | Device | 49062001 (<<) | Environment |276339004 (<<) Dat staat ook niet goed in ZIB Lab 4.0 Pieter-Jan Haas{{ }} {{{color:#800080}----- Forwarded by Jeroen Alblas/RIVM/NL on 18-12-2017 16:46 -----{color} }} {{{color:#5f5f5f}From:        {color}Alexander Henket [<henket@nictiz.nl>|mailto:henket@nictiz.nl] }} {{{color:#5f5f5f}To:        {color}Jeroen Alblas [<jeroen.alblas@rivm.nl>|mailto:jeroen.alblas@rivm.nl], }} {{{color:#5f5f5f}Cc:        {color}Annelies Kroneman [<annelies.kroneman@rivm.nl>|mailto:annelies.kroneman@rivm.nl], Feikje Hielkema [<hielkema@nictiz.nl>|mailto:hielkema@nictiz.nl], Albert-Jan Spruyt [<Spruyt@nictiz.nl>|mailto:Spruyt@nictiz.nl] }} {{{color:#5f5f5f}Date:        {color}18-12-2017 15:46 }} {{{color:#5f5f5f}Subject:        {color}SNOMED CT assen voor aanvullende monstereigenschappen }} {{}} ---- {{Jeroen, }} {{Zoals net telefonisch besproken. Zowel Type-Ned als ISIS-AR willen graag, dezelfde, aanvullende eigenschappen bij een isolaat kunnen doorgegeven. ISIS-AR specificeert daarvoor velden in SPM en Type-Ned specificeert hiervoor OBX-segmenten na de SPM. Het zou goed zijn om tot 1 oplossing te komen. }} {{Los daarvan is er een onduidelijkheid in de gevraagde informatie. Die spreidt zich uit over 5 assen met als omschrijving: substance, topo, proc, morph en ident. Op zoek naar de SNOMED CT concepten bij die assen, heb ik met Feikje Hielkema gezocht in de SNOMED CT Concept Model tak en ben tot onderstaande gekomen. Kun je deze met Pieter-Jan valideren? }} {{    {color:#0021bf}<value{color}{color:#ff9f71} caption{color}{color:#ff8141}={color}{color:#a13f00}"substance"{color}{color:#0021bf}>{color}370133003^Specimen substance (attribute)^SNM{color:#0021bf}</value>{color} }} {{    {color:#0021bf}<value{color}{color:#ff9f71} caption{color}{color:#ff8141}={color}{color:#a13f00}"topo"{color}          {color:#0021bf}>{color}118169006^Specimen source topography (attribute)^SNM{color:#0021bf}</value>{color} }} {{    {color:#0021bf}<value{color}{color:#ff9f71} caption{color}{color:#ff8141}={color}{color:#a13f00}"proc"{color}          {color:#0021bf}>{color}118171006^Specimen procedure (attribute)^SNM{color:#0021bf}</value>{color} }} {{    {color:#0021bf}<value{color}{color:#ff9f71} caption{color}{color:#ff8141}={color}{color:#a13f00}"morph"{color}        {color:#0021bf}>{color}118168003^Specimen source morphology (attribute)^SNM{color:#0021bf}</value>{color} }} {{    {color:#0021bf}<value{color}{color:#ff9f71} caption{color}{color:#ff8141}={color}{color:#a13f00}"ident"{color}        {color:#0021bf}>{color}118170007^Specimen source identity (attribute)^SNM{color:#0021bf}</value>{color} }} {{Merk op dat in sommige gevallen, dit zou kunnen betekenen dat de [{color:#0000FF}+ZIB Lab 4.0+{color}|https://zibs.nl/wiki/LaboratoriumUitslag-v4.0%282017NL%29] incorrecte koppelingen heeft. Dit is voor Pieter-Jan en Albert-Jan ook relevant, zie regels in rood: }} {{{color:#3f803f}Substance = NL-CM:13.1.16 Monstermateriaal = 370133003 Specimen substance{color}{color:#bf4100} Topo = NL-CM:13.1.26 AnatomischeLocatie = 405814001 Procedure site - Indirect{color}{color:#3f803f} Proc = NL-CM:13.1.18 Afnameprocedure = 118171006 Specimen procedure Morph = NL-CM:13.1.28 Morfologie = 118168003 Specimen source morphology{color} }} {{{color:#bf4100}Ident = NL-CM:13.1.29 BronMonster = 127454002 Device specimen{color} }} {{Alvast dank }} {{    }} {{Alexander Henket }}
Besluit:


ZIB-646

Aanpassing SNOMED codes

Aangemaakt op: 19-12-2017 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Publicatie 2017 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Nav review van het SNOMED team zijn voor een aantal concepten codes toegevoegd of gewijzigd. In bijgevoegd document staan de details 
Besluit:


ZIB-647

Wijziging naam concept Patient?

Aangemaakt op: 27-12-2017 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2018-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Patient is niet in alle zorgsectoren herkenbaar. In de langdurige zorg wordt bijvoorbeeld gesproken over client. Waarom wordt er niet gesproken over een Persoon. Deze persoon heeft in verschillende contexten en use cases een bepaalde rol zoals patient of client. Lezenswaardig in dit kader: [http://zorgethiek.nu/client-patient-de-betekenis-aanspreektermen]  
Besluit:


ZIB-648

Tekstuele onjuistheid

Aangemaakt op: 03-01-2018 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2018-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
In de beschrijvingen onder het informatiemodel staat bij AllergieCategorie een niet-kloppende zin: Identificeert de categorie van de overgevoeligheid aan zoals medicatie, voedsel of omgeving.   Ik neem aan dat het iets moet zijn als: Relateert de overgevoeligheid aan mogelijke oorzaken als medicatie, voedsel of omgeving.    
Besluit:


ZIB-649

Toevoegen data-element UitgevoerdDoor

Aangemaakt op: 03-01-2018 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2018-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Het is op dit moment niet mogelijk om aan te geven waar een labonderzoek heeft plaatsgevonden, of dit bv. binnen de eigen instelling is gedaan, of door een extern lab. Bij diverse kwaliteitsregistraties wordt hiernaar gevraagd (bv. DICA). Maar ook bij uitwisseling van gegevens tussen ziekenhuizen wil men weten van welk lab een bepaalde uitslag afkomstig is.   Verzoek is om een nieuw data-element UitgevoerdDoor::Zorgaanbieder aan de zib toe te voegen, met kardinaliteit 0..1.
Besluit:


ZIB-650

Toevoegen data-element UitgevoerdDoor

Aangemaakt op: 03-01-2018 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2018-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Het is op dit moment niet mogelijk om aan te geven waar een labonderzoek heeft plaatsgevonden, of dit bv. binnen de eigen instelling is gedaan, of door een extern lab. Bij diverse kwaliteitsregistraties wordt hiernaar gevraagd (bv. DICA). Maar ook bij uitwisseling van gegevens tussen ziekenhuizen wil men weten van welk lab een bepaalde uitslag afkomstig is.   Verzoek is om een nieuw data-element UitgevoerdDoor::Zorgaanbieder aan de zib toe te voegen, met kardinaliteit 0..1.   Zie ook ZIB-649 (zelfde verzoek voor LaboratoriumUitslag)
Besluit:


ZIB-651

Toevoegen data-element WettelijkVertegenwoordiger

Aangemaakt op: 03-01-2018 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2018-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Er is in deze bouwsteen geen referentie naar wettelijk vertegenwoordiger mogelijk. Maar het data-element Toestemming heeft als omschrijving "De door de patiënt of wettelijke vertegenwoordiger aan de zorgverlener gegeven toestemming…". Ook is er een data-element Wilsbekwaam. In voorkomende gevallen zal dan ook vastlegging van een wettelijk vertegenwoordiger noodzakelijk zijn.   Verzoek is om een data-element WettelijkVertegenwoordiger::Contactpersoon toe te voegen aan deze bouwsteen.
Besluit:


ZIB-653

WoningTypeCodelijst bevat een code voor AWZB instelling terwijl dat tegenwoordiig Wet langdurige zorg heet

Aangemaakt op: 09-01-2018 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2018-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Door de wijziging van de naam AWBZ in WLZ (Wet langdurige zorg) in de naam  en code die in de WoningTypeCodelijst staat niet meer correct. Er moet een nieuwe code komen of de code beschrijving moet worden aangepast.
Besluit:


ZIB-661

DSM-5 OID 2.16.840.1.113883.6.344 toevoegen

Aangemaakt op: 01-02-2018 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2018-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
De OID voor DSM-5 was niet bekend. Ik heb hem aangevraagd en gekregen via HL7 Internationaal. Het is geworden: 2.16.840.1.113883.6.344 Check eventueel [www.hl7.org/oid/index.cfm|http://www.hl7.org/oid/index.cfm] voor de details van deze registratie. ART-DECOR is reeds bijgewerkt
Besluit:


ZIB-663

Container Product is verplicht (kardinaliteit 1), maar samenstellende data-elementen geen van beide verplicht

Aangemaakt op: 18-02-2018 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2018-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Bij Medisch Hulpmiddel moet een Product worden ingevuld, maar de beide data-elementen die onder Product vallen zijn geen van beide verplicht (kardinaliteit 0...1). Hoe verhoudt zich dit tot elkaar? Zou het niet verplicht moeten zijn om minimaal een van beide elementen in te vullen?
Besluit:


ZIB-664

Bij Vaccinatie is alleen VaccinatieDatum verplicht?

Aangemaakt op: 18-02-2018 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2018-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Alleen het data-element VaccinatieDatum is verplicht bij de zib Vaccinatie. Maar wat zegt alleen een datum? Daarmee is nog niet duidelijk over welke vaccinatie het gaat. Zou niet ook in ieder geval de productcode bekend moeten zijn?
Besluit:


ZIB-665

PijnMethodeCodelijst uitgebreiden met FLACC en Comfortscore

Aangemaakt op: 21-02-2018 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2018-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
In het ziekenhuis gebruiken we naast de NRS score voor volwassenen ook 2 scores om de pijn bij kinderen te meten. De formulieren Zijn bij Igor Schoonbrood (MUMC, Igor.schoonbrood@mumc.nl) opvraagbaar Aangezien we de pijnscore in ZIB-formaat vastleggen, willen we graag dat de PijnMethodeCodelijst uitgebreid gaat worden met de volgende 2 scores: * FLACC (Faces, Legs, Activity, Cry, Consolability) * Comfortscore
Besluit:


ZIB-666

Graag toevoegen ggz DBC verrichtingen

Aangemaakt op: 05-03-2018 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Publicatie 2020 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Geachte lezers, vanuit de ggz komt de vraag naar voren om ook de voorgeschreven verrichtingen te kunnen verwerken met de zib verrichting 2017. Wij verzoek u daarom de volgende waardenlijst toe te voegen. Hier is voor zover bekend geen OID voor beschikbaar.   https://dbcregels.nza.nl/2017/ggz/registreren/verrichtingen-registreren/verrichtingen-registreren-wat/
Besluit:


ZIB-669

datatype element Verzamelperiode

Aangemaakt op: 05-03-2018 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Het dataelement Verzamelperiode heeft het datatype TS. Maar het gaat over een periode, dus ik had hier een verwijzing naar de subbouwsteen TijdsInterval verwacht. Is er een reden waarom hier voor TS is gekozen?
Besluit:


ZIB-670

Graag afzonderlijke zib maken van data element juridische status

Aangemaakt op: 06-03-2018 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2018-2 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
GGZ Nederland wil graag een aparte zib voor juridische status. Dit is een zib concept dat bij de top 3 van relevante zibs in de ggz hoort. Op dit moment is het concept juridsiche status opgenomen in [https://zibs.nl/wiki/VrijheidsbeperkendeMaatregelen-v3.1(2017NL)] Het gaat specifiek om het data-element |NL-CM:14.3.2| |!https://zibs.nl/images/thumb/0/0b/Arrowright.png/10px-Arrowright.png|width=10,height=11! JuridischeStatus|0..1|De juridische situatie die voor de patiënt van toepassing is gedurende de interventie. De codering van de juridische status is gebaseerd op de Vektis/AZR codelijst COD232-VEKT Juridische Status.| Deze tabel lijkt de relevante onderwerpen te omvatten, zoals ook eerder aanwezig waren in de detailed clinical model over dit onderwerp van Actiz die in het kader van de WMO startfase is uitgewerkt. Dit was het prille begin van WMO waar nog veel AWBZ materiaal (incl. vektis tabellen) werd (her)gebruikt. [https://github.com/DetailedClinicalModels/Detailed-Clinical-Models/tree/master/Juridical%20Status%20-%20Juridische%20Status.] Met Aisha Sie is dit in de redactieraad zibs ggz besproken. Zij geeft aan dat dit een relatief eenvoudige wijziging betreft. In vrijheidsbeperkende maatregelen kan dan een verwijzing naar de zib juridische status worden opgenomen.
Besluit:


ZIB-673

Tekstueel wijzigen 'medical aid' naar 'medical device'.

Aangemaakt op: 07-03-2018 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2018-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Voor de Engelse versie van MedischHulpmiddel is de naam aangepast van MedicalAid naar MedicalDevice. Dit is zeker een verbetering, echter is deze vertaling niet bij alle concepten van de ZIB doorgevoerd. Dit zou nog verbeterd kunnen worden.    
Besluit:


ZIB-675

toevoegen CBV codelijst aan verrichtingtype

Aangemaakt op: 16-03-2018 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2018-2 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Op dit moment kunnen alleen waarden uit de Verrichtingenthesaurus DHD worden gebruikt. Op dit moment wordt in ons systeem alleen gebruik gemaakt van de CBV codelijst en wordt de verrichtingenthesaurus geimplemnteerd. Dit wordt uiterlijk 1 januari 2019 afgerond. Tot die tijd kan er dus nog geen thesaursucode worden gebruikt in de bouwstenen die we genereren.   Is het mogelijk om de CBV codelijst toe te voegen als valueset die gebruikt mag worden voor de verrichting type?
Besluit:


ZIB-676

Typefout in "CollectioMethodCodelist"

Aangemaakt op: 19-03-2018 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2018-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
h3. De engelse naam van de codelijst voor concept CollectionMethod heeft een typfout.
Besluit:


ZIB-678

Codes voor Apotheekinstelling en Huisartsinstelling aan OrganisatieTypeCodelijst toevoegen.

Aangemaakt op: 21-03-2018 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2018-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
E-mail Evelien Vos: De reden dat ik het vraag is dat wij bezig zijn technische implicaties rondom de wet die gaat over toestemming voor het uitwisselen van medische gegevens. Hierbij kan een patiënt toestemming geven aan een zorginstelling om zijn/haar gegevens te delen met een categorie van zorgaanbieders. Wij moeten dus code hebben om de verschillende categorieën van zorgaanbieders aan te geven. Wij zouden graag de abstracte waarden Apotheekinstelling en Huisartsinstelling gebruiken omdat deze het meest duidelijk zijn voor patiënten, in plaats van de soorten apotheken en huisartseninstellingen. Is het mogelijk om daar codes voor te maken zodat we die kunnen gebruiken? Groeten, Evelien
Besluit:


ZIB-680

Toevoegen van einddatum bij medisch hulpmiddel

Aangemaakt op: 08-05-2018 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2018-2 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Bij het register van Nationale surveillance van nosocomiale infecties op intensieve zorgen (NSIH-ICU) wordt er gevraagd naar de periode dat de patient gecatetheriseerd, geintubeerd,... geworden is. De ZIB van medisch hulpmiddel vermeld echter niet de einddatum. Zou het mogelijk zijn om deze toe te voegen aub? Alvast bedankt! h3.  
Besluit:


ZIB-681

ICF 'alle waarden' n.v.t. op FunctioneleOfMentaleStatus antwoord

Aangemaakt op: 14-05-2018 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2018-2 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Vanuit de MedMij Openbare Consulatie voor de BgZ 2017 hebben wij van Marc de Graauw het volgende punt ontvangen. Aangezien dit voornamelijk betrekking heeft op de ZIB, kopier ik het issue naar hier. Voor FunctionalOrMentalStatus wordt in BGZ en Medmij ICF gebruikt voor StatusName en StatusValue. Beide gaan naar een value set die alle waarden uit ICF toestaat. Dat klopt voor de vraag (StatusName) maar niet voor het antwoord (StatusValue). ICF codeert Functionele categorieen (zoals "b1440 Short-term memory") maar de antwoorden worden niet met ICF codes gegeven, maar op een schaal van 0-9. "Alle ICF codes" impliceert dat zowel de vragen als de antwoorden uit de ICF-categorieen gekozen worden.
Besluit:


ZIB-682

toelichting toevoegen aan alert

Aangemaakt op: 15-05-2018 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2018-2 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Er wordt vaak een relevante toelichting gegeven op het moment dat een alert wordt vastgelegd. Deze kan nu niet toe worden gevoegd aan de alert bouwsteen, anders dan via de probleem bouwsteen. Hiervoor moet de alert worden vertaald in 1 van de toegestane codelijsten bij de ZIB Probleem. Dit is niet altijd mogelijk, daarnaast is er ook een ander optie waarvan gebruik kan worden gemaakt in de alertnaamcodelijst. Maar dan is er dus geen mogelijkheid om een toelichting toe te voegen. Is het mogelijk om een toelichting toe te voegen aan de bouwsteen Alert?
Besluit:


ZIB-685

cardinaliteit VaccinatieDatum aanpassen

Aangemaakt op: 19-06-2018 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2018-2 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
We zijn met zekere regelmaat tegen gekomen in ons systeem dat vaccinaties zijn vastgelegd zonder datum. Dit komt vooral voor bij het vastleggen van vaccinaties die iemand als kind heeft gekregen. Deze vaccinaties kunnen we nu niet als ZIB aan een patient tonen. Kan daarom de cardinaliteit van de VacinatieDatum worden aangepast naar 0..1 ?  
Besluit:


ZIB-686

AlcoholGebruikStatusCodelijst: spelling

Aangemaakt op: 29-06-2018 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Eén van de opties is 'Levenslang niet drinker', dit moet volgens ons 'Levenslang niet-drinker' zijn.
Besluit:


ZIB-687

VerificatieStatus Klachten en Diagnoses niet opgenomen in CDA template

Aangemaakt op: 16-07-2018 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2018-2 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
N.a.v. [https://nictiz.atlassian.net/browse/ZIB-459|https://nictiz.atlassian.net/browse/ZIB-459] is een concept VerificatieStatus opgenomen in de ZIB Klachten en Diagnoses (toen nog OverdrachtConcern). Echter is dit nieuwe concept niet terug te vinden in de CDA templates voor deze ZIB. Een uitbreiding van deze templates om dit concept te ondersteunen is daarom wenselijk.
Besluit:


ZIB-689

NL-CM:12.7.5 PolsRematigheid mist terminologie

Aangemaakt op: 18-07-2018 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2018-2 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
NL-CM:12.7.5 PolsRematigheid mist terminologiekoppeling. Zonder die koppeling is hij niet te gebruiken in overdracht
Besluit:


ZIB-690

NL-CM:12.6.2 TemperatuurType onjuist gemodelleerd

Aangemaakt op: 18-07-2018 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2018-2 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
TemperatuurType lijkt een verbijzondering van de LOINC code achter TemperatuurWaarde te zijn. Wat er bedoeld lijkt te worden is echter de plaats van temperatuuropname. In dat geval moet het concept iets als "TemperatuurLocatie" heten en concepten bevatten onder 123037004 Lichaamstructuur.
Besluit:


ZIB-691

Ontbrekende velden in template voor producten die tijdens een verrichting worden geplaatst

Aangemaakt op: 18-07-2018 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2018-2 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
De ZIB Verrichting verwijst voor producten die tijdens een verrichting worden geplaatst naar de ZIB Medisch hulpmiddel. Hierin is onder andere een veld 'Toelichting' gespecificeerd. Het template voor verrichtingen verwijst hier naar template [2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.3.10.3.21|http://decor.nictiz.nl/art-decor/decor-templates--zib2017bbr-?id=2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.3.10.3.21&effectiveDate=2018-06-11T00%3A00%3A00]. In dit template lijkt de toelichting echter te ontbreken.
Besluit:


ZIB-694

Nieuw ZIB-item om eigenschappen zoals trap of lift vast te leggen - WoningToegankelijkheid

Aangemaakt op: 10-08-2018 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Publicatie 2020 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Voorstel vanuit Epic-ziekenhuizen om de Woonsituatie ZIB uit te dijen met een nieuw item om een eigenschap zoals lift of trap vast te leggen.  Dit mag nu vastgelegd worden als een commentaar op de woonsituatie maar wij willen jullie formeel verzoeken om een nieuw item hiervan te maken.   Voor nazorg en transferverpleegkundigen hebben ze behoefte aan deze informatie.  Bijvoorbeeld, het huis van de patiënt is voorzien van een trap maar de patiënt kan niet erop.  De verpleegkundige regelt dus een bed op de begane grond om kosten en moeite te besparen voor de patiënt.  Anders moet de patiënt in een verpleeghuis of een revalidatiecentra laten herstellen. Als er eventueel meer rekening met thuiszorg en andere zorginstellingen buiten ziekenhuizen wordt gehouden. Idee qua naamgeving: WoningToegankelijkheid
Besluit:


ZIB-695

Tekstuele fout in voorbeeld

Aangemaakt op: 22-08-2018 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2018-2 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Bij SoortHulp in het voorbeeld staat _Professionele zorg_, dit zou volgens de waardelijst _Professionele thuiszorg_ moeten zijn.
Besluit:


ZIB-696

Container hulpverlener is overbodig en Engelse vertaling kan beter

Aangemaakt op: 22-08-2018 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2018-2 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
De container aid, NL-CM:3.2.5, lijkt mij overbodig. De drie kind elementen zouden ook rechtstreekts op het rootelement kunnen zitten met dezelfde constraint.  Daarnaast kan de vertaling van hulpverlener naar aid ook verbeterd worden, mocht het container element niet overbodig bevonden worden. 
Besluit:


ZIB-697

Terminologiekoppeling Gezinssituatie en GezinssituatieKind

Aangemaakt op: 22-08-2018 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2018-2 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Voor FHIR hebben we een aantal terminologiekoppelingen met concepten van de ZIB nodig waar momenteel nog een code voor is gedefinieerd. Het terminologieteam van Nictiz heeft onderstaande ontbrekende codes bij de Zibs Gezinssituatie en GezinssituatieKind gevonden.    Kan dit ook in de ZIB worden toegevoegd?   |Concept naam NL|Concept naam Eng.|Definitie|SNOMED CT code| |Gezinssituatie|FamilySituation|Rootconcept van de bouwsteen Gezinssituatie. Dit concept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Gezinssituatie.||365470003 \|Finding of family details and household composition (finding)\||| |Gezinssamenstelling|FamilyComposition|De gezinssamenstelling beschrijft de thuissituatie van de patiënt en de samenlevingsvorm. ||224130005 \|Household composition (observable entity)\||| |AantalKinderenInwonend|NumberOfChildrenLivingAtHome|Het aantal kinderen dat bij de patiënt woont.||55811000146107 \|Number of children living at home (observable entity)\||| |Kind inwonend|LivingAtHome|Een Boolean indicator die aangeeft of het kind inwonend is.||*224137008 \|Lives with parents (finding)\|*|| |GezinssituatieKind|FamilySituationChild|Rootconcept van de bouwsteen GezinssituatieKind. Dit concept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen GezinssituatieKind.||55801000146105 \|Finding of family details and household composition of child (finding)\||| |AantalBroersEnZussen|NumberOfSiblings|Aantal broers en zussen die het kind heeft, die in hetzelfde gezin woonachtend zijn. Kinderen in deze context zijn biologische en geadopteerde kinderen, stiefkinderen en pleegkinderen.||224095004 \|Number of siblings (observable entity)\|||
Besluit:


ZIB-698

Rol Tolk toevoegen

Aangemaakt op: 28-08-2018 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-2 Publicatiedatum: 26-06-2019
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
In de ZIB Taalvaardigheid wordt gesproken over een Tolk. Voor het project Regionale Oncologie Netwerken en de Palliatieve Zorg DataSet hebben we een Contactpersoon nodig die de rol 'Tolk' heeft. Deze rolcode mist nu. Graag toevoegen.
Besluit:


ZIB-699

BehandelingCodeLijst uitbreiden

Aangemaakt op: 28-08-2018 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Publicatie 2020 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Voor de Palliatieve Zorg dataset willen we graag de lijst uitbreiden met een aantal items. BehandelingCodeLijst uitbreiding: Behandeling(2.1.3)=431415002 | Management of internal defibrillation (procedure) | Behandeling(2.1.3)=426220008 | External ventricular defibrillation Behandeling(2.1.3)=281789004 | Antibiotic therapy (procedure) | Behandeling(2.1.3)= 103744005 | Administration of intravenous fluids (procedure) | Behandeling(2.1.3)=75118006 | Feeding patient (regime/therapy) | Behandeling(2.1.3)=116762002 | Blood products administration Behandeling(2.1.3)=265764009 | (renal) dialyse |  
Besluit:


ZIB-700

BehandelingToegestaanCodelijst uitbreiden met "Niet besproken"

Aangemaakt op: 28-08-2018 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2018-2 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Voor de Palliatieve Zorg dataset moeten we expliciet kunnen aangeven dat een BehandelAanwijzing NIET is besproken. Het lijkt het handigst om dit te doen door de BehandelingToegestaanCodelijst uit te breiden.
Besluit:


ZIB-701

AfwijkendeUitslag algemenere naam geven

Aangemaakt op: 28-08-2018 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-1 Publicatiedatum: 10-04-2019
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
In de palliatieve zorg dataset zoeken we een plek voor een tekstuele reden van een contact anders dan een Probleem of Verrichting. AfwijkendeUitslag gebruiken we daar nu voor maar kan dan willen we dit item graag hernoemen naar "Beschrijving" of "Toelichting".
Besluit:


ZIB-703

In plaatje komt term TestNaam voor, terwijl de zib die niet (meer) kent.

Aangemaakt op: 19-09-2018 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2018-2 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
In het model van deze zib staat zowel bij TestUitslag als bij TestMethode een toelichting waarin de term "TestNaam" wordt gebruikt. Maar TestNaam komt in het model niet (meer?) voor. Alleen TestCode. Verzoek is om het plaatje aan te passen.
Besluit:


ZIB-704

Typefouten in model van de zib

Aangemaakt op: 19-09-2018 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-1 Publicatiedatum: 10-04-2019
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
In het plaatje van het zibmodel, en ook in de tekst, komt enkele keren "ZorgverlenersRol" naast "ZorgverlenerRol" voor. Een van beide is goed (volgens mij de laatste, zonder s). Rest moet aangepast worden.
Besluit:


ZIB-705

Kardinaliteit PolsfrequentieWaarde

Aangemaakt op: 21-09-2018 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
De kardinaliteit van PolsfrequentieWaarde is nu 0..1, terwijl dit bij HartfrequentieWaarde op 1 is gezet. Nu is dus in Polsfrequentie alleen het dataelement PolsfrequentieDatumTijd verplicht. Dit is onlogisch, kardinaliteit PolsfrequentieWaarde zou ook 1 moeten zijn.
Besluit:


ZIB-707

Geen indicatie mogelijk bij zib Voedingsadvies

Aangemaakt op: 21-09-2018 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Deze zib geeft niet de mogelijkheid om aan te geven wat de indicatie is voor het voedingsadvies. Bij andere behandelingsoorten als Verrichting en Medicatie is dit wel het geval. Het lijkt logisch en nuttig om dit ook bij Voedingsadvies mogelijk te maken.
Besluit:


ZIB-716

Tobacco use ZIB - tobacco type clarification

Aangemaakt op: 24-09-2018 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Hello! In the BGZ specifications document<https://www.registratieaandebron.nl/pdf/Basisgegevensset_Zorg_v1_0.pdf> the 'Tabakgebruik' ZIB is defined as "Alle bekende tabakgebruik" (all known tobacco use) but the Tabakgebruik ZIB wiki page<https://zibs.nl/wiki/TobaccoUse-v1.2.1(2015EN)> only references smoked tobacco, such as cigarettes, cigars, and pipe. The 'type of tobacco used' code list also only references smoked tobacco. Does smokeless tobacco, such as chewing tobacco, need to be included in the ZIB? Kyle Bohrer | Epic | Poliklinische Implementatie | * +31 73 692 7400 | * kbohrer@epic.com [Created via e-mail received from: Kyle Bohrer <kbohrer@epic.com>]
Besluit:


ZIB-718

Kleine onvolkomenheid SNAQ 65+ ZIB

Aangemaakt op: 24-09-2018 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
L.S., Vandaag bekeek ik de ZIB van de SNAQ 65+. Daarbij zag ik de codelijst SNAQ65+_Gewichtsverlies (valueset OID 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.30.1). Daarin staat bij beide codes het gewichtsverlies in de laatste maand genoemd. De SNAQ 65+ gaat echter uit van het onbedoelde gewichtsverlies gedurende de laatste zes maanden, en niet de laatste maand. Elders in de ZIB bij de definitie van het concept GewichtsverliesScore staat wel zes maanden genoemd. Verder klopt de definitie van de grens niet: volgens de bronnen die ik kan vinden gaat de validatie uit van ‘4kg of meer’ en ‘minder dan 4kg’, dus >=4kg. De huidige beschrijvingen zijn ‘Minder dan 4kg’ en ‘Meer dan 4kg’. Ze vermelden dus niet wat er gescoord moet worden bij een gewichtsverlies van exact vier kilo en zouden dat volgens mij wel moeten doen. Mijn voorstel: de scores aanpassen naar ‘minder dan 4kg in de laatste zes maanden’ en ‘4kg of meer in de laatste zes maanden’. Bronnen: De onderbouwing van de stuurgroep ondervoeding op, http://www.stuurgroepondervoeding.nl/wp-content/uploads/2015/02/Uitleg-en-onderbouwing-SNAQ65-.pdf Deze verwijst naar de originele studie LASA van de VU en de VUmc – ik heb de originele publicaties er niet bij gezocht, maar ik ga er even van uit dat dit hetzelfde is. Met vriendelijke groet, Pieter Bos [Created via e-mail received from: Pieter Bos <pieter.bos@nedap.com>]
Besluit:


ZIB-728

aanpassing zib verpleegkundige interventie

Aangemaakt op: 24-09-2018 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2018-2 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
L.s. Bij deze wil ik namens V&VN een wijzigingsverzoek indienen voor de zib 'verpleegkundige interventies'. Dit op basis van de richtlijn verpleegkundige verslaglegging waarin de definitie is aangepast. Deze definitie is in lijn met de norm: NEN-EN-ISO 18104 (en) Medische informatica - Categorische structuren voor de beschrijving van verpleegkundige diagnoses en taken in terminologische systemen (ISO 18104:2014,IDT). In de huidige zib 'verpleegkundige interventie' wordt een onderscheid gemaakt tussen verpleegkundige interventie en verpleegkundige actie. Dit onderscheid (gelaagdheid) wordt in de NEN-ISO norm en in de richtlijn niet gemaakt. Ons voorstel is dan ook om geen onderscheid meer te maken tussen verpleegkundige actie en verpleegkundige interventie. Met vriendelijke groet, Erna Vreeke, Voorzitter redactieraad Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland Churchilllaan 11, 3527 GV, Utrecht Postbus 8212, 3503 RE, Utrecht E. e <info@ernavreeke.nl>.vreeke@venvn.nl M. 06-50613506 www.venvn.nl
Besluit:


ZIB-732

Een aantal Snomed codes blijken bij nadere controle invalide. Een aantal andere codes zijn inmiddels Inactive verklaard in SNOMED

Aangemaakt op: 09-10-2018 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Invalide id’s: * 2921100014610 (gedwongen medicatie): moet zijn 29211000146105 |Forced medication (procedure)| [Vrijheidsbeperkende maatregelen] * 24627300 (patient position): moet zijn 246273001 |Patient position (attribute)| * 0511000146102 (cardiac pacemaker amperage): moet zijn 30501000146104 |stroomsterkte van cardiale pacemaker (waarneembare entiteit)| * 11198001 (defecation): moet zijn 111989001 |Defecation (observable entity)| [Darmfunctie]   Inactieve concepten: * 28278009 |Micturition (observable entity)| is vervangen door 364196001 |Micturition feature (observable entity)| (maar zonder context kan ik niet beoordelen of dit nog steeds de goede koppeling is) [Blaasfunctie] * 248650006 |Heart irregular (finding)| (hartslag onregelmatig) is vervangen door 361137007 |onregelmatige hartslag (bevinding)| [Hartfrequentie] * 714917003 |Ability to transfer location with assistance (finding)| (hulp nodig) is vervangen door 719024002 |Able to transfer location with assistance (finding)| [Mobiliteit] * 281414004 |Percutaneous endoscopic gastrostomy catheter (physical object)| (PEG sonde) vervangen door 470571004 |gastrostomiekatheter (fysiek object)| (daar twijfel ik over) [Sondesyteem] * 272182005 |Aid to hearing (physical object)| vervangen door 6012004 |gehoorapparaat (fysiek object)|[FunctieHoren] * 23067006 |toxische epidermale necrolyse (aandoening)| (toxische epidermale necrolyse) vervangen door 768962006 |Lyell syndrome (disorder)| [AllergieIntolerantie]
Besluit:


ZIB-735

Toevoegen code U-Unmarried aan BurgerlijkeStaatCodelijst

Aangemaakt op: 10-10-2018 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-2 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Bij het mappen van de bronwaardes uit HiX naar de BurgerlijkeStaatCodelijst, lopen we in het LUMC tegen het probleem aan dat "samenwonend" ook als optie wordt geregistreerd en we dit niet kunnen mappen naar 1 van de waardes in de BurgerlijkeStaatCodelijst. Deze bevat namelijk wel de opties S - Never Married en D - Divorced, maar we weten van deze mensen niet of ze ooit getrouwd zijn geweest. Het zou dus beter zijn om dit te mappen op de code U-Unmarried. Dit is binnen FHIR een geldige code voor MaritalStatus, maar binnen nl-core-patient is deze niet opgenomen. Is het mogelijk de code U-Unmarried op te nemen in de valueset BurgerlijkeStaatCodelijst of de binding op deze valueset te wijzigen van required naar extensible, zodat we deze code kunnen meesturen?
Besluit:


ZIB-736

Tikfout in omschrijving Identificatienummer

Aangemaakt op: 10-10-2018 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2018-2 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
"Nummer dat de instantiatie van de bouwsteen wereldwijd uniek _identificeerd_" moet zijn "Nummer dat de instantiatie van de bouwsteen wereldwijd uniek *identificeert*"
Besluit:


ZIB-759

CaseManager toevoegen aan ZorgverlenerRolCodelijst

Aangemaakt op: 11-12-2018 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Project: Regionale Oncologie Netwerken Palliatieve Zorg CaseManager mist als waarde in ZorgverlenerRolCodelijst. Voorstel is om hiervoor de perfect passende SNOMED CT code ‘768832004 Case manager’ te nemen. OTH is een escape als het echt niet anders kan. In ieder geval in de Palliatieve Zorg is de rol expliciet nodig.
Besluit:


ZIB-760

Telefoonnummer, toelichting veld toevoegen

Aangemaakt op: 11-12-2018 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Project: Regionale Oncologie Netwerken Palliatieve Zorg In dit project heeft men extra toelichting nodig op een telefoonnummer. Kan ook algemeen nummer zijn of team nummer oid. Als je een tekstuele toelichting bij een Contactgegeven kan toevoegen zou dit zou ook oplossing zijn voor BITS-702. Het telefoonnummer is namelijk niet altijd van de Zorgverlener zelf.
Besluit:


ZIB-762

Contactpersoon wordt gebruikt als Relatedpersoon

Aangemaakt op: 14-12-2018 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Project: Regionale Oncologie Netwerken Palliatieve Zorg De persoon hoeft niet contact te zijn. Deze ZIB kan prima gebruikt voor andere dan contact personen. De beschrijving helemaal bijwerken, zodat dat duidelijk is. Nu staat e.g. bij Purpose heel nadrukkelijk dat het om een Contactpersoon gaat. Wij gebruiken het ook voor de betrokken Tolk van de patient. Evt de naam wijzigen naar een goede vertaling van RelatedPerson, iets als Betrokkenpersoon. Maar wmb is het al genoeg om de beschrijving bij te werken.
Besluit:


ZIB-763

Levensovertuiging toelichtingveld toevoegen

Aangemaakt op: 14-12-2018 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Project: Regionale Oncologie Netwerken Palliatieve Zorg We hebben een toelichting-veld nodig om belang aan te geven.
Besluit:


ZIB-766

Pijnscore aard van de pijn toevoegen

Aangemaakt op: 14-12-2018 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Publicatie 2020 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Project: Regionale Oncologie Netwerken Palliatieve Zorg In de palliatieve fase ga je de pijn verzachten. Je wilt als verzorgende de juiste vraag stellen en de juiste pijnbestrijding toedienen. Daarvoor wil je ook de aard van de pijn weten. Concept toevoegen: “Aard van de pijn” (code 27214402 |Sensation quality (qualifier value)|) CD met waardelijst: brandend, kloppend, zeurend, stekend.
Besluit:


ZIB-767

Gezinssituatie kind naam, geslacht, en waar woonachtig als uitwondend

Aangemaakt op: 14-12-2018 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Project: Regionale Oncologie Netwerken Palliatieve Zorg We hebben nodig: kind naam, geslacht en bij uitwonende kinderen ook waar woonachtig. Een oplossing is om in ZIB Gezinssituatie een toelichting veld bij Kind toevoegen om hiervoorgenoemde gegevens vast te leggen. 767N.B. AantalX is afleidbaar uit Kind registraties? Is er een constraint? ZIB GezinssituatieKind gebruikt wel Contactpersoon om naam e.d. van het kind erbij te halen. Zoiets is hier nodig, maar niet vanuit het kind.
Besluit:


ZIB-768

Gezinssituatie codering Inwonend fout

Aangemaakt op: 14-12-2018 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
NL-CM:7.13.5 SCT codering fout voor “Inwonend” Er wordt nu SCT voor “# in household” als code gebruikt. Dat is echt wat anders dan een boolean die aangeeft of een kind inwonend is.
Besluit:


ZIB-769

Woonsituatie WoningType lijst mist met/zonder/lift/trap

Aangemaakt op: 14-12-2018 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Publicatie 2020 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Project: Regionale Oncologie Netwerken Palliatieve Zorg, UMCG EPD WoningType waardelijst mist lift/met/zonder trap. Zou evt in toelichting kunnen of anders evt een extra veld met voorzieningen. In UMCG hebben we deze aspecten toegevoegd in de waardelijst.
Besluit:


ZIB-770

SoortTabakGebruikCodelijst uitbreiding met 3 waardes gevraagd

Aangemaakt op: 17-12-2018 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-1 Publicatiedatum: 10-04-2019
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Vanuit de Epic ziekenhuizen komen er een behoefte aan nog 3 waardes mbt TabakGebruik. Het gaat namelijk over: * Kauwtabak * Snuiftabak * E-sigaret Zowel Kauwtabak (713914004) als Snuiftabak (713914004) als E-sigaret (722499006) hebben al blijkbaar SNOMED codes gedefinieerd.
Besluit:


ZIB-781

aanpassing omschrijving 'Farmaceutische vorm'

Aangemaakt op: 10-12-2018 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Tekst aanpassen naar:   De farmaceutische vorm geeft de vorm van een geneesmiddel weer. Voorbeelden zijn: tablet, zetpil, infusievloeistof, zalf. Indien het middel een GPK uit de G-standaard kent dan is de vorm via de G-standaard bekend. Voor producten zonder code (vrije tekst, magistrale bereiding), kan de toedieningsvorm worden opgegeven.   En: onder de link bij de waardenlijst staat bij codesysteemnaam: ... (tabel 6). Dit aanpassen naar: ... (bst902, thesaurus 6)
Besluit:


ZIB-782

Aanpassing omschrijving 'criterium' (mp-dataelement900-19945)

Aangemaakt op: 11-12-2018 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Publicatie 2020 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
'b-codes uit Tabel25' vervangen door 'aanvullende teksten uit GSt bst362 (= aanvullende teksten uit NHG-tabel Gebruiksvoorschrift)' Overigens is hier nog een mooie functionaliteit toe te passen: de aanvullende teksten die je hier kan tonen, zijn de teksten met tekstcategorie 'conditie'. Lijkt me niet iets om hier in dit veld te noemen, maar moet wel ergens beschreven worden. Om in ons achterhoofd te houden wat we hiermee moeten.  
Besluit:


ZIB-785

Aanpassing omschrijving 'keerdosis'

Aangemaakt op: 11-12-2018 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-2 Publicatiedatum: 02-02-2020
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Er staat nu: 'De dosering wordt beschreven in de bij het product behorende eenheid, zodat het meestal een aantal stuks of doses betreft. Voor vloeistoffen en andere deelbare producten zal meestal een volumemaat (bij voorkeur "ml") worden gebruikt.'   Het is echter niet noodzakelijk om de dosering op te geven in de bij het product behorende eenheid. De wens is juist dat je het in elke eenheid moet kunnen opgeven die bij het product hoort. Dus eenheid werkzame stof, GPK-basiseenheid of eenheid van het emballage. De GSt heeft inmiddels een bestand waarmee dat ondersteund kan worden. Bovengenoemd stukje zou ik daarom weglaten.    Vervolgens staat er: 'Als niet het product, maar alleen de stof is aangegeven, dan wordt de hoeveelheid van die stof opgegeven. Paracetamol 1000mg is dan equivalent aan Paracetamol 500mg tablet, 2 tabletten (of stuks).' Dit kan dan ook weg, want het aangeven van mg is niet afhankelijk van of je de stof dan wel de PRK voorschrijft.    Algemeen: ik vraag me af of het de bedoeling is om in de omschrijving allerlei mogelijkheden te noemen, van 'als dit aan de hand is, dan kan dat' etc. Volgens mij zou de omschrijving puur een soort van definitie moeten zijn. Als er dan bepaalde relaties zijn in een dosering, dan lijkt  me dat meer iets voor de implementatiehandleiding dan om dat hier te beschrijven. Vanuit dat oogpunt zou deze beschrijving sterk ingekort kunnen worden, bv: 'De keerdosis bevat de hoeveelheid/eenheid die per gift wordt gegeven. De eenheid kan elke eenheid zijn die bij het geneesmiddel kan voorkomen.'
Besluit:


ZIB-786

aanpassing omschrijving 'Aanvullende instructie'

Aangemaakt op: 10-12-2018 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
'de huisartsenstandaard WCIA tabel 25' vervangen door 'NHG-tabel Gebruiksvoorschrift' En: onder de link naar de waardenlijst staat bij codesysteemnaam NHG-tabel 25. Dit wijzigen in NHG-tabel Gebruiksvoorschrift. En hier kan aan toegevoegd worden: G-Standaard bst362. Bij de omschrijving op deze pagina staat WCIAv3 Tabel 25 B-codes. Als dit slaat op NHG-tabel versie 3: inmiddels is versie 6 vigerend. En: tabel 25 B-codes vervangen door NHG-tabel Gebruiksvoorschriftx    
Besluit:


ZIB-787

aanpassing waardenlijst 'Toedieningsweg'

Aangemaakt op: 10-12-2018 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-2 Publicatiedatum: 02-02-2020
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Bij de waardenlijst zou verwezen kunnen worden naar de G-Standaard, bestand 902 thesaurus 7. Implementatiepunt, maar ik denk dat dit niet de plek is om het te noemen: bij het kiezen van de toedieningsweg moet men niet rechtstreeks de termen uit thes. 7 halen, maar uit bst760 waar de toedieningswegen in staan die per HPK geldig zijn. Die komen vervolgens weer uit thes. 7.  Of zou het dan toch beter zijn om bij de codesysteemnaam bst760 te noemen?
Besluit:


ZIB-789

aanpassing voorbeeld en omschrijving 'Ingredientcode' (in zib FarmaceutischProduct)

Aangemaakt op: 10-12-2018 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-2 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Voorbeeld: vervangen door: CAPTOPRIL (SNK 28045). toelichting: als het voorbeeld over een stof gaat, hoort hier de stofcode thuis en niet de ATC. Bovendien lijkt de ATC me niet geschikt voor het vastleggen/communiceren van de identificatie van een geneesmiddel, dus zou ik dat zeker niet als voorbeeld noemen   Omschrijving: ik zou me niet wagen aan de omschrijving van de ATC, maar hiervoor verwijzen naar de website van de WHO. Wat hier staat is het gewoon net niet, en deze dataset is niet bedoeld om uitleg over allerlei codestelsels te geven.  
Besluit:


ZIB-792

aanpassing omschrijving 'Hoeveelheid ingredient'

Aangemaakt op: 10-12-2018 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Tekst aanpassen naar:   De hoeveelheid/eenheid van dit ingrediënt. Dit is de numerator voor de berekening van de sterkte. Bijvoorbeeld: * 100 IE * 20 mg   Toelichting: waar het hier over gaat is niet de hoeveelheid, maar de hoeveelheid+eenheid, daarom '/eenheid' toegevoegd. Liefst ook de veldnaam aanpassen, tenzij dat veel gedoe is.  Voorbeeld aangepast naar een logischer voorbeeld, de eenheid van een werkzame stof is meestal geen ml. Liever een gangbaarder eenheid zoals IE  
Besluit:


ZIB-795

aanpassing voorbeeld 'Product (geneesmiddel)'

Aangemaakt op: 10-12-2018 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
de PRK die er staat (carbasalaatcalcium), is vervallen. Nieuw voorbeeld: PRK 67903 PARACETAMOL TABLET 500MG
Besluit:


ZIB-796

aanpassing definitie 'ProductCode (geneesmiddelcode)'

Aangemaakt op: 10-12-2018 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-1 Publicatiedatum: 10-04-2019
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Huidige tekst vervangen door:   De codering van geneesmiddelen wordt in Nederland ontleend aan de G-Standaard (uitgegeven door Z-Index), die onder regie van de KNMP wordt gevuld. Het gecodeerde geneesmiddel kan worden uitgedrukt als: * GTIN Global Trade Item Number * ZI-nummer (2.16.840.1.113883.2.4.4.8) * Handelsproductcode (HPK) * Voorschrijfcode (PRK) * Generieke productcode (GPK) * Anatomic Therapeutic Classification code (ATC) * Stofnaamcode (SNK) * Stofnaamcode i.c.m. stamtoedieningsweg (SSK) * SNOMED CT code De GTIN maakt het mogelijk het product incl. de herkomst met een barcode te identificeren. Het ZI-nummer is het handelsproduct inclusief de verpakkingsgrootte. De HPK is het handelsproduct zoals de fabrikant het registreert en in de handel brengt. De PRK bevat alle GPK-kenmerken, aangevuld met een aantal kenmerken die nodig zijn om het juiste middel te kunnen voorschrijven. Dit niveau is bedoeld om generiek te kunnen voorschrijven.. De GPK definieert de farmaceutische kenmerken van een product, namelijk samenstelling, sterkte, eenheden, farmaceutische vorm en toedieningsweg.. De SSK is de combinatie van één enkele werkzame stof plus stamtoedieningsweg. De SNK is de (werkzame) stof.   Voor de verdere toelichting op deze niveaus uit de G-Standaard zie de Implementatierichtlijn Ruggengraat op www.z-index.nl Daarnaast bestaan er in de lokale systemen ook 90.000.000 nummers. Deze nummers dienen NIET te worden gecommuniceerd, in dat geval dient slechts de omschrijving te worden gecommuniceerd. Dit overeenkomstig de standaard van Nictiz.   Vragen van Leonora bij bovenstaande: * een ATC communiceren lijkt me niet zinvol. Wat is het nut dat deze hier bij staat? Wat is de bedoelde functionaliteit hiervan? Vanuit GSt-oogpunt als het gaat over het vastleggen en communiceren van het geneesmiddel ter identificatie daarvan, zou ik ATC weglaten. * wellicht een idee om te verwijzen naar de richtlijn over het uitwisselen van 90 miljoen nummers? Vindplaats: https://www.nictiz.nl/wp-content/uploads/2013/12/Richtlijn-goed-beheerd-geneesmiddelenbestand-versie-1.0-DEF.pdf    
Besluit:


ZIB-797

aanpassing definitie 'Product (geneesmiddel)'

Aangemaakt op: 10-12-2018 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-1 Publicatiedatum: 10-04-2019
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Door meerdere ingrediënten op te geven wordt het mogelijk om een samengesteld product weer te geven. -Als een van de samenstellende delen vloeibaar is, dan wordt de dosering in milliliters opgegeven, anders in 'stuks'.-   Toelichting: wanneer iets ml of stuks wordt, is niet iets om hier te vermelden. Dat hangt van het geneesmiddel af en moet dus uit de eenheden bij het geneesmiddel worden afgeleid. Het zou ook gram kunnen zijn, of nog wat anders. Dus weglaten, kan juist verwarrend werken
Besluit:


ZIB-799

DurationOfAdministration een TimeInterval in plaats van een Range

Aangemaakt op: 21-01-2019 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Publicatie 2020 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Op de wiki bij [InstructionsForUse|https://zibs.nl/wiki/InstructionsForUse-v1.1(2017EN)] staat dat DurationOfAdministration een [Range|https://zibs.nl/wiki/Range-v1.0(2018EN)] is. Terwijl ik uit de context concludeer dat het een [TimeInterval|https://zibs.nl/wiki/TimeInterval-v1.0(2018EN)] betreft en niet een Range. Klopt dit? Aanvullende opmerking Bas) deze issue is door Yuri in eerste instantie als MedMij bevinding in kader BgZ ingediend. Die issue [MM-96] ([https://nictiz.atlassian.net/projects/MM/issues/MM-96|https://nictiz.atlassian.net/projects/MM/issues/MM-96]) wordt gesloten.
Besluit:


ZIB-804

Regel ProductCode verkeerde plek in tabel

Aangemaakt op: 08-02-2019 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Het informatiemodel plaatje klopt, echter in de tabel eronder staat ProductCode op verkeerde regel (hij moet eigenlijk 2 regels omhoog) en komt daardoor niet overeen met informatiemodel plaatje.
Besluit:


ZIB-805

Bereik invariant toevoegen in UML modellering

Aangemaakt op: 13-02-2019 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
De Zib Bereik heeft de volgende twee beschrijvingen bij: Concept omschrijving: "_Het bereik geeft ofwel een vaste waarde ofwel een minimale en maximale waarde aan die een hoeveelheid kan aannemen._" Concept nominaleWaarde_:  "Dit element kan net in combinatie met een minimale en maximale waarde gebruikt worden."_ Graag zouden we zien dat in het informatiemodel (plaatje) dit ook zichtbaar wordt gemaakt, zoals in bijvoorbeeld: [https://zibs.nl/wiki/Behandeldoel-v3.1(2018NL)] Dit maakt het een stuk (sneller) duidelijk.
Besluit:


ZIB-807

Verstrekking - verstrekker:: zorgaanbieder heeft verkeerde vertaling (HealthcareProfessional)

Aangemaakt op: 26-02-2019 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Verstrekking - verstrekker:: zorgaanbieder heeft verkeerde vertaling in het engels in de kolom concept (HealthcareProfessional). Dit is verwarrend. zie [https://zibs.nl/wiki/Dispense-v1.0(2017EN|https://zibs.nl/wiki/Dispense-v1.0(2017EN]) en [https://zibs.nl/wiki/Medicatieverstrekking-v2.0(2017NL|https://zibs.nl/wiki/Medicatieverstrekking-v2.0(2017NL]) Zie eventueel [https://nictiz.atlassian.net/browse/MM-158|https://nictiz.atlassian.net/browse/MM-158]  waar dit geconstateerd is in de tweede bullet van de originele probleemomschrijving.
Besluit:


ZIB-808

LOINC Answer codes links werken niet

Aangemaakt op: 01-03-2019 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
De LA-codes bij de antwoorden op de Apgar scores linken door naar terminologie.nictiz.nl - de LOINC Answer codes zitten daar echter niet in, je komt dus op een lege pagina. Oplossing: links verwijderen.
Besluit:


ZIB-810

WoningTypeCodelijst voldoet niet

Aangemaakt op: 01-03-2019 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Publicatie 2020 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
In het UMC Utrecht wordt de woonsituatie van de patiënt, o.a. door de fysiotherapie, vastgelegd met de bedoeling aan te geven of de patiënt thuis (letterlijk) uit de voeten kan, ja of nee. Het is daarbij van belang te kunnen vastleggen of er een lift aanwezig is of alleen een trap, of er sprake is van een gelijkvloerse woning of dat de patiënt woont in een verpleeghuis. De codelijst in het UMC Utrecht bestaat daarom uit de waarden: eengezinswoning met trap, gelijkvloerse woning, flat/appartement met lift, flat/appartement zonder lift, verpleeghuis, anders. Onze vraag is de WoningTypeCodelijst zodanig aan te passen of uit te breiden dat het mogelijk wordt deze situaties vast te leggen.  
Besluit:


ZIB-811

SoortTabakGebruikCodelijst uitbreiden met E-smoker

Aangemaakt op: 01-03-2019 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-1 Publicatiedatum: 10-04-2019
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
In het UMC Utrecht willen de artsen ook graag de mogelijkheid hebben het gebruik van een E-smoker vast te leggen. Kan deze optie aan de SoortTabakGebruikCodelijst toegevoegd worden?  
Besluit:


ZIB-812

Cardinaliteit ToegediendeHoeveelheid wellicht te streng

Aangemaakt op: 05-03-2019 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-2 Publicatiedatum: 02-02-2020
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Het concept NL-CM:9.13.21194 ToegediendeHoeveelheid is verplicht in de zib. Wellicht is dit te streng aangezien het voor zou kunnen komen dat er alleen teen toediningssnelheid met een tijdsduur wordt meegegeven. Dan hoeft de hoeveelheid niet per see te worden berekend.  
Besluit:


ZIB-813

AlertNaamCodelijst uitbreiden met dragerschap van multiresistente bacteriën

Aangemaakt op: 06-03-2019 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-1 Publicatiedatum: 10-04-2019
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Aanvraag vanuit RIVM: "Vanuit het programma Antibioticaresistentie (ABR) willen wij graag aandacht vragen voor een update op de AlertNaamCodelijst in de Zib Alert. In deze codelijst staan op dit moment slechts twee van de meest relevante bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) genoemd. In samenwerking met de regionale zorgnetwerken en de beheerorganisatie van de Nederlandse Labcodeset zijn wij inmiddels gekomen tot een lijstje van dragerschap met zeven BRMO groepen die onderscheidend zijn voor het beleid rondom hygiëne en infectiepreventie conform de richtlijnen van de Werkgroep Infectiepreventie in verschillende contexten (ziekenhuis, verpleeghuis, thuiszorg). Deze informatie is uiterst relevant bij verwijzing, overdracht en ontslag, om verdere verspreiding van BRMO te voorkomen. Vandaar dat enkele al in de AlertNaamCodelijst waren opgenomen." We zijn de volgende lijst met koppelingen overeengekomen: |Enterobacteriaceae – CPE|715881003 \|drager van carbapenemresistente Enterobacteriaceae (bevinding)\|| |Enterobacteriaceae – BRMO excl. CPE|97961000146102 \|drager van carbapenemgevoelige multiresistente Enterobacteriaceae (bevinding)\|| |Stenotrophomonas maltophilia – BRMO|97981000146105 \|drager van multiresistente Stenotrophomonas maltophilia (bevinding)\|| |Acinetobacter spp – BRMO|97971000146108 \|drager van multiresistente Acinetobacter (bevinding)\|| |Pseudomonas aeruginosa – BRMO|97971000146108 \|drager van multiresistente Acinetobacter (bevinding)\|| |Enterococcus faecium – VRE|431109006 \|drager van vancomycineresistente enterokok (bevinding)\|| |Streptococcus pneumoniae – PRP|97991000146107 \|drager van multiresistente Streptococcus pneumoniae (bevinding)\|| |MRSA|432415000 \|drager van meticillineresistente Staphylococcus aureus (bevinding)\||
Besluit:


ZIB-815

Toedieningssnelheid is geen 'bereik'

Aangemaakt op: 14-03-2019 Status: Ready for Pre-Publication
Onderdeel van: Pre-publicatie 2024-1 Publicatiedatum: 08-02-2024
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
In de Zib MedicatieToediening is het concept  NL-CM:9.13.23159 - Toedieningssnelheid::Bereik een reference naar de Bereik Zib, oftwel een range.   Na overleg met de FHIR community blijkt dit zeer onlogisch te zijn voor een MedicatieToediening. Bij het orderen van een mediecatietoeding is het gebruikelijker dat een range wordt meegegeven. Wanneer er daadwerkelijk een toediening plaats vind, is de actuele snelheid bekend. Als dit wijzigt gedurende de toediening zou zich dit vertalen naar meerdere instanties van de MedicatieToediening.  In welke gevallen beschikt het systeem niet over de exacte toedingssnelheid?
Besluit:


ZIB-816

Bij toelichting AnatomischeLocaties staat verrichting ipv Probleem

Aangemaakt op: 19-03-2019 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-1 Publicatiedatum: 10-04-2019
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Bij de toelichting/definitie van ProbleemAnatomischeLocatie staat :  Anatomische locatie die de focus is van de verrichting. Dit moet zijn Anatomische locatie die de focus is van het Probleem
Besluit:


ZIB-819

aanpassen kardinaliteit RedenContact naar 1..*

Aangemaakt op: 26-03-2019 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-1 Publicatiedatum: 21-05-2019
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Casus: Patiënt Janssen komt naar ons slaaplaboratorium voor een slaaponderzoek. Bij inschrijving in de instelling wordt de ZIB-patiënt gevuld, de verwijzing wordt getrieerd en onze planningsafdeling maakt een afspraak. Deze afspraak start op 1-2-2019 om 1600 uur en eindigt 2-2-2019 rond de middag. Tijdens deze afspraak vinden een aantal verrichtingen plaats, bv. 039735 (Polysomnografie (PSG)), 190021 (Klinische opname) en 190218 (Verpleegdag.) Soms, dat wordt tijdens de opname beslist, vindt ook een verrichting 39851 (Behandeling middels CPAP of BiPAP) plaats. In mijn ogen zou het logisch zijn de afspraak als contact te registeren en als reden van contact meerdere verrichtingen op te nemen. Dit staat de kardinaliteit naar mijn interpretatie niet toe. Dhr Fred Smeele (Nictiz) geeft aan: het zou mogelijk moeten zijn dat er bij 1 contact meer dan 1 problemen/verrichtingen/afwijkende uitslagen als  'reden contact' worden geregistreerd. Dus de huidige zib moet hierop worden aangepast. Is het mogelijk dat jij/jullie een wijzigingsvoorstel hiervoor indienen in BITS ? Verzoek: Pas de kardinaliteit van RedenContact aan van 1 naar 1..* Bij deze, vriendelijke groet, Joost Oosterbaan  
Besluit:


ZIB-821

OverdrachtGeplandeZorgactiviteit laten vervallen en onderliggende zibs aanpassen

Aangemaakt op: 09-04-2019 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Laten vervallen OverdrachtGeplandeZorgactiviteit en de onderliggende zibs (MedicatieToediening, Verrichting, VepleegkundigeInterventie, Vaccinatie, Contact, en MedischHulpmiddel) zo aanpassen (ook in teksten) dat datums in de toekomst mogelijk worden. Zie ook memo in de bijlage[link title|http://example.com] 
Besluit:


ZIB-822

Mapping reden van opname in HCIM Encounter

Aangemaakt op: 10-04-2019 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
De ZIB Contact bevat een reden contact (NL-CM:15.1.13). Hierbinnen zijn 3 mogelijkheden: afwijkende uitslag, probleem en verrichting. In het FHIR profiel HCIM Encounter is afwijkende uitslag gemapt naar _reason_ en probleem en verrichting naar _diagnosis.condition_ In het LUMC wordt (evenals in veel andere huizen) een reden van opname (diagnose/behandeling) geregistreerd in een vrij tekstveld. Er kan dus niet (altijd) gerefereerd worden naar een Condition of Procedure. Wij mappen deze informatie nu naar _reason.text_ wat volgens de omschrijving van dit element in de core resource wel de juiste plek is voor deze informatie. Is het mogelijk probleem en verrichting (naast de mapping op _diagnosis.condition_ die volkomen terecht en logisch is) ook te mappen op _reason_?
Besluit:


ZIB-823

Veld 'Reactieduur' nog in example bij zib AllergieIntolerantie

Aangemaakt op: 11-04-2019 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Het veld 'ReactieDuur' staat nog in de example instance op de wiki van zib AllergieIntolerantie ([https://zibs.nl/wiki/AllergyIntolerance-v3.2(2017EN)]) terwijl deze niet meer opgeomen is in het ontwerp van de zib. Gemeld in -MMMT-19-  
Besluit:


ZIB-825

Hernoemen van vrijheidsbeperkende maatregelen naar verplichte zorg en aanpassen aan WVGGZ

Aangemaakt op: 17-04-2019 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Publicatie 2020 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Per 1 januari vervangt de Wet Verplichte GGZ de huidige BOPZ. In relatie daarmee ontstaan er enkele nieuwe vormen van verplichte zorg, met name binnen de ambulante zorg. De zib vrijheidsbeperkende maatregelen zal vanaf dat moment onvoldoende de wettelijk vereiste data elementen / verrichtingen omvatten en dient daarom tijdig te worden aangepast. GGZ Nederland werkt op dit moment samen met vertegenwoordigers van justitie aan een nieuwe versie van de bestaande zib.
Besluit:


ZIB-828

wondfoto toevoegen aan zib brandwond

Aangemaakt op: 24-04-2019 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-2 Publicatiedatum: 02-02-2020
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
In de verschillende zibs betreffende wondzorg (zib wond, decubitus) is er de mogelijkheid  om een wondfoto toe te voegen. In de zib brandwond is dit niet het geval. De redactieraad V&VN vindt het wel wenselijk om een wondfoto te kunnen toevoegen aan zib brandwond.   Erna Vreeke, voorzitter redactieraad V&VN  
Besluit:


ZIB-829

aanpassen van vrijheidsbeperkende maatregen ter voorkomen van dwang

Aangemaakt op: 24-04-2019 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Publicatie 2020 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
  De redactieraad V&VN wil een wijzigingsverzoek indienen t.a.v. zib VrijheidsbeperkendeMaatregelen. Met name de interventies die meer gericht zijn op het voorkomen van dwangmaatregelen komen nu onvoldoende naar voren. In de handreiking 'Vrijheidsbeperkende Interventies, nee tenzij' (V&VN 2013, zie:  [https://www.venvn.nl/Portals/1/Nieuws/2014%20Documenten/WEB_VenVN_Handl_VBI.pdf] )  wordt een indeling van interventies, toenemend in zwaarte genoemd. Mogelijk kunnen deze interventies worden toegevoegd aan de zib. De aanpassing van deze zib betreft een inhoudelijke uitbreiding/aanpassing van de huidige zib. V&VN is uiteraard bereid hiertoe een bijdrage te leveren.  Erna Vreeke, voorzitter redactieraad V&VN
Besluit:


ZIB-835

Spelfouten zelfstandigde / ondersteunig

Aangemaakt op: 30-04-2019 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-2 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
https://zibs.nl/wiki/VermogenTotZelfstandigMedicatiegebruik-v1.0(2018NL) In purpose: om *zelfstandigde* medicatie te gebruiken In definitie HulpBijToediening::VerpleegkundigeInterventie: De verpleegkundige *ondersteunig*
Besluit:


ZIB-844

Concept OntwikkelingVerstandelijk in Zib nl.zorg.OntwikkelingKind-v1.1 heeft een deprecated code

Aangemaakt op: 08-05-2019 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-2 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
 Concept OntwikkelingVerstandelijk in Zib nl.zorg.OntwikkelingKind-v1.1 heeft code: SNOMED CT: 364644000 -  Functional observable, Omschrijving Observatie betreffende functioneren Deze code heeft status: deprecated. Graag een vervangende SNOMED CT  code
Besluit:


ZIB-845

Ontbrekende SNOMED CT code in InfuuskatheterTypeCodelijst

Aangemaakt op: 08-05-2019 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
In de InfuuskatheterTypeCodelijst heeft de waarde Subcutaneous catheter (Subcutaan infuus) nog de code tbd. HIervoor moet nog een geldige SNOMED CT code komenF
Besluit:


ZIB-846

Discouraged LOINC code voor concept Bloeddruk

Aangemaakt op: 08-05-2019 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-2 Publicatiedatum: 02-02-2020
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Het rootconcept Bloeddruk heeft LOINC code  55284-4 Blood pressure systolic and diastolic. De status hiervan is discouraged. Er moet een vervangende code voor komen. Alleen lijkt LOINC hiervoor geen goede code te hebben om dat de bouwsteen meer dan een bloeddrukmeting omvat. Wellicht in SNOMED dan meer aangewezen. Zo ja, wordt het dan: 392570002: bevinding betreffende bloeddruk (bevinding) of 75367002: bloeddruk (waarneembare entiteit)
Besluit:


ZIB-858

zib Schedelomvang

Aangemaakt op: 16-05-2019 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Publicatie 2020 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
In genoemde zib is geen percentiel opgenomen. In de geboortezorg wordt naast de meetwaarde en MeetMethode ook het percentiel doorgegeven vanuit een echocentrum naar de zorgverlener. Zorgverleners onderling, volgens de werkgroep Eenheid van Taal Perinatologie, wordt het percentiel niet uitgewisseld. Er zitten verschillen tussen de berekeningen per applicatie. Men rekent liever zelf het percentiel uit (met de eigen applicatie). Zouden jullie willen overwegen om het percentiel van de schedelomvang op te nemen in de zib? Met vriendelijke groet, namens de werkgroep Eenheid van Taal, Anneke Goossen.   23-5-2019 is het issue  uitgebreid met het volgende voorstel: In de zib Schedelomvang wordt de SchedelomvangWaarde omschreven als 'De waarde van de schedelomvang zoals in centimeters (cm) gemeten'. In de geboortezorg wordt deze ook wel gemeten in mm, vooral als het gaat om een waarde gemeten tijdens een echografie. Kan dit worden aangepast?   Met vriendelijke groet, Anneke
Besluit:


ZIB-880

scope van de opmerking klopt niet met de context van de container 'monster'

Aangemaakt op: 30-05-2019 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Engelse tekst bij veld 'toelichting' aan container monster/specimen klopt niet. de NL kan verbeterd worden NL: Opmerking over de afname het monster, bijv. afname na (glucose)stimulus of medicijn inname. moet zijn NL: Opmerking over het monster, bijv. afname na (glucose)stimulus of medicijn inname. EN: comments on administering the test , such as drawing material after a (glucose) stimulus or taking medicine. moet zijn EN: comments on the specimen , such as drawing material after a (glucose) stimulus or taking medicine.
Besluit:


ZIB-881

HartslagSnelheid/hartslagFrequentie toevoegen met waardelijst

Aangemaakt op: 04-06-2019 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Publicatie 2020 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
is meer een heel goed wijzigingsvoorstel op bestaande zib hartfrequentie. Met een paar aanpassingen is deze goed bruikbaar voor ook een foetale hartslag.
Besluit:


ZIB-888

terminologie reden voor stoppen medicatie verbeteren en SNOMED coderingen zibs met meditatieproces gelijktrekken

Aangemaakt op: 11-06-2019 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-2 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Er is eerder bij medicatie al vastgesteld dat lijstje RedenWijzigenOfStoppenGebruikCodelijst niet is bijgewerkt. zie ook 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.11.2 Deels is dit reeds gedaan maar issue in bits op ZIB is niet aangemaakt. Bij deze dus wel. Voorstel is dat Elze nog even kijkt of bepaalde waarden in snomed ct zitten dan wel kunnen worden toegevoegd.   
Besluit:


ZIB-890

zib Zwangerschap

Aangemaakt op: 17-06-2019 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Publicatie 2020 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Beste collega's, In de werkgroep Eenheid van Taal van Perinatologie (gynaecologen, verloskundigen en kraam) is de zib Zwangerschap besproken. Ook is een concept nieuwe bouwsteen besproken in het Nictiz teamoverleg perinatologie. Op basis van beide besprekingen is een nieuwe bouwsteen gemaakt op basis van de zib Zwangerschap. Deze is bijgevoegd. Verwijderd zijn: * Zwanger Ja/Nee. Deze vraag valt buiten een bouwsteen, zwanger is een conditie en kan met de zib Probleem (probleem is een lastige, maar werkgroep gaat accoord) worden vastgelegd. * Datum laatste menstruatie. Bij A terme datum is dit een waarde in het element A Terme Datum obv. * Zwangerschapsduur: is een berekende waarde die bij iedere prenatale controle opnieuw wordt berekend, maar ook bij iedere verrichting, etc. Uitbreiding van A Terme Datum op basis van dataset perinatologie. Kan in een aparte bouwsteen, maar hiet via container opgenomen in deze bouwsteen. Andere door mij ingebrachte issues voor de zib Zwangerschap kunnen worden verwijderd. Met vriendelijke groet, Anneke
Besluit:


ZIB-891

ApgarScore TotalScore Definition

Aangemaakt op: 18-06-2019 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Publicatie 2020 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
The definition of the TotalScore currently does not contain a specification on the range. The applicable constraint is defined, but for other TotalScores this is also specified in the definition (e.g. SNAQScore). Is it possible to add this in the definition to be consistent with other TotalScore definitions?
Besluit:


ZIB-894

HealthcareProvider - OrganisationLocation

Aangemaakt op: 18-06-2019 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Publicatie 2020 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Hi, In the Belgian context, Organisations often have multiple locations and each Location has it's unique campus number (four digits) assigned by the government. Therefore we would like to add an OrganisationLocationNumber in which this can be specified. If there is no similar number in the Netherlands, this will be an addition added and managed in Belgium only (cf. meeting with Fred Smeele on 13 May 2019). Kind regards Ilse  
Besluit:


ZIB-895

Foutieve code in SoortInterventieCodelijst binnen zib VrijheidsbeperkendeMaatregelen

Aangemaakt op: 18-06-2019 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Publicatie 2020 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Binnen zib VrijheidsbeperkendeMaatregelen zit een fout in de waardelijst SoortInterventieCodelijst. Code 2921100014610 is niet geldig en dient 29211000146105 te zijn. De rest van de codes is wel geldig.
Besluit:


ZIB-899

kraamzorgmedewerker als zorgverlener duiden

Aangemaakt op: 24-06-2019 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Publicatie 2020 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Hoi Linda, Michael, Weten jullie wat de gebruikelijke identificatie is van een kraamverzorgende? In dataset 3.0 is de keuze UZI, BIG of AGB. BIG nummer mogen ze niet aanvragen volgens de BIG site, bij AGB-id aanvragen (https://www.agbcode.nl/AanvraagZorgverlener/Create) is wel een categorie '90- Overige therapeuten en Complementair en Aanvullende zorg' met daarin als subkeuze o.a. Echoscopie, maar kraamzorg zie ik ook daar niet. UZI nummer zullen ze ook wel niet hebben. Dus hoe gaat dit? Groeten, Marc
Besluit:


ZIB-900

NumberType Codelist

Aangemaakt op: 24-06-2019 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-2 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Dear, It was noticed that the English translation of the NumberTypeCodelist is not completely correct for e.g. "Tijdelijk telefoonnummer" into "Tempory address", should be "Temporary address". This value is also used in the AddressTypeCodelist. The English translation should probably also reflect the wording on the telephone number instead of mentioning address? thanks for looking into this Ilse  
Besluit:


ZIB-901

Microorganism in LaboratoriumTestUitslag

Aangemaakt op: 24-06-2019 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-2 Publicatiedatum: 09-10-2019
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Beste, In de beschrijving van het Microorganism data element staat het volgende: "Bij met name microbiologische bepalingen is soms geen sprake materiaal maar van een isolaat met daarop een bepaald micro-organisme."  Het woord "van" ontbreekt, en "met daarop" wordt mogelijks beter vervangen door "isolaat van": "Bij met name microbiologische bepalingen is soms geen sprake VAN materiaal maar van een isolaat van een bepaald micro-organisme." Alvast dank om dit te evalueren, Ilse  
Besluit:


ZIB-902

LaboratoriumUitslag

Aangemaakt op: 24-06-2019 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-2 Publicatiedatum: 26-06-2019
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Beste, De helptekst van het dataelement AfnameDatumTijd bevat momenteel geen referentie naar de datum, enkel naar tijdstip. Kan hier ook een referentie naar de datum toegevoegd worden (in lijn met AannameDatumTijd)? Vriendelijke groeten Ilse
Besluit:


ZIB-903

codes voor wonddiepte, -breedte, -lengte verschllen tussen zib decubitus en zib wond

Aangemaakt op: 26-06-2019 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-2 Publicatiedatum: 02-02-2020
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Er worden voor hetzelfde concept, verschillende systemen gebruikt. is dit bewust? Graag consistent maken. Consistentie is nodig voro het hergebruik van bepaalde FHIR profielen.  
Besluit:


ZIB-905

Typo: vasrgelegd bij Alert

Aangemaakt op: 28-06-2019 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-2 Publicatiedatum: 01-07-2019
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
De waarschuwing kan als een gecodeerd gegeven worden *{color:#f691b2}vasrgelegd{color}* (voor veelvoorkomende alerts zijn codes voorzien), maar gezien het dynamische karakter van de waarschuwingen cf. Sars en Ebola, zullen deze alerts vaak als vrije tekst doorgegeven worden.   [https://zibs.nl/wiki/Alert-v3.3(2018NL)]  
Besluit:


ZIB-906

Typo engelse term medicatie gebruik zib

Aangemaakt op: 28-06-2019 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-2 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
er mist een 'e' van codelist in de engelse naam van codelijst. Zie screenshot
Besluit:


ZIB-907

A terme datum in zwangerschap vertaling

Aangemaakt op: 01-07-2019 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-2 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
In de ZIB Zwangerschap is "a terme datum" in het Engels vertaald met het zeer ongebruikelijke TermDate. Gebruikelijk is "due date" of "(expected | estimated) delivery date". Voorstel: aanpassen.
Besluit:


ZIB-908

Ontbrekende OIDs toevoegen voor NZa, CBV en VT

Aangemaakt op: 02-07-2019 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-2 Publicatiedatum: 02-02-2020
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Ontbrekende OIDs toevoegen voor NZa, CBV en VT 
Besluit:


ZIB-909

waarde toevoegen aan waardelijst voor zo nodig criterium

Aangemaakt op: 03-07-2019 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-2 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Zie ook [mp-issue 358|https://decor.nictiz.nl/art-decor/decor-issues--mp-?id=2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.6.381&language=nl-NL] in ART-DECOR: Zo nodig criterium: er is een code bijgekomen 1540 - bij menstruatiepijnen toevoegen. NHG / Z-index beheren dit lijstje en maken het beschikbaar via G-standaard. Vooralsnog staat het ook gedupliceerd hier in ART-DECOR, omdat dit lijstje alleen onder licentie beschikbaar is.
Besluit:


ZIB-910

Labcodeset ipv geheel LOINC

Aangemaakt op: 03-07-2019 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-2 Publicatiedatum: 02-02-2020
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
In de TestCodeLOINCCodelijst van de ZIB LabUitslag staat nog 'alle waarden van LOINC'. Nu de Nederlandse Labcodeset eindelijk gepubliceerd is, zou dat 'alle waarden van de Nederlandse Labcodeset' moeten worden.
Besluit:


ZIB-911

Correction English "Farmaceutical"

Aangemaakt op: 04-07-2019 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Publicatie 2020 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
The CBB "PharmaceuticalProduct" still contains "Farmaceutical". Is it possible to correct all into "Pharmaceutical"? Also in other CBB's there is still reference to "Farmaceutical":  AdministrationAgreement-v1.0.1, DispenseRequest-v1.0.1, MedicationAdministration2-v1.0.1, MedicationAgreement-v1.0.1, MedicationDispense-v2.0, MedicationUse2-v1.0.1   Thanks for looking into this, Ilse
Besluit:


ZIB-921

Terminologie voor VoedingspatroonZuigeling

Aangemaakt op: 12-07-2019 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Publicatie 2020 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
De [zib voor VoedingspatroonZuigeling|https://zibs.nl/wiki/VoedingspatroonZuigeling-v1.0(2019NL)] heeft geen terminologie codering. Deze is nodig wanneer je dit in FHIR of HL7v3 wilt representeren.   Voorstel:  230126006| Finding relating to infant feeding (finding)   Deze heeft in de hiërarchie ook methode eronder, en die zit ook in de zib, dus het lijkt de meest voor de hand liggende die goed klopt.
Besluit:


ZIB-922

DefinitionCodes zib nl.MUSTScore

Aangemaakt op: 17-07-2019 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-2 Publicatiedatum: 02-02-2020
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
toevoegen DefinitionCodes NL-CM-CS t.b.v FHIR eOverdracht
Besluit:


ZIB-923

DefintionCodes zib nl.ChecklistPijngedrag

Aangemaakt op: 17-07-2019 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-2 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Definition codes toe te voegen t.b.v. FHIR profiles
Besluit:


ZIB-924

DefintionCodes zib nl.Ademhaling 3.1

Aangemaakt op: 17-07-2019 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-2 Publicatiedatum: 02-02-2020
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
2 snomed ct codes toe te voegen aan elementen in spreadsheet in rood
Besluit:


ZIB-925

DefinitionCodes zib nl.ComfortScore

Aangemaakt op: 17-07-2019 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-2 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
aantal defintioncodes toe te voegen aan elementen.
Besluit:


ZIB-926

DefinitionCodes zib nl.FLACCPijnscore

Aangemaakt op: 17-07-2019 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-2 Publicatiedatum: 02-02-2020
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
DefinitionCodes toe te voegen
Besluit:


ZIB-927

DefinitionCodes zib nl.Pijnscore

Aangemaakt op: 17-07-2019 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-2 Publicatiedatum: 02-02-2020
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
1 snomed ct code er bij (in rood)
Besluit:


ZIB-928

DefinitionCodes zib Nl.zorg.Schedelomvang-v1.1(2017NL)

Aangemaakt op: 17-07-2019 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-2 Publicatiedatum: 02-02-2020
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
1 definition code in loinc voor rootconcept in rood
Besluit:


ZIB-929

DefinitionCodes zib Nl.zorg.SNAQ65+Score-v1.0

Aangemaakt op: 17-07-2019 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-2 Publicatiedatum: 02-02-2020
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
definition codes toe te voegen
Besluit:


ZIB-930

definitionCodes zib Nl.zorg.SNAQrcScore-v1.0(2017NL)

Aangemaakt op: 17-07-2019 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-2 Publicatiedatum: 02-02-2020
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
definitioncodes toe te voegen (in rood)
Besluit:


ZIB-931

definitionCodes zib Nl.zorg.SNAQScore-v3.1(2017NL)

Aangemaakt op: 17-07-2019 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-2 Publicatiedatum: 02-02-2020
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
definition codes toe tevoegen
Besluit:


ZIB-932

definitionCodes zib Nl.zorg.StrongKidsScore-v1.0(2017NL)

Aangemaakt op: 17-07-2019 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-2 Publicatiedatum: 02-02-2020
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
definition codes toe te voegen (in rood)
Besluit:


ZIB-933

definitionCodes zib Nl.zorg.VoedingspatroonZuigeling-v1.0(2017NL) definitioncodes

Aangemaakt op: 17-07-2019 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Publicatie 2020 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
definition codes toe te voegen
Besluit:


ZIB-936

DrugsGebruikStatusCodelijst vertalingen corrigeren

Aangemaakt op: 18-07-2019 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Publicatie 2020 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
De omschrijvingen in DrugsGebruikStatusCodelijst komen soms niet overeen met de nederlandse tekst in SNOMED. In [https://zibs.nl/wiki/DrugsGebruik-v3.2(2017NL)#DrugsGebruikStatusCodelijst] staat: |Conceptnaam|Conceptcode|Codestelselnaam|Codesysteem OID|Omschrijving| |Misuses drugs (finding)|[361055000|https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=361055000]|SNOMED CT|2.16.840.1.113883.6.96|gebruikt drugs| |Does not misuse drugs (finding)|[228367002|https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=228367002]|SNOMED CT|2.16.840.1.113883.6.96|gebruikt geen drugs| |Has never misused drugs|[228368007|https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=228368007]|SNOMED CT|2.16.840.1.113883.6.96|heeft nooit drugs gebruikt| |Misused drugs in past (finding)|[44870007|https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=44870007]|SNOMED CT|2.16.840.1.113883.6.96|heeft in het verleden drugs gebruikt| Terwijl in SNOMED staat: * [https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=361055000] _mis_bruikt drugs * [https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=228368007] heeft nooit drugs _mis_bruikt * [https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=44870007] heeft in het verleden drugs _mis_bruikt Gecontroleerd tegen: SNOMED Clinical Terms version: 20190131 [R] (January 2019 Release) Voorstel is om de omschrijvingen in ZIBS DrugsGebruikStatusCodelijst gelijk te trekken met de SNOMED release. NB: deze waardelijst wordt ook binnen MedMij gebruikt, en zal bij aanpassing ook daar moeten worden aangepast: [https://simplifier.net/nictizstu3-zib2017/21684011138832431160402742--20171231000000] Naar verwachting ook binnen kwalificatie appendix en mogelijk andere documentatie.
Besluit:


ZIB-937

aanpassen wilsverklaring met type (zelfbindingsverklaring)

Aangemaakt op: 18-07-2019 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Publicatie 2020 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Toevoegen van 'zelfbindingsverklaring'  aan de zib Wilsverklaring: bij waardenlijst onder wilsverklaringstype  In de Wet verplichte ggz wordt gesproken van een zelfbindingsverklaring, waarmee een cliënt op voorhand  kan aangeven dat hij in een situatie waar hij/zij zich zelf niet in de hand heeft aangeeft, middels een verklaring, op welke manier 'verplichte zorg' kan worden toegepast.
Besluit:


ZIB-938

Zib Contact: ContactType moeizaam voor eerstelijn

Aangemaakt op: 23-07-2019 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2022-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Misschien dat deze al in de bulk voor de eerstelijns zibs staat, maar ik merk dat het element Contact.ContactType (NL-CM:15.1.2) niet lekker werkt met wat ik van een HIS weet. HIS-sen werken met [NHG Tabel 14 Contactwijze|https://referentiemodel.nhg.org/sites/default/files/NHG-Tabel%2014-Contactwijze-versie-7-Inkijkexemplaar_1.pdf] als dichtstbijzijnde codelijst voor het coderen van het type zoals het in deze zib wordt gevraagd. Als ik de zib Contact voor huisartsen wil kunnen gebruiken, dan moet volgens mij NHG Tabel 14 aan de ondersteunde codelijsten worden toegevoegd voor dit element, of er moet aannemelijk gemaakt kunnen woorden hoe de mapping met NHG Tabel 14 verloopt.
Besluit:


ZIB-948

Aanpassen Rol - ZIB Contactpersoon

Aangemaakt op: 21-08-2019 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2023-1 Publicatiedatum: 18-10-2023
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
#NHGharmonisatie Dit wijzigingsverzoek wordt ingediend door de NHG. De werkgroepgroep ZIB Huisartsoverdrachten heeft met de NHG de bijgesloten onderbouwing voor dit wijzigingsverzoek gemaakt. Het resultaat van deze werkgroep is een voorstel tot aanpassingen in de zorginformatie bouwsteen Contactpersoon. h4. Rol versus categorie mogelijke vertegenwoordiging patiënt HIS-Referentiemodel Categorie mogelijke vertegenwoordiging patiënt RadB ZIB Rol Probleem Deze codering geeft een indicatie of een contactpersoon mogelijk een vertegenwoordigende rol kan vervullen voor de patiënt. Dit geldt alleen voor vertegenwoordiging op het gebied van medische beslisvorming. In de coderingslijst van de RadB zib zit naast vertegenwoordigers op financieel vlak ook niet bloedverwante relaties verwerkt. Conclusie Behoud categorie mogelijke vertegenwoordiging voor de  HA-ZIB Uitleg en redenering De lijst van de NHG is gebaseerd op de wetgeving en zou leidend moeten zijn. De corresponderende waarden van de rolcodelijst zouden kunnen worden geschrapt. De rol ‘contactpersoon’ / eerste en tweede relatie/contactpersoon lijken ambigu. Hoe worden deze waarden gebruikt, en voorziet ‘vertegenwoordiger’ en ‘categorie mogelijk vertegenwoordiger patiënt’ in deze behoefte? De vertegenwoordiger financiële zaken is geen contactpersoon voor het medisch dossier aangezien want is niet bij de zorg betrokken. Daarmee past het ook niet bij de definitie van Contactpersoon. Is de zib ‘betaler’ de juiste plek voor deze persoon? Andere rollen passen beter bij ‘relatie’ (leefeenheid, buur, vriend(in)/kennis). RadB ZIB wijzigingsvoorstel Voeg het element categorie mogelijke vertegenwoordiging toe, gebruik daarbij de NHG-Tabel mogelijke vertegenwoordiging. Schoon daarbij de RolCodelijst op. Naast het schonen op mogelijke vertegenwoordiging lijkt deze lijst een vergaarbak van mogelijke rollen die ook anders ondergebracht kunnen worden. Er zou nog kritisch gekeken moeten worden of deze nog verder opgeschoond kan worden.      
Besluit:


ZIB-949

Toevoegen Vertegenwoordiger aan ZIB Contactpersoon

Aangemaakt op: 21-08-2019 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2023-1 Publicatiedatum: 17-10-2023
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
#NHGharmonisatie Dit wijzigingsverzoek wordt ingediend door de NHG. De werkgroepgroep ZIB Huisartsoverdrachten heeft met de NHG de bijgesloten onderbouwing voor dit wijzigingsverzoek gemaakt. Het resultaat van deze werkgroep is een voorstel tot aanpassingen in de zorginformatie bouwsteen Contactpersoon.   h4. Vertegenwoordiger HIS-Referentiemodel Vertegenwoordiger RadB ZIB Ontbreekt Probleem De lijst 'categorie mogelijke vertegenwoordiger patiënt' geeft een aanwijzing wie de vertegenwoordiger is wanneer een persoon daadwerkelijk wilsonbekwaam wordt. Conclusie Toevoegen aan de HA-ZIB. Uitleg en redenering Degene die expliciet als vertegenwoordiger is aangewezen door de patiënt, familie of de arts.   De lijst 'categorie mogelijke vertegenwoordiger patiënt' geeft een aanwijzing wie de vertegenwoordiger is wanneer een persoon daadwerkelijk wilsonbekwaam wordt. 'Vertegenwoordiger' maakt dat expliciet. Bijvoorbeeld, de huisarts heeft te maken met meerdere gelijkwaardige mogelijke vertegenwoordigers. Op basis van de beschikbaarheid van deze personen, kiest de huisarts een vertegenwoordiger (maximaal twee per patiënt) RadB ZIB wijzigingsvoorstel Voeg dit element toe aan de RadB zib  Update DRI (conform laatste versie document): Probleem Beide concepten kennen een overlap, maar ook verschillen. Ze hebben een verschillende insteek en zijn daardoor eigenlijk verschillende concepten. Conclusie: Neem categorie mogelijke vertegenwoordiging op in de HA-ZIB. De HA-ZIB zal geen gebruik maken van het gegevenselement 'rol'. Uitleg en redenering: De categorie vertegenwoordiging (voor persoonlijke zaken) geeft aan of een contactpersoon mogelijk een vertegenwoordigende rol kan (gaan) vervullen voor de patiënt. Dit heeft betrekking op vertegenwoordiging op het gebied van medische beslisvorming. Dat kan via de rechter zijn bepaald (curator, mentor, voogd) of door de patiënt (gevolmachtigde). Het kan ook voortvloeien uit de wet wanneer de patiënt wilsonbekwaam wordt geacht (ouder van minderjarige, echtgenoot) De rol (met de rolcodelijst) van de RadB ZIB is een verzameling van rollen van allerlei aard. Het omvat bijvoorbeeld ook de vertegenwoordiger op financieel vlak, en kunnen ook betrekking hebben op (niet-familie) relaties (zoals buur). Daarmee is de betekenis van dit element in de context van een contactpersoon onduidelijk en in de praktijk niet eenduidig te hanteren. Er is geopperd dat waarden uit de lijst van de categorie mogelijke vertegenwoordiger aan de rolcodelijst toegevoegd kan worden. Echter, de betekenis van categorie mogelijke vertegenwoordiging gaat verloren wanneer deze wordt toegevoegd als mogelijke rol. RadB ZIB wijzigingsvoorstel Voeg het element categorie mogelijke vertegenwoordiging toe, met daarin de toepassing van de NHG-Tabel mogelijke vertegenwoordiging.
Besluit:


ZIB-950

Aanpassen Relatie - ZIB Contactpersoon

Aangemaakt op: 21-08-2019 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2023-1 Publicatiedatum: 17-10-2023
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
#NHGharmonisatie Dit wijzigingsverzoek wordt ingediend door de NHG. De werkgroepgroep ZIB Huisartsoverdrachten heeft met de NHG de bijgesloten onderbouwing voor dit wijzigingsverzoek gemaakt. Het resultaat van deze werkgroep is een voorstel tot aanpassingen in de zorginformatie bouwsteen Contactpersoon. h4. Relatie HIS-Referentiemodel Relatie RadB ZIB Relatie Probleem In de RadB ZIB wordt dit element gevuld door een zeer gedetailleerde coderingslijst. Dit sluit niet aan bij de werkwijze van de huisarts waar dit wordt gevuld middels vrije tekst. Conclusie   Uitleg en redenering Relatie beschrijft een deel van de context van contactpersoon: Betreft het de buurman, goede vriend, stiefbroer enzovoorts. Het betreft hier optionele informatie die het best in vrije tekst geduid kan worden. Hierdoor kan de huisarts de verwoording van de patiënt noteren hoe de contactpersoon zich tot hem verhoudt.   Daarnaast lijkt de coderingsmethode bedoeld om aan de hand van contactpersoon om familierelaties in kaart te brengen, daar is het concept contactpersoon niet voor bedoeld. De informatie is niet te hergebruiken voor de biologische of juridische familierelaties voor andere doeleinden dan het bijhouden van een contactpersoon.   Het NHG heeft in een eerdere versie van het HIS-Referentiemodel om deze redenen het vastleggen van relatie d.m.v. een codelijst losgelaten en is overgestapt op een vrije tekstveld. Op basis van ervaringen uit het veld. RadB ZIB wijzigingsvoorstel Verander dit element naar een tekstveld in de ZIB  
Besluit:


ZIB-952

Kardinaliteit contactgegevens in zorgverlener is nu 0..*, maar 0..1 lijkt logischer?

Aangemaakt op: 28-08-2019 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Publicatie 2020 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Kardinaliteit contactgegevens in zorgverlener is nu 0..*, maar 0..1 lijkt logischer? In andere zibs (zorgaanbieder / patient) is deze ook 0..1. Dat is ook logische want de onderliggende groepen in de subbouwsteen [[https://zibs.nl/wiki/Contactgegevens-v1.1(2019NL)] contactgegevens] hebben beide kardinaliteit 0..*, er is dus geen bovenliggende groep met 0..* nodig.   Is er een reden waarom dit in zorgverlener anders is dan in de andere bouwstenen?
Besluit:


ZIB-953

ZIB allergie

Aangemaakt op: 02-09-2019 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2021-1 Publicatiedatum: 26-01-2024
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Momenteel staat in deze ZIB een link naar een allergenenrefset. Deze refset is inmiddels achterhaald en ism allergologen heb ik deze release gewerkt aan een nieuwe set.  De nieuwe set is  Dutch allergen simple reference set 42931000146101   Deze bestaat uit 5 afzonderlijke sets: Dutch food allergen simple reference set     98011000146102 Dutch contact allergen simple reference set     98051000146103 Dutch inhalation allergen simple reference set     98021000146107 Dutch insect venom allergen simple reference set     98031000146109 Dutch occupational allergen simple reference set     98041000146101 
Besluit:


ZIB-954

correctie omschrijving van VerrichtingType

Aangemaakt op: 02-09-2019 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-2 Publicatiedatum: 02-02-2020
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
In de ZIB Verrichting staat nu het volgende, bij Verrichting Type: _Vanaf 1 januari 2013 moeten alle verrichtingen in het primaire proces worden vastgelegd met CBV codes. Om hieraan te voldoen wordt de verrichtingenthesaurus van DHD (CBV verrichtingenset ) voor het coderen van verrichtingen gebruikt. Mogelijk dat in de toekomst naast de CBV verrichtingenset ook de NIC voor verpleegkundige verrichtingen gehanteerd gaat worden en dat er een "coded valueset" komt voor paramedische verrichtingen._  De eerste zin is incorrect. En in de tweede en derde zin wordt de Verrichtingenthesaurus en het CBV door elkaar gehaald. Voorstel voor nieuwe tekst:  De Verrichtingenthesaurus is een lijst met medisch relevante termen van verrichtingen bij patiënten in de taal die medisch specialisten in de praktijk gebruiken. De Verrichtingenthesaurus ondersteunt artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners bij het gestandaardiseerd vastleggen van verrichtingen in het elektronisch patiëntendossier (EPD). De geregistreerde verrichtingen leiden (indien van toepassing) automatisch af naar de financieel georiënteerde codes voor zorgactiviteiten, de ZA-codes. De lijst is gekoppeld aan de internationale standaard SNOMED CT en gegroepeerd in views per specialisme die kunnen overlappen. Naast medisch specialistische verrichtingen omvat de Verrichtingenthesaurus ook andere registratiegroepen, namelijk paramedische verrichtingen, verpleegkundige verrichtingen, tandheelkundige verrichtingen en materialen. DHD heeft de Verrichtingenthesaurus ontwikkeld in nauw overleg met de wetenschappelijke verenigingen, ziekenhuizen, artsen en andere zorgverleners en Nictiz.
Besluit:


ZIB-955

verduidelijking dataelementen TekstUitslag en correctie teksten.

Aangemaakt op: 04-09-2019 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-2 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
De zib TekstUitslag heeft een dataelement TekstUitslagDatumTijd. Bij de definitie lijkt deze datum op 2 tijdstippen te kunnen slaan, niet eenduidig dus. Het lijkt logischer dat alleen de eerste definitie (Datum en eventueel tijdstip van de uitslag) van toepassing is. De tweede definitie wordt al uitgedrukt in dataelement VerrichtingDatumTijd van de Verrichting waarnaar verwezen wordt. Ook is niet duidelijk om welke Verrichting het eigenlijk gaat. Onder Definitie staat alleen dat het een verwijzing naar de betreffende bouwsteen is, maar niet wat de samenhang van deze Verrichting met de huidige bouwsteen TekstUitslag is. Dat blijkt alleen (een beetje) uit de tekst bij TekstResultaat. Verder kloppen enkele zinnen onder Definitie niet: "Datum waarop de verrichting die in Tekstuitslag documenteert, verricht is" --> Deze zin zou er dus helemaal uit kunnen. Maar als deze moet blijven staan, dan correcte zin van maken: "Datum waarop de verrichting waarvan de uitslag in TekstUitslag gedocumenteerd wordt, uitgevoerd is." "Het tekstverslag waarin de feitelijke resultaat van de test of de verrichting staat" --> _het_ feitelijke resultaat
Besluit:


ZIB-957

Valueset SchooltypeCodelijst in nl.zorg.Opleiding

Aangemaakt op: 05-09-2019 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Publicatie 2020 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Beste collega's, In de werkgroep Eenheid van Taal Perinatologie is de vraag binnen gekomen waarom voor het opleidingsniveau in de dataset de NHG lijst wordt gebruikt en niet de lijst die het CBS hanteert. De werkgroep is van mening dat de lijst van het CBS actueler is dan die van de NHG. De werkgroep vraagt om een wijziging van de valueset. Link naar CBS pagina is [https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/onderwijs-en-beroepen/standaard-onderwijsindeling--soi--/standaard-onderwijsindeling-2016] Onderaan de pagina kan gekozen worden voor het Excel bestand met valueset.
Besluit:


ZIB-958

telecomtype waarom verplicht (1..1) in subbouwsteen contactgegevens

Aangemaakt op: 05-09-2019 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Publicatie 2020 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
telecomtype is verplicht in de subbouwsteen contactgegevens (1..1) Dat lijkt wat veelgevraagd, zie ook ZIB-761. Het onderscheid tussen landline en mobiel nummer bijvoorbeeld is vaak helemaal niet relevant, en we willen - bij conversie vanuit oudere standaarden - niet echt op basis van een nummer match als '06' conclusies trekken. Die route moeten we echt niet op willen. Voorstel is om telecomtype niet verplicht te stellen, dit wordt nu in HL7v3-standaarden ook vaak niet meegegeven.
Besluit:


ZIB-959

adressoort niet verplicht stellen

Aangemaakt op: 05-09-2019 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-2 Publicatiedatum: 02-02-2020
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
In bestaande (HL7v3) standaarden is adressoort niet altijd aanwezig, er kan dan niet geconcludeerd worden welk soort adres het betreft. Dat is ook niet altijd heel erg belangrijk, zeker niet in alle use cases (anders was het in deze informatiestandaarden ook wel verplicht gesteld). Wijzigingsverzoek is dan ook om de 1.1 verplichting op adressoort op te heffen.
Besluit:


ZIB-960

Kardinaliteit adresgegevens diverse zibs: zorgverlener, zorgaanbieder, contactpersoon

Aangemaakt op: 05-09-2019 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-2 Publicatiedatum: 02-02-2020
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Patient kan 0..* adresgegevens hebben. Dat geldt echter (helaas) niet voor de zibs:zorgverlener, zorgaanbieder, contactpersoon Ook bij hen kan sprake zijn van een: officieel adres postadres fysiek adres tijdelijk adres en ga zo maar door. Kan daar de kardinaliteit ook op 0..* gezet worden?
Besluit:


ZIB-961

Kardinaliteit naamgegevens bij patient, 1..1 is te strikt ivm kwaliteitsregistraties

Aangemaakt op: 11-09-2019 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Publicatie 2020 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Kardinaliteit naamgegevens bij patient, 1..1 is te strikt ivm kwaliteitsregistraties. Kwaliteitsregistraties willen ook gebruik maken van zibs, maar zijn meestal niet geïnteresseerd in patiënt naam. Sterker nog: uit privacy overwegingen is die naam vaak ongewenst om uit te wisselen. Voorstel: minimale kardinaliteit naamgegevens aanpassen van 1 naar 0
Besluit:


ZIB-962

zib Bloeddruk, element methode

Aangemaakt op: 13-09-2019 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Publicatie 2020 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Beste collega's, De genoemde zib is besproken in de werkgroep Eenheid van Taal Perinatologie. In de praktijk wordt naast het onderscheid in invasief en niet-invasief ook voor niet-invasief het hulpmiddel (met de hand of automatisch) belangrijk gevonden om vast te leggen. Dit mist in de zib Bloeddruk. Kan dit alsnog worden toegevoegd? Is er een reden dat dit niet in de zib staat? vr gr Anneke
Besluit:


ZIB-963

Problem - ProblemStartDate

Aangemaakt op: 16-09-2019 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-2 Publicatiedatum: 02-02-2020
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Dear, We would like to propose a more clear definition for the ProblemStartDate to avoid confusion for the different ProblemTypes. Proposed definition (with current text crossed out): “Onset of the symptom/complaint/functional limitation/complication or date of diagnosis. -Especially in symptoms in which it takes longer for the final diagnosis, it is important to know not only the date of the diagnosis, but also how long the patient has had the disorder.- A ‘vague’ date, such as only the year or the month and the year, is permitted.” This way it should be more clear that e.g. onset of the symptoms and diagnosis are separate instances of the CBB Problem. Thank you Ilse
Besluit:


ZIB-977

Uitbreiden refsets voor VerrichtingType

Aangemaakt op: 17-09-2019 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2021-1 Publicatiedatum: 26-01-2024
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Voor de toepassing van deze zib in verschillende domeinen is het noodzakelijk om aanvullende ref sets te kunnen toepassen. Bijvoorbeeld SNOMED CT: RefSet Geboortezorg verrichtingen en RefSet GGZ verrichtingen
Besluit:


ZIB-983

Gebarentaal in zib Taalvaardigheid

Aangemaakt op: 07-10-2019 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Publicatie 2020 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
Een taal kan men feitelijk spreken, begrijpen en/of lezen, maar er is ook gebarentaal. In de kwalificatie BgZ GGZ (scenario 1.1) wordt de term 'Expressed signed gebruikt, naast expressed spoken en expressed written. Zou Expressed signed, gebarentaal niet moeten worden toegevoegd aan de zib of is dit te specifiek?
Besluit:


ZIB-984

AllergieIntolerantie registratiedatum, basiselementen datum/tijd?

Aangemaakt op: 07-10-2019 Status: Pre-Published
Onderdeel van: Pre-publicatie 2021-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
De definitie van basiselementen/datum-tijd lijkt het te hebben over de medisch relevante datum-tijd. Bij AllergieIntolerantie bestaat in de 6.12 versie van de standaard ook de registratiedatum/tijd (author/time). Deze is relevant en willen we dan ook uitwisselen, bijvoorbeeld in MedMij. Echter we hebben geen datum/tijd element in de zib waarop deze past? Basiselementen datum/tijd lijkt ook niet het juiste element? Klopt dat? Als dat klopt, zijn we genoodzaakt in de informatiestandaard (voorlopig) een uitbreiding te doen voor registratie datum/tijd. Dan volgt direct een wijzigingsverzoek voor de zib: kan de registratie datum/tijd worden toegevoegd?  
Besluit:


ZIB-987

OID voor ICD-10 is onjuist

Aangemaakt op: 14-10-2019 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Pre-publicatie 2019-2 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
De huidige OID voor ICD-10 is die voor ICD-10-CM (Amerikaanse versie). De OID voor ICD-10-NL is een andere. OID voor ICD-10-CM is [2.16.840.1.113883.6.90|http://oid-info.com/cgi-bin/display?oid=2.16.840.1.113883.6.90&action=display] OID voor ICD-10-NL is [2.16.840.1.113883.6.3.2|http://decor.nictiz.nl/decor/services/RetrieveOID?prefix=hl7nl&id=2.16.840.1.113883.6.3.2&format=html&language=nl-NL] (of kijk in het [HL7 NL OID register|https://www.hl7.nl/component/phocadownload/category/13-oid.html]) Deze verkeerde OID staat alleen in waardelijst ProbleemNaamCodelijst (zib Probleem)
Besluit:


ZIB-993

DatumTijd in relatie to Start/Eind concepten voor verrichting gebaseerde zibs

Aangemaakt op: 17-10-2019 Status: Gepubliceerd
Onderdeel van: Publicatie 2020 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
In onze FHIR profielen hebben we 3 Procedure gebaseerde profielen gebaseerd op de volgende zibs: [Vrijheidsbekende maatregelen|https://zibs.nl/wiki/VrijheidsbeperkendeMaatregelen-v3.1(2017NL)], [verpleegkundige interventie|https://zibs.nl/wiki/VerpleegkundigeInterventie-v3.1(2017NL)] en [verrichting|https://zibs.nl/wiki/Verrichting-v4.0(2017NL)]. Deze zijn alle drie geschreven voor gebruik met Period, op basis van de Start/Eind elementen in deze zibs. Ze geven dus geen van alle direct aanleiding om te denken dat iets op een tijdstip plaatsvindt: * VrijheidsbeperkendeMaatregelen ** NL-CM:14.3.8 AanvangEpisode ** NL-CM:14.3.9 EindEpisode * VerpleegkundigeInterventie ** NL-CM:14.2.11 ActieStartDatumTijd ** NL-CM:14.2.12 ActieEindDatumTijd * Verrichting ** NL-CM:14.1.2 VerrichtingStartDatum ** NL-CM:14.1.3 VerrichtingEindDatum Met alleen een startdatum, loopt de periode tot ∞ (oneindig). De vraag is dan: * klopt de zib niet en had deze ook een "datum/tijdstip" moeten ondersteunen? * klopt de zib wel want er is ook nog zoiets als BasisElementen NL-CM:0.0.14 DatumTijd waarin je dit "datum/tijdstip" zou kunnen toepassen? * klopt de zib wel want er zou gebruik gemaakt kunnen worden van eenzelfde Einddatum als Startdatum wanneer er alleen een datum/tijdstip doorgegeven wordt? Hoe dienen wij deze zibs te interperteren wanneer er alleen een datumtijd van een verrichting doorgeven wordt? 
Besluit:
Deze wiki pagina is gegenereerd op 23-4-2024 16:49:45