ZIB Pre-publicatie 2018-2(NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Let op! Dit is niet de meeste recente zib pre-publicatie.
De meest recente zib pre-publicatie is ''2024''. De meest recente zib publicatie is ''2020''.

Prepublicatie 2018-2

Dit is een prepublicatie. Meer informatie over prepublicaties en publicaties is hier te vinden.
In onderstaand overzicht staat aangegeven welke zib's deel uitmaken van deze publicatie inclusief de versienummers.
Meer informatie over de prepublicatie 2018-2 kunt u vinden in de ReleaseNotes 2018-2 PDF.png.

Zorginformatiebouwstenen pre-publicatie 2018-2

groep: Administratief, aantal: 6

Betaler-v3.1 Contactpersoon-v3.2 Zorgaanbieder-v3.2
Contact-v3.1 Patient-v3.1.1 Zorgverlener-v3.2

groep: Basis elementen, aantal: 1

BasisElementen-v1.0.1

groep: Behandeling, aantal: 7

BehandelAanwijzing-v3.2 OverdrachtGeplandeZorgActiviteit-v3.1 VerpleegkundigeInterventie-v3.2 VrijheidsbeperkendeMaatregelen-v3.2
Behandeldoel-v3.1 UitkomstVanZorg-v3.1 Verrichting-v4.2

groep: Klinische context, aantal: 21

Alert-v3.3 FunctieHoren-v3.1 OntwikkelingKind-v1.1 VoedingspatroonZuigeling-v1.0
AllergieIntolerantie-v3.2 FunctieZien-v3.1 Probleem-v4.2 Wond-v3.1
Blaasfunctie-v3.1 FunctioneleOfMentaleStatus-v3.1.1 SondeSysteem-v3.2 Zwangerschap-v3.1
Brandwond-v3.2 Huidaandoening-v3.2 Stoma-v3.2
Darmfunctie-v3.1.1 Infuus-v3.2 Vaccinatie-v3.2
DecubitusWond-v3.2 MedischHulpmiddel-v3.2 Voedingsadvies-v3.1

groep: Medicatie, aantal: 6

Medicatieafspraak-v1.0.1 MedicatieToediening2-v1.0.1 Toedieningsafspraak-v1.0.1
MedicatieGebruik2-v1.0.1 Medicatieverstrekking-v2.0 Verstrekkingsverzoek-v1.0.1

groep: Metingen, aantal: 13

Ademhaling-v3.1 LaboratoriumUitslag-v4.3 O2Saturatie-v3.1 Vochtbalans-v1.0
AlgemeneMeting-v3.0 Lichaamsgewicht-v3.1 Polsfrequentie-v3.2
Bloeddruk-v3.1 Lichaamslengte-v3.1 Schedelomvang-v1.1
Hartfrequentie-v3.2 Lichaamstemperatuur-v3.1.1 TekstUitslag-v4.2

groep: Patiënten context, aantal: 17

AlcoholGebruik-v3.1 GezinssituatieKind-v1.2 Opleiding-v3.1 Woonsituatie-v3.2
BurgerlijkeStaat-v3.0.1 HulpVanAnderen-v3.0.1 ParticipatieInMaatschappij-v3.1 Ziektebeleving-v3.1
DrugsGebruik-v3.2 JuridischeSituatie-v1.0 Taalvaardigheid-v3.1
Familieanamnese-v3.1 Levensovertuiging-v3.1 TabakGebruik-v3.1
Gezinssituatie-v3.1 Nationaliteit-v3.0 Wilsverklaring-v3.1

groep: Scorelijsten, aantal: 13

ApgarScore-v1.0 DOSScore-v1.0 Pijnscore-v3.1 StrongKidsScore-v1.0
BarthelIndex-v3.1 FLACCpijnScore-v1.0 SNAQ65+Score-v1.0
ChecklistPijngedrag-v1.0 GlasgowComaScale-v3.1 SNAQrcScore-v1.0
ComfortScore-v1.0 MUSTScore-v3.0 SNAQScore-v3.1

groep: Subbouwstenen, aantal: 7

Adresgegevens-v1.0 Contactgegevens-v1.0 GebruiksInstructie-v1.1.2 TijdsInterval-v1.0
Bereik-v1.0 FarmaceutischProduct-v2.0 Naamgegevens-v1.0.1

groep: Zelfzorg, aantal: 10

Mobiliteit-v3.1 VermogenTotMondverzorging-v3.1 VermogenTotVerpleegtechnischeHandelingen-v1.0 VermogenTotZichWassen-v3.1
VermogenTotDrinken-v3.1 VermogenTotToiletgang-v3.1 VermogenTotZelfstandigMedicatiegebruik-v1.0
VermogenTotEten-v3.1 VermogenTotUiterlijkeVerzorging-v1.0 VermogenTotZichKleden-v3.1

Speciale bouwstenen

Basis elementen

Alle zib's bevatten impliciet een aantal basiselementen. Deze zijn in de informatiemodellen van de afzonderlijke bouwstenen in de meeste gevallen niet opgenomen, maar worden wel verondersteld aanwezig te zijn. Het betreft concepten die meer technisch van aard zijn, vaak geen of weinig klinische relevantie hebben, maar voor de eenduidigheid en herleidbaarheid van de gegevens noodzakelijk zijn. De basiselementen bij elke zib zijn:

  • Onderwerp: Degene op wie de informatie betrekking heeft. Vaak zal dit de patiënt zijn, maar bijvoorbeeld bij kleine kinderen kan het informatie over de ouder of verzorger zijn.
  • Informatiebron: Degene die de informatie heeft verschaft en instaat voor de juistheid ervan. Dit is niet altijd zorgverlener die de gegevens invoert in het informatiesysteem, maar het kan ook de patiënt zijn of een andere betrokkene zoals bv een ouder, mantelzorger of voogd.
  • Auteur: Degene die de informatie heeft vastgelegd. Afhankelijk van het informatiesysteem waarin de gegevens vastgelegd zijn kan dit zijn de patiënt, een contactpersoon of de zorgverlener.
  • Identificatienummer: Het nummer dat de instantiatie van de bouwsteen (wereldwijd) uniek identificeert. Het nummer is samengesteld uit een identificatie van de uitgevende organisatie en een door deze organisatie toegekend uniek nummer.
  • DatumTijd: De datum en evt. de tijd waarop de gebeurtenis waarop de informatie betrekking heeft plaatsvond. Dit is de medisch relevante datum en tijd.

Een meer uitgebreide toelichting over de Basiselementen is te vinden in Architectuurdocument Volume 1, paragraaf 3.8 PDF.png.

Subbouwstenen

Om hergebruik van informatiepatronen, die op zich geen volledig (zorg) concept beschrijven, mogelijk te maken, zijn subbouwstenen gedefinieerd en toegepast.
In tegenstelling tot volledige bouwstenen worden subbouwstenen nooit zelfstandig gebruikt, maar altijd opgenomen (inclusie) in het model van een volledige bouwsteen.
Zie Architectuurdocument, Volume 1, 3.5 PDF.png: “Onderlinge verwijzing tussen zib’s” voor het verschil tussen inclusie en referentie bij verwijzingen naar bouwstenen.
Subbouwstenen zijn te herkennen aan de prefix "nl.zorg.part” in de bouwsteennaam.

Downloads

Onderaan iedere ZIB wikipagina staan links om de betreffende ZIB in PDF of XLSX formaat te downlowden.
Ook is het mogelijk de hele set ZIB's van deze publicatie in één keer te downloaden als PDFZIP.png(63 MB), XLSXZIP.png of XMIZIP.png bestanden. De laatste bevat tevens de waardenlijsten in XML formaat.

Overige punten

NIEUW!

  • Vanaf prepublicatie 2018-1 worden LOINC en SNOMED CT termen, indien een officiële vertaling beschikbaar is, in de Nedelandse pagina's in het Nederlands weergegeven en in de Engelse in het Engels.
  • Aan iedere zib wiki pagina is een sectie toegevoegd die aangeeft naar welke andere zibs de bouwsteen verwijst en in welke andere zibs de zib wordt gebruikt.