Patientbespreking-v1.1.1(2022NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Naar navigatie springen Naar zoeken springenAlgemeen

Naam: nl.zorg.Patientbespreking EN.png
Versie: 1.1.1
ZIB Status:Final
Publicatie: 2022
Publicatie status: Prepublished
Publicatie datum: 10-06-2022


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList
DCM::CreationDate 10-04-2020
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name NFU
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.15.2
DCM::KeywordList Patiëntbespreking, MDO
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList
DCM::Name nl.zorg.Patientbespreking
DCM::PublicationDate 10-06-2022
DCM::PublicationStatus Prepublished
DCM::ReviewerList
DCM::RevisionDate 26-05-2022
DCM::Supersedes nl.zorg.Patientbespreking-v1.1
DCM::Version 1.1.1
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

Publicatieversie 1.0 (01-09-2020)

Publicatieversie 1.1 (01-12-2021)

Issue summaries niet beschikbaar
Bevat: ZIB-1412, ZIB-1425, ZIB-1493, ZIB-1514.

Publicatieversie 1.1.1 (10-06-2022) Bevat: ZIB-1603.

Concept

Een patiëntbespreking is een overleg van zorgverleners onderling waarin de resultaten van onderzoeken en behandeling besproken worden met als doel een gezamenlijk advies te formuleren voor de behandeling van de patiënt. Een bespreking in aanwezigheid van de patiënt wordt ook wel een multidisciplinair consult genoemd. Wanneer zorgprofessionals vanuit diverse disciplines participeren en dit structureel (lokaal, regionaal, sub regionaal of vanuit een samenwerkingsverband) is georganiseerd, wordt dit vaak een multidisciplinair overleg (MDO) genoemd.

Purpose

Het doel van de patiëntbespreking is om met zorgverleners van alle bij het probleem van de patiënt betrokken disciplines de gezondheidstoestand van de patiënt te evalueren en het vervolgbeleid af te stemmen voor een optimale behandeling. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de resultaten van onderzoek, behandeling en de meest recente (wetenschappelijke) inzichten m.b.t. het probleem van de patiënt. 

Information Model


Patient-v4.1(2022NL)#RolDeelnemerCodelijstContactpersoon-v3.5(2022NL)#2228#2216Verrichting-v5.4(2022NL)#IntentieBehandelingCodelijst#2227#2230Probleem-v4.6(2022NL)#2221#2220Zorgverlener-v3.5.2(2022NL)#2222Patientbespreking-v1.1.1Model(2022NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:15.2.1 Arrowdown.pngPatientbespreking Rootconcept van de bouwsteen Patientbespreking. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Patientbespreking.
384682003 Multidisciplinair overleg
ST.png NL-CM:15.2.5 Arrowright.pngPatientbesprekingLabel 1 De naam of aanduiding waaronder de patiëntbespreking bekend staat, bijvoorbeeld MDO Hoofd Hals tumoren.
TS.png NL-CM:15.2.6 Arrowright.pngPatientbesprekingDatumTijd 1 De datum en eventueel tijd waarop de patiëntbespreking plaatsvindt of heeft plaatsgevonden.
439771001 Datum van gebeurtenis
Folder.png NL-CM:15.2.13 Arrowdown.pngDeelnemer 2 ..* Container van het concept Deelnemer. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept Deelnemer.
CD.png NL-CM:15.2.14 Arrowright.pngRolDeelnemer 0..* Rol van de persoon bij de patiëntbespreking, bijvoorbeeld voorzitter, expert, aanmelder, notulist.
List2.png RolDeelnemerCodelijst
Verwijzing.png NL-CM:15.2.3 Arrowright.pngZorgverlener (0..1) Zorgverlener als deelnemer aan de patiëntbespreking.
Block.png Zorgverlener
Verwijzing.png NL-CM:15.2.15 Arrowright.pngContactpersoon (0..1) Contactpersoon als deelnemer aan de patiëntbespreking.
Block.png Contactpersoon
Verwijzing.png NL-CM:15.2.16 Arrowright.pngPatient (0..1) De patient zelf als deelnemer aan de patiëntbespreking.
Block.png Patient
Folder.png NL-CM:15.2.10 Arrowdown.pngBeleid 0..1 Container van het concept Beleid. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept Beleid.
423134005 Gedeelte betreffende behandelplan in status
Verwijzing.png NL-CM:15.2.12 Arrowright.pngVoorgesteldeBehandeling::Verrichting 0..* Voorgestelde behandeling.
Block.png Verrichting
CD.png NL-CM:15.2.11 Arrowright.pngIntentieBehandeling 0..1 Bedoeling of intentie van de voorgestelde behandeling, bijvoorbeeld conform de richtlijn of het protocol, curatief, palliatief, trial etc.
395077000 Doel van behandeling
List2.png IntentieBehandelingCodelijst
Verwijzing.png NL-CM:15.2.7 Arrowright.pngAandoening::Probleem 0..1 De aandoening of probleem van de patiënt dat aanleiding is voor de bespreking.
71388002 Verrichting
Block.png Probleem

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

PatientBespreking
Label
Expertpanel MDO colorectaal
Deelnemers
Naam Specialisme Zorgaanbieder Contactgegevens DeelnemerRol
W. Klaasen Verpleegkundige MUMC+ 043-8547930 Casemanager
Drs. S. Curie Radioloog MUMC+ 043-9263795 Expert
Dr. R. van Heck Internist-oncoloog MUMC+ 043-5388393 Voorzitter
Dr. J. Willems Chirurg-oncoloog Laurentius zkh 0475-645398 Aanmelder
Dr. de Groot Lever-chirurg MMC 040-5921909 Expert
Dr. Stevens Lever-chirurg MUMC+ 043-8748887 Expert
Patient en/of contactpersoon
Dhr. Pieterse 0475 - 228844
Mw. Pieterse-de Groot 06 – 11114444
Patient Bespreking DatumTijd Patient Aandoening::Probleem
ProbleemNaam
25-06-2020 10:15 – 10:30 Dhr. Pieterse 781382000 |Malignant neoplasm of colon and/or rectum
Beleid
Intentie Behandeling
Curatief
VoorgesteldeBehandeling::Verrichting
VerrichtingType Datum UitgevoerdDoor Locatie
Partiële leverresectie 09-2020 Dr. Stevens MUMC+

References

volgt n

Valuesets

IntentieBehandelingCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.15.2.1 Binding: Extensible
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Volgen van klinisch zorgpad 370858005 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Behandeling conform richtlijn
Curatieve intentie 373808002 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Curatieve behandeling
Palliatieve zorg 103735009 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Palliatieve zorg
Beoordelen van geschiktheid voor deelname aan klinisch wetenschappelijk onderzoek 450332002 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Toetsing van inclusiecriteria voor clinical trial
Other OTH NullFlavor 2.16.840.1.113883.5.1008 Anders

RolDeelnemerCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.15.2.2 Binding: Extensible
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Voorzitter VOORZ RolBespreking 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.26.1 Voorzitter van de patiëntbespreking
Aanmelder AANM RolBespreking 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.26.1 Aanmelder van de patiënt bij de bespreking
Expert EXPR RolBespreking 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.26.1 Inhoudelijk expert bij de bespreking
other OTH NullFlavor 2.16.840.1.113883.5.1008 Anders

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

--

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.<BR>Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Pre-publicatie 2022-1
SNOMED CT en LOINC codes zijn gebaseeerd op:

  • SNOMED Clinical Terms versie: 20240331 [R] (maart 2024-editie)
  • LOINC version 2.77

De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 04/07/2024 11:28:10 met ZibExtraction v. 9.3.8908.25473


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht