Opname-v2.0(2024NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Let op!! Dit is niet de meeste recente versie van deze bouwsteen. Deze is ''hier'' te vinden.

Algemeen

Naam: nl.zorg.Opname EN.png
Versie: 2.0
ZIB Status:Draft
Publicatie: 2024
Publicatie status: Unpublished
Publicatie datum:


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Zib-centrum
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList *
DCM::CreationDate 1-12-2021
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name *
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.15.4
DCM::KeywordList Opname, Deelopname, Ziekenhuisopname
DCM::LifecycleStatus Draft
DCM::ModelerList Zib-centrum
DCM::Name nl.zorg.Opname
DCM::PublicationDate
DCM::PublicationStatus Unpublished
DCM::ReviewerList
DCM::RevisionDate 12-09-2023
DCM::Supersedes nl.zorg.Opname-v1.0
DCM::Version 2.0
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

Publicatieversie 1.0 (10-06-2022)

Publicatieversie 2.0 (15-10-2023)

ZIB-1773 Kardinaliteit Bestemming
ZIB-1824 Zibs Contact en Opname

Concept

Het verblijf van een patiënt of cliënt in een zorginstelling in het kader van een (deel)opname of SEH-bezoek. Een (deel)opname is het gehele dan wel een deel van het verblijf van een patiënt of cliënt op een voor verpleging ingerichte afdeling in een zorginstelling bijvoorbeeld een klinische afdeling, dagverplegingsafdeling, spoedeisendehulp of observatorium. Deze zib is dus van toepassing bij een gehele opname, deel van een opname of SEH-bezoek in zowel heden als verleden.

Purpose

Opnames of SEH-bezoeken vinden plaats in een zorginstelling met als doel een patiënt of cliënt te behandelen, observeren of onderzoeken.

Evidence Base

De waardelijsten voor Herkomst en Bestemming komen op hoofdlijnen overeen met de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ)

Information Model


#AanleidingOpnameCodelijst#2505Probleem-v4.7(2024NL)#2536#2535#HerkomstCodelijst#BestemmingCodelijst#2540#2508#2539Zorgaanbieder-v3.6(2024NL)#2513#2512Zorgverlener-v4.0(2024NL)#OpnameScopeCodelijst#ZorgTypeCodelijst#2507#2511Opname-v2.0Model(2024NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:15.4.1 Arrowdown.pngOpname Rootconcept van de bouwsteen Opname. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Opname.
CD.png NL-CM:15.4.2 Arrowright.pngZorgType 1 Het type zorg dat geleverd is of wordt aan de patiënt gedurende de (deel)opname. Dit is onder andere gerelateerd aan de zwaartecategorie van de zorg.
List2.png ZorgTypeCodelijst
TS.png NL-CM:15.4.3 Arrowright.pngBeginDatumTijd 1 Datum en tijd waarop de (deel)opname zal beginnen of was begonnen.
TS.png NL-CM:15.4.4 Arrowright.pngEindDatumTijd 0..1 Datum en tijd waarop de (deel)opname is geëindigd. Voor een toekomstige of lopende opname kan de einddatum leeg zijn.<br />
Folder.png NL-CM:15.4.5 Arrowdown.pngRedenOpname 1 Container van het concept RedenOpname. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept RedenOpname.
Verwijzing.png NL-CM:15.4.6 Arrowright.pngProbleem 1 Het hoofdprobleem waarop de (deel)opname betrekking heeft.
Block.png Probleem
CD.png NL-CM:15.4.7 Arrowright.pngAanleidingOpname 1 De specifieke aanleiding voor de opname in het kader van de diagnostiek en/of behandeling van het probleem.
59021000146108 Reden voor opname
List2.png AanleidingOpnameCodelijst
ST.png NL-CM:15.4.8 Arrowright.pngToelichtingRedenOpname 0..1 Toelichting op de reden voor de (deel)opname, voor zover deze onvoldoende in de andere elementen kan worden uitgedrukt.
48767-8 Verklarend commentaar [interpretatie] in {systeem} (tekstueel)
CD.png NL-CM:15.4.9 Arrowright.pngHerkomst 1 Locatie waar de patiënt vandaan komt voorafgaand aan de (deel)opname. Dit zal voornamelijk bij aanvang van een ziekenhuisopname gebruikt worden.
List2.png HerkomstCodelijst
CD.png NL-CM:15.4.10 Arrowright.pngBestemming 0..1 Locatie waar de patiënt naar toe gaat na de (deel)opname. Dit zal voornamelijk bij beëindiging van een ziekenhuisopname gebruikt worden.
List2.png BestemmingCodelijst
CD.png NL-CM:15.4.11 Arrowright.pngOpnameScope 1 OpnameScope geeft aan of het een volledige opname dan wel een deelopname betreft.
List2.png OpnameScopeCodelijst
Verwijzing.png NL-CM:15.4.12 Arrowright.pngVerantwoordelijkBehandelaar::Zorgverlener 1 De zorgverlener die verantwoordelijk is tijdens de (deel)opname. Bij de zorgverlener kan tevens het specialisme en de rol van de zorgverlener aangegeven worden.
Block.png Zorgverlener
Verwijzing.png NL-CM:15.4.13 Arrowright.pngZorgInstelling::Zorgaanbieder 1 De fysieke locatie van de zorgaanbieder waar de (deel)opname heeft plaatsgevonden of zal plaatsvinden.
Block.png Zorgaanbieder

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

Herkomst Begin
Datum
Tijd
RedenOpname Verantwoordelijk
Behandelaar
ZorgType Zorginstelling
Probleem Aanleiding
Opname
Zorgverlener
Naam
Zorgaanbieder
Naam
Eigen woonomgeving 16-05-2022 Gebroken been Uitvoeren verrichting J.H.R. Peters Reguliere verpleging Universitair Medisch Centrum Groningen

References

1. Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg [Online] Beschikbaar op: https://www.dhd.nl/klanten/klantenservice/handleidingen_formulieren/Documents/Handleiding%20LBZ.pdf [Geraadpleegd: 29 juni2017].

Valuesets

AanleidingOpnameCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.15.4.1 Binding: Extensible
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Verrichting 71388002 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Uitvoeren verrichting
Medicatietoediening 18629005 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Medicatietoediening
Observatie 225308005 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Observatie
Rehabilitatietherapie 52052004 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Revalidatie
Uitvoeren van veiligheidsprocedure 370886002 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Veiligheid patiënt en/of omgeving
Respijtzorg voor patiënt 105386004 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Respijtzorg
Contact vanwege acuut probleem 180201000146103 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Contact vanwege acuut probleem

BestemmingCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.15.4.2 Binding: Extensible
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Thuis 264362003 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Eigen woonomgeving, niet zijnde een instelling
Tegen medisch advies in vertrokken 445060000 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Tegen advies in vertrokken [DEPRECATED]
Revalidatieziekenhuis 80522000 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Instelling voor revalidatie
Verpleeghuis 42665001 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Instelling voor verpleging/verzorging
Psychiatrisch ziekenhuis 62480006 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 GGZ instelling
Ziekenhuis 22232009 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Ander ziekenhuis
Overleden in ziekenhuis 183676005 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Overleden [DEPRECATED]
Mortuarium 225737007 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Mortuarium
Hospice 284546000 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Hospice
Ziekenhuis in buitenland 155621000146109 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Ziekenhuis buitenland
Zorglocatie 43741000 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Instelling (anders)
Ontslag naar andere afdeling binnen ziekenhuis 115841000146105 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Afdeling binnen zelfde instelling

HerkomstCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.15.4.3 Binding: Extensible
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Thuis 264362003 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Eigen woonomgeving, niet zijnde een instelling
Revalidatieziekenhuis 80522000 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Instelling voor revalidatie
Verpleeghuis 42665001 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Instelling voor verpleging/verzorging
Psychiatrisch ziekenhuis 62480006 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 GGZ instelling
Ziekenhuis 22232009 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Ander ziekenhuis
Kraamafdeling 427695007 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 In dit ziekenhuis geboren
Levend geboren in ziekenhuis 442311008 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 In dit ziekenhuis geboren [DEPRECATED]
Hospice 284546000 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Hospice
Ziekenhuis in buitenland 155621000146109 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Ziekenhuis buitenland
Zorglocatie 43741000 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Instelling (anders)
SEH-afdeling 225728007 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 SEH
Polikliniek 440655000 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Poliklinische afdeling
Ontslag naar andere afdeling binnen ziekenhuis 115841000146105 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Afdeling binnen zelfde instelling
Locatie van incident 702869004 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Locatie van incident

OpnameScopeCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.15.4.4 Binding: Extensible
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Gehele opname TA OpnameScope 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.29.1 Gehele opname
Opnamedeel PA OpnameScope 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.29.1 Opnamedeel

ZorgTypeCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.15.4.5 Binding: Extensible
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Verlenen van reguliere verpleegkundige zorg 180121000146103 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Reguliere verpleging
Verlenen van 'medium care' aan patiënt 180141000146109 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Verlenen van 'medium care' aan patiënt
Verlenen van 'high care' aan patiënt 180151000146107 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Verlenen van 'high care' aan patiënt
Intensive care 180131000146101 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 IC-zorg [DEPRECATED]
Verlenen van zorg aan patiënt op IC 133903000 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Verlenen van zorg aan patient op intensivecareafdeling
Verlenen van zorg aan patiënt op spoedeisende hulp 290191000146103 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Verlenen van zorg aan patiënt op spoedeisende hulp

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

--

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.<BR>Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Prepublicatie 2024-1
SNOMED CT en LOINC codes zijn gebaseeerd op:

  • SNOMED Clinical Terms versie: 20240331 [R] (maart 2024-editie)
  • LOINC version 2.77

De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 23/04/2024 12:15:45 met ZibExtraction v. 9.3.8777.28571


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht