ZorgNotitie-v1.0(NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Algemeen

Naam: nl.zorg.template.ZorgNotitie EN.png
Versie: 1.0
ZIB Status:Final
Publicatie status: Published
Publicatie datum: 01-09-2020


Metadata

DCM::CoderList
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList
DCM::CreationDate 27-4-2020
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name PM
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.21.3
DCM::KeywordList Notitie, Verslag
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList *
DCM::Name nl.zorg.template.ZorgNotitie
DCM::PublicationDate 01-09-2020
DCM::PublicationStatus Published
DCM::ReviewerList *
DCM::RevisionDate
DCM::Supersedes
DCM::Version 1.0
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

Publicatieversie 1.0 (01-09-2020) .

Concept

Een zorgnotitie is een al dan niet gestructureerd document waarin een zorgverlener in vrije tekst informatie vastlegt ten aanzien van een contact of bevinding met betrekking tot de zorg voor of de behandeling van een patiënt.
Dit is een blauwdruk voor zib. Voor daadwerkelijk gebruik zal voor afgeleide zibs invulling gegeven moeten worden aan betekenisvolle elementnamen en vulling van de waardelijsten.

Purpose

Een zorgnotitie biedt de mogelijkheid tekstueel informatie vast te leggen die, met name in het primaire zorgproces, op een later tijdstip geraadpleegd kan worden.

Information Model


#[Sectie]CodeCodelijst#13721#13726Zorgverlener-v3.5(2020NL)#[Sectie]NaamCodelijst#13727#13717#13719#13725#13723ZorgNotitie-v1.0Model(NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:21.3.1 Arrowdown.png[ZorgNotitie] Rootconcept van de bouwsteen [ZorgNotitie]. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de blauwdruk [ZorgNotitie].
TS.png NL-CM:21.3.2 Arrowright.png[ZorgNotitie]DatumTijd 0..1 Datum en eventueel de tijd waarop de notitie is gemaakt.
Verwijzing.png NL-CM:21.3.3 Arrowright.pngAuteur::Zorgverlener 0..1 De zorgverlener die het verslag heeft opgesteld en verantwoordelijk is voor de inhoud.
Block.png Zorgverlener
ED.png NL-CM:21.3.4 Arrowright.png[Bestanden] 0..* Oorspronkelijke bestanden (brieven, foto's, video's ,..) die mede aanleiding zijn voor het opstellen van de notitie.
Folder.png NL-CM:21.3.5 Arrowdown.png[Sectie] 1..* Container van het concept [Sectie]. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept [Sectie].
CD.png NL-CM:21.3.6 Arrowright.png[Sectie]Code 0..* Aan een sectie kunnen eventueel één of meer gecodeerde waarden toegevoegd worden die essentiële aspecten van de regel beschrijven.
List2.png [Sectie]CodeCodelijst
CD.png NL-CM:21.3.7 Arrowright.png[Sectie]Naam 0..1 De naam van de sectie als gecodeerde omschrijving. 
List2.png [Sectie]NaamCodelijst
ST.png NL-CM:21.3.8 Arrowright.png[Sectie]Tekst 1 De feitelijke inhoud van de sectie als vrije tekst.
422813005 Document section

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Valuesets

[Sectie]CodeCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.21.3.1 Binding: Extensible
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving

[Sectie]NaamCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.21.3.2 Binding: Extensible
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Publicatie 2020
SNOMED CT en LOINC codes zijn gebaseeerd op:

  • SNOMED Clinical Terms version: 20200309 [R] (March 2020 Interim Release)
  • LOINC version 2.67

De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 03/09/2020 14:31:05 met ZibExtraction v. 4.0.7551.21411