MedischHulpmiddel-v3.5(2022NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Naar navigatie springen Naar zoeken springenAlgemeen

Naam: nl.zorg.MedischHulpmiddel EN.png
Versie: 3.5
ZIB Status:Final
Publicatie: 2022
Publicatie status: Prepublished
Publicatie datum: 10-06-2022


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::CreationDate 2-1-2013
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name PM
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.10.1
DCM::KeywordList medisch hulpmiddel, implantaat
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::Name nl.zorg.MedischHulpmiddel
DCM::PublicationDate 10-06-2022
DCM::PublicationStatus Prepublished
DCM::ReviewerList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 19-05-2022
DCM::Supersedes nl.zorg.MedischHulpmiddel-v3.4
DCM::Version 3.5
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

Publicatieversie 1.0 (15-02-2013) -

Publicatieversie 1.1 (01-07-2013)

Issue summaries niet beschikbaar
Bevat: ZIB-11.

Publicatieversie 1.2 (01-04-2015) Bevat: ZIB-83, ZIB-88, ZIB-110, ZIB-249, ZIB-250, ZIB-251, ZIB-252, ZIB-308, ZIB-327, ZIB-353.

Incl. algemene wijzigingsverzoeken: ZIB-94, ZIB-154, ZIB-200, ZIB-201, ZIB-309, ZIB-324, ZIB-326.

Publicatieversie 3.0 (01-05-2016) Bevat: ZIB-453.

Publicatieversie 3.1 (04-09-2017) Bevat: ZIB-457, ZIB-461, ZIB-517, ZIB-522, ZIB-547, ZIB-549, ZIB-564,. ZIB-568, ZIB-573, ZIB-574, ZIB-578, ZIB-585.

Publicatieversie 3.1.1 (01-10-2018) Bevat: ZIB-673.

Publicatieversie 3.2 (26-02-2019) Bevat: ZIB-680.

Publicatieversie 3.3 (06-07-2019) Bevat: ZIB-734.

Publicatieversie 3.3.1 (01-09-2020) Bevat: ZIB-1116, ZIB-1135, ZIB-1120.

Publicatieversie 3.4 (01-12-2021) Bevat: ZIB-1279, ZIB-1534.

Publicatieversie 3.5 (10-06-2022) Bevat: ZIB-1535.

Concept

Medische hulpmiddelen kunnen worden omschreven als de inwendig geïmplanteerde en uitwendige apparatuur en/of hulpmiddelen die de patiënt gebruikt of heeft gebruikt om de gevolgen van functionele beperkingen van orgaansystemen te verminderen of om de behandeling van een ziekte mogelijk te maken.

Purpose

Het vastleggen van gegevens over medische hulpmiddelen heeft een aantal redenen. Kennis van aanwezigheid biedt mogelijkheid om implantaten te kunnen traceren en
rekening te houden met het hulpmiddel of apparaat bij diagnostische of therapeutische procedures, verzorging en transport.

Voorbeelden hier van zijn:

  • De consequenties voor transport, toiletgebruik, etc. indien gebruik wordt gemaakt van een rolstoel;
  • De aanwezigheid van een pacemaker is van medisch belang, maar heeft ook consequenties voor planning van radiologisch onderzoek.

Evidence Base

Het vastleggen van gegevens van medisch complexe apparatuur, zoals pacemakers, is in EPD systemen in Nederland nog niet gebruikelijk, maar soms wel een gemis: uit een specialistenbrief valt bv. vaak niet op te maken welke type pacemaker van welke fabrikant bij de patiënt aanwezig is.
VWS zal met wetgeving komen voor een landelijk basisregister voor implantaten. Elke zorginstelling zal de UDI (Unique Device Identification, met een relatie naar GTIN) en UPI (Unique Patient Identification) moeten aanleveren aan het basisregister. Dit voorkomt de situatie dat een groot deel van de patiënten met een hulpmiddel of implantaat waar problemen mee zijn gesignaleerd, niet te traceren zijn.

Information Model


#381#ProductTypeCodelijst#1203Zorgverlener-v3.5.2(2022NL)Zorgaanbieder-v3.5(2022NL)#387Probleem-v4.6(2022NL)#1198#1200#383#1199#1683AnatomischeLocatie-v1.0.2(2022NL)#ProductTypeImplantatenCodelijstMedischHulpmiddel-v3.5Model(2022NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:10.1.1 Arrowdown.pngMedischHulpmiddel Rootconcept van de bouwsteen MedischHulpmiddel. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen MedischHulpmiddel.
49062001 Hulpmiddel
ST.png NL-CM:10.1.16 Arrowright.pngProductID 0..1 Wereldwijd unieke identificatie van het product, bijvoorbeeld het serienummer of een UDI (unique device identifier). Bij sommige producten stelt de wet het gebruik van een UDI verplicht. Veel gebruikte coderingen zijn HIBC en GS1/ GTIN.


Een UDI bevat vaak meer informatie dan alleen een Id, maar ook bijvoorbeeld een vervaldatum. Indien een UDI gebruikt wordt, kan de gehele code als tekst in Product Id opgenomen worden, zodat geen belangrijke informatie verloren gaat.

Folder.png NL-CM:10.1.2 Arrowdown.pngProduct 1 Het medische hulpmiddel dat wordt gebruikt (inwendig of uitwendig).
405815000 Hulpmiddel voor verrichting
CD.png NL-CM:10.1.3 Arrowright.pngProductType 0..1 De code van het type product.
List2.png ProductTypeCodelijst
List2.png ProductTypeImplantatenCodelijst
ST.png NL-CM:10.1.13 Arrowright.pngProductOmschrijving 0..1 Tekstuele beschrijving van het product.
Verwijzing.png NL-CM:10.1.15 Arrowright.pngAnatomischeLocatie 0..1 Anatomische locatie van het gebruikte hulpmiddel bij de patiënt.
363698007 Locatie van bevinding
Block.png AnatomischeLocatie
Verwijzing.png NL-CM:10.1.7 Arrowright.pngIndicatie::Probleem 0..* De medische reden voor het gebruik van het medisch hulpmiddel.
Block.png Probleem
TS.png NL-CM:10.1.11 Arrowright.pngBeginDatum 0..1 De startdatum van eerste toepassing of implantatie het medische hulpmiddel. Een vage datum, bijv. alleen een jaartal, is toegestaan.
TS.png NL-CM:10.1.14 Arrowright.pngEindDatum 0..1 De einddatum van de laatste toepassing of explantatie van het medische hulpmiddel. Een vage datum, bijv. alleen een jaartal, is toegestaan.
ST.png NL-CM:10.1.10 Arrowright.pngToelichting 0..1 Opmerking bij de toepassing of informatie over het gebruikte hulpmiddel.
48767-8 Verklarend commentaar [interpretatie] in {systeem} (tekstueel)
Verwijzing.png NL-CM:10.1.8 Arrowright.pngLocatie::Zorgaanbieder 0..1 De zorgaanbieder waar het gebruik van het hulpmiddel geïnitieerd werd of waar het hulpmiddel geïmplanteerd werd.
Block.png Zorgaanbieder
Verwijzing.png NL-CM:10.1.9 Arrowright.pngZorgverlener 0..1 De zorgverlener betrokken bij de indicatiestelling voor het gebruik of de implantatie van het hulpmiddel.
Block.png Zorgverlener

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

Begin
Datum
Product Anatomische Locatie Lateraliteit Indicatie Locatie Toelichting
ProductID ProductType ProbleemNaam Organisatie
Naam
Afdeling
Specialisme
08-03-2012 GTIN/HIBC code Rolstoel Multiple sclerose Kan korte afstanden lopen
Begin
Datum
Product Anatomische Locatie Lateraliteit Lateraliteit Locatie Toelichting
ProductID ProductType ProbleemNaam Organisatie
Naam
Afdeling
Specialisme
2007 GTIN/HIBC code Gehoorapparaat Oor Rechts Presbyacusis St. Franciscus Gasthuis Audiologie Apparaat niet zichtbaar (diep in de gehooringang)
Begin
Datum
Product Anatomische Locatie Lateraliteit Indicatie Locatie Toelichting
ProductID ProductType ProbleemNaam Organisatie
Naam
Afdeling
Specialisme
10-02-2004 GTIN/HIBC code Pacemaker Subclavian pouch Links Paroxymaal boezemfibrilleren Academisch Medisch Centrum Cardiologie Laatst doorgemeten in 2011

References

1. Kamerbrief over het voorstel voor een register van implantaten. [Online] Beschikbaar op: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/11/20/kamerbrief-over-het-voorstel-voor-een-register-van-implantaten.html [Geraadpleegd: 15 september 2014].

Valuesets

ProductTypeCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.10.1.1 Binding: Required
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
SNOMED CT: <260787004|Fysiek object| SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96

ProductTypeImplantatenCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.10.1.6 Binding: Required
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
SNOMED CT: ^52801000146101|Referentieset met implantaten uit landelijk implantatenregister| SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.<BR>Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Pre-publicatie 2022-1
SNOMED CT en LOINC codes zijn gebaseeerd op:

  • SNOMED Clinical Terms versie: 20240331 [R] (maart 2024-editie)
  • LOINC version 2.77

De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 04/07/2024 11:27:23 met ZibExtraction v. 9.3.8908.25473


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht