Zib issues (deel 1 : issues 0 - 499)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


ZIB-11

Gebruik van de GS1 standaard

Aangemaakt op: 05-03-2012 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: MedischHulpmiddel

OverdrachtMedischHulpmiddel (vervallen)


Omschrijving:
In de CCR standaard segment 9 (Medicatie) en 10 (Medische Hulpmiddelen) moet de GS1 standaard worden toegepast. Nu worden alleen volledige vrije tekstvelden met product omschrijvingen gehanteerd en alle gevolgen van dien. http://www.zorgvisie.nl/ICT/13113/Ziekenhuizen-kunnen-170-miljoen-besparen-met-barcodes.htm http://www.gs1.nl/opinie/component/content/article/152.html
Besluit:


ZIB-24

Diagnostische verrichtingen onderdeel van Results

Aangemaakt op: 31-07-2012 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtProcedure (vervallen)

OverdrachtVerrichting(vervallen)


Omschrijving:
Vormen diagnostische procedures zoals endoscopieen een onderdeel van de sectie Results?
Besluit:


ZIB-26

Gebruik van GLN voor concept Location

Aangemaakt op: 08-08-2012 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Zorgaanbieder

OverdrachtZorgaanbieder (vervallen)


Omschrijving:
Voor het concept Location kunnen meerdere codestelsels worden gebruikt. Het beste alternatief moet worden gekozen: GLN , de AGB code en of andere.
Besluit:


ZIB-33

Wijzigingsverzoek betreffende Generieke Overdrachtsgegevens

Aangemaakt op: 05-03-2013 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Patient

OverdrachtPatient (vervallen)


Omschrijving:
Geachte heer mevrouw, Hierbij een verzoek tot aanpassing van de Generieke Overdrachtsgegevens. Constatering : In de bouwstenen ontbreekt de overdracht van het gegeven dat er sprake is van een meerling Gevolg : Bij meerlingen is het wenselijk hier een extra signalering op te hebben om zo verwisseling te kunnen voorkomen. Dit daar geboorte datum , en adres vaak niet onderscheidend genoeg zijn. Wens : Bij de overdracht is het nodig hierop geattendeerd te worden in de meeste systemen is hiervoor een meerlingen teken aanwezig En vindt hierop een signalering plaats. Het zou wenselijk zijn dat dit ook in een overdrachtssituatie wordt meegenomen. Verzoek: in de bouwsteen OverdrachtPatient (of elders) meenemen van een een veld voor de registratie van een meerling. Alvast hartelijk dank, Robert Schotanus Informatiemanager Ziekenhuis Amstelland
Besluit:


ZIB-34

Tekst bij DCM::ValueSet niet correct.

Aangemaakt op: 14-03-2013 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Zorgverlener

OverdrachtZorgverlener (vervallen)


Omschrijving:
Fred, teamleden,  Hierbij wat commentaar op bouwsteen: nl.nfu.OverdrachtZorgverlener-v1.0.pdf / ZorgverlenerNaam Volgens mij is de tekst bij DCM::ValueSet niet correct want bevat nog een stub tekst die volgens mij bedoeld was om in te vullen met een verwijzing naar UZI en AGB. Dat is niet gedaan.   De betreffende tekst: «data» ZorgverlenerNaam DCM::ValueSet hier verwijzing naar de juiste set/kolom in UZI en ook nog 1 voor AGB Met vriendelijke groet, M.R. Ligtvoet, ICT-Architect, Nictiz
Besluit:


ZIB-36

Aanpassen DCM::DefinitionCode, deze overlapt met bouwsteen OverdrachtPatient.

Aangemaakt op: 18-03-2013 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Zorgaanbieder

OverdrachtZorgaanbieder (vervallen)


Omschrijving:
Beste teamleden, Bouwsteen: zorgaanbieder, organisatieRol heeft een DCM::DefinitionCode NL-CM:0.1.4, die overlapt met bouwsteen nl.nfu.OverdrachtPatient-v1.0.pdf, container: adresgegevens (NL-CM:0.1.4). Breng mij graag even op de hoogte wanneer er een nieuwe xmi hiervoor beschikbaar is, want dan kan ik weer door met deze xmi. Met vriendelijke groet,  M.R. Ligtvoet ICT-Architect   Nictiz
Besluit:


ZIB-42

Commentaar Astrid van Ginneken op Zorgverlener

Aangemaakt op: 13-05-2013 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Zorgverlener

OverdrachtZorgverlener (vervallen)


Omschrijving:
Zorgverlener - In de ZorgverlenerRolCodeLijst mis ik: o Zorgcoördinator o Aanspreekpunt - Is de term ‘behandelaar’ niet wat algemener dan ‘Afdelingsarts’?
Besluit:


ZIB-43

Commentaar Astrid van Ginneken op Burgerlijke Staat

Aangemaakt op: 13-05-2013 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: BurgerlijkeStaat

OverdrachtBurgerlijkestaat (vervallen)


Omschrijving:
BurgerlijkeStaat: - In de BurgerlijkeStaatCodeLijst mis ik: o Nooit gehuwd geweest of geregistreerd partner gehad (i.p.v. nooit gehuwd geweest) o Gescheiden geregistreerd partner
Besluit:


ZIB-45

Commentaar Astrid van Ginneken op Polsfrequentie

Aangemaakt op: 13-05-2013 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Polsfrequentie

OverdrachtPolsfrequentie (vervallen)


Omschrijving:
Polsfrequentie: - Polsregelmatigheid is geen aparte meetwaarde, maar blijkt te zijn opgenomen bij de Polsfrequentie o Dit betekent dat een polsritme niet apart kan worden overgedragen, omdat de polsfrequentie verplicht is.
Besluit:


ZIB-46

Commentaar Astrid van Ginneken op PlanofCare

Aangemaakt op: 13-05-2013 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtGeplandeZorgactiviteit(Vervallen)

OverdrachtPlanOfCare (vervallen)


Omschrijving:
PlanOfCare - De PlanOfCareStatusCode is m.i. niet echt compleet en de mapping van Concept Name op Concept Code is hier en daar vreemd: o Noshow hebben wij in de lijst als ‘niet nagekomen’ o Aborted is in onze lijst ‘afgebroken’ o In process is in onze lijst ‘in uitvoering’ o Pending is in onze lijst ‘in afwachting van uitvoering’ o On hold is in onze lijst ‘opgeschort’ o We missen de status ‘geaccepteerd’ o We missen de status ‘geweigerd’ o We missen de status ‘niet uitgevoerd’ (Deze is nodig omdat sommige handelingen optioneel zijn en soms niet uitgevoerd hoeven te worden). o Herhaling hoort niet in dit lijstje thuis: het is een andere as: alle andere waarden in de lijst kunnen ook gelden voor een herhalingsafspraak/-verrichting. - De OrderTypeCodeLijst zou wat scherper vertaald kunnen worden: o Medication vertalen naar ‘medicatietoediening’ (ter voorkoming van verwarring met voeding en vocht) o Product vertalen naar Medisch hulmiddel (zie ook grafisch informatiemodel) o Encounter vertalen naar Patientcontact o Is het mogelijk om duidelijk aan te geven wat hier het verschil tussen een Order en een Verrichting is.
Besluit:


ZIB-49

Diverse consistentie punten, meerdere bouwstenen

Aangemaakt op: 23-05-2013 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: ALGEMEEN

Omschrijving:
De issues staan in bijgevoegd document per bouwsteen. Het grootste deel zijn kleine naamgevingspunten. Naast de omschrijving van het issue is er een kolom Voorstel aanwezig met de voorgestelde oplossing, meestal Aanpassen. Voor minder triviale punten staat er Overleg. Hierbij het verzoek aan de kernteamleden om voor de bouwstenen waar ze voor verantwoordelijk waren (zijn), de punten door te lopen, waar nodig een oplossing te formuleren en in de kolom Akkoord ja (of nee) in te vullen met je initialen en vervolgens te retourneren.
Besluit:


ZIB-51

Foutieve DCM::ID OID VitalSigns

Aangemaakt op: 23-05-2013 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: ALGEMEEN

Omschrijving:
Alle vital sign bouwstenen (sectie 12) hebben een foutief OID, tw. 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.12.n i.p.v 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.12.n
Besluit:


ZIB-55

RFC Bouwsteen Procedure

Aangemaakt op: 28-05-2013 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtProcedure (vervallen)

OverdrachtVerrichting(vervallen)


Omschrijving:
De eerste zin onder Concept luidt: De sectie Procedures vermeldt alle bekende en relevante therapeutische verrichtingen, die de patient heeft ondergaan op tot het moment van de gegevensoverdracht. Alle bekende en Relevante lijkt hier met elkaar in tegenspraak. Voorstel om deze zin te vervangen door: De sectie Procedures bevat een overzicht van alle relevante therapeutische verrichtingen die de patient heeft ondergaan tot op het moment van de gegevensoverdracht.
Besluit:


ZIB-56

RFC Bouwsteen Medicatie

Aangemaakt op: 28-05-2013 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: MedicatieVerstrekking

MedicatieGebruik(vervallen)
MedicatieToediening(vervallen)
MedicatieVoorschrift(vervallen)
OverdrachtMedicatie (vervallen)


Omschrijving:
De bouwsteen medicatie is heel groot geworden en bestaat eigenlijk uit een aantal lossen bouwstenen. Doordat het nu een bouwsteen is, is niet zonder meer duidelijk welke gegevens wel- of niet in combinatie met elkaar kunnen voorkomen. Voorstel: Splits de huidige bouwsteen Medicatie in vier afzonderlijke bouwstenen die los van elkaar of in combinatie naast elkaar in de overdracht kunnen voorkomen. Deze vier zijn (nader overleg nodig!): - Voorschrift - Verstrekking - Gebruik (de actuele medicatie) - Toediening
Besluit:
De bouwsteen OverdrachtMedicatie is opgesplitst in MedicatieVerstrekking, MedicatieVoorschrift, MedicatieToediening en MedicatieGebruik.

ZIB-57

Cardinaliteit choicebox OverdrachtNationaliteit is ambigu

Aangemaakt op: 29-05-2013 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Nationaliteit

OverdrachtNationaliteit (vervallen)


Omschrijving:
In OverdrachtNationaliteit heeft zowel land als nationaliteit cardinaliteit 0..*. De constraint zegt echter Precies een concept uit de keuzebox moet gekozen worden. Dit kan tot verwarring leiden. Voorstel is om de tekst van de constraint te wijzigen in Kies Land(en) of Nationaliteit(en) met bijbehorende waardelijst, niet beide
Besluit:


ZIB-59

RFC Bouwsteen Betaler

Aangemaakt op: 29-05-2013 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Betaler

OverdrachtBetaler (vervallen)


Omschrijving:
Het element BetalerPersoon heeft een verwijzing “Naam:Naamgegevens”. Eem element dat een verwijzing is naar een concept moet geen blauwe kleur hebben (zie bijv. de verwijzing “Adres::Adresgegevens”, die is niet blauw).
Besluit:


ZIB-62

commentaar op bouwsteen: nl.nfu.OverdrachtPatient?v1.1: dubbel id 0.1.33

Aangemaakt op: 18-07-2013 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Patient

OverdrachtPatient (vervallen)


Omschrijving:
Beste teamleden,   Er is een id tweemaal uitgegeven in bouwsteen nl.nfu.OverdrachtPatient?v1.1. Het gaat om id NL?CM:0.1.33 die staat bij OverlijdensIndicator en DatumOverlijden.   Uit de PDF: [quote] «data» OverlijdensIndicator Definitie Indicator die aangeeft of de patient overleden is. Datatype BL DCM::DefinitionCode NL?CM:0.1.33 «data» DatumOverlijden Definitie Indien van toepassing datum waarop de persoon overleden is. Een vage datum, b.v. alleen jaartal is toegestaan. Datatype TS DCM::DefinitionCode NL?CM:0.1.33 [/quote]   Kunnen jullie dit aanpassen en graag even aangeven wanneer er nieuwe XMI/PDF voor is? Bedankt!   Met vriendelijke groet,  M.R. Ligtvoet ICT-Architect   Nictiz Nationaal ICT Instituut in de Zorg Postbus 19121 2500 CC Den Haag Oude Middenweg 55 2491 AC Den Haag T 070 317 34 42 F 070 320 74 37 M 06 4378 3214 ligtvoet@nictiz.nl www.nictiz.nl  Dit bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Nictiz aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risicos verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.  This message may contain confidential information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. Nictiz accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
Besluit:
De tagged value van het concept Overlijdensindicator is aangepast omdat deze dubbel voorkwam.

ZIB-64

OverdrachtContactpersoon - OID aanpassing van RolCodelijst

Aangemaakt op: 30-07-2013 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Contactpersoon

OverdrachtContactpersoon (vervallen)


Omschrijving:
Bij de RolCodelijst in de bouwsteen OverdrachtContactpersoon is er een foute OID van de CodeSystemId, namelijk.: 113883.2.4.3.11.22.472. De juiste OID van de CodeSystemId zou moeten zijn: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.472.   Met vriendelijke groet, Tessa van Stijn HL7 expert   NICTIZ Postbus 19121 2500 CC Den Haag Oude Middenweg 55 2491 AC Den Haag T:  (070) 3173435 M: 06 34489294
Besluit:
De OID van de RolCodelijst is onjuist, deze is aangepast.

ZIB-66

OverdrachtContactpersoon - RolCodelijst-naam in EA model

Aangemaakt op: 30-07-2013 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Contactpersoon

OverdrachtContactpersoon (vervallen)


Omschrijving:
In het EA- model van OverdrachtContactpersoon is de RelatieCodelijst verkeerd, namelijk: RelatieCodeLijst. Correcte naam zou moeten zijn RelatieCodelijst.   Met vriendelijke groet, Tessa van Stijn HL7 expert   NICTIZ Postbus 19121 2500 CC Den Haag Oude Middenweg 55 2491 AC Den Haag T:  (070) 3173435 M: 06 34489294
Besluit:
De naam van de RelatieCodelijst was ten onrechte geschreven als RelatieCodeLijst. Dit is aangepast.

ZIB-67

Wijzigingsverzoek Klinische Bouwsteen Patient document

Aangemaakt op: 27-08-2013 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Patient

OverdrachtPatient (vervallen)


Omschrijving:
Geachte heer/mevrouw, Op aanduiding van Fred Smeele stuur ik deze mail! Ik ben de documenten rondom de klinische bouwstenen aan het doornemen. Waarna ik een vraag heb betreffende het overdracht Patient document. Ik zie dat hier bij naamgegevens de volgende 5 items zijn benoemd: -Aanhef -Voornamen -Geslachtsnaam -Geslachtsnaam partner -Roepnaam Ik mis hierin de Display naam. Dit veld wordt vaak gebruikt op correspondentie met de patient. Uit de overdracht set kan ik deze niet afleiden. Ik weet immers niet of de patient eerst zijn eigen geslachtsnaam wilt gebruiken en daarna zijn geslachtsnaam partner of anders om. Natuurlijk kan ook nog 1 van de 2 gebruikt worden. In de Hl7v2 standaard kon dit als een optioneel veld meegegeven worden. Hoe moet ik hier mee omgaan binnen de bouwstenen? Wat is de reden dat dit veld niet meer is opgenomen? We beginnen eind december met Ordermangement op basis van XDS/XDW. Hierin willen we de standaardbouwstenen gebruiken die door het NFU gebouwd zijn. Ik mis in de overdracht patientgegevens dus het naamgebruik veld. Dit hebben we nodig om de patient te kunnen aanschrijven. Albert-Jan geeft aan dat dit hier inderdaad gemist is en dat dit wel is opgepakt in het project algemene NAW gegevens. De harmonisatie heeft echter nog niet plaatsgevonden. Kunnen jullie mij hierover informeren! Gr. Igor Schoonbrood Maastricht Universitair Medisch Centrum Igor.schoonbrood@mumc.nl
Besluit:
Een concept Naamgebruik is toegevoegd, met hieraan gekoppeld een valueset NaamgebruikCodelijst.

ZIB-69

Issue Bouwsteen OverdrachtContactpersoon

Aangemaakt op: 03-09-2013 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Contactpersoon

OverdrachtContactpersoon (vervallen)


Omschrijving:
De Bouwsteen OverdrachtContactpersoon maakt gebruik van de RolCodelijst. De inhoud van deze codelijst is niet consistent en bevat rollen en relaties door elkaar. In deze lijst is er ook de waarde specialist die in deze lijst overbodig is. De bouwsteen is immers bedoeld voor de overige, bij de zorg voor de patient betrokken, personen, anders dan zorgverleners. Graag de RolCodelijst opschonen.
Besluit:
De RolCodelijst is opgeschoond.

ZIB-70

Issue Bouwsteen OverdrachtZorgverlener - Specialisme

Aangemaakt op: 03-09-2013 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Zorgverlener

OverdrachtZorgverlener (vervallen)


Omschrijving:
De valueSet, die aangewezen wordt voor het concept Specialisme, heeft geen OID. De volgende OID: 2.16.840.1.113883.2.4.6.7 kan toegevoegd worden aan de valueSet COD016?VEKT voor het concept Specialisme in de Bouwsteen OverdrachtZorgverlener. De COD016?VEKT is recent geregistreerd onder deze OID.
Besluit:
De valueset behorende bij het concept Specialisme bevatte geen OID, deze is gekoppeld.

ZIB-71

Issue Bouwsteen Overdracht Zorgaanbieder - ZorgaanbiederIdentificatieNummer

Aangemaakt op: 03-09-2013 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Zorgaanbieder

OverdrachtZorgaanbieder (vervallen)


Omschrijving:
Voor het ZorgaanbiederIdentificatieNummer wordt het URA (Het CIBG UZI?Register?Abonneenummer)UZI-registerabonneenummer (URA) met de OID 2.16.528.1.1007.3.1 aangewezen in de bouwsteen OverdrachtZorgaanbieder. De juiste OID van het UZI-registerabonneenummer (URA) Zorginstelling identificatie is: 2.16.528.1.1007.3.3.
Besluit:
De OID van de valueset gekoppeld aan het concept ZorgaanbiederIdentificatieNummer was onjuist, deze is gecorrigeerd.

ZIB-72

Issue Bouwsteen OverdrachtBetaler - VerzekerdeNummer

Aangemaakt op: 03-09-2013 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Betaler

OverdrachtBetaler (vervallen)


Omschrijving:
De datatype van VerzekerdeNummer is van data type II, dwz dat behalve het VerzekerdeNummer ook de identificatie van de organisatie bekend moet zijn. Graag vermelding over deze identificatie toevoegen bij het concept VerzekerdeNummer.
Besluit:
Het datatype aangepast van concept VerzekerdeNummer, van II naar ST.

ZIB-73

wijzigingsverzoek familieanamnese

Aangemaakt op: 30-10-2013 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Familieanamnese

OverdrachtFamilieanamnese (vervallen)


Omschrijving:
Hallo Fred, Tijdens het doorkijken van wat bouwstenen kwam ik wat tegen wat wellicht nog eens kan worden aangepast. Het is maar een kleintje en alleen tekst. ….ik dacht ik meld het maar even want als er ooit wat gaat veranderen zou deze eventueel mee kunnen. Ik wil eens kijken welke onderdelen goed bruikbaar zouden kunnen zijn voor onderzoek (clinical research & biobanken) vandaar dat ik er naar kijk. groeten, Linda Mook Mook Projects | http://www.mookprojects.nl senior information architect | CTMM-TraIT project senior IT project leader UMCG | BBMRI-NL Catalogue projects 06-51778571 • skype linda.mook1 • linda.mook@gmail.com • http://www.linkedin.com/in/lindamook Wijzigingsverzoek : tekst concept familieanamnese aanpassen In het concept van familie anamnese staat: De familieanamnese bevat een zo volledig mogelijk overzicht van alle gezondheidsproblemen van familieleden van de patient die bekend zijn en relevant zijn voor de overdracht. De anamnese bestaat uit informatie over: - de medische aandoeningen die familieleden hebben en - de biologische relatie tussen familieleden. volgens mij is het volgende beter: De familieanamnese bevat een zo volledig mogelijk overzicht van alle gezondheidsproblemen van familieleden van de patient die bekend zijn en relevant zijn voor de overdracht. De anamnese bestaat uit informatie over: - de medische aandoeningen die familieleden hebben en - de biologische relatie tussen DE PATIENT EN HET BETREFFENDE FAMILIELID.
Besluit:
Concept Relatie gewijzigd in BiologischeRelatie en tevens voorzien van eigen BiologischerelatieCodelijst.

ZIB-74

Wijzigingsverzoek bouwsteen gewicht

Aangemaakt op: 31-10-2013 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Lichaamsgewicht

OverdrachtGewicht (vervallen)


Omschrijving:
Simpele Tekstaanpassing. In de bouwsteen gewicht, staat bij onderdeel instructions het volgende: Registreren van een actuele meting van het lichaamsgewicht, ook als deze persoon een lichaamsdeel mist, door een geboorteafwijking of na een chirurgische ingreep. Een verklaring over de fysieke incompleetheid van het lichaam, kan zo nodig opgeslagen worden in het data element beinvloedende factoren. Dit is het gebruikelijke model voor gewichtmetingen, bij voorbeeld thuis gemeten door de persoon zelf, een klinische meting in een kliniek/ziekenhuis, of door een fitness instructeur in een sportschool. de naam van het data element klopt niet, moet zijn toelichting ipv beinvloedende factoren. Registreren van een actuele meting van het lichaamsgewicht, ook als deze persoon een lichaamsdeel mist, door een geboorteafwijking of na een chirurgische ingreep. Een verklaring over de fysieke incompleetheid van het lichaam, kan zo nodig opgeslagen worden in het data element TOELICHTING. Dit is het gebruikelijke model voor gewichtmetingen, bij voorbeeld thuis gemeten door de persoon zelf, een klinische meting in een kliniek/ziekenhuis, of door een fitness instructeur in een sportschool. Linda Mook Mook Projects | http://www.mookprojects.nl senior information architect | CTMM-TraIT project senior IT project leader UMCG | BBMRI-NL Catalogue projects 06-51778571 • skype linda.mook1 • linda.mook@gmail.com • http://www.linkedin.com/in/lindamook
Besluit:
In de sectie Instructions stond een verkeerde conceptnaam, dit is aangepast.

ZIB-75

Issue bouwsteen nl.nfu.OverdrachtOpleiding

Aangemaakt op: 18-11-2013 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Opleiding

OverdrachtOpleiding (vervallen)


Omschrijving:
Hallo Fred,   Bij de vergelijking van het concept Opleidingsniveau/Schooltype tussen GOG, HWG en Ketenzorg zijn we aangelopen tegen een discrepantie in de gebruikte waarde lijsten. Alle drie de toepassingen verwijzen voor de invulling naar NHG tabel 20: Code opleiding, maar de GOG lijst wijkt op de codes 06, 07en 08 af van de andere twee en van de lijst zoals die door het NHG gepubliceerd wordt. Het lijkt er op dat in GOG een nummeringsfout is gemaakt.   Mijn voorstel is om dit recht te trekken en de volgende wijziging door te voeren in de GOG lijst: ·        code 06 wordt 08 ·        code 07 wordt 09 ·        code 08 wordt 10   Met vriendelijke groet,   Albert-Jan
Besluit:
De valueset die de opleidingcodes bevat kwam qua codes niet overeen met NHG tabel 20: Code opleiding, dit is gelijk getrokken.

ZIB-76

OverdrachtTekstUitslag Omschrijving

Aangemaakt op: 03-12-2013 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtTekstUitslag(vervallen)

Omschrijving:
Van Tessa van Stijn: Bouwsteen OverdrachtTekstUitslag De omschrijving van het concept Verrichting aanpassen van: Verwijzing naar de bouwsteen Verrichting en daarin ook de verrichtingsdatum, aanvragend en uitvoerend specialisme. naar: Verwijzing naar de bouwsteen OverdrachtProcedure en daarin ook de verrichtingsdatum, aanvragend en uitvoerend specialisme. Er is geen bouwsteen Verrichting, maar een bouwsteen OverdrachtProcedure.
Besluit:
De omschrijving van het concept Verrichting bevatte een ongeldige verwijzing naar een bouwsteen, dit is tekstueel aangepast.

ZIB-78

Medicatie, diverse issues

Aangemaakt op: 03-12-2013 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: MedicatieVoorschrift(vervallen)

OverdrachtMedicatie (vervallen)


Omschrijving:
Door Tessa van Stijn aangedragen: OverdrachtMedicatie 3.1 De omschrijving van het concept RedenVanVoorschrijven Dit is een verwijzing naar het concept Probleem in de bouwsteen OverdrachtProbleem vervangen door: Dit is een verwijzing naar het concept Probleem in de bouwsteen OverdrachtProblemen. Er is geen bouwsteen OverdrachtProbleem, maar wel bouwsteen OverdrachtProblemen. 3.2 De omschrijving van het concept RedenVanVoorschrijven Dit wordt in de sectie Problems nader gespecificeerd. vervangen door: Dit wordt in de bouwsteen OverdrachtProblemen nader gespecificeerd. 3.3 Bij de omschrijving van het concept BeoogdVerstrekker en Voorschrijver is een typo: Dit is een verwijzing naar het concept Zorgverlenerin de bouwsteen OverdrachtZorgverlener. verbeteren naar: Dit is een verwijzing naar het concept Zorgverlener in de bouwsteen OverdrachtZorgverlener. 3.4 Concept Keerdosis Bij de omschrijving van het concept Keerdosis loopt de volgende zin niet goed: De dosering wordt (technisch) doorgegeven in de meeteenheid van het product, zodat het meestal om een aantal stuks of doses betreft. 3.5 Bij het concept Toediening ontbreekt beschrijving van het volgende concept: Dossering::Toedieningsweg Beschrijving toevoegen. Voorbeeld beschrijving: Dossering::Toedieningsweg is een verwijzing naar het concept Toediningsweg uit de bouwsteen Dossiering binnen de bouwsteen OverdrachtMedicatie.
Besluit:
Tekstuele aanpassingen in de definities van de concepten RedenVanVoorschrijven, Keerdosis, Toediening, BeoogdVerstrekker en Voorschrijver.

ZIB-79

OverdrachtPolsfrequentie v1.1

Aangemaakt op: 03-12-2013 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Polsfrequentie

OverdrachtPolsfrequentie (vervallen)


Omschrijving:
LS, De lijst onder PolsRegelmaigheidCodelijst klopt niet. De lijst van de ContextPositieCodelijst staat er nu onder. Denk dat er bij het verwijderen van elementen iets niet goed is gegaan. Met vriendelijke groet, Lindsay Chang Informatiearchitect Programma EVA Academisch Medisch Centrum ? Meibergdreef 9 ?1105 AZ Amsterdam ? Postbus 22660 ? 1100 DD Amsterdam ?Locatie PA2-118 ? Tel. algemeen 020 566 1097 ? Mobiel 06 188 823 81 | Email l.a.chang@amc.uva.nl<mailto:l.a.chang@amc.uva.nl> | Vrijdag afwezig ________________________________ AMC Disclaimer : http://www.amc.nl/disclaimer ________________________________
Besluit:
De codelijst onder PolsRegelmaigheidCodelijst was niet correct, deze is aangepast.

ZIB-80

OverdrachtMedicatie v1.1

Aangemaakt op: 03-12-2013 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: MedicatieVoorschrift(vervallen)

OverdrachtMedicatie (vervallen)


Omschrijving:
LS, Medicatie v 1.1: - pagina 26 in tabel verstrekte hoeveelheid: spellingsfoutje volgend moet zijn volgens Groeten, Lindsay ________________________________ AMC Disclaimer : http://www.amc.nl/disclaimer ________________________________
Besluit:
In de tabel met verstrekte hoeveelheden stond een spelfout; volgend i.p.v. volgens. Dit is aangepast.

ZIB-82

OverdrachtBehandelAanwijzing v1.1

Aangemaakt op: 03-12-2013 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: BehandelAanwijzing(vervallen)

OverdrachtBehandelAanwijzing (vervallen)


Omschrijving:
LS, Hierbij enkele wijzigingsverzoeken t.a.v. de behandelaanwijzingen. Behandelaanwijzingen v 1.1: - In de NFU bouwsteen wordt reanimeren Basic Life Support genoemd. In het ziekenhuis wordt bij reanimeren Advanced Life Support toegepast, dat wil zeggen dat men professioneel masseert, beademt, een shock toedient en medicatie geeft ter ondersteuning. Voorstel is om de term reanimeren te handhaven. - De projectgroep NFU heeft besloten defibrillatie ook als los item mee te nemen al hoewel dit ook onderdeel van reanimatie is. Hiermee is het mogelijk om ondanks een niet reanimeren beleid expliciet aan te geven dat defibrillatie bijvoorbeeld bij een hartritmestoornis wel is toegestaan. Medisch inhoudelijk zal tijdens het beoordelen van het ritme en het voorbereiden van de shock toch basic life support gegeven moeten worden. Voorstel is om de term defibrilleren niet toe te voegen. - NFU spreekt van intubatie, reden om non invasief beademen toe te voegen. Medisch inhoudelijk vallen beide onder de term beademen. Voorstel is om de term beademen te handhaven. Groeten, Lindsay ________________________________ AMC Disclaimer : http://www.amc.nl/disclaimer ________________________________
Besluit:
Enkele aanpassingen in samenstelling en descriptions van de BehandelingCodelijst, tevens tekst in sectie Evidence based aangepast n.a.v. deze wijzigingen.

ZIB-83

Wijzigingsvoorstel OverdrachtMedischHulpmiddel

Aangemaakt op: 03-02-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: MedischHulpmiddel

OverdrachtMedischHulpmiddel (vervallen)


Omschrijving:
Zoals met Fred Smeele overlegd, stuur ik hierbij een wijzigingsverzoek voor de klinische bouwsteen OverdrachtMedischHulpmiddel. Dit verzoek stuur ik namens het Ministerie VWS, directie Geneesmiddel en Medische Terminologie vanuit het project Implantatenregister (bijlage kamerbrief via Fred Smeele). Op 24 september 2013 is een wet van kracht geworden, uitgevaardigd door de Amerikaanse Food and Drug Authority (FDA). Hierin wordt het gebruik van een Unique Device Identifier (UDI) verplicht gesteld voor een aantal medische hulpmiddelen: klasse III, II en I. Deze UDI moet aanwezig zijn op de producten die in Amerikaanse ziekenhuizen worden gebruikt. Van leveranciers wordt verwacht dat zij de productgegevens van de relevante producten registreren in een Global UDI Database (GUDID). Deze gegevens worden aan de afnemers beschikbaar gesteld. Hieronder worden ook patienten verstaan die bijvoorbeeld kunnen opzoeken welk implantaat zij hebben. De Europese Commissie heeft aangekondigd dat zij deze wetgeving zullen adopteren in Europa. De Europese Verordening (Europese Richtlijn voor medische hulpmiddelen) is in ontwikkeling en zal registratie van implantaten mbv. UDI voor de betreffende partijen (fabrikanten, zorginstellingen) gaan verplichten. Op 9 december 2013 heeft de IMDRF (International Medical Device Regulators Forum) UDI Working Group richtlijnen voor het gebruik van UDI vastgesteld. (bijlage via Fred Smeele). Deze richtlijnen definieren de UDI. In het informatiemodel van OverdrachtMedischHulpmiddel (in ieder geval voor de implanteerbare medische hulpmiddelen, ofwel implantaten) zijn niet de volledige UDI-gegevens opgenomen. UDI bestaat uit twee delen; UDI-DI (Device Identifier) en UDI-PI (Production Identifier(s)): - UDI-DI (uniek nummer of alfanumerieke code dat een producttype (of model) identificeert. Dit betreft een wereldwijd uniek nummer, welke doorgaans niet wijzigt (statische data). De UDI-DI kan mbv. GS1 GTIN of HIBC-LIC of ISBT 128-PPC codering worden opgemaakt. Voor het gebruik van de GS1 GTIN geldt voor implantaten de GTIN-14 specificatie. - UDI-PI (uniek nummer of alfanumerieke code dat de productie-eenheden identificeert. De UDI-PI bestaat uit het serienummer, lot- of batchnummer. Software as a Medical Device (SaMD) versie, productie- en/of vervaldatum. Dit zijn de dynamische gegevens van de UDI en maken het product specifiek en samen met de UDI-DI uniek (ook voor de patient). Dat betekent dat de ProductID in de bouwsteen niet de unieke identificatie is van het product (UDI van implantaat), indien hiervoor alleen het GTIN wordt gebruikt. Wel kan het GTIN voor het ProductID worden gebruikt, als de definitie van ProductID zoals hierboven voor de UDI-DI (is eigenlijk producttype-id of productmodel-id) wordt beschreven. Overwogen kan worden om de UDI in drie data-elementen van de container Product op te nemen; - ProductType - blijft zoals gedefinieerd - ProductTypeID - wordt de definitie zoals hierboven UDI-DI - ProductID - wordt de definitie zoals hierboven UDI-PI Indien het gewenst is om een ID (UDI) voor het product te hanteren, dan zullen de definities en (verplichte en optionele) kenmerken van de UDI-DI en UDI-PI aan elkaar moeten worden beschreven. Graag hoor ik van u. Ook voor eventuele vragen kunt u contact met mij opnemen. Met vriendelijke groet, Rob Daems Informatie / Solution Architect Ordina ICT BV Ringwade 1 3439 LM NIEUWEGEIN T +31 (0)30 663 7719 M +31(0)6 1039 4730 www.ordina.nl<http://www.ordina.nl/> [image001] Disclaimer Dit bericht met eventuele bijlagen is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u niet de bedoelde ontvanger bent, wordt u verzocht de afzender te waarschuwen en dit bericht met eventuele bijlagen direct te verwijderen en/of te vernietigen. Het is niet toegestaan dit bericht en eventuele bijlagen te vermenigvuldigen, door te sturen, openbaar te maken, op te slaan of op andere wijze te gebruiken. Ordina N.V. en/of haar groepsmaatschappijen accepteren geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit de inhoud en/of de verzending van dit bericht. This e-mail and any attachments are confidential and are solely intended for the addressee. If you are not the intended recipient, please notify the sender and delete and/or destroy this message and any attachments immediately. It is prohibited to copy, to distribute, to disclose or to use this e-mail and any attachments in any other way. Ordina N.V. and/or its group companies do not accept any responsibility nor liability for any damage resulting from the content of and/or the transmission of this message.
Besluit:
Definitie van concept ProductID aangescherpt en tagged value DCM::ExampleValue scherper gedefinieerd.

ZIB-84

Klinische bouwsteen nl.nfu.OverdrachtProcedure uitbreiden met Aanvrager (n.a.v. issue #077)

Aangemaakt op: 13-02-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtProcedure (vervallen)

OverdrachtVerrichting(vervallen)


Omschrijving:
Naar aanleiding van issue #077. De klinische bouwsteen OverdrachtProcedure uitbreiden met een aanvrager.
Besluit:
Concept Aanvrager toegevoegd aan bouwsteen.

ZIB-88

OverdrachtMedischHulpmiddel

Aangemaakt op: 29-04-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: MedischHulpmiddel

OverdrachtMedischHulpmiddel (vervallen)


Omschrijving:
In OverdrachtMedischHulpmiddel moeten de waarden van ProductId afkomstig zijn uit GTIN met de OID: 2.16.528.1.1002. De vermelding van GTIN OID blijkt incorrect te zijn. De correcte OID van GTIN is: 1.3.160.
Besluit:
De OID voor GTIN bij concept ProductID is onjuist, deze is aangepast.

ZIB-89

Aanpassing OverdrachtFuntioneleStatus door deze te vervangen door een nieuwe bouwsteen die alleen een generieke functionele beperking bevat.

Aangemaakt op: 08-05-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: FunctioneleOfMentaleStatus

OverdrachtFunctioneleStatus (vervallen)


Omschrijving:
Issue: De huidige bouwsteen functionele status is een keuzebox uit FunctioneleBeperking en GlasgowComaScale + een opmerkingenveld. Daarmee heeft de bouwsteen de stuctuur van een CCD sectie gekregen. In het project Uitbreiden GOG met verpleegkundige gegevens komen er een groot aantal bouwstenen bij die onder de Sectie Functionele Status vallen. Bij de huidige opbouw van de bouwsteen OverdrachtFunctioneleStatus zouden deze ook allemaal in de keuzebox moeten komen. Dit is niet in lijn met wat we bij andere secties, die uit meer dan een bouwsteen bestaan , gevolgd hebben. Bovendien is het toelichting veld in vrijwel alle gevallen ook in de separate bouwsteen aanwezig.   Voorstel: De huidige bouwsteen wordt vervangen door een nieuwe bouwsteen die alleen een generieke functionele beperking bevat. De CCD sectie Functionele Status kan dan gevuld worden met: OverdrachtGeneriekeFunctioneleBeperking OverdrachtGlasgowComaScale en de bouwstenen met specifieke beperkingen uit de verpleegkundige gegevens.
Besluit:
OverdachtFunctioneleStatus vervangen door een nieuwe bouwsteen die alleen een generieke functionele beperking bevat.

ZIB-91

Opsplitsen OverdrachtBehandelAanwijzing in OverdrachtWilsverklaring en OverdrachtBehandelAanwijzing, incl. uitbreiding WilsverklaringTypeCodelijst.

Aangemaakt op: 08-05-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: BehandelAanwijzing(vervallen)

OverdrachtBehandelAanwijzing (vervallen)


Omschrijving:
Issue: OverdrachtBehandelAanwijzing bevat nu wilsverklaringen als ondersteuning van de behandelaanwijzing. Niet iedere wilsverklaring leidt echter tot een behandelaanwijzing: in de uitbreiding van GOG met verpleegkundige gegevens wordt donorschap geregisteerd. Bovendien is een wilsverklaring iets wat van de patient is en de behandelaanwijzing van de zorgverleners.   Voorstel: Maak een nieuwe bouwsteen Wilsverklaring in de sectie SocialHistory en verwijs vanuit OverdrachtBehandelAanwijzing naar deze bouwsteen. Let wel, inhoudelijk verandert hiermee niets aan de bouwsteen OverdrachtBehandelAanwijzing. Het biedt alleen de mogelijkheid om flexibeler met wilsverklaringen en behandelaanwijzigen om te kunnen gaan.
Besluit:
De bouwsteen Overdracht BehandelAanwijzing is opgesplitst in een tweetal bouwstenen: BehandelAanwijzing en Wilsverklaring.

ZIB-93

Bouwsteennaam Procedure wijzigen in Verrichting

Aangemaakt op: 18-06-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtProcedure (vervallen)

OverdrachtVerrichting(vervallen)


Omschrijving:
De naam Procedure is overgenomen uit de CCR-sectie en niet vertaald. Levert nu om 2 redenen verwarring op: 1. In Nederland is Verrichting het woord dat de lading dekt 2. Het woord Procedure is ook een Nederlands woord en levert daarom verwarring op.
Besluit:
De naam van bouwsteen OverdrachtProcedure is aangepast in OverdrachtVerrichting.

ZIB-94

Aanpassen tekst van Disclaimer, Terms of Use & Copyrights

Aangemaakt op: 18-06-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: ALGEMEEN

Omschrijving:
De oorspronkelijke teksten van de secties Disclaimer, Terms of Use en Copyrights in de bouwstenen die uit het project Generieke Overdrachtsgegevens afkomstig zijn, dekt de lading niet meer. Wenselijk is de tekst aan te passen, zie bijlage voor aangepaste tekst zoals aangeleverd door Fred.
Besluit:
Beschrijving in secties Disclaimer, Terms of Use & Copyrights aangescherpt.

ZIB-95

Elementen in Example of the Instrument OverdrachtProcedure komen niet terug in model

Aangemaakt op: 18-06-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtProcedure (vervallen)

OverdrachtVerrichting(vervallen)


Omschrijving:
In de bouwsteen OverdrachtProcedure (en container Product uit de bouwsteen OverdrachtMedischHulpmiddel) zijn de elementen Aantal en Dosering niet aanwezig, deze zijn wel in Example of the Instrument opgenomen. Dit wijzigingsverzoek om Example of the instrument van deze bouwsteen aan te passen zodat deze overeenkomt met de oorspronkelijke bouwsteen.
Besluit:
Example of the Instrument aangepast door de rijen Dosering en Aantal te verwijderen.

ZIB-96

Cardinaliteit PatientIdentificatienummer in OverdrachtPatient anapassen naar 0..*

Aangemaakt op: 18-07-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Patient

OverdrachtPatient (vervallen)


Omschrijving:
Het concept PatientIdentificatienummer heeft cardinaliteit 0..1, het is wenselijk om ook het nummer van de instelling (patientnummer) mee te sturen. Om deze reden de cardinaliteit aanscherpen naar tenminste 0..*, en definitie van het concept hierop aan laten sluiten.
Besluit:
Cardinaliteit van het concept PatientIdentificatienummer aangepast naar 0..*.

ZIB-97

Concept Voornamen opsplitsen in Voornamen en Initialen in OverdrachtPatient

Aangemaakt op: 18-07-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Patient

OverdrachtPatient (vervallen)


Omschrijving:
N.a.v. het overleg Implementatierichtlijnen GenOGeg dd. 2 juli 14: Het concept Voornamen bevat nu zowel voornamen als initialen, het is wenselijk deze te splitsen in twee concepten. Dit is in de uitgewerkte templates wel het geval, maar in het model is dit een concept.
Besluit:
Het concept Voornamen die nu bestaat uit een combinatie van voornaam en inititalen opgeplitst in twee losse concepten.

ZIB-98

Achternaam en voorvoegsel als losse concepten uitwerken in OverdrachtPatient

Aangemaakt op: 18-07-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Patient

OverdrachtPatient (vervallen)


Omschrijving:
N.a.v. het overleg Implementatierichtlijnen GenOGeg dd. 2 juli 14: De concepten Geslachtsnaam en GeslachtsnaamPartner bevatten zowel de naam als voorvoegsels, het is wenselijk de naam en voorvoegsels te splitsen. Dit is in de uitgewerkte templates wel het geval, maar in het model is dit een concept.
Besluit:
De concepten Geslachtsnaam en GeslachtsnaamPartner bevatten zowel de naam als voorvoegsels, dit is opgesplitst in losse concepten.

ZIB-99

Example of the Instrument in OverdrachtPatient aanpassen qua naam Soort adres

Aangemaakt op: 18-07-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Patient

OverdrachtPatient (vervallen)


Omschrijving:
N.a.v. het overleg Implementatierichtlijnen GenOGeg dd. 2 juli 14: Voor het concept AdresSoort is een codelijst gedefinieerd, namelijk: AdresSoortCodelijst. Deze codelijst bevat een concept Primary Home met als description Primaire adres, overeenkomend met GBA. In de sectie Example of the Instrument wordt in het voorbeeld achter Soort adres de waarde Huisadres weergegeven, dit komt niet overeen met de waarden zoals gedefineerd in de codelijst.
Besluit:
De descriptions van AdresSoortCodelijst zijn aangescherpt.

ZIB-100

VIP indicator in OverdrachtPatient laten vervallen

Aangemaakt op: 18-07-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Patient

OverdrachtPatient (vervallen)


Omschrijving:
N.a.v. het overleg Implementatierichtlijnen GenOGeg dd. 2 juli 14: De codelijst VIPindicatorCodelijst bestaat uit verschillende waarden die in de praktijk niet gebruikt worden, waaronder FD met description Financiele donor van de zorginstelling.
Besluit:
De VIPindicatorCodelijst is opgeschoond.

ZIB-102

DCM::ExampleValue toevoegne bij concept MeerlingIndicator in OverdrachtPatient

Aangemaakt op: 18-07-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Patient

OverdrachtPatient (vervallen)


Omschrijving:
N.a.v. het overleg Implementatierichtlijnen GenOGeg dd. 2 juli 14: Bij het concept MeerlingIndicator staat geen tagged value DCM::ExampleValue gedefinieerd.
Besluit:
De concepten OverlijdensIndicator en MeerlingIndicator voorzien van DCM::ExampleValue en de sectie Example of the Instrument hierop aangepast.

ZIB-104

ZorgverlenerNaam in OverdrachtZorgverlener definitie komt niet overeen met DCM::ExampleValue

Aangemaakt op: 18-07-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Zorgverlener

OverdrachtZorgverlener (vervallen)


Omschrijving:
N.a.v. het overleg Implementatierichtlijnen GenOGeg dd. 2 juli 14: Voor het concept ZorgverlenerNaam is in de definitie opgenomen dat het de achternaam van de zorgverlener betreft, terwijl de tagged value DCM::ExampleValue zowel initialen als achternaam bevat. Dit dient duidelijker gespecificeerd te worden.
Besluit:
Het concept ZorgverlenerNaam aangepast zodat dit een referentie is, hiermee is de ambiguiteit in de definitie opgelost.

ZIB-105

Gebruik van specialisme in Example of the Instrument OverdrachtZorgverlener aanpassen

Aangemaakt op: 18-07-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Zorgverlener

OverdrachtZorgverlener (vervallen)


Omschrijving:
N.a.v. het overleg Implementatierichtlijnen GenOGeg dd. 2 juli 14: In de sectie Example of the instrument is zowel bij zorgverlener als zorgaanbieder een specialisme opgenomen (resp. neuroloog, cardiologie) dit is onjuist (en schept verwarring).
Besluit:
De sectie Example of the Instrument aangepast zodat deze overeenkomt met het model.

ZIB-107

OverdrachtProblemen aanpassen zodat Probleem het rootconcept wordt i.p.v. Concern.

Aangemaakt op: 18-07-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtConcern (vervallen)

OverdrachtProblemen (vervallen)


Omschrijving:
N.a.v. het overleg Implementatierichtlijnen GenOGeg dd. 2 juli 14: Het rootconcept Concern leidt tot verwarring, omdat deze naamgeving bij enkele aanwezigen onjuiste associaties opwekt. Het voorstel om het concept Probleem het rootconcept van de bouwsteen te laten zijn. De sectie Example of the instrument bevat nu een tabel waarin is opgenomen Aandachtsgebied 1, Aandachtsgebied 2, etc. Dit zou dan ook aangepast moeten worden.
Besluit:
Bouwsteen is aangepast. Probleem is nu het rootconcept

ZIB-108

ProbleemstatusCodelijst in OverdrachtProblemen leidt qua naamgeving/vertaling van de concepten tot verwarring

Aangemaakt op: 18-07-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtConcern (vervallen)

OverdrachtProblemen (vervallen)


Omschrijving:
N.a.v. het overleg Implementatierichtlijnen GenOGeg dd. 2 juli 14: De codelijst ProbleemstatusCodeLijst bevat een drietal concepten die qua naamgeving en vertaling tot verwarring leiden. Zo is o.a. het onderscheid tussen onder controle en actueel niet duidelijk. Eerder al een wijzigingsverzoek hierover in behandeling genomen, dit wijzigingsverzoek meenemen bij de afhandeling.
Besluit:
Bij de aanpassingen van de bouwsteen OverdrachtConcern naar Probleem zijn de omschrijvingen van de codes aangepast.

ZIB-109

Onduidelijk wat wel/niet onderdeel uitmaakt van bouwsteen OverdrachtAlert; definities aanpassen

Aangemaakt op: 18-07-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Alert

OverdrachtAlert (vervallen)


Omschrijving:
N.a.v. het overleg Implementatierichtlijnen GenOGeg dd. 2 juli 14: Enkele opmerkingen wat betreft de bouwsteen OverdrachtAlert: Algemeen: er dient beter gedefinieerd te worden wat wel en wat niet onderdeel uitmaakt van de bouwsteen OverdrachtAlert. In de definitie van het concept AfwijkendeUitslag wordt beschreven dat dit bijv. een sterk afwijkende labuitslag zou kunnen zijn. Voor labuitslagen is ook een bouwsteen aanwezig, maar deze wordt hier niet aangeroepen.
Besluit:
Door het opsplitsen van de bouwsteen OverdrachtAlert in een tweetal bouwstenen (Alert en AllergieIntolerantie) is duidelijker gemaakt welke onderdelen uitmaken van Alert dan wel AllergieIntolerantie.

ZIB-110

Example of the instrument van OverdrachtMedischHulpmiddel bevat kolom Zorgverlener, definities binnen deze kolom moeten duidelijker

Aangemaakt op: 18-07-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: MedischHulpmiddel

OverdrachtMedischHulpmiddel (vervallen)


Omschrijving:
N.a.v. het overleg Implementatierichtlijnen GenOGeg dd. 2 juli 14: In de sectie Example of the instrument is een kolom Zorgverlener opgenomen waarin zowel specialisme als ziekenhuis zijn opgenomen. Deze kolom incl. de waarden binnen deze kolom kunnen duidelijker gedefinieerd worden.
Besluit:


ZIB-111

Wijzigingsverzoek OverdrachtAlert ReactieOmschrijvingCodelijst: Angst toevoegen en Bronchospasme vervangen in Kortademigheid

Aangemaakt op: 19-08-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Alert

OverdrachtAlert (vervallen)


Omschrijving:
Hoi Fred, Bij deze een wijzigingsverzoek t.a.v. de bouwsteen OverdrachtAlert. Het gaat om de ReactieOmschrijvingCodelijst. Vanuit het AMC/ VUmc zouden wij graag 1 aanvulling willen doen: - Angst Daarnaast is het verzoek om in plaats van Bronchospasme de term Kortademigheid te hanteren. Kortademigsheid is generieker en omvat meer dan alleen bronchospasme. Met vriendelijke groet, Lindsay Chang Informatiearchitect Programma EVA Vrijdag afwezig Academisch Medisch Centrum ? Meibergdreef 9 ?1105 AZ Amsterdam ?Postbus 22660 ? 1100 DD Amsterdam ? Locatie PA2-118 ? Tel. 020 566 1097 ? Mob. 06 188 823 81 ? E-mail l.a.chang@amc.uva.nl<mailto:l.a.chang@amc.uva.nl> ________________________________ AMC Disclaimer : http://www.amc.nl/disclaimer ________________________________
Besluit:
In de codes in de ReactieOmschrijvingCodelijst (in opgesplitst versie genaamd: SymptoomCodelijst) aangescherpt.

ZIB-113

Uitbreiding bouwsteen OverdrachtAdemhalingsfrequentie

Aangemaakt op: 18-09-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Ademhaling

OverdrachtAdemhalingsfrequentie (vervallen)


Omschrijving:
De huidige bouwsteen OverdrachtAdemhalingsfrequentie bevat zoals de naam al doet vermoeden alleen de ademhalingsfrequentie. T.bv. de gegevens die in de uitbreiding van GOG met verpleegkundige gegevens gemodelleerd worden, is behoefte aan een uitbreiding van de bouwsteen tot een meer algemene bouwsteen Overdracht ademhaling. Een voorstel daartoe is bijgevoegd. Bij dit voorstel is ondermeer gekeken naar bestaande oplossingen zoals bv. de modellering in OpenEHR templates. Het voorstel is om de huidige bouwsteen uit te breiden en de naam te wijzigen in OverdrachtAdemhaling.
Besluit:
Bouwsteen OverdrachtAdemhalingsfrequentie is uitgebreid en gewijzigd in OverdrachtAdemhaling.

ZIB-114

Aanpassing GOG bouwsteen OverdrachtPijnScore; aanscherpen definities, toevoegen meetmethode, aanpassen naam rootconcept naar pijnscore, en concept pijnscore naar pijnscorewaarde.

Aangemaakt op: 18-09-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Pijnscore

OverdrachtPijnscore (vervallen)


Omschrijving:
1. Het project uitbreiding GOG met verpleegkundige gegevens kent een bouwsteen Pijnbeleving. Hierin wordt de pijnscore algemeen, in rust en bij beweging vastgelegd alsmede de locatie van de pijn. In eerste instantie was de gedachte de GOG bouwsteen uit te breiden. Besloten is echter om de GOG bouwsteen de meting sec te laten beschrijven en in de eOverdracht naar de bouwsteen te verwijzen. Hierbij lopen we wel tegen wat naamgevingsproblemen aan, de GOG bouwsteen heet PijnScore, het rootconcept Pijnbeleving en de waarde Pijnscore. Om de intentie van de GOG bouwsteen beter aan te geven stellen we voor het rootconcept Pijnscore te noemen en de waarde PijnscoreWaarde. Dit open tevens de mogelijkheid om het rootconcept van de eOverdacht bouwsteen Pijnbeleving een consistente naam te geven. 2. Uit de review van de eOverdracht bouwsteen Pijnbeleving zijn opmerkingen over de GOG bouwsteen Pijnscore naar voren gekomen, t.w. - de conceptbeschrijving van GOG Pijnscore vermeldt dat de NRS schaal van 1 tot 10 loopt. Algemeen wordt gesteld dat dit 0-10 moet zijn. - de zelfde beschrijving zegt over de VAS schaal dat dit 0-10 is terwijl veel VAS indelingen 0-100 zijn. - tevens vermeldt de beschrijving dat de VAS nauwkeuriger is dan de NRS, maar dat bouwsteen beide methoden beschrijft. Moet er dan geen toevoeging komen van de gebruikte meetmethode?
Besluit:
Naamgeving concepten aangepast, beschrijving in sectie Concept aangescherpt, meetmethode incl. codelijst toegevoegd.

ZIB-115

Uitbreiding GOG bouwsteen PlanOfCare door verwijzing naar OverdrachtVerpleegkundigeInterventie op te nemen.

Aangemaakt op: 18-09-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtGeplandeZorgactiviteit(Vervallen)

OverdrachtPlanOfCare (vervallen)


Omschrijving:
De GOG bouwsteen PlanOfCare biedt ondermeer de mogelijkheid of zgn. clinical reminders op te nemen, acties die in de toekomst gedaan moeten worden zonder dat er een exacte datum is.  Daartoe kan naar een groot aantal andere GOG bouwstenen verwezen worden, zoals Procedure. Bij de uitbreiding van GOG met verpleegkundige gegevens hebben we ook behoefte aan reminders voor activiteiten. Helaas is de GOG bouwsteen procedures voor eOverdracht niet goed bruikbaar door de sterke OK insteek. De hiervoor bedoelde eOverdacht bouwsteen VerpleegkundigeInteractie is hier wel bruikbaar voor. Deze zit echter niet in PlanOfCare als mogelijke keuze. Voorstel is om deze bouwsteen aan de keuzelijst van GOG PlanOfCare toe te voegen
Besluit:
Concept toegevoegd met referentie naar het concept VerpleegkundigeActie uit de bouwsteen OverdachtVerpleegkundigeInterventie.

ZIB-116

Sectie Instructions van bouwsteen OverdrachtIntoxicatieAlcohol aanpassen.

Aangemaakt op: 30-09-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: AlcoholGebruik

OverdrachtIntoxicatieAlcohol (vervallen)


Omschrijving:
In de sectie Instructions van de bouwsteen OverdrachtIntoxicatieAlcohol staat beschreven: als het wenselijk is informatie over alcohol uit het verleden over te dragen, dan kan het op twee manieren. Dit kan volgens de definitie in vrije tekst, of kan als alcohol in te voeren incl. alcohol met stopdatum. Dit is geen goede structurele oplossing. Dit wijzigingsverzoek om de tekst in sectie Instructions aan te passen zodat enkel registratie in het verleden op basis van stopdatum mogelijk wordt. Hier tevens aan toevoegen dat voor de registratie van meerdere soorten alcohol meerdere keren de bouwsteen gevuld wordt.
Besluit:
De tekst in sectie Instructions aangescherpt.

ZIB-117

Definitie van de sectie Concept van bouwsteen OverdrachtIntoxicatieAlcohol aanpassen.

Aangemaakt op: 30-09-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: AlcoholGebruik

OverdrachtIntoxicatieAlcohol (vervallen)


Omschrijving:
In de beschrijving van de sectie Concept van de bouwsteen OverdrachtIntoxicatieAlcohol (en ook van het rootconcept van deze bouwsteen) staat nu vermeld: Een overzicht van de laaste bij de patient uitgevraagde gegevens over het gebruik van alcohol.. Dit graag aanpassen in: Deze bouwsteen beschrijft de bij de patient uitgevraagde gegevens van alcoholgebruik..
Besluit:
De tekst in de sectie Concept aangescherpt.

ZIB-118

Definitie van de sectie Concept van bouwsteen OverdrachtIntoxicatieTabak aanpassen.

Aangemaakt op: 30-09-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: TabakGebruik

OverdrachtIntoxicatieTabak (vervallen)


Omschrijving:
In de beschrijving van de sectie Concept van de bouwsteen OverdrachtIntoxicatieTabak (en ook van het rootconcept van deze bouwsteen) staat nu vermeld: Een overzicht van de laaste bij de patient uitgevraagde gegevens over het gebruik van tabak.. Dit graag aanpassen in: Deze bouwsteen beschrijft de bij de patient uitgevraagde gegevens van tabaksgebruik..
Besluit:
De tekst in de sectie Concept aangescherpt.

ZIB-121

In de bouwsteen OverdrachtPatient het concept Aanhef laten vervallen.

Aangemaakt op: 30-09-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Patient

OverdrachtPatient (vervallen)


Omschrijving:
Als wijzigingsverzoek is binnen gekomen dat het concept Aanhef in het kader van overdracht niet relevant is. Voorstel dit concept te laten vervallen.
Besluit:
Het concept Aanhef is komen te vervallen.

ZIB-122

De definitie van de sectie Concept van de bouwsteen OverdrachtProcedure aanpassen.

Aangemaakt op: 30-09-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtProcedure (vervallen)

OverdrachtVerrichting(vervallen)


Omschrijving:
In de sectie Concept van de bouwsteen OverdrachtProcedures staat de volgende definitie: De sectie Procedures vermeldt alle bekende, relevante therapeutische verrichtingen, die de patient heeft ondergaan.... Dit graag aanpassen naar: De bouwsteen Procedures vermeldt alle bekende therapeutische verrichtingen die de patient heeft ondergaan....
Besluit:
De tekst in de sectie Concept aangescherpt.

ZIB-124

Definitie van het concept Toelichting van de bouwsteen OverdrachtVaccinatie aanpassen.

Aangemaakt op: 30-09-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Vaccinatie

OverdrachtVaccinatie (vervallen)


Omschrijving:
In de definitie van het concept Toelichting van de bouwsteen OverdrachtVaccinatie worden standaard teksten vermeld, maar het is een ST type veld met een optie voor vrije tekst. Indien er sprake is van standaard teksten wil je een gecodeerd veld incl. codestelsel (incl. eventueel de mogelijkheid tot vrije tekst), en als het vrije teksten zijn dan wil je een volledig vrije tekst veld en niet in de definitie van het concept de keuzeopties.
Besluit:
De definitie van het concept Toelichting is aangescherpt.

ZIB-125

Toevoegen Concept Specialisme in bouwsteen OverdrachtZorgaanbieder.

Aangemaakt op: 30-09-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Zorgaanbieder

OverdrachtZorgaanbieder (vervallen)


Omschrijving:
Graag zouden we in de klinische bouwsteen OverdrachtZorgaanbieder de mogelijkheid willen bieden om een specialisme toe te voegen behorende bij de zorgaanbieder. Dit om de mogelijkheid te bieden over te dragen welke specialisme van de zorgaanbieder het betreft. Hier is in het huidige model geen ruimte voor, aangezien enkel via de bij de zorgaanbieder behorende zorgverlener een specialisme gekoppeld kan worden. Aan het concept Specialimse zouden we graag de codelijst van medisch specialismen koppelen.
Besluit:
Het concept Specialisme is toegevoegd aan de bouwsteen.

ZIB-128

Aanvullen MedicatieToedieningenRedenVanNietToedienenCodelijst van bouwsteen MedicatieToediening.

Aangemaakt op: 30-09-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: MedicatieToediening(vervallen)

Omschrijving:
De codelijst MedicatieToedieningRedenVanNietToedienenCodelijst van bouwsteen MedicatieToediening bevat nog niet alle mogelijke waarden, deze moet nog worden aangevuld met redenen van niet toedienen.
Besluit:
De codelijst MedicatieToedieningRedenVanNietToedienenCodelijst qua codes aangepast.

ZIB-130

Samenvoegen bouwstenen OverdrachtLabuitslag en OverdrachtTekstuitslag tot een bouwsteen.

Aangemaakt op: 30-09-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtTekstUitslag(vervallen)

Omschrijving:
Vanuit de leveranciers is de vraag gekomen of de mogelijkheid overwogen kan worden de bouwstenen OverdrachtLabUitslag en OverdrachtTekstuitslag samen te voegen tot een bouwsteen, waarin het mogelijk is om zowel tekst als waarde in te geven. Internationaal is ervoor gekozen om een splitsing te doen zodat je ook beter kan testen op gestructureerde datum, en door samen te voegen is dit niet (goed) mogelijk. Echter wordt door de leveranciers aangegeven dat het doel van overdracht voor ogen gehouden moet worden en het in de overdracht niet nodig is om twee aparte bouwstenen te hebben. Mocht geen gehoor gegeven worden aan dit wijzigingsverzoek, dient wel duidelijk gemaakt te worden in beide bouwstenen in welke bouwsteen welke uitslag geplaatst wordt. Nu zit bijv. de microbiologie uitslag in beide bouwstenen. En ook: de definitie van het concept van de bouwsteen OverdrachtTekstuitslag refereert momenteel naar laboratorium onderzoeken, terwijl ook een bouwsteen OverdrachtLabuitslag beschikbaar is. De definitie zou aangescherrpt moeten worden, aldus de leveranciers.
Besluit:
De tekst in de sectie Concept aangescherpt.

ZIB-132

Aanpassingen in SNOMED CT codes en omschrijvingen voor codelijst AlertTypeCodelijst n.a.v. review terminologie expert.

Aangemaakt op: 30-09-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Alert

OverdrachtAlert (vervallen)


Omschrijving:
Zie bijlage. Toelichting op afbeelding: - Zandkleurig: een ander codestelsel dan SNOMED CT. Soms heb ik wel een opmerking erbij gezet, bv. als er wel een geschikte SNOMED-code is of de code uit het andere stelsel lijkt me verkeerd gebruikt te zijn. - Code (1e kolom) rood gemaakt: de verkeerde code is gebruikt (bv. uit de verkeerde hierarchie, of net iets te breed). In de kolom opmerkingen staat wat er verkeerd aan is en doorgaans een suggestie wat het zou moeten zijn. - Weergavenaam rood gemaakt: de vertaling klopt niet. In de kolommen voorkeursterm en synoniemen staan vertalingen die wel correct zijn. Vaak betreft het kleine verschillen die uit onze vertaalregels voor SNOMED komen: bv. spelfouten, meervoud vermijden, 1 omschrijving per vertaling, geen uitleg tussen haakjes, etc. Aanvulling van terminologie expert: Waarschuwing: Het is onduidelijk wat dit moet modelleren! Het staat in een lijst bij allergie, allergische reactie, resistente micro-organismen en Drager MRSA. Wat is het verband en waar staat waarschuwing precies voor? Als ik dat weet, kan ik misschien ook wel iets in SNOMED vinden.
Besluit:
De AlertTypeCodelijst is aangescherpt n.a.v. de opsplitsing van bouwsteen Alert en AllergieIntoleranties, op basis van de review van de terminologie expert zijn de codes eveneens aangescherpt.

ZIB-133

Aanpassingen in SNOMED CT codes en omschrijvingen voor codelijst BehandelingCodelijst n.a.v. review terminologie expert.

Aangemaakt op: 30-09-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: BehandelAanwijzing(vervallen)

OverdrachtBehandelAanwijzing (vervallen)


Omschrijving:
Zie bijlage. Toelichting op afbeelding: - Zandkleurig: een ander codestelsel dan SNOMED CT. Soms heb ik wel een opmerking erbij gezet, bv. als er wel een geschikte SNOMED-code is of de code uit het andere stelsel lijkt me verkeerd gebruikt te zijn. - Code (1e kolom) rood gemaakt: de verkeerde code is gebruikt (bv. uit de verkeerde hierarchie, of net iets te breed). In de kolom opmerkingen staat wat er verkeerd aan is en doorgaans een suggestie wat het zou moeten zijn. - Weergavenaam rood gemaakt: de vertaling klopt niet. In de kolommen voorkeursterm en synoniemen staan vertalingen die wel correct zijn. Vaak betreft het kleine verschillen die uit onze vertaalregels voor SNOMED komen: bv. spelfouten, meervoud vermijden, 1 omschrijving per vertaling, geen uitleg tussen haakjes, etc.
Besluit:
In BehandelingCodelijst description van enkele concepten aangescherpt.

ZIB-134

Aanpassingen in SNOMED CT codes en omschrijvingen voor codelijst GeverifieerdBijCodelijst n.a.v. review terminologie expert.

Aangemaakt op: 30-09-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: BehandelAanwijzing(vervallen)

OverdrachtBehandelAanwijzing (vervallen)


Omschrijving:
Zie bijlage. Toelichting op afbeelding: - Zandkleurig: een ander codestelsel dan SNOMED CT. Soms heb ik wel een opmerking erbij gezet, bv. als er wel een geschikte SNOMED-code is of de code uit het andere stelsel lijkt me verkeerd gebruikt te zijn. - Code (1e kolom) rood gemaakt: de verkeerde code is gebruikt (bv. uit de verkeerde hierarchie, of net iets te breed). In de kolom opmerkingen staat wat er verkeerd aan is en doorgaans een suggestie wat het zou moeten zijn. - Weergavenaam rood gemaakt: de vertaling klopt niet. In de kolommen voorkeursterm en synoniemen staan vertalingen die wel correct zijn. Vaak betreft het kleine verschillen die uit onze vertaalregels voor SNOMED komen: bv. spelfouten, meervoud vermijden, 1 omschrijving per vertaling, geen uitleg tussen haakjes, etc. Aanvulling van terminologie expert: Gevolmachtigde: ik weet niet goed wat dat precies is in Nederland, en al helemaal niet wat het equivalent in het Engels is. Het zou kunnen dat 54056000 |Trustee (person)| de lading dekt, maar zeker weet ik dat niet; als ik het Google vind ik een hoop verwijzingen naar Public Trustees en dat is echt wat anders. Zo lang we niet weten wat het in het Engels is, is het ook lastig om het te vinden in of toe te voegen aan SNOMED. In Nederland is de gevolmachtigde denk ik vaak het kind van een bejaarde die de bankzaken regelt o.i.d.
Besluit:
In de codelijst GeverifieerdBijCodelijst code en codesystem voor gevolmachtigde aangepast naar SNOMED CT i.p.v. "eigen code".

ZIB-135

Aanpassingen in SNOMED CT codes en omschrijvingen voor codelijst ContextHoudingCodelijst n.a.v. review terminologie expert.

Aangemaakt op: 30-09-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Bloeddruk

OverdrachtBloeddruk (vervallen)


Omschrijving:
Zie bijlage. Toelichting op afbeelding: - Zandkleurig: een ander codestelsel dan SNOMED CT. Soms heb ik wel een opmerking erbij gezet, bv. als er wel een geschikte SNOMED-code is of de code uit het andere stelsel lijkt me verkeerd gebruikt te zijn. - Code (1e kolom) rood gemaakt: de verkeerde code is gebruikt (bv. uit de verkeerde hierarchie, of net iets te breed). In de kolom opmerkingen staat wat er verkeerd aan is en doorgaans een suggestie wat het zou moeten zijn. - Weergavenaam rood gemaakt: de vertaling klopt niet. In de kolommen voorkeursterm en synoniemen staan vertalingen die wel correct zijn. Vaak betreft het kleine verschillen die uit onze vertaalregels voor SNOMED komen: bv. spelfouten, meervoud vermijden, 1 omschrijving per vertaling, geen uitleg tussen haakjes, etc.
Besluit:
In ContextHoudingCodelijst description aangescherpt.

ZIB-136

Aanpassingen in SNOMED CT codes en omschrijvingen voor codelijst MeetlocatieCodelijst n.a.v. review terminologie expert.

Aangemaakt op: 30-09-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Bloeddruk

OverdrachtBloeddruk (vervallen)


Omschrijving:
Zie bijlage. Toelichting op afbeelding: - Zandkleurig: een ander codestelsel dan SNOMED CT. Soms heb ik wel een opmerking erbij gezet, bv. als er wel een geschikte SNOMED-code is of de code uit het andere stelsel lijkt me verkeerd gebruikt te zijn. - Code (1e kolom) rood gemaakt: de verkeerde code is gebruikt (bv. uit de verkeerde hierarchie, of net iets te breed). In de kolom opmerkingen staat wat er verkeerd aan is en doorgaans een suggestie wat het zou moeten zijn. - Weergavenaam rood gemaakt: de vertaling klopt niet. In de kolommen voorkeursterm en synoniemen staan vertalingen die wel correct zijn. Vaak betreft het kleine verschillen die uit onze vertaalregels voor SNOMED komen: bv. spelfouten, meervoud vermijden, 1 omschrijving per vertaling, geen uitleg tussen haakjes, etc.
Besluit:
In MeetLocatieCodelijst enkele SNOMED CT codes aangepast descriptions aangescherpt.

ZIB-137

Aanpassingen in SNOMED CT codes en omschrijvingen voor codelijst MeetmethodeCodelijst n.a.v. review terminologie expert.

Aangemaakt op: 30-09-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Bloeddruk

Omschrijving:
Zie bijlage. Toelichting op afbeelding: - Zandkleurig: een ander codestelsel dan SNOMED CT. Soms heb ik wel een opmerking erbij gezet, bv. als er wel een geschikte SNOMED-code is of de code uit het andere stelsel lijkt me verkeerd gebruikt te zijn. - Code (1e kolom) rood gemaakt: de verkeerde code is gebruikt (bv. uit de verkeerde hierarchie, of net iets te breed). In de kolom opmerkingen staat wat er verkeerd aan is en doorgaans een suggestie wat het zou moeten zijn. - Weergavenaam rood gemaakt: de vertaling klopt niet. In de kolommen voorkeursterm en synoniemen staan vertalingen die wel correct zijn. Vaak betreft het kleine verschillen die uit onze vertaalregels voor SNOMED komen: bv. spelfouten, meervoud vermijden, 1 omschrijving per vertaling, geen uitleg tussen haakjes, etc.
Besluit:
In MeetmethodeCodelijst de SNOMED CT code voor invasieve arteriele bloeddruk aangepast.

ZIB-138

Aanpassingen in SNOMED CT codes en omschrijvingen voor codelijst DrugsGebruikStatusCodelijst n.a.v. review terminologie expert.

Aangemaakt op: 30-09-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: DrugsGebruik

OverdrachtDrugsgebruik (vervallen)


Omschrijving:
Zie bijlage. Toelichting op afbeelding: - Zandkleurig: een ander codestelsel dan SNOMED CT. Soms heb ik wel een opmerking erbij gezet, bv. als er wel een geschikte SNOMED-code is of de code uit het andere stelsel lijkt me verkeerd gebruikt te zijn. - Code (1e kolom) rood gemaakt: de verkeerde code is gebruikt (bv. uit de verkeerde hierarchie, of net iets te breed). In de kolom opmerkingen staat wat er verkeerd aan is en doorgaans een suggestie wat het zou moeten zijn. - Weergavenaam rood gemaakt: de vertaling klopt niet. In de kolommen voorkeursterm en synoniemen staan vertalingen die wel correct zijn. Vaak betreft het kleine verschillen die uit onze vertaalregels voor SNOMED komen: bv. spelfouten, meervoud vermijden, 1 omschrijving per vertaling, geen uitleg tussen haakjes, etc.
Besluit:
In DrugGebruikStatusCodelijst SNOMED CT code gekoppeld en descriptions aangescherpt.

ZIB-139

Aanpassingen in SNOMED CT codes en omschrijvingen voor codelijst DrugsOfGeneesmiddelSoortCodelijst n.a.v. review terminologie expert.

Aangemaakt op: 30-09-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: DrugsGebruik

OverdrachtDrugsgebruik (vervallen)


Omschrijving:
Zie bijlage. Toelichting op afbeelding: - Zandkleurig: een ander codestelsel dan SNOMED CT. Soms heb ik wel een opmerking erbij gezet, bv. als er wel een geschikte SNOMED-code is of de code uit het andere stelsel lijkt me verkeerd gebruikt te zijn. - Code (1e kolom) rood gemaakt: de verkeerde code is gebruikt (bv. uit de verkeerde hierarchie, of net iets te breed). In de kolom opmerkingen staat wat er verkeerd aan is en doorgaans een suggestie wat het zou moeten zijn. - Weergavenaam rood gemaakt: de vertaling klopt niet. In de kolommen voorkeursterm en synoniemen staan vertalingen die wel correct zijn. Vaak betreft het kleine verschillen die uit onze vertaalregels voor SNOMED komen: bv. spelfouten, meervoud vermijden, 1 omschrijving per vertaling, geen uitleg tussen haakjes, etc.
Besluit:
In DrugsOfGeneesmiddelSoortCodelijst descriptions aangescherpt.

ZIB-140

Aanpassingen in SNOMED CT codes en omschrijvingen voor codelijst ContextKledingCodelijst n.a.v. review terminologie expert.

Aangemaakt op: 30-09-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Lichaamsgewicht

OverdrachtGewicht (vervallen)


Omschrijving:
Zie bijlage. Toelichting op afbeelding: - Zandkleurig: een ander codestelsel dan SNOMED CT. Soms heb ik wel een opmerking erbij gezet, bv. als er wel een geschikte SNOMED-code is of de code uit het andere stelsel lijkt me verkeerd gebruikt te zijn. - Code (1e kolom) rood gemaakt: de verkeerde code is gebruikt (bv. uit de verkeerde hierarchie, of net iets te breed). In de kolom opmerkingen staat wat er verkeerd aan is en doorgaans een suggestie wat het zou moeten zijn. - Weergavenaam rood gemaakt: de vertaling klopt niet. In de kolommen voorkeursterm en synoniemen staan vertalingen die wel correct zijn. Vaak betreft het kleine verschillen die uit onze vertaalregels voor SNOMED komen: bv. spelfouten, meervoud vermijden, 1 omschrijving per vertaling, geen uitleg tussen haakjes, etc. Aanvullingen terminologie expert: Minimally/fully dressed/diaper. Er staan een aantal state of dress findings in SNOMED. Incl. adequately dressed en inadequately dressed, maar uit de klassen ernaast (inappropriately dressed, smartly dressed) maak ik op dat dat eigenlijk iets anders moet modelleren dan in de GOG - want daar is de minimally dressed neem ik aan op verzoek van de zorgverlener. Eigenlijk zit die naked in de verkeerde tak voor ons, want de voorouder is general finding of appearance (hoe de zorgverlener vindt dat de patient eruit ziet), terwijl het eigenlijk gaat om een variant gaat van de procedure 39857003 |Weighing patient|. Als je de concepten wil toevoegen, zou ik ze liever allemaal daaronder hangen.
Besluit:
De codes uit de ContextKledingCodelijst voorzien van eigen Coding System en code en description voor UNDRESSED aangepast.

ZIB-141

Aanpassingen in SNOMED CT codes en omschrijvingen voor codelijst HartslagMethodeCodelijst n.a.v. review terminologie expert.

Aangemaakt op: 30-09-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Hartfrequentie

OverdrachtHartfrequentie (vervallen)


Omschrijving:
Zie bijlage. Toelichting op afbeelding: - Zandkleurig: een ander codestelsel dan SNOMED CT. Soms heb ik wel een opmerking erbij gezet, bv. als er wel een geschikte SNOMED-code is of de code uit het andere stelsel lijkt me verkeerd gebruikt te zijn. - Code (1e kolom) rood gemaakt: de verkeerde code is gebruikt (bv. uit de verkeerde hierarchie, of net iets te breed). In de kolom opmerkingen staat wat er verkeerd aan is en doorgaans een suggestie wat het zou moeten zijn. - Weergavenaam rood gemaakt: de vertaling klopt niet. In de kolommen voorkeursterm en synoniemen staan vertalingen die wel correct zijn. Vaak betreft het kleine verschillen die uit onze vertaalregels voor SNOMED komen: bv. spelfouten, meervoud vermijden, 1 omschrijving per vertaling, geen uitleg tussen haakjes, etc.
Besluit:
In HartslagMethodeCodelijst zijn enkele descriptions aangescherpt.

ZIB-142

Aanpassingen in SNOMED CT codes en omschrijvingen voor codelijst RokerStatusCodelijst n.a.v. review terminologie expert.

Aangemaakt op: 30-09-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: TabakGebruik

OverdrachtIntoxicatieTabak (vervallen)


Omschrijving:
Zie bijlage. Toelichting op afbeelding: - Zandkleurig: een ander codestelsel dan SNOMED CT. Soms heb ik wel een opmerking erbij gezet, bv. als er wel een geschikte SNOMED-code is of de code uit het andere stelsel lijkt me verkeerd gebruikt te zijn. - Code (1e kolom) rood gemaakt: de verkeerde code is gebruikt (bv. uit de verkeerde hierarchie, of net iets te breed). In de kolom opmerkingen staat wat er verkeerd aan is en doorgaans een suggestie wat het zou moeten zijn. - Weergavenaam rood gemaakt: de vertaling klopt niet. In de kolommen voorkeursterm en synoniemen staan vertalingen die wel correct zijn. Vaak betreft het kleine verschillen die uit onze vertaalregels voor SNOMED komen: bv. spelfouten, meervoud vermijden, 1 omschrijving per vertaling, geen uitleg tussen haakjes, etc.
Besluit:
In RokerStatusCodelijst de description van enkele concepten aangepast.

ZIB-143

Aanpassingen in SNOMED CT codes en omschrijvingen voor codelijst LevensovertuigingCodelijst n.a.v. review terminologie expert.

Aangemaakt op: 30-09-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Levensovertuiging

OverdrachtLevensovertuiging (vervallen)


Omschrijving:
Zie bijlage. Toelichting op afbeelding: - Zandkleurig: een ander codestelsel dan SNOMED CT. Soms heb ik wel een opmerking erbij gezet, bv. als er wel een geschikte SNOMED-code is of de code uit het andere stelsel lijkt me verkeerd gebruikt te zijn. - Code (1e kolom) rood gemaakt: de verkeerde code is gebruikt (bv. uit de verkeerde hierarchie, of net iets te breed). In de kolom opmerkingen staat wat er verkeerd aan is en doorgaans een suggestie wat het zou moeten zijn. - Weergavenaam rood gemaakt: de vertaling klopt niet. In de kolommen voorkeursterm en synoniemen staan vertalingen die wel correct zijn. Vaak betreft het kleine verschillen die uit onze vertaalregels voor SNOMED komen: bv. spelfouten, meervoud vermijden, 1 omschrijving per vertaling, geen uitleg tussen haakjes, etc.
Besluit:
In LevensovertuigingCodelijst code voor atheist toegevoegd.

ZIB-144

Aanpassingen in SNOMED CT codes en omschrijvingen voor codelijst DagdeelCodelijst n.a.v. review terminologie expert.

Aangemaakt op: 30-09-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: MedicatieVoorschrift(vervallen)

OverdrachtMedicatie (vervallen)


Omschrijving:
Zie bijlage. Toelichting op afbeelding: - Zandkleurig: een ander codestelsel dan SNOMED CT. Soms heb ik wel een opmerking erbij gezet, bv. als er wel een geschikte SNOMED-code is of de code uit het andere stelsel lijkt me verkeerd gebruikt te zijn. - Code (1e kolom) rood gemaakt: de verkeerde code is gebruikt (bv. uit de verkeerde hierarchie, of net iets te breed). In de kolom opmerkingen staat wat er verkeerd aan is en doorgaans een suggestie wat het zou moeten zijn. - Weergavenaam rood gemaakt: de vertaling klopt niet. In de kolommen voorkeursterm en synoniemen staan vertalingen die wel correct zijn. Vaak betreft het kleine verschillen die uit onze vertaalregels voor SNOMED komen: bv. spelfouten, meervoud vermijden, 1 omschrijving per vertaling, geen uitleg tussen haakjes, etc.
Besluit:
De tijdstippen uit DagdeelCodelijst zijn uit description gehaald, en verplaatst naar de sectie Instructions.

ZIB-145

Aanpassingen in SNOMED CT codes en omschrijvingen voor codelijst WeekdagenCodelijst n.a.v. review terminologie expert.

Aangemaakt op: 30-09-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: MedicatieVoorschrift(vervallen)

OverdrachtMedicatie (vervallen)


Omschrijving:
Zie bijlage. Toelichting op afbeelding: - Zandkleurig: een ander codestelsel dan SNOMED CT. Soms heb ik wel een opmerking erbij gezet, bv. als er wel een geschikte SNOMED-code is of de code uit het andere stelsel lijkt me verkeerd gebruikt te zijn. - Code (1e kolom) rood gemaakt: de verkeerde code is gebruikt (bv. uit de verkeerde hierarchie, of net iets te breed). In de kolom opmerkingen staat wat er verkeerd aan is en doorgaans een suggestie wat het zou moeten zijn. - Weergavenaam rood gemaakt: de vertaling klopt niet. In de kolommen voorkeursterm en synoniemen staan vertalingen die wel correct zijn. Vaak betreft het kleine verschillen die uit onze vertaalregels voor SNOMED komen: bv. spelfouten, meervoud vermijden, 1 omschrijving per vertaling, geen uitleg tussen haakjes, etc.
Besluit:
In WeekdagenCodelijst de descriptions aangepast op basis van de concept name.

ZIB-146

Aanpassingen in SNOMED CT codes en omschrijvingen voor codelijst ProbleemStatusCodelijst n.a.v. review terminologie expert.

Aangemaakt op: 30-09-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtConcern (vervallen)

OverdrachtProblemen (vervallen)


Omschrijving:
Zie bijlage. Toelichting op afbeelding: - Zandkleurig: een ander codestelsel dan SNOMED CT. Soms heb ik wel een opmerking erbij gezet, bv. als er wel een geschikte SNOMED-code is of de code uit het andere stelsel lijkt me verkeerd gebruikt te zijn. - Code (1e kolom) rood gemaakt: de verkeerde code is gebruikt (bv. uit de verkeerde hierarchie, of net iets te breed). In de kolom opmerkingen staat wat er verkeerd aan is en doorgaans een suggestie wat het zou moeten zijn. - Weergavenaam rood gemaakt: de vertaling klopt niet. In de kolommen voorkeursterm en synoniemen staan vertalingen die wel correct zijn. Vaak betreft het kleine verschillen die uit onze vertaalregels voor SNOMED komen: bv. spelfouten, meervoud vermijden, 1 omschrijving per vertaling, geen uitleg tussen haakjes, etc.
Besluit:
Bij de aanpassingen van de bouwsteen OverdrachtConcern naar Probleem zijn de omschrijvingen van de codes aangepast.

ZIB-147

Aanpassingen in SNOMED CT codes en omschrijvingen voor codelijst TemperatuurMetingMethodeCodelijst n.a.v. review terminologie expert.

Aangemaakt op: 30-09-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Lichaamstemperatuur

OverdrachtTemperatuur (vervallen)


Omschrijving:
Zie bijlage. Toelichting op afbeelding: - Zandkleurig: een ander codestelsel dan SNOMED CT. Soms heb ik wel een opmerking erbij gezet, bv. als er wel een geschikte SNOMED-code is of de code uit het andere stelsel lijkt me verkeerd gebruikt te zijn. - Code (1e kolom) rood gemaakt: de verkeerde code is gebruikt (bv. uit de verkeerde hierarchie, of net iets te breed). In de kolom opmerkingen staat wat er verkeerd aan is en doorgaans een suggestie wat het zou moeten zijn. - Weergavenaam rood gemaakt: de vertaling klopt niet. In de kolommen voorkeursterm en synoniemen staan vertalingen die wel correct zijn. Vaak betreft het kleine verschillen die uit onze vertaalregels voor SNOMED komen: bv. spelfouten, meervoud vermijden, 1 omschrijving per vertaling, geen uitleg tussen haakjes, etc.
Besluit:
In TemperatuurMetingMethodeCodelijst de concept names, codes en descriptions aangepast en aangescherpt.

ZIB-148

Aanpassingen in SNOMED CT codes en omschrijvingen voor codelijst BloeddrukDiastolischEindpuntCodelijst n.a.v. review terminologie expert.

Aangemaakt op: 30-09-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Bloeddruk

Omschrijving:
Zie bijlage. Toelichting op afbeelding: - Zandkleurig: een ander codestelsel dan SNOMED CT. Soms heb ik wel een opmerking erbij gezet, bv. als er wel een geschikte SNOMED-code is of de code uit het andere stelsel lijkt me verkeerd gebruikt te zijn. - Code (1e kolom) rood gemaakt: de verkeerde code is gebruikt (bv. uit de verkeerde hierarchie, of net iets te breed). In de kolom opmerkingen staat wat er verkeerd aan is en doorgaans een suggestie wat het zou moeten zijn. - Weergavenaam rood gemaakt: de vertaling klopt niet. In de kolommen voorkeursterm en synoniemen staan vertalingen die wel correct zijn. Vaak betreft het kleine verschillen die uit onze vertaalregels voor SNOMED komen: bv. spelfouten, meervoud vermijden, 1 omschrijving per vertaling, geen uitleg tussen haakjes, etc.
Besluit:
In DiastolischEindpuntCodelijst descriptions aangepast en aanvullende toelichting verplaatst naar Evidence based. Terminologie gekoppeld aan concept DiastolischEindpunt.

ZIB-149

Aanpassingen in SNOMED CT codes en omschrijvingen voor codelijst PlanOfCareOrderTypeCodelijst n.a.v. review terminologie expert.

Aangemaakt op: 30-09-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtGeplandeZorgactiviteit(Vervallen)

OverdrachtPlanOfCare (vervallen)


Omschrijving:
Zie bijlage. Toelichting op afbeelding: - Zandkleurig: een ander codestelsel dan SNOMED CT. Soms heb ik wel een opmerking erbij gezet, bv. als er wel een geschikte SNOMED-code is of de code uit het andere stelsel lijkt me verkeerd gebruikt te zijn. - Code (1e kolom) rood gemaakt: de verkeerde code is gebruikt (bv. uit de verkeerde hierarchie, of net iets te breed). In de kolom opmerkingen staat wat er verkeerd aan is en doorgaans een suggestie wat het zou moeten zijn. - Weergavenaam rood gemaakt: de vertaling klopt niet. In de kolommen voorkeursterm en synoniemen staan vertalingen die wel correct zijn. Vaak betreft het kleine verschillen die uit onze vertaalregels voor SNOMED komen: bv. spelfouten, meervoud vermijden, 1 omschrijving per vertaling, geen uitleg tussen haakjes, etc.
Besluit:
In OrderTypeCodelijst de concept naam en concept code van enkele concepten aangepast.

ZIB-150

Aanpassingen in SNOMED CT codes en omschrijvingen voor codelijst ProbleemTypeCodelijst n.a.v. review terminologie expert.

Aangemaakt op: 30-09-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtConcern (vervallen)

OverdrachtProblemen (vervallen)


Omschrijving:
Zie bijlage. Toelichting op afbeelding: - Zandkleurig: een ander codestelsel dan SNOMED CT. Soms heb ik wel een opmerking erbij gezet, bv. als er wel een geschikte SNOMED-code is of de code uit het andere stelsel lijkt me verkeerd gebruikt te zijn. - Code (1e kolom) rood gemaakt: de verkeerde code is gebruikt (bv. uit de verkeerde hierarchie, of net iets te breed). In de kolom opmerkingen staat wat er verkeerd aan is en doorgaans een suggestie wat het zou moeten zijn. - Weergavenaam rood gemaakt: de vertaling klopt niet. In de kolommen voorkeursterm en synoniemen staan vertalingen die wel correct zijn. Vaak betreft het kleine verschillen die uit onze vertaalregels voor SNOMED komen: bv. spelfouten, meervoud vermijden, 1 omschrijving per vertaling, geen uitleg tussen haakjes, etc.
Besluit:
In ProbleemTypeCodelijst description aangepast van concept Problem.

ZIB-151

Aanpassingen in SNOMED CT codes en omschrijvingen voor codelijst ReactieOmschrijvingCodelijst n.a.v. review terminologie expert.

Aangemaakt op: 30-09-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Alert

OverdrachtAlert (vervallen)


Omschrijving:
Zie bijlage. Toelichting op afbeelding: - Zandkleurig: een ander codestelsel dan SNOMED CT. Soms heb ik wel een opmerking erbij gezet, bv. als er wel een geschikte SNOMED-code is of de code uit het andere stelsel lijkt me verkeerd gebruikt te zijn. - Code (1e kolom) rood gemaakt: de verkeerde code is gebruikt (bv. uit de verkeerde hierarchie, of net iets te breed). In de kolom opmerkingen staat wat er verkeerd aan is en doorgaans een suggestie wat het zou moeten zijn. - Weergavenaam rood gemaakt: de vertaling klopt niet. In de kolommen voorkeursterm en synoniemen staan vertalingen die wel correct zijn. Vaak betreft het kleine verschillen die uit onze vertaalregels voor SNOMED komen: bv. spelfouten, meervoud vermijden, 1 omschrijving per vertaling, geen uitleg tussen haakjes, etc.
Besluit:
In ReactieOmschrijvingCodelijst concept names, codes en descriptions aangepast.

ZIB-154

Consequenties opsplitsing Medicatie bouwstenen voor overige bouwstenen.

Aangemaakt op: 06-10-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: ALGEMEEN

Omschrijving:
Een aantal GOG en verpleegkundige bouwstenen verwijzen naar de oorspronkelijke medicatiebouwsteen. Nu deze gesplitst is, zullen de consequenties daarvan voor de verwijzingen geinventariseerd moeten worden. Daarna moeten de eventuele wijzigingen doorgevoerd worden. Met vriendelijke groet, A.J.(Albert-Jan) Spruyt
Besluit:
Verwijzingen naar de vervallen bouwsteen OverdrachtMedicatie zijn aangepast in de overige bouwstenen.

ZIB-155

Codes uit RelatieCodelijst uit de bouwsteen OverdrachtContactpersoon nalopen

Aangemaakt op: 14-10-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Contactpersoon

OverdrachtContactpersoon (vervallen)


Omschrijving:
RelatieCodelijst uit de bouwsteen OverdrachtContactpersoon bevat een aantal codes waarvan de vertaling gelijk is, terwijl je zou verwachten dat dit andere begrippen zijn gezien de andere codes.
Besluit:
De codelijsten RelatieCodelijst en RolCodelijst zijn opgeschoond.

ZIB-156

ID uit Example of the Instrument van bouwsteen OverdrachtContactpersoon verwijderen.

Aangemaakt op: 14-10-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Contactpersoon

OverdrachtContactpersoon (vervallen)


Omschrijving:
Example of the Instrument van de bouwsteen OverdrachtContactpersoon de ID weghalen, deze zou hier niet aanwezig moeten zijn. Deze kan verwijderd worden.
Besluit:
De ID verwijderd uit sectie Example of the Instrument.

ZIB-158

Cardinaliteit SoortMiddel aanpassen in bouwsteen OverdrachtDrugsgebruik

Aangemaakt op: 14-10-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: DrugsGebruik

TabakGebruik
OverdrachtDrugsgebruik (vervallen)
OverdrachtIntoxicatieTabak (vervallen)


Omschrijving:
Het concept SoortMiddel bevat cardinaliteit 0..*. Dit zou 1 of 0..1 moeten zijn, zodat per middel de bouwsteen ingevuld kan worden.
Besluit:
Cardinaliteit aangepast van het concept SoortMiddel.

ZIB-161

Het concept Hoeveelheid van bouwsteen OverdrachtDrugsgebruik.

Aangemaakt op: 14-10-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: DrugsGebruik

OverdrachtDrugsgebruik (vervallen)


Omschrijving:
Tijdens het overleg met de leveranciers is een discussie ontstaan over de wijze waarop de hoeveelheid op dit moment is weergegeven; op dit moment heb je een onduidelijke aanduiding van iets wat wel een meting is/waarde heeft. Dit heroverwegen of dit op een andere wijze vorm gegeven kan worden.
Besluit:
Datatype voor concept Hoeveelheid aangepast van PQ naar ST.

ZIB-162

OverdrachtWoonsituatie aanpassen zodat de huidige situatie beschreven wordt, incl. aanpassing in voorbeeld.

Aangemaakt op: 14-10-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Woonsituatie

OverdrachtWoonsituatie (vervallen)


Omschrijving:
Op dit moment is het niet mogelijk aan te geven of het de historische, huidige of toekomstige woonsituatie betreft, terwijl in de DCM::KeywordList vermeld staat dat het hier de social history en sociale anamnese betreft. Deze bouwsteen heeft puur betrekking op de huidige woonsituatie. Dit aanscherpen in de definitie van Purpose. Tevens voorbeeld hierop aan passen, hier worden nu een drietal woonsituaties benoemd.
Besluit:
Definitie voor woonsituatie in sectie Purpose aangepast zodat het enkel de huidige woonsituatie beschrijft, dit tevens aangepast in Example of the Instrument.

ZIB-163

Naamgeving concept Probleem::Probleem uit OverdrachtContact aanpassen.

Aangemaakt op: 14-10-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Contact

OverdrachtContact (vervallen)


Omschrijving:
Het concept Probleem::Probleem uit bouwsteen OverdrachtContact zou aangepast moeten worden qua naamgeving naar RedenContact::Probleem. De constraint staat nu dat een concept gekozen moet worden, dit zou dusdanig geformuleerd moeten worden dat vermeld staat dat er max. een concept gekozen kan worden.
Besluit:
Formulering van choicebox constraint aangescherpt.

ZIB-164

Het concept Locatie::Zorgaanbieder uit bouwsteen OverdrachtContact niet verplicht maken, maar als cardinaliteit 0..1 opgeven.

Aangemaakt op: 14-10-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Contact

OverdrachtContact (vervallen)


Omschrijving:
Het concept Locatie::Zorgaanbieder uit bouwsteen OverdrachtContact niet verplicht maken, maar als cardinaliteit 0..1 opgeven.
Besluit:
Cardinaliteit van concept Locatie aangepast.

ZIB-165

Het concept Procedure in OverdrachtContact dient referentie naar bouwsteen te zijn.

Aangemaakt op: 14-10-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Contact

OverdrachtContact (vervallen)


Omschrijving:
Het concept Procedure in OverdrachtConcept dient aangepast te worden zodat hier een reference opgenomen wordt naar de bouwsteen OverdrachtProcedure i.p.v. een concept van type ST.
Besluit:
Concept Procedure is aangepast zodat dit een reference is naar bouwsteen OverdrachtProcedure i.p.v. een concept van type ST.

ZIB-166

Codelijsten uit de bouwsteen OverdrachtBarthelIndex codes en value op elkaar afstemmen.

Aangemaakt op: 14-10-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: BarthelIndex

OverdrachtBarthelIndex (vervallen)


Omschrijving:
Bij de codelijsten uit de bouwsteen OverdrachtBarthelIndex zijn zowel codes als values aanwezig in de codelijst, de vraag vanuit de leveranciers is welke van beide doorgegeven zou moeten worden. Alle waarden heb je nodig om de totaalscore te berekenen, maar bij het doorgeven van alleen de integer heeft deze geen waarde meer. Uiteindelijk besloten beide te behouden, maar wel de numerieke waarde gelijk te trekken. Nu heb je bijv. DRESS1 (concept code) en 0 (concept value). De codes zullen worden aangepast naar de numerieke waarde op basis van de concept value. dus DRESS1 niet i.c.m. 0, maar DRESS0 i.c.m. 0, etc.
Besluit:
Concept code en concept value van de codelijsten dusdanig aangepast zodat deze gelijk met elkaar oplopen.

ZIB-167

Bevindingen Concept inrichting Intoxicatie Roken/ Alcohol en Drugs in EZIS.NET

Aangemaakt op: 27-11-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: AlcoholGebruik

DrugsGebruik
TabakGebruik
OverdrachtDrugsgebruik (vervallen)
OverdrachtIntoxicatieAlcohol (vervallen)
OverdrachtIntoxicatieTabak (vervallen)


Omschrijving:
In het UMC Utrecht is gestart met een eerste poging om de intoxicatie bouwstenen te vertalen naar een technische concept inrichting in EZIS.NET. Hierbij is zijn wij op wat vragen en opmerkingen gestuit. Zie de bijlagen.
Besluit:
Definitie concept PackYears (OverdrachtIntoxicatieTabak) aangescherpt, naamgeving SoortAlcoholGebruiker (OverdrachtIntoxicatieAlcohol) en RokerStatus (OverdrachtIntoxicatieTabak) aangepast en SNOMED CT code gewijzigd in DrugGebruikCodelijst (OverdrachtDrugsgebruik).

ZIB-168

OverdrachtBartelIndex: Onafhankelijk moet zijn Afhankelijk

Aangemaakt op: 20-11-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: BarthelIndex

OverdrachtBarthelIndex (vervallen)


Omschrijving:
Dit formulier is het algemene contactformulier van de Nictiz-website Aanhef: mevrouw Voornaam: Angela van den Berg Achternaam: van den Berg E-mail adres: angelavdberg@deheer-software.nl Telefoonnummer: - Uw keuze: opmerking Bericht: Ik ben bezig met de Generieke overdrachtsgegevens en het viel me op dat er een fout in de final versie van het element OverdrachtBarthelIndex - Mobiliteit -> MobiliteitCodelijst -> MOB 1 moet zijn Afhankelijk ipv Onafhankelijk.
Besluit:
MobiliteitCodelijst waarde voor MOB1 aangepast naar afhankelijk i.p.v. onafhankelijk.

ZIB-169

wijzingsverzoek bouwsteen bloeddruk

Aangemaakt op: 01-12-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Bloeddruk

OverdrachtBloeddruk (vervallen)


Omschrijving:
Hi Fred, Kan jij deze inschieten? Ik ben de mapping van schermen op bouwstenen aan het doen voor Erasmus, vandaar de mail. wijzigingsverzoek In de bouwsteen Bloeddruk bevat de codelijst ‘Localisatie’ alleen de waarde inclusief of het links of rechts is gemeten. Dat is een detail die vaak in de praktijk niet haalbaar is maar nu vanuit de bouwsteen wordt afgedwongen met risico op verlies van detail en dat is zonde. Achtergrond: In het Erasmus MC/UMCG wordt ‘links of rechts’ (soms) niet meegenomen in de vastlegging of het wordt niet geregistreerd (bijvoorbeeld niet verplicht) maar wel de lokalisatie van de meting (Bovenarm, Bovenbeen, Enkel, Pols). Alleen Lokalisatie valt nu niet te mappen omdat de waardelijst geen values bevat zonder links of rechts er in. Voorgestelde oplossingsrichting: 1) extra element aan rootconcept voor links/rechts orientatie 2) uitbreiding waardelijst met termen zonder links/rechts er bij indien dit verzoek wordt afgewezen hoor ik natuurlijk graag wat de oplossing voor overdracht is. Lokalisatie NIET meenemen en mappen op toelichting is wel erg jammer….. ….en nog een kleintje als hij toch wordt besproken: …..Vinger staat weer wel in de codelijst maar zonder links of rechts, maakt het dan niet uit of het links of rechts is ? :-) MeetLocatieCodelijst Vriendelijke groet, Linda Mook
Besluit:
De codelijst achter de MeetLokalisatie uitgebreid met de 'onzijdige' lichaamslocaties.

ZIB-200

Naamgeving SNOMED CT in tagged values klinische bouwstenen gelijk getrokken.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: ALGEMEEN

Omschrijving:
In de tagged values van de klinische bouwstenen werd de naamgeving voor SNOMED CT niet consistent gebruikt, dit is gelijk getrokken door overal SNOMED CT te gebruiken daar waar op dit moment bv. SnomedCT of SNOMED-CT staat.
Besluit:
Inconsistent naamgebruik SNOMED CT gelijk getrokken door overal SNOMED CT te hanteren als naamgeving.

ZIB-201

Naamgeving OID: in tagged value notes van klinische bouwstenen gelijk getrokken.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: ALGEMEEN

Omschrijving:
In de tagged value notes van de klinische bouwstenen werd voor de OID verwijzigingen de weergave van het label OID niet consistent gebruikt, dit is gelijk getrokken door overal OID: … te gebruiken daar waar op dit moment bv. OID : … of OID … staat.
Besluit:
Inconsistent gebruik van label OID: in tagged value notes overal gelijk getrokken.

ZIB-202

In de klinische bouwsteen OverdrachtAlert DCM::ValueSet SNOMED CT aangepast van concept Omgevingsfactor naar tagged value DCM::CodeSystem. De toevoeging dat het een code omgevingsfactor betreft als omschrijving in tagged value note gezet.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Alert

OverdrachtAlert (vervallen)


Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtAlert DCM::ValueSet SNOMED CT aangepast van concept Omgevingsfactor naar tagged value DCM::CodeSystem met in de tagged value notes de OID van SNOMED CT. Tevens is de toevoeging dat het een omgevingsfactor uit SNOMED CT betreft als omschrijving in tagged value note gezet.
Besluit:
Tagged value DCM::ValueSet SNOMED CT van concept Omgevingsfactor aangepast naar DCM::CodeSystem.

ZIB-203

In de klinische bouwsteen OverdrachtAlert DCM::ValueSet SNOMED CT aangepast van concept AlertOmschrijving naar tagged value DCM::ContentExpression.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Alert

OverdrachtAlert (vervallen)


Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtAlert DCM::ValueSet SNOMED CT aangepast van concept AlertOmschrijving naar tagged value DCM::ContentExpression SNOMED CT:<<64572001 | disease | met in de tagged value notes de OID van SNOMED CT.
Besluit:
Tagged value DCM::ValueSet SNOMED CT van concept AlertOmschrijving aangepast naar DCM::ContentExpression.

ZIB-204

In de klinische bouwsteen OverdrachtAlert DCM::ValueSet G-Standaard aangepast van concept AlertOmschrijving.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Alert

OverdrachtAlert (vervallen)


Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtAlert van het concept AlertOmschrijving DCM::ValueSet G-Standaard aangepast naar tagged value DCM::CodeSystem G-Standaard Contra Indicaties. Tevens OID 2.16.840.1.113883.2.4.4.1.902.40 toegevoegd aan tagged value notes (i.p.v. OID 2.16.840.1.113883.2.4.4.1.40 die hier in eerste instatie aanwezig was, en onjuist was). Omschrijving Code uit tabel 40 als tagged value note onder de OID toegevoegd.
Besluit:
Tagged value DCM::ValueSet G-Standaard van concept AlertOmschrijving aangepast naar DCM::CodeSystem.

ZIB-205

In de klinische bouwsteen OverdrachtAlert ontbreekt Concept Code en CodeSystem Name bij de AlertTypeCodelijst van concept AlertType.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Alert

OverdrachtAlert (vervallen)


Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtAlert ontbreekt concept code en codesystem name bij de AlertTypeCodelijst van concept AlertType. Dit is opgelost door als value van CodeSystem Name SNOMED CT te vullen, en bij Concept Code TBD. Een los issue ingediend om de juiste SNOMED code hierin op te nemen.
Besluit:
Ontbrekende code in AlertTypeCodelijst is aangevuld met tijdelijke TBD code.

ZIB-206

Aanpassing waarde Concept Name van OTH uit de ReactieOmschrijvingCodelijst van concept ReactieOmschrijving van Overig (zie opmerkingen) naar Overig.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Alert

OverdrachtAlert (vervallen)


Omschrijving:
De waarde van de Concept Name van OTH uit de ReactieOmschrijvingCodelijst van concept ReactieOmschrijving aangepast van Overig (zie opmerkingen) naar Overig.
Besluit:
Description van code OTH uit ReactieOmschrijvingCodelijst aangepast.

ZIB-207

Tagged values van concept Product uit OverdrachtAlert aangepast door 3-tal CodeSystems op te nemen en een ValueSet genaamd AllergeneStoffenCodelijst.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Alert

OverdrachtAlert (vervallen)


Omschrijving:
In de tagged values van concept Product in klinische bouwsteen OverdrachtAlert waren meerdere tagged values opgenomen met tagged value DCM::ValueSet. Deze zijn aangepast naar 3 tagged values DCM::CodeSystem, namelijk: G-standaard Stofnaamcode i.c.m. toedieningsweg (SSK), G-standaard Stofnaamcode (SNK), G-standaard Ongewenste medicatiegroepen (Thesaurus 122) incl. OIDs in tagged value notes. Tevens is DCM::ValueSet aangepast naar AllergeneStoffenCodelijst waarin in de tagged value notes het volgende is opgenomen: CodeSystemName: SNOMED CT; CodeSystemOID: 2.16.840.1.113883.6.96 - Allergene stoffen niet gerelateerd aan medicatiebewaking.
Besluit:
De tagged values van concept Product zijn aangepast.

ZIB-208

In de klinische bouwsteen OverdrachtBarthelIndex komt de naamgeving van de tagged value DCM::ValueSet TrappenLopenCodelijst niet overeen met de naam van de valueset.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: BarthelIndex

OverdrachtBarthelIndex (vervallen)


Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtBarthelIndex komt de naamgeving van de tagged value DCM::ValueSet TrappenLopenCodelijst niet overeen met de naam van de valueset. De tagged value is aangepast van TrappenCodelijst naar TrappenLopenCodelijst. Eveneens is de naamgeving van de Artifact hierop aangepast.
Besluit:
Naamgeving TrappenLopenCodelijst gelijk getrokken met naamgeving voor deze codelijst in de tagged values.

ZIB-209

In de klinische bouwsteen OverdrachtBarthelIndex komt de naamgeving van de tagged value DCM::ValueSet BadenDoucheCodelijst niet overeen met de naam van de valueset.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: BarthelIndex

OverdrachtBarthelIndex (vervallen)


Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtBarthelIndex komt de naamgeving van de tagged value DCM::ValueSet BadenDoucheCodelijst niet overeen met de naam van de valueset. De tagged value is aangepast van BadenDoucheCodelijst naar BadenDouchenCodelijst. Eveneens is de naamgeving van de Artifact hierop aangepast.
Besluit:
Naamgeving BadenDoucheCodelijst gelijk getrokken met naamgeving voor deze codelijst in de tagged values.

ZIB-210

In klinische bouwsteen OverdrachtBarthelIndex de waarde van DCM::Name aanpassen van OverdrachtBarthelIndex naar nl.nfu.OverdrachtBarthelIndex.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: BarthelIndex

OverdrachtBarthelIndex (vervallen)


Omschrijving:
De waarde van DCM::Name van de klinische bouwsteen OverdrachtBarthelIndex mist de prefix nl.nfu. Deze prefix is toegevoegd.
Besluit:
Prefix nl.nfu. Toegevoegd aan de DCM::Name van de bouwsteen.

ZIB-211

Voor waardelijsten met codes uit codesystem NL-CM-CS in klinische bouwsteen nl.nfu.OverdrachtBarthelIndex eigen codesystems aangemaakt, incl. OID.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: BarthelIndex

OverdrachtBarthelIndex (vervallen)


Omschrijving:
Voor onderstaande waardenlijsten een eigen codesystem incl. OID aangemaakt: DarmCodelijst (Waardelijst) - BarthelDarm (CodeSysteem) - 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.1 (OID) BlaasCodelijst (Waardelijst) - BarthelBlaas (CodeSysteem) - 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.2 (OID) UiterlijkeVerzorgingCodelijst (Waardelijst) - BarthelUiterlijkeVerzorging (CodeSysteem) - 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.3 (OID) ToiletgebruikCodelijst (Waardelijst) - BarthelToiletgebruik (CodeSysteem) - 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.4 (OID) EtenCodelijst (Waardelijst) - BarthelEten (CodeSysteem) - 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.5 (OID) TransferCodelijst (Waardelijst) - BarthelTransfer (CodeSysteem) - 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.6 (OID) MobiliteitCodelijst (Waardelijst) - BarthelMobiliteit (CodeSysteem) - 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.7 (OID) AanUitkledenCodelijst (Waardelijst) - BarthelAanUitkleden (CodeSysteem) - 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.8 (OID) TrappenLopenCodelijst (Waardelijst) - BarthelTrappenLopen (CodeSysteem) - 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.9 (OID) BadenDouchenCodelijst (Waardelijst) - BarthelBadenDouchen (CodeSysteem) - 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.10 (OID)
Besluit:
Eigen codesystem en OID aangemaakt voor codelijsten in bouwsteen.

ZIB-212

Naamgeving concept BadenDouche aangepat naar BadenDouchen.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: BarthelIndex

OverdrachtBarthelIndex (vervallen)


Omschrijving:
De naamgeving van het concept BadenDouche is aangepast naar BadenDouchen.
Besluit:
Naamgeving van concept BadenDouche aangepast naar BadenDouchen.

ZIB-213

In klinische bouwsteen OverdrachtBehandelAanwijzing de waarde van DCM::Name aanpassen van <<DCM>> nl.nfu. ... naar nl.nfu. ....

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: BehandelAanwijzing(vervallen)

OverdrachtBehandelAanwijzing (vervallen)


Omschrijving:
De waarde van DCM::Name van de klinische bouwsteen OverdrachtBehandelAanwijzing bevat onterecht de prefix <<DCM>>. Deze prefix is weggehaald, waardoor de DCM::Name nu is nl.nfu.OverdrachtBehandelAanwijzing.
Besluit:
Prefix <<DCM>> weggehaald uit tagged value DCM::Name van bouwsteen.

ZIB-214

De naam van gekoppelde waardenlijst TypeWilsverklaringTypeCodelijst is onjuist in de bouwsteen OverdrachtBehandelAanwijzing, dit zou WilsverklaringTypeCodelijst moeten zijn.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: BehandelAanwijzing(vervallen)

OverdrachtBehandelAanwijzing (vervallen)


Omschrijving:
De naam van gekoppelde waardenlijst TypeWilsverklaringTypeCodelijst is onjuist in de bouwsteen OverdrachtBehandelAanwijzing, dit zou WilsverklaringTypeCodelijst moeten zijn in plaats van TypeWilsverklaringTypeCodelijst. Deze naam is aangepast.
Besluit:
Naamgeving TypeWilsVerklaringTypeCodelijst gelijk getrokken met naamgeving voor deze codelijst in de tagged values.

ZIB-215

De naam van gekoppelde waardenlijst BehandelingToegestaan is onjuist in de bouwsteen OverdrachtBehandelAanwijzing, dit zou BehandelingToegestaanCodelijst moeten zijn.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: BehandelAanwijzing(vervallen)

OverdrachtBehandelAanwijzing (vervallen)


Omschrijving:
De naam van gekoppelde waardenlijst BehandelingToegestaan is onjuist in de bouwsteen OverdrachtBehandelAanwijzing, dit zou BehandelingToegestaanCodelijst moeten zijn in plaats van BehandelingToegestaan. Deze naam is aangepast.
Besluit:
Naamgeving BehandelingToegestaan aangepast naar BehandelingToegestaanCodelijst.

ZIB-216

Naamgeving DCM:: Valueset VerzekeringsrechtCodeLijst onjuist in klinische bouwsteen OverdrachtBetaler, dit aangepast naar VerzekeringssoortCodeLijst.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Betaler

OverdrachtBetaler (vervallen)


Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtBetaler is de naamgeving VerzekerinsrechtCodeLijst onjuist, dit is aangepast naar VerzekeringssoortCodeLijst.
Besluit:
Naamgeving VerzekeringsrechtCodeLijst aangepast naar VerzekeringssoortCodeLijst.

ZIB-217

In de klinische bouwsteen OverdrachtBetaler DCM::ValueSet UZOVI aangepast naar DCM:AssigningAuthority tagged value.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Betaler

OverdrachtBetaler (vervallen)


Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdachtBetaler DCM ::ValueSet UZOVI aangepast van concept IdentificatieNummer naar tagged value DCM::AssigningAuthority, tevens OID 2.16.840.1.113883.2.4.6.4 opgenomen
Besluit:
De tagged value voor UZOVI aangepast naar DCM::AssigningAuthority i.p.v. DCM::ValueSet.

ZIB-218

De naam van de waardenlijst ManchetCodelijst kwam niet overeen met de tagged value.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Bloeddruk

OverdrachtBloeddruk (vervallen)


Omschrijving:
De naam van de waardenlijst ManchetCodelijst kwam niet overeen met de tagged value. Dit is gelijk getrokken.
Besluit:
Naamgeving ManchetCodelijst gelijk getrokken met naamgeving voor deze codelijst in de tagged values.

ZIB-219

De naam van de waardenlijst MeetLocatieCodelijst kwam niet overeen met de tagged value.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Bloeddruk

OverdrachtBloeddruk (vervallen)


Omschrijving:
De naam van de waardenlijst MeetLocatieCodelijst kwam niet overeen met de tagged value. Dit is gelijk getrokken.
Besluit:
Naamgeving MeetLocatieCodelijst gelijk getrokken met naamgeving voor deze codelijst in de tagged values.

ZIB-220

Notes bij MeetmethodeCodelijst verplaatst naar Meetmethode concept.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Bloeddruk

OverdrachtBloeddruk (vervallen)


Omschrijving:
De notes die aanwezig waren bij de MeetmethodeCodelijst zijn verplaatst naar de notes van het concept Meetmethode.
Besluit:
De notes die aanwezig waren bij de MeetmethodeCodelijst zijn verplaatst naar de notes van het concept Meetmethode.

ZIB-221

Tagged value DCM::ValueSet COD472-VEKT CVZ uit de klinische bouwsteen OverdrachtContactpersoon van concept Rol verwijderen.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Contactpersoon

OverdrachtContactpersoon (vervallen)


Omschrijving:
Aan het concept Rol is een codelijst gekoppeld, genaamd RolCodelijst. De RolCodelijst is een valueset samengesteld uit de waarden uit COD472-VEKT CZ (Vektis). Dit maakt de tagged value DCM::ValueSet COD472-VEKT CVZ (Vektis) - Soort relatie client overbodig. Deze tagged value is verwijderd.
Besluit:
Aan concept Rol gekoppelde RolCodelijst maakt tagged value DCM::ValueSet overbodig, deze is verwijderd.

ZIB-222

Tagged value DCM::ValueSet FamilyHistoryRelatedSubjectCodeuit de klinische bouwsteen OverdrachtContactpersoon van concept Relatie verwijderen.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Contactpersoon

OverdrachtContactpersoon (vervallen)


Omschrijving:
Aan het concept Relatie is een codelijst gekoppeld, genaamd RelatieCodelijst. De RelatieCodelijst is een valueset samengesteld uit de waarden uit FamilyHistoryRelatedSubjectCode. Dit maakt de tagged value DCM::ValueSet FamilyHistoryRelatedSubjectCode overbodig. Deze tagged value verwijderd.
Besluit:
Aan concept Relatie gekoppelde RelatieCodelijst maakt tagged value DCM::ValueSet overbodig, deze is verwijderd.

ZIB-223

Een omschrijving in waardenlijst RelatieCodelijst van concept Relatie bevatte onjuiste waarde.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Contactpersoon

OverdrachtContactpersoon (vervallen)


Omschrijving:
Een omschrijving in waardenlijst RelatieCodelijst van concept Relatie bevatte onjuiste waarde, hier stond pvergrootouder i.p.v. overgrootouder. Dit is aangepast.
Besluit:
Onjuiste description van code uit RelatieCodelijst aangepast van pvergrootouder naar overgrootouder.

ZIB-224

In de klinische bouwsteen OverdrachtDrugsgebruik, concept SoortMiddel komt tagged value DrugsOfGeneesmiddelSoortCodelijst niet overeen met naam gekoppelde valueset DrugsOfGeneesmiddelSoort.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: DrugsGebruik

OverdrachtDrugsgebruik (vervallen)


Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtDrugsgebruik, concept SoortMiddel komt tagged value DrugsOfGeneesmiddelSoortCodelijst niet overeen met naam gekoppelde valueset DrugsOfGeneesmiddelSoort. De naam van de gekoppelde valueset aangepast naar DrugsOfGeneesmiddelSoortCodelijst.
Besluit:
Naamgeving DrugsOfGeneesmiddelSoortCodelijst gelijk getrokken met naamgeving voor deze codelijst in de tagged values.

ZIB-225

In de klinische bouwsteen OverdrachtDrugsgebruik, concept ToedieningsWeg komt tagged value ToedieningsWegCodelijst niet overeen met naam gekoppelde valueset.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: DrugsGebruik

OverdrachtDrugsgebruik (vervallen)


Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtDrugsgebruik, concept Toedieningsweg komt tagged value ToedieningsWegCodelijst niet overeen met naam gekoppelde valueset. Dit gelijk getrokken.
Besluit:
Naamgeving ToedieningsWegCodelijst gelijk getrokken met naamgeving voor deze codelijst in de tagged values.

ZIB-226

In de klinische bouwsteen OverdrachtGewicht kwam de naam van de tagged value KledingCodelijst onder concept ContextKleding niet overeen met de naam van de valueset.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Lichaamsgewicht

OverdrachtGewicht (vervallen)


Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtGewicht kwam de naam van de tagged value KledingCodelijst onder concept ContextKleding niet overeen met de naam van de valueset ContextKledingCodelijst. Dit gelijk getrokken door de waarde van de tagged value aan te passen naar ContextKledingCodelijst.
Besluit:
Naamgeving KledingCodelijst gelijk getrokken met naamgeving voor deze codelijst in de tagged values.

ZIB-227

DCM::Name van klinische bouwsteen OverdrachtGlasgowComaScale aangepast van nl.nfu.OverdrachtScoreBewustzijn naar nl.nfu.OverdrachtGlasgowComaScale.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: GlasgowComaScale

OverdrachtGlasgowComaScale (vervallen)


Omschrijving:
De DCM::Name van klinische bouwsteen OverdrachtGlasgowComaScale kwam niet overeen met de naam van de bouwsteen, aangepast van nl.nfu.OverdrachtScoreBewustzijn naar nl.nfu.OverdrachtGlasgowComaScale.
Besluit:
De DCM::Name van klinische bouwsteen OverdrachtGlasgowComaScale kwam niet overeen met de naam van de bouwsteen, aangepast naar nl.nfu.OverdrachtGlasgowComaScale.

ZIB-228

De naam van de waardenlijst GCS_VerbalCodelijstBaby van concept GCS_Verbal kwam niet overeen met de tagged value.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: GlasgowComaScale

OverdrachtGlasgowComaScale (vervallen)


Omschrijving:
De naam van de waardenlijst GCS_VerbalCodelijstBaby van GCS_Verbal kwam niet overeen met de tagged value. Dit is gelijk getrokken.
Besluit:
Naamgeving GSC_VerbalCodelijstBaby gelijk getrokken met naamgeving voor deze codelijst in de tagged values.

ZIB-229

De naam van de waardenlijst GCS_VerbalCodelijstKleuter van concept GCS_Verbal kwam niet overeen met de tagged value.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: GlasgowComaScale

OverdrachtGlasgowComaScale (vervallen)


Omschrijving:
De naam van de waardenlijst GCS_VerbalCodelijstKleuter van concept GCS_Verbal kwam niet overeen met de tagged value. Dit is gelijk getrokken.
Besluit:
Naamgeving GSC_VerbalCodelijstKleuter gelijk getrokken met naamgeving voor deze codelijst in de tagged values.

ZIB-230

De naam van de waardenlijst GCS_VerbalCodelijst van concept GCS_Verbal kwam niet overeen met de tagged value.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: GlasgowComaScale

OverdrachtGlasgowComaScale (vervallen)


Omschrijving:
De naam van de waardenlijst GCS_VerbalCodelijst van concept GCS_Verbal kwam niet overeen met de tagged value. Dit is gelijk getrokken.
Besluit:
Naamgeving GSC_VerbalCodelijst gelijk getrokken met naamgeving voor deze codelijst in de tagged values.

ZIB-231

De naam van de waardenlijst GCS_EyesCodelijst van concept GCS_Eyes kwam niet overeen met de tagged value.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: GlasgowComaScale

OverdrachtGlasgowComaScale (vervallen)


Omschrijving:
De naam van de waardenlijst GCS_EyesCodelijst van concept GCS_Eyes kwam niet overeen met de tagged value. Dit is gelijk getrokken.
Besluit:
Naamgeving GSC_EyesCodelijst gelijk getrokken met naamgeving voor deze codelijst in de tagged values.

ZIB-232

De naam van de waardenlijst GCS_MotorCodelijst van concept GCS_Motor kwam niet overeen met de tagged value.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: GlasgowComaScale

OverdrachtGlasgowComaScale (vervallen)


Omschrijving:
De naam van de waardenlijst GCS_MotorCodelijst van concept GCS_Motor kwam niet overeen met de tagged value. Dit is gelijk getrokken.
Besluit:
Naamgeving GSC_MotorCodelijst gelijk getrokken met naamgeving voor deze codelijst in de tagged values.

ZIB-233

Voor waardelijsten met codes uit codesystem NL-CM-CS in klinische bouwsteen nl.nfu.OverdrachtGlasgowComaScale een eigen codesystems aangemaakt, incl. OID.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: GlasgowComaScale

OverdrachtGlasgowComaScale (vervallen)


Omschrijving:
Voor onderstaande waardenlijsten een eigen codesystem incl. OID aangemaakt: GCS_EyesCodelijst (Waardelijst) - GCS_Eyes (CodeSysteem) - 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.1 (OID) GCS_MotorCodelijst (Waardelijst) - GCS_Motor (CodeSysteem) - 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.2 (OID) GCS_VerbalCodelijst (Waardelijst) - GCS_Verbal (CodeSysteem) - 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.3 (OID) GCS_VerbalCodelijstKleuter (Waardelijst) - GCS_Verbal (CodeSysteem) - 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.3 (OID) GCS_VerbalCodelijstBaby (Waardelijst) - GCS_Verbal (CodeSysteem) - 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.3 (OID)
Besluit:
Eigen codesystem en OID aangemaakt voor codelijsten in bouwsteen.

ZIB-234

HartMethodeCodelijst bevat een typefout, namelijk aplation i.p.v. Palpation.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Hartfrequentie

OverdrachtHartfrequentie (vervallen)


Omschrijving:
De waardenlijst HartMethodeCodelijst van concept HartMethode bevat een typefout, namelijk aplation i.p.v. Palpation. Dit is aangepast.
Besluit:
De waardenlijst HartMethodeCodelijst van concept HartMethode bevat een typefout, namelijk aplation i.p.v. Palpation. Dit is aangepast.

ZIB-235

In de klinische bouwsteen OverdrachtIntoxicatieAlcohol kwam de naam van de tagged value DCM::ValueSet onder het concept SoortGebruikerAlcohol niet overeen met de naam van de valueset.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: AlcoholGebruik

OverdrachtIntoxicatieAlcohol (vervallen)


Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtIntoxicatieAlcohol kwam de naam van de tagged value DCM::ValueSet onder concept SoortGebruikerAlcohol niet overeen met de naam van de valueset. dit gelijk getrokken door aan te passen naar SoortGebruikerAlcoholCodelijst.
Besluit:
Naamgeving SoortGebruikerAlcoholCodelijst gelijk getrokken met naamgeving voor deze codelijst in de tagged values.

ZIB-236

In de klinische bouwsteen OverdrachtIntoxicatieTabak kwam de naam van de tagged value DCM::ValueSet onder het concept SoortTabakGebruiker niet overeen met de naam van de valueset.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: TabakGebruik

OverdrachtIntoxicatieTabak (vervallen)


Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtIntoxicatieTabak kwam de naam van de tagged value DCM::ValueSet onder concept SoortTabakGebruiker niet overeen met de naam van de valueset. dit gelijk getrokken door aan te passen naar SoortTabakGebruikerCodelijst.
Besluit:
Naamgeving SoortTabakGebruikerCodelijst gelijk getrokken met naamgeving voor deze codelijst in de tagged values.

ZIB-237

In de klinische bouwsteen OverdrachtIntoxicatieTabak kwam de naam van de tagged value DCM::ValueSet onder het concept RokerStatus niet overeen met de naam van de valueset.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: TabakGebruik

OverdrachtIntoxicatieTabak (vervallen)


Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtIntoxicatieTabak kwam de naam van de tagged value DCM::ValueSet onder concept RokerStatus niet overeen met de naam van de valueset. dit gelijk getrokken door aan te passen naar RokerStatusCodelijst.
Besluit:
Naamgeving RokerStatusCodelijst gelijk getrokken met naamgeving voor deze codelijst in de tagged values.

ZIB-238

In de klinische bouwsteen OverdrachtLabUitslag de tagged value DCM::ValueSet LOINC - eLab valueset van concept TestNaam opsplitsen.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtLaboratoriumUitslag(vervallen)

OverdrachtLabuitslag (vervallen)


Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtLabUitslag de tagged value DCM::ValueSet LOINC - eLab valueset van concept TestNaam opgesplitst in twee verschillende tagged values: DCM::CodeSystem LOINC (incl. OID in tagged value notes) en DCM::ValueSet eLab valueset.
Besluit:
De tagged value DCM::ValueSet LOINC - eLab voor concept TestNaam opgepslitst in twee verschillende tagged values.

ZIB-239

In de klinische bouwsteen OverdrachtLabUitslag de tagged value DCM::ValueSet SNOMED - eLab valueset van concept Testmethode opsplitsen.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtLaboratoriumUitslag(vervallen)

OverdrachtLabuitslag (vervallen)


Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtLabUitslag de tagged value DCM::ValueSet SNOMED - eLab valueset van conceptTestmethode opgesplitst in twee verschillende tagged values: DCM::CodeSystem SNOMED CT (incl. OID in tagged value notes) en DCM::ValueSet eLab valueset. Referentie naar www.nvmm.nl weggehaald uit tagged value notes en verplaatst naar referenties van klinische bouwsteen.
Besluit:
De tagged value DCM::ValueSet SNOMED - eLab voor concept Testmethode opgepslitst in twee verschillende tagged values.

ZIB-240

In de klinische bouwsteen OverdrachtLabUitslag kwam de tagged value DCM::ValueSet van concept LaboratoriumTest niet overeen met de naam van de gekoppelde waardenlijst ResultNormalcyStatus Valueset (HL7).

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtLaboratoriumUitslag(vervallen)

OverdrachtLabuitslag (vervallen)


Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtLabUitslag kwam de tagged value DCM::ValueSet van concept LaboratoriumTest niet overeen met de naam van de gekoppelde waardenlijst ResultNormalcyStatus Valueset (HL7). Dit is aangepast, waarbij Valueset (HL7) als toevoeging is komen te vervallen.
Besluit:
Naamgeving codelijst van concept LaboratoriumTest gelijk getrokken met naamgeving van de codelijst in de tagged values van het concept.

ZIB-241

In de klinische bouwsteen OverdrachtLabUitslag de tagged value DCM::ValueSet LOINC - eLab valueset van concept Onderzoek opsplitsen.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtLaboratoriumUitslag(vervallen)

OverdrachtLabuitslag (vervallen)


Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtLabUitslag de tagged value DCM::ValueSet LOINC - eLab valueset van concept Onderzoek opgesplitst in twee verschillende tagged values: DCM::CodeSystem LOINC (incl. OID in tagged value notes) en DCM::ValueSet eLab valueset.
Besluit:
De tagged value DCM::ValueSet LOINC - eLab voor concept Onderzoek opgepslitst in twee verschillende tagged values.

ZIB-242

In de klinische bouwsteen OverdrachtLabuitslag kwam de naam van de gekoppelde waardenlijst van concept ResultaatStatus niet overeen met de tagged value van het concept.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtLaboratoriumUitslag(vervallen)

OverdrachtLabuitslag (vervallen)


Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtLabuitslag kwam de naam van de gekoppelde waardenlijst van concept ResultaatStatus niet overeen met de tagged value van het concept. Dit is gelijk getrokken; beide de waarde TestStatusCode gegeven.
Besluit:
Naamgeving codelijst van concept ResultaatStatus gelijk getrokken met naamgeving van de codelijst in de tagged values van het concept.

ZIB-243

In de klinische bouwsteen OverdrachtLabuitslag kwam de naam van de gekoppelde waardenlijst van concept ResultaatType niet overeen met de tagged value van het concept.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtLaboratoriumUitslag(vervallen)

OverdrachtLabuitslag (vervallen)


Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtLabuitslag kwam de naam van de gekoppelde waardenlijst van concept ResultaatType niet overeen met de tagged value van het concept. Dit is gelijk getrokken; beide de waarde ResultaatTypeCodeLijst gegeven.
Besluit:
Naamgeving codelijst van concept ResultaatType gelijk getrokken met naamgeving van de codelijst in de tagged values van het concept.

ZIB-244

Tagged values van concept Onderzoek van OverdrachtLabUitslag aangepast, door tagged value DCM:ValueSet e-lab een codelijst naam te geven incl. in tagged value notes verwijzing naar extern codesystem.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtLaboratoriumUitslag(vervallen)

OverdrachtLabuitslag (vervallen)


Omschrijving:
De tagged values van het concept Onderzoek in OverdrachtLabUitslag zijn aangepast, waarbij de tagged value naar DMC::ValueSet is aangepast naar eLabOnderzoekCodelijst (ipv eLab valueset), met in de tagged value notes de verwijzing naar het extern codesystem CodeSystemName: LOINC; CodeSystemOID: 2.16.840.1.113883.6.1. De tagged value naar LOINC is komen te vervallen.
Besluit:
Tagged values van het concept Onderzoek zijn aangepast, en de tagged value naar LOINC is komen te vervallen.

ZIB-245

Tagged values van concept Testmethode van OverdrachtLabUitslag aangepast, door tagged value DCM:ValueSet e-lab een codelijst naam te geven incl. in tagged value notes verwijzing naar extern codesystem.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtLaboratoriumUitslag(vervallen)

OverdrachtLabuitslag (vervallen)


Omschrijving:
De tagged values van het concept Testmethode in OverdrachtLabUitslag zijn aangepast, waarbij de tagged value naar DMC::ValueSet is aangepast naar eLabTestmethodeCodelijst (ipv eLab valueset), met in de tagged value notes de verwijzing naar het extern codesystem CodeSystemName: SNOMED CT; CodeSystemOID: 2.16.840.1.113883.6.96. De tagged value naar SNOMED CT is komen te vervallen.
Besluit:
Tagged values van het concept Testmethode zijn aangepast, de tagged value naar SNOMED CT is komen te vervallen.

ZIB-246

Tagged values van concept TestNaam van OverdrachtLabUitslag aangepast, door tagged value DCM:ValueSet e-lab een codelijst naam te geven incl. in tagged value notes verwijzing naar extern codesystem.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtLaboratoriumUitslag(vervallen)

OverdrachtLabuitslag (vervallen)


Omschrijving:
De tagged values van het concept TestNaam in OverdrachtLabUitslag zijn aangepast, waarbij de tagged value naar DMC::ValueSet is aangepast naar eLabTestCodelijst (ipv eLab valueset), met in de tagged value notes de verwijzing naar het extern codesystem CodeSystemName: LOINC; CodeSystemOID: 2.16.840.1.113883.6.1. De tagged value naar LOINC is komen te vervallen.
Besluit:
Tagged values van het concept TestNaam zijn aangepast, en de tagged value naar LOINC is komen te vervallen.

ZIB-247

In de klinische bouwsteen OverdrachtLengte stond bij concept Lengte onterecht 177cm als DCM::ValueSet tagged value, dit zou DCM::ExampleValue moeten zijn.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Lichaamslengte

OverdrachtLengte (vervallen)


Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtLengte stond bij concept Lengte onterecht 177cm als DCM::ValueSet tagged value, dit aangepast naar tagged value van type DCM::ExampleValue.
Besluit:
Tagged value DCM::ValueSet voor waarde 177cm is aangepast naar tagged value DCM::ExampleValue.

ZIB-248

In de klinische bouwsteen OverdrachtLengte kwam de naam van de tagged value ContextPositieCodelijst onder concept ContextPositie niet overeen met de naam van de valueset.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Lichaamslengte

OverdrachtLengte (vervallen)


Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtLengte kwam de naam van de tagged value ContextPositieCodelijst onder concept ContextPositie niet overeen met de naam van de valueset ContextPositieCodelijst. Dit gelijk getrokken door de waarde van de tagged value aan te passen naar ContextPositieCodelijst. Het verschil betrof een spatie in de tagged value.
Besluit:
Naamgeving codelijst van concept ContextPositie gelijk getrokken met naamgeving van de codelijst in de tagged values van het concept.

ZIB-249

In de klinische bouwsteen OverdrachtMedischHulpmiddel DCM::ValueSet SNOMED CT aangepast van concept AnatomischeLocalisatie naar tagged value DCM::ContentExpression.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: MedischHulpmiddel

OverdrachtMedischHulpmiddel (vervallen)


Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtMedischHulpmiddel DCM::ValueSet SNOMED CT aangepast van concept AnatomischeLocalisatie naar tagged value DCM::ContentExpression SNOMED CT:<<91723000 | anatomical structure |. Incl. OID toegevoegd in tagged value notes.
Besluit:
Tagged values voor SNOMED CT van concept AnatomischeLocalisatie aangepast van DCM::ValueSet naar DCM::ContentExpression.

ZIB-250

In klinische bouwsteen OverdrachtMedischHulpmiddel de waarde van DCM::Name aanpassen van OverdrachtMedischHulpmiddel naar nl.nfu.OverdrachtMedischHulpmiddel.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: MedischHulpmiddel

OverdrachtMedischHulpmiddel (vervallen)


Omschrijving:
De waarde van DCM::Name van de klinische bouwsteen OverdrachtMedischHulpmiddel mist de prefix nl.nfu. Deze prefix is toegevoegd.
Besluit:
De prefix nl.nfu. Toegevoegd aan de DCM::Name van deze bouwsteen.

ZIB-251

Tagged value DCM::ValueSet van concept ProductType aangepast naar DCM::CodeSystem.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: MedischHulpmiddel

OverdrachtMedischHulpmiddel (vervallen)


Omschrijving:
Tagged value DCM::ValueSet van concept ProductType aangepast naar DCM::CodeSystem. Tevens verwijzing naar website in tagged value notes geplaatst en OID: 999 toegevoegd.
Besluit:
Tagged value DCM::ValueSet van concept ProductType aangepast naar DCM::CodeSystem. Tevens verwijzing naar website in tagged value notes geplaatst en OID: 999 toegevoegd.

ZIB-252

Tagged value DCM::ValueSet GTIN aangepast naar DCM::AssigningAuthority GTIN.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: MedischHulpmiddel

OverdrachtMedischHulpmiddel (vervallen)


Omschrijving:
Tagged value DCM::ValueSet GTIN aangepast naar DCM::AssigningAuthority GTIN. Incl. OID in tagged value notes.
Besluit:
Tagged value DCM::ValueSet GTIN aangepast naar DCM::AssigningAuthority GTIN. Incl. OID in tagged value notes.

ZIB-253

In de klinische bouwsteen OverdrachtNationaliteit DCM::ValueSet Tabel 34 GBA landen van concept Land aangepast naar DCM::CodeSystem tagged value.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Nationaliteit

OverdrachtNationaliteit (vervallen)


Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtNationaliteit DCM::ValueSet Tabel 34 GBA landen van concept Land aangepast naar DCM::CodeSystem GBA Tabel 34 (Landen) incl. OID in tagged value notes.
Besluit:
Tagged value DCM::ValueSet Tabel 34 GBA landen van concept Land aangepast naar DCM::CodeSystem.

ZIB-254

In de klinische bouwsteen OverdrachtNationaliteit DCM::ValueSet ISO 3166-1:2006,(alpha-2) van concept Land aangepast naar DCM::CodeSystem tagged value, incl. aanpassing in OID.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Nationaliteit

OverdrachtNationaliteit (vervallen)


Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtNationaliteit DCM::ValueSet ISO 3166-1:2006,(alpha-2) van concept Land aangepast naar DCM::CodeSystem ISO 3166-1 (alpha-2). Eveneens OID aangepast v an 1.0.3166.2 naar 1.0.3166.1.2.2. Ook example value aangepast naar NL Nederland (i.p.v. ISO-3166-2:NL Nederland) en context references als tagged values verwijderd.
Besluit:
Tagged value DCM::ValueSet ISO 316-1:2006, alpha-2) van concept Land aangepast naar DCM::CodeSystem.

ZIB-255

In de klinische bouwsteen OverdrachtNationaliteit DCM::ValueSet GBA Tabel 32 Nationaliteitentabel van concept Nationaliteit aangepast naar DCM:CodeSystem tagged value.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Nationaliteit

OverdrachtNationaliteit (vervallen)


Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtNationaliteit DCM::ValueSet GBA Tabel 32 Nationaliteitentabel van concept Nationaliteit aangepast naar DCM:CodeSystem tagged value GBA Tabel 32 (Nationaliteitentabel) incl. OID in tagged value notes. Tevens context references als tagged values verwijderd.
Besluit:
Tagged value DCM::ValueSet GBA Tabel 32 Nationaliteitentabel van concept Nationaliteit aangepast naar DCM::CodeSystem.

ZIB-256

Concept Land qua naamgeving aangepast naar LandHerkomst.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Nationaliteit

OverdrachtNationaliteit (vervallen)


Omschrijving:
Concept Land qua naamgeving aangepast naar LandHerkomst i.v.m. ambivalentie met Land in OverdrachtPatient.
Besluit:
Concept Land qua naamgeving aangepast naar LandHerkomst i.v.m. ambivalentie met Land in OverdrachtPatient.

ZIB-257

In de klinische bouwsteen OverdrachtPatient DCM::ValueSet Postcodetabel van concept Postcode aangepast naar tagged value DCM::CodeSystem.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Patient

OverdrachtPatient (vervallen)


Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtPatient DCM::ValueSet Postcodetabel van concept Postcode aangepast naar tagged value DCM::CodeSystem. Tevens OID toegevoegd in tagged value notes.
Besluit:
Tagged value DCM::ValueSet Postcodetabel van concept Postcode aangepast naar DCM::CodeSystem.

ZIB-258

In de klinische bouwsteen OverdrachtPatient DCM::ValueSet GBA tabel 33 van concept Gemeente aangepast naar tagged value DCM::CodeSystem.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Patient

OverdrachtPatient (vervallen)


Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtPatient DCM::ValueSet GBA tabel 33 van concept Gemeente aangepast naar tagged value DCM::CodeSystem GBA Tabel 33 (Gemeente). Tevens OID toegevoegd in tagged value notes.
Besluit:
Tagged value DCM::ValueSet GBA tabel 33 van concept Gemeenten aangepast naar DCM::CodeSystem.

ZIB-259

In de klinische bouwsteen OverdrachtPatient DCM::ValueSet GBA Tabel 34 van concept Land aangepast naar tagged value DCM::CodeSystem GBA tabel 34 (Landentabel).

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Patient

OverdrachtPatient (vervallen)


Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtPatient DCM::ValueSet GBA Tabel 34 van concept Land aangepast naar tagged value DCM::CodeSystem GBA tabel 34 (Landentabel), incl. OID in tagged value notes.
Besluit:
Tagged value DCM::ValueSet GBA tabel 34 van concept Land aangepast naar DCM::CodeSystem.

ZIB-260

In de klinische bouwsteen OverdrachtPatient DCM::ValueSet ISO 3166-2 van concept Land aangepast naar tagged value DCM::CodeSystem.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Patient

OverdrachtPatient (vervallen)


Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtPatient DCM::ValueSet ISO 3166-2 van concept Land aangepast naar tagged value DCM::CodeSystem ISO 3166-1 (alpha-2), consistent met de klinische bouwsteen OverdrachtNationaliteit.
Besluit:
Tagged value DCM::ValueSet ISO 3166-2 van concept Land aangepast naar DCM::CodeSystem.

ZIB-261

In de klinische bouwsteen OverdrachtPatient DCM::ValueSet Burger Service Nummer van concept PatientIdentificatienummer aangepast naar tagged value DMC::AssigningAuthority.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Patient

OverdrachtPatient (vervallen)


Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtPatient DCM::ValueSet Burger Service Nummer van concept PatientIdentificatienummer aangepast naar tagged value DMC::AssigningAuthority Burgerservicenummer met in tagged value notes OID 2.16.840.1.113883.2.4.6.3.
Besluit:
Tagged value DCM::ValueSet Burger Service Nummer van concept PatientIdentificatienummer aangepast naar DCM::AssigningAuthority.

ZIB-262

AdressoortCodelijst bevatte hoofdletter L, dit aangepast naar Codelijst.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Patient

OverdrachtPatient (vervallen)


Omschrijving:
De aan het concept Adresgegevens->Adressoort gekoppelde waardenlijst AdressoortCodeLijst bevatte hoofdletter L, dit aangepast naar Codelijst.
Besluit:
Naamgeving codelijst van concept Adressoort gelijk getrokken met naamgeving van de codelijst in de tagged values van het concept.

ZIB-263

Het concept Pijnscore bevat een constraint welke op een andere manier is toegevoegd als dat bij andere concepten het geval is, dit is gelijk getrokken.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Pijnscore

OverdrachtPijnscore (vervallen)


Omschrijving:
Het concept Pijnscore bevat een constraint welke op een andere manier is toegevoegd als dat bij andere concepten het geval is, dit is gelijk getrokken.
Besluit:
Contraint van concept Pijnscore consistent gemaakt met andere constraints.

ZIB-264

In klinische bouwsteen OverdrachtPlanOfCare kwam de waarde van de tagged value DCM::ValueSet van concept OrderStatus niet overeen met naam van de gekoppelde valueset.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtGeplandeZorgactiviteit(Vervallen)

OverdrachtPlanOfCare (vervallen)


Omschrijving:
In klinische bouwsteen OverdrachtPlanOfCare kwam de waarde van de tagged value van concept OrderStatus DCM::ValueSet niet overeen met naam van de gekoppelde valueset. Dit is gelijk getrokken naar PlanOfCareStatusCodeLijst.
Besluit:
Naamgeving codelijst van concept OrderStatus gelijk getrokken met naamgeving van de codelijst in de tagged values van het concept.

ZIB-265

In klinische bouwsteen OverdrachtPlanOfCare kwam de waarde van de tagged value DCM::ValueSet van concept OrderType niet overeen met naam van de gekoppelde valueset.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtGeplandeZorgactiviteit(Vervallen)

OverdrachtPlanOfCare (vervallen)


Omschrijving:
In klinische bouwsteen OverdrachtPlanOfCare kwam de waarde van de tagged value van concept OrderType DCM::ValueSet niet overeen met naam van de gekoppelde valueset. Dit is gelijk getrokken naar OrderTypeCodeLijst.
Besluit:
Naamgeving codelijst van concept OrderType gelijk getrokken met naamgeving van de codelijst in de tagged values van het concept.

ZIB-266

DCM::Name van klinische bouwsteen OverdrachtPolsfrequentie aangepast naar nl.nfu.OverdrachtPolsfrequentie.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Polsfrequentie

OverdrachtPolsfrequentie (vervallen)


Omschrijving:
In de DCM::Name van klinische bouwsteen OverdrachtPolsfrequentie ontbrak een t aangepast van nl.nfu.OverdrachPolsfrequentie naar nl.nfu.OverdrachtPolsfrequentie.
Besluit:
Waarde van DCM::Name tagged value aangepast aangezien een t ontbrak in de naamgeving.

ZIB-267

In klinische bouwsteen OverdrachtProblemen kwam de waarde van de tagged value DCM::ValueSet van concept ProbleemType niet overeen met naam van de gekoppelde valueset.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtConcern (vervallen)

OverdrachtProblemen (vervallen)


Omschrijving:
In klinische bouwsteen OverdrachtProblemen kwam de waarde van de tagged value DCM::ValueSet van concept ProbleemType niet overeen met naam van de gekoppelde valueset, dit omdat in de gekoppelde valueset (UMC uitbreiding) aan de naamgeving was toegevoegd. De naagmeving is gelijk getrokken naar ProbleemTypeCodeLijst, waarbij de toelichting (UMC uitbreiding) in de tagged value notes is geplaatst.
Besluit:
Naamgeving codelijst van concept ProbleemType gelijk getrokken met naamgeving van de codelijst in de tagged values van het concept.

ZIB-268

In de klinische bouwsteen OverdrachtProblemen waren verschillende externe valuesets aan een DCM::ValueSet tagged value toegevoegd voor het concept ProbleemOmschrijving. Dit is aangepast en uitgesplitst.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtConcern (vervallen)

OverdrachtProblemen (vervallen)


Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtProblemen waren verschillende externe valuesets aan een DCM::ValueSet tagged value toegevoegd voor het concepnt ProbleemOmschrijving. Tagged value DCM::ValueSet was aanwezig, met als waarde: Bij implementatie nog vast te stellen. Bij voorkeur worden alle gebruikte termen ontleend aan SNOMED-CT. In de tagged value notes van deze tagged value was het volgende opgenomen: SNOMED-CT OID: 2.16.840.1.113883.6.96 Nanda OID: 2.16.840.1.113883.6.20 North American Nursing Diagnosis Association (http://www.nanda.org) Diagnosethesaurus DHD OID: onbekend, waarschijnlijk nog niet toegekend Dutch Hospital Data (http://www.dutchhospitaldata.nl) Dit opgesplitst in een drietal tagged values: (1) DCM::CodeSystem SNOMED CT, tagged value notes: OID: 2.16.840.1.113883.6.96. (2) DCM::CodeSystem -> NANDA, tagged value notes: OID: 2.16.840.1.113883.6.20. (3) DCM::ValueSet Diagnosethesaurus DHD.
Besluit:
De verschillende externe valuesets die aan een DCM::ValueSet tagged value gekoppeld waren voor het concept ProbleemOmschrijving zijn opgesplitst.

ZIB-269

In de klinische bouwsteen OverdrachtProblemen kwam de naamgeving van de tagged value van concept ProbleemStatus niet overeen met de naam van de onderliggende waardelijst.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtConcern (vervallen)

OverdrachtProblemen (vervallen)


Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtProblemen kwam de naamgeving van de tagged value van concept ProbleemStatus niet overeen met de naam van de onderliggende waardelijst. Dit is gelijk getrokken naar ProbleemStatusCodeLijst.
Besluit:
Naamgeving codelijst van concept ProbleemStatus gelijk getrokken met naamgeving van de codelijst in de tagged values van het concept.

ZIB-270

Aanpassen DCM::DefinitionCode van rootconcept Verrichting van NL-CM-14.1.1 naar NL-CM:14.1.1.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtProcedure (vervallen)

OverdrachtVerrichting(vervallen)


Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtProcedure is de value van CM::DefinitionCode aangepast van NL-CM-14.1.1 naar NL-CM:14.1.1.
Besluit:
In de klinische bouwsteen OverdrachtProcedure is de value van CM::DefinitionCode aangepast van NL-CM-14.1.1 naar NL-CM:14.1.1.

ZIB-271

In de klinische bouwsteen OverdrachtProcedure DCM::ValueSet SNOMED CT aangepast van concept AnatomischeLokalisatie naar tagged value DCM::ContentExpression.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtProcedure (vervallen)

OverdrachtVerrichting(vervallen)


Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtProcedure DCM::ValueSet SNOMED CT aangepast van concept AnatomischeLokalisatie naar tagged value DCM::ContentExpression SNOMED CT:<<91723000 | anatomical structure |. Incl. OID toegevoegd in tagged value notes.
Besluit:
Tagged values voor SNOMED CT van concept AnatomischeLokalisatie aangepast van DCM::ValueSet naar DCM::ContentExpression.

ZIB-272

In klinische bouwsteen OverdrachtProcedure DCM::ValueSet CBV verrichtingen van concept VerrichtingType aangepast naar tagged value DCM::CodeSystem.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtProcedure (vervallen)

OverdrachtVerrichting(vervallen)


Omschrijving:
In klinische bouwsteen OverdrachtProcedure DCM::ValueSet CBV verrichtingen van concept VerrichtingType aangepast naar tagged value DCM::CodeSystem CBV verrichtingen incl. OID in tagged value notes OID: 99 omdat OID nog niet bekend is.
Besluit:
Tagged value DCM::ValueSet CBV verrichtingen van concept VerrichtingType aangepast naar DCM::CodeSystem.

ZIB-273

Tagged value DCM::ReferencedDefinitionCode is onjuist voor classes UitgevoerdDoor::Zorgverlener en AangevraagdDoor::Zorgverlener, dit zou NL-CM:17.1.1 moeten zijn i.p.v. NL-CM:17.1.2.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtProcedure (vervallen)

OverdrachtVerrichting(vervallen)


Omschrijving:
Tagged value DCM::ReferencedDefinitionCode is onjuist voor classes UitgevoerdDoor::Zorgverlener en AangevraagdDoor::Zorgverlener, dit zou NL-CM:17.1.1 moeten zijn i.p.v. NL-CM:17.1.2. Dit aangezien rootconcept van OverdrachtZorgverlener NL-CM:17.1.1 betreft en NL-CM:17.1.2 hoort bij de class ZorgverlenerIdentificatieNummer. Dit is aangepast.
Besluit:
De DCM::ReferencedDefinitionCode is onjuist voor concepten UitgevoerdDoor::Zorgverlener en AangevraagdDoor::Zorgverlener, dit is aangepast.

ZIB-274

In de klinische bouwsteen OverdrachtTekstUitslag kwam de naam van de gekoppelde waardenlijst van concept TekstUitslagStatus niet overeen met de tagged value van het concept.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtTekstUitslag(vervallen)

Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtTekstUitslag kwam de naam van de gekoppelde waardenlijst van concept TekstUitslagStatus niet overeen met de tagged value van het concept. Dit is gelijk getrokken; beide de waarde TestStatusCode gegeven.
Besluit:
Naamgeving codelijst van concept TekstUitslagStatus gelijk getrokken met naamgeving van de codelijst in de tagged values van het concept.

ZIB-275

In de klinische bouwsteen OverdrachtTekstUitslag kwam de naam van de gekoppelde waardenlijst van concept TekstUitslagType niet overeen met de tagged value van het concept.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtTekstUitslag(vervallen)

Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtTekstUitslag kwam de naam van de gekoppelde waardenlijst van concept TekstUitslagType niet overeen met de tagged value van het concept. Dit is gelijk getrokken; beide de waarde TekstUitslagTypeCodeLijst gegeven.
Besluit:
Naamgeving codelijst van concept TekstUitslagType gelijk getrokken met naamgeving van de codelijst in de tagged values van het concept.

ZIB-276

In de klinische bouwsteen OverdrachtTemperatuur kwam de tagged value van concept TemperatuurMetingMethode niet overeen met de onderliggende waardenlijst.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Lichaamstemperatuur

OverdrachtTemperatuur (vervallen)


Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtTemperatuur kwam de tagged value van concept TemperatuurMetingMethode niet overeen met de onderliggende waardenlijst. Dit is gelijk getrokken door voor beide TemperatuurMetingMethodeCodelijst te gebruiken.
Besluit:
Naamgeving codelijst van concept TemperatuurMetingMethode gelijk getrokken met naamgeving van de codelijst in de tagged values van het concept.

ZIB-277

In de klinische bouwsteen OverdrachtVaccinatie DCM::ValueSet Voorschrijfcode (PRK) van concept ProductCode aangepast naar tagged value DCM::CodeSystem G-Standaard Voorschrijfproducten (PRK).

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Vaccinatie

OverdrachtVaccinatie (vervallen)


Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtVaccinatie DCM::ValueSet Voorschrijfcode (PRK) van concept ProductCode aangepast naar tagged value DCM::CodeSystem G-Standaard Voorschrijfproducten (PRK). OID in tagged value notes.
Besluit:
Tagged value DCM::ValueSet Voorschrijfcode (PRK) van concept ProductCode aangepast naar DCM::CodeSystem.

ZIB-278

In de klinische bouwsteen OverdrachtVaccinatie DCM::ValueSet KNMP artikelnummer = ATKODE van concept ProductCode aangepast naar tagged value DCM::CodeSystem G-Standaard Artikelen (Bestand 004). KNMP artikelnummer = ATKODE in tagged value notes geplaatst.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Vaccinatie

OverdrachtVaccinatie (vervallen)


Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtVaccinatie DCM::ValueSet KNMP artikelnummer = ATKODE van concept ProductCode aangepast naar tagged value DCM::CodeSystem G-Standaard Artikelen (Bestand 004). KNMP artikelnummer = ATKODE in tagged value notes geplaatst. OID in tagged value notes.
Besluit:
Tagged value DCM::ValueSet KNMP artikelnummer = ATKODE van concept ProductCode aangepast naar DCM::CodeSystem.

ZIB-279

In de klinische bouwsteen OverdrachtVaccinatie DCM::ValueSet Handelsproductcode (HPK) van concept ProductCode aangepast naar tagged value DCM::CodeSystem G-Standaard HPK (Handels Product Kode).

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Vaccinatie

OverdrachtVaccinatie (vervallen)


Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtVaccinatie DCM::ValueSet Handelsproductcode (HPK) van concept ProductCode aangepast naar tagged value DCM::CodeSystem G-Standaard HPK (Handels Product Kode). OID in tagged value notes.
Besluit:
Tagged value DCM::ValueSet Handelsproductcode (HPK) van concept ProductCode aangepast naar DCM::CodeSystem.

ZIB-280

In de klinische bouwsteen OverdrachtVaccinatie DCM::ValueSet GTIN International Article Number van concept ProductCode aangepast naar tagged value DCM::CodeSystem GTIN (Global Trade Item Number). OID 2.16.528.1.1002 aangepast in 1.3.160.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Vaccinatie

OverdrachtVaccinatie (vervallen)


Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtVaccinatie DCM::ValueSet GTIN International Article Number van concept ProductCode aangepast naar tagged value DCM::CodeSystem GTIN (Global Trade Item Number). OID 2.16.528.1.1002 aangepast in 1.3.160, betrof hier eerst een OID van Siemens, dit was onjuist.
Besluit:
Tagged value DCM::ValueSet GTIN International Article Number van concept ProductCode aangepast naar DCM::CodeSystem.

ZIB-281

In de klinische bouwsteen OverdrachtVaccinatie DCM::ValueSet ATC (Anatomic Therapeutic Classification) van concept ProductCode aangepast naar tagged value DCM::CodeSystem ATC (Anatomic Therapeutic Classification).

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Vaccinatie

OverdrachtVaccinatie (vervallen)


Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtVaccinatie DCM::ValueSet ATC (Anatomic Therapeutic Classification) van concept ProductCode aangepast naar tagged value DCM::CodeSystem ATC (Anatomic Therapeutic Classification). OID in tagged value notes.
Besluit:
Tagged value DCM::ValueSet ATC (Anatomic Therapeutic Classification) van concept ProductCode aangepast naar DCM::CodeSystem.

ZIB-282

In de klinische bouwsteen OverdrachtVaccinatie DCM::ValueSet Generieke productcode (GPK) van concept ProductCode aangepast naar tagged value DCM::CodeSystem G-Standaard GPK (Generieke Product Kode).

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Vaccinatie

OverdrachtVaccinatie (vervallen)


Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtVaccinatie DCM::ValueSet Generieke productcode (GPK) van concept ProductCode aangepast naar tagged value DCM::CodeSystem G-Standaard GPK (Generieke Product Kode). OID in tagged value notes.
Besluit:
Tagged value DCM::ValueSet Generieke productcode (GPK) van concept ProductCode aangepast naar DCM::CodeSystem.

ZIB-283

Aanpassen OID ValueSet WoningtypeCodelijst in OverdrachtWoonsituatie van 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.1. naar 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.1

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Woonsituatie

OverdrachtWoonsituatie (vervallen)


Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtWoonsituatie is de tagged value voor DCM::ValueSet WoningtypeCodelijst onjuist, hier staat een . teveel achter. De OID aangepast van 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.1. naar 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.1 als tagged value. Deze aanpassing eveneens doorgevoerd in de achterliggende ValueSet.
Besluit:
De OID voor WoninttypeCodelijst is onjuist, de extra . achter deze OID is verwijderd.

ZIB-284

In de klinische bouwsteen OverdrachtWoonsituatie kwam de naam van de gekoppelde waardenlijst van concept WoningType niet overeen met de tagged value van het concept.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Woonsituatie

OverdrachtWoonsituatie (vervallen)


Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtWoonsituatie kwam de naam van de gekoppelde waardenlijst van concept WoningType niet overeen met de tagged value van het concept. Dit is gelijk getrokken; beide de waarde WoningTypeCodelijst gegeven.
Besluit:
Naamgeving codelijst van concept WoningType gelijk getrokken met naamgeving van de codelijst in de tagged values van het concept.

ZIB-285

In de klinische bouwsteen OverdrachtZorgaanbieder DCM::ValueSet AGB (de (Vektis) AGB-Z code) van concept ZorgaanbiederIdentificatieNummer aangepast in DCM::AssigningAuthority tagged value, incl. OID in tagged value notes.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Zorgaanbieder

OverdrachtZorgaanbieder (vervallen)


Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtZorgaanbieder DCM::ValueSet AGB (de (Vektis) AGB-Z code) van concept ZorgaanbiederIdentificatieNummer aangepast in DCM::AssigningAuthority Vektis AGB-zorgverlener tabel tagged value, incl. OID 2.16.840.1.113883.2.4.6.1 (excl. de eerder aanwezige .600421 achteraan de OID) in tagged value notes.
Besluit:
Tagged value DCM::ValueSet AGB (de (Vektis) AGB-Z code) van concept ZorgaanbiederIdentificatieNummer aangepast naar DCM::AssigningAuthority.

ZIB-286

In de klinische bouwsteen OverdrachtZorgaanbieder DCM::ValueSet URA (Het CIBG UZI-Register-Abonneenummer) van concept ZorgaanbiederIdentificatieNummer aangepast in DCM::AssigningAuthority tagged value, incl. OID in tagged value notes.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Zorgaanbieder

OverdrachtZorgaanbieder (vervallen)


Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtZorgaanbieder DCM::ValueSet URA (Het CIBG UZI-Register-Abonneenummer) van concept ZorgaanbiederIdentificatieNummer aangepast in DCM::AssigningAuthority UZI register abonneenummer (URA) tagged value, incl. OID 2.16.528.1.1007.3.3) in tagged value notes.
Besluit:
Tagged value DCM::ValueSet URA (Het CIBG UZI-Register-Abonneenummer) van concept ZorgaanbiederIdentificatieNummer aangepast naar DCM::AssigningAuthority.

ZIB-287

In de klinische bouwsteen OverdrachtZorgverlener DCM::ValueSet UZI van concept ZorgverlenerIdentificatieNummer aangepast in DCM::AssigningAuthority tagged value, incl. OID in tagged value notes.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Zorgverlener

OverdrachtZorgverlener (vervallen)


Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtZorgverlener DCM::ValueSet UZI van concept ZorgverlenerIdentificatieNummer aangepast in DCM::AssigningAuthority UZI nummer natuurlijke personen tagged value, incl. OID 2.16.528.1.1007.3.1) in tagged value notes.
Besluit:
Tagged value DCM::ValueSet UZI van concept ZorgverlenerIdentificatieNummer aangepast naar DCM::AssigningAuthority.

ZIB-288

In de klinische bouwsteen OverdrachtZorgverlener DCM::ValueSet VEKTIS AGB-z code van concept ZorgverlenerIdentificatieNummer aangepast in DCM::AssigningAuthority tagged value, incl. OID in tagged value notes.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Zorgverlener

OverdrachtZorgverlener (vervallen)


Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtZorgverlener DCM::ValueSet VEKTIS AGB-z code van concept ZorgverlenerIdentificatieNummer aangepast in DCM::AssigningAuthority Vektis AGB-zorgverlener tabel tagged value, incl. OID 2.16.840.1.113883.2.4.6.1) in tagged value notes.
Besluit:
Tagged value DCM::ValueSet VEKTIS AGB-z code van concept ZorgverlenerIdentificatieNummer aangepast naar DCM::AssigningAuthority.

ZIB-289

In de klinische bouwsteen OverdrachtZorgverlener DCM::Valueset BIG nr van concept ZorgverlenerIdentificatieNummer aangepast in DCM::AssigningAuthority tagged value, incl. OID in tagged value notes.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Zorgverlener

OverdrachtZorgverlener (vervallen)


Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtZorgverlener DCM::Valueset BIG nr van concept ZorgverlenerIdentificatieNummer aangepast in DCM::AssigningAuthority BIG register inschrijvingsnummer tagged value, incl. OID 2.16.528.1.1007.5.1) in tagged value notes.
Besluit:
Tagged value DCM::ValueSet BIG nr van concept ZorgverlenerIdentificatieNummer aangepast naar DCM::AssigningAuthority.

ZIB-290

In de klinische bouwsteen OverdrachtZorgverlener DCM::Valueset COD016-VEKT Zorgverlenersspecificatie (Vektis) van concept Specialisme aangepast in DCM::AssigningAuthority tagged value, incl. OID in tagged value notes.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Zorgverlener

OverdrachtZorgverlener (vervallen)


Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtZorgverlener DCM::Valueset COD016-VEKT Zorgverlenersspecificatie (Vektis) van concept Specialisme aangepast in DCM::AssigningAuthority COD016-VEKT (Vektis AGB-medische specialismen) tagged value, incl. OID 2.16.840.1.113883.2.4.6.7) in tagged value notes.
Besluit:
Tagged value DCM::ValueSet COD016-VEKT Zorgverlenersspecificatie (Vektis) van concept Specialisme aangepast naar DCM::AssigningAuthority.

ZIB-291

In de klinische bouwsteen OverdrachtZorgverlener DCM::Valueset HL7v3 RoleCodeNL (UZI rolcodes) van concept Specialisme aangepast in DCM::AssigningAuthority tagged value, incl. OID in tagged value notes.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Zorgverlener

OverdrachtZorgverlener (vervallen)


Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtZorgverlener DCM::Valueset HL7v3 RoleCodeNL (UZI rolcodes) van concept Specialisme aangepast in DCM::AssigningAuthority RoleCodeNL (Zorgverlenertype (personen)) tagged value, incl. OID 2.16.840.1.113883.2.4.15.11) in tagged value notes.
Besluit:
Tagged value DCM::ValueSet HL7v3 RoleCodeNL (UZI rolcodes) van concept Specialisme aangepast naar DCM::AssigningAuthority.

ZIB-301

Referentie beschrijving 'Hartslag' aanpassen naar 'Lichaamslengte'.

Aangemaakt op: 11-12-2014 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Lichaamslengte

OverdrachtLengte (vervallen)


Omschrijving:
Bij de referenties staat 2) parelsnoer DCM Hartslag v0.98, maar de url verwijst naar Lichaamslengte. De URL is correct, Hartslag moet Lichaamslengte worden.
Besluit:
Tekstuele aanpassing in sectie Reference van DCM, hier stond ten onrechte Hartslag i.p.v. Lichaamslengte.

ZIB-303

foutje in bouwsteen patient

Aangemaakt op: 19-01-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Patient

OverdrachtPatient (vervallen)


Omschrijving:
Hi Fred, Volgens mij kan deze direct door naar Albert Jan. Astrid van Ginneken (who else…) spotte net een foutje in een valueset. We hebben het gecheckt aan de OID en dit zou de oplossing zijn. adressoort codelijst heeft verkeerde code voor vacation home is fout WP moet HV zijn. Niet: AdresSoortCodelijst OID:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.0.1.2 ConceptName Code Code System Code System OID Description Postal Addres PST AddressUse 2.16.840.1.113883.5.1119 Postadres Primary Home HP AddressUse 2.16.840.1.113883.5.1119 Officieel adres Visit Address PHYS AddressUse 2.16.840.1.113883.5.1119 Woon-/verblijfadres Tempory Address TMP AddressUse 2.16.840.1.113883.5.1119 Tijdelijk adres Work Place WP AddressUse 2.16.840.1.113883.5.1119 Werkadres Vacation Home WP AddressUse 2.16.840.1.113883.5.1119 Vakantie adres maar: AdresSoortCodelijst OID:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.0.1.2 ConceptName Code Code System Code System OID Description Postal Addres PST AddressUse 2.16.840.1.113883.5.1119 Postadres Primary Home HP AddressUse 2.16.840.1.113883.5.1119 Officieel adres Visit Address PHYS AddressUse 2.16.840.1.113883.5.1119 Woon-/verblijfadres Tempory Address TMP AddressUse 2.16.840.1.113883.5.1119 Tijdelijk adres Work Place WP AddressUse 2.16.840.1.113883.5.1119 Werkadres Vacation Home HV AddressUse 2.16.840.1.113883.5.1119 Vakantie adres Linda Mook Project architect / Projectleider Service Organisatie / Business Services / Business Information Management / Enterprise Architectuurteam Kamer GK 1350 (op woensdag) Kamer VS 202 (op maandag, dinsdag en/of donderdag) E l.mook.1@erasmusmc.nl <mailto:l.mook.1@erasmusmc.nl> | T 06 28 28 05 96 | http://www.erasmusmc.nl <http://www.erasmusmc.nl/>
Besluit:
Code voor 'Vacation home' in AdresSoortCodelijst aangepast van WP naar HV.

ZIB-305

Toevoegen ICPC codestelsel aan concept definitie en aan tagged values

Aangemaakt op: 23-01-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtConcern (vervallen)

OverdrachtProblemen (vervallen)


Omschrijving:
Voor het gebruik van de bouwsteen in het ketenzorg traject, is het voor de herkenbaarheid wenselijk om het ICPC codestelsel, dat bij huisartsen en de ketenzorg in gebruik is,  toe te voegen aan de lijst van mogelijke codestelsels.   Met vriendelijke groet,   A.J.(Albert-Jan) Spruyt Senior adviseur Nictiz Nationaal ICT Instituut in de Zorg Postbus 19121 2500 CC Den Haag Oude Middenweg 55 2491 AC Den Haag T 070 317 34 06 F 070 320 74 37 spruyt@nictiz.nl <mailto:spruyt@nictiz.nl> www.nictiz.nl <http://www.nictiz.nl/>       Dit bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Nictiz aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.   This message may contain confidential information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. Nictiz accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.   [Created via e-mail received from: Albert-Jan Spruyt <spruyt@nictiz.nl>]
Besluit:
ICPC codestelsel aan concept definitie en aan tagged values toegevoegd van concept ProbleemOmschrijving.

ZIB-306

Aanpassen modellering keuzebox, boundary en cardinaliteit

Aangemaakt op: 28-01-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Alert

Betaler
Contact
Nationaliteit
MedicatieToediening(vervallen)
MedicatieVoorschrift(vervallen)
OverdrachtAlert (vervallen)
OverdrachtBetaler (vervallen)
OverdrachtContact (vervallen)
OverdrachtGeplandeZorgactiviteit(Vervallen)
OverdrachtNationaliteit (vervallen)
OverdrachtPlanOfCare (vervallen)


Omschrijving:
In een aantal bouwstenen wordt op verschillende manier de keuzebox gemodelleerd. In het kernteam zijn afspraken gemaakt hoe deze gemodelleerd moeten worden. De genoemde bouwstenen moeten aangepast zijn.
Besluit:
Aanpassen modellering keuzebox, boundary en cardinaliteit.

ZIB-307

Weghalen CCR/CCD tekst uit Purpose.

Aangemaakt op: 10-02-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: BurgerlijkeStaat

OverdrachtBurgerlijkestaat (vervallen)


Omschrijving:
Uit de sectie Purpose de CCR/CCD gerelateerde tekst weggehaald.
Besluit:
Uit de sectie Purpose de CCR/CCD gerelateerde tekst weggehaald.

ZIB-308

Prefix Overdracht weggehaald bij de generieke bouwstenen

Aangemaakt op: 11-02-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Ademhaling

AlcoholGebruik
Alert
AllergieIntolerantie
BarthelIndex
Betaler
Bloeddruk
BurgerlijkeStaat
Contact
Contactpersoon
DrugsGebruik
Familieanamnese
FunctioneleOfMentaleStatus
GlasgowComaScale
Hartfrequentie
Levensovertuiging
Lichaamsgewicht
Lichaamslengte
Lichaamstemperatuur
MedischHulpmiddel
Nationaliteit
O2Saturatie
Opleiding
Patient
Pijnscore
Polsfrequentie
TabakGebruik
Vaccinatie
Woonsituatie
Zorgaanbieder
Zorgverlener
BehandelAanwijzing(vervallen)
OverdrachtAdemhalingsfrequentie (vervallen)
OverdrachtAdemhaling (vervallen)
OverdrachtAlert (vervallen)
OverdrachtAllergieIntolerantie (vervallen)
OverdrachtBarthelIndex (vervallen)
OverdrachtBehandelAanwijzing (vervallen)
OverdrachtBetaler (vervallen)
OverdrachtBloeddruk (vervallen)
OverdrachtBurgerlijkestaat (vervallen)
OverdrachtContact (vervallen)
OverdrachtContactpersoon (vervallen)
OverdrachtDrugsgebruik (vervallen)
OverdrachtFamilieanamnese (vervallen)
OverdrachtFunctioneleOfMentaleStatus (vervallen)
OverdrachtFunctioneleStatus (vervallen)
OverdrachtGewicht (vervallen)
OverdrachtGlasgowComaScale (vervallen)
OverdrachtHartfrequentie (vervallen)
OverdrachtIntoxicatieAlcohol (vervallen)
OverdrachtIntoxicatieTabak (vervallen)
OverdrachtLengte (vervallen)
OverdrachtLevensovertuiging (vervallen)
OverdrachtMedicatie (vervallen)
OverdrachtMedischHulpmiddel (vervallen)
OverdrachtNationaliteit (vervallen)
OverdrachtO2Saturatie (vervallen)
OverdrachtOpleiding (vervallen)
OverdrachtPatient (vervallen)
OverdrachtPijnscore (vervallen)
OverdrachtPolsfrequentie (vervallen)
OverdrachtProcedure (vervallen)
OverdrachtTemperatuur (vervallen)
OverdrachtVaccinatie (vervallen)
OverdrachtVerrichting(vervallen)
OverdrachtWoonsituatie (vervallen)
OverdrachtZorgaanbieder (vervallen)
OverdrachtZorgverlener (vervallen)


Omschrijving:
Bij de bouwstenen die generiek genoeg geacht worden is de prefix overdracht weggehaald. Dit betreft alle bouwstenen behalve: OverdrachtPlanOfCare OverdrachtProblemen OverdrachtTekstUitslag OverdrachtVerrichting type aanpassing 1
Besluit:
Bij de generieke bouwstenen is de prefix Overdracht weggehaald.

ZIB-309

EOI aangepast

Aangemaakt op: 11-02-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: ALGEMEEN

Omschrijving:
Alle kolomnamen in de EOI zijn gelijkgetrokken met de conceptnamen Onder elke kop één instance EOI in consistent gemaakt met het model aanpassing type 1
Besluit:
Example of the Instrument aangepast zodat deze aansluiten bij het model, en tevens ondergebracht bij Example of the Instance i.p.v. Example of the Instrument.

ZIB-310

Bouwsteen OverdrachtProbelemen hernoemd naar OverdrachtConcern

Aangemaakt op: 11-02-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtConcern (vervallen)

OverdrachtProblemen (vervallen)


Omschrijving:
Bouwsteen OverdrachtProbelemen hernoemd naar OverdrachtConcern type aanpassing 1
Besluit:
Bouwsteen OverdrachtProblemen hernoemd naar OverdrachtConcern.

ZIB-311

waardebereik TotaalScore

Aangemaakt op: 11-02-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: GlasgowComaScale

OverdrachtGlasgowComaScale (vervallen)


Omschrijving:
waardebereik TotaalScore gewijzigd in 3-15
Besluit:
Waardebereik TotaalScore gewijzigd in 3-15.

ZIB-312

aanpassing paragraaf 'Concept'

Aangemaakt op: 11-02-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: DrugsGebruik

OverdrachtDrugsgebruik (vervallen)


Omschrijving:
Drugs (ook wel: verdovende middelen, stimulerende middelen, bedwelmingsmiddelen, roesmiddelen, geestverruimende middelen, verboden middelen of dope) is een verzamelnaam voor geneesmiddelen en genotsmiddelen die een meer of minder 'drogerende' (verdovende, opwekkende en/of hallucinogene) werking hebben en die tot verslaving kunnen leiden.
Besluit:
De tekst in de sectie Concept aangescherpt.

ZIB-313

Aanpassen paragraaf 'Purpose'

Aangemaakt op: 11-02-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: DrugsGebruik

OverdrachtDrugsgebruik (vervallen)


Omschrijving:
Vastleggen en delen van de registratie van het gebruik van drugs, zoals in het concept beschreven.
Besluit:
De tekst in de sectie Purpose aangescherpt.

ZIB-314

Naamgeving concept Bank aangepast.

Aangemaakt op: 11-02-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Betaler

OverdrachtBetaler (vervallen)


Omschrijving:
De naamgeving van het concept Bank aangepast naar BankNaam.
Besluit:
De naamgeving van het concept Bank aangepast naar BankNaam.

ZIB-315

ContextHouding wijzigen in Houding

Aangemaakt op: 11-02-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Bloeddruk

OverdrachtBloeddruk (vervallen)


Omschrijving:
ContextHouding wijzigen in Houding
Besluit:
Naamgeving ContextHouding gewijzigd in Houding.

ZIB-316

Paragraaf 'Evidence base' wijzigen

Aangemaakt op: 11-02-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: DrugsGebruik

OverdrachtDrugsgebruik (vervallen)


Omschrijving:
Tekst verwijderen, behalve eerste en laatste zin
Besluit:
De tekst uit de sectie Evidence base aangescherpt.

ZIB-317

Rootconcept naam wijzigen naar GewichtRC

Aangemaakt op: 11-02-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Lichaamsgewicht

OverdrachtGewicht (vervallen)


Omschrijving:
Rootconcept naam wijzigen naar Gewicht, was Lichaamsgewicht
Besluit:
Rootconcept naam aangepast naar Gewicht i.p.v. Lichaamsgewicht.

ZIB-318

ContextKleding wijzigen in Kleding

Aangemaakt op: 11-02-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Lichaamsgewicht

OverdrachtGewicht (vervallen)


Omschrijving:
ContextKleding wijzigen in Kleding
Besluit:
Naamgeving concept ContextKleding aangepast in Kleding.

ZIB-319

Wijzing paragraaf Constraint

Aangemaakt op: 11-02-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: DrugsGebruik

OverdrachtDrugsgebruik (vervallen)


Omschrijving:
Verwijderen tekst
Besluit:
De tekst uit de sectie Constraint verwijderd.

ZIB-320

ContextPositie wijzigen in Positie

Aangemaakt op: 11-02-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Lichaamslengte

OverdrachtLengte (vervallen)


Omschrijving:
ContextPositie wijzigen in Positie
Besluit:
Naamgeving concept ContextPositie gewijzigd in Positie.

ZIB-321

Rootconceptnaam wijzigen in LengteRC

Aangemaakt op: 11-02-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Lichaamslengte

OverdrachtLengte (vervallen)


Omschrijving:
Rootconceptnaam wijzigen in LengteRC
Besluit:
Rootconceptnaam gewijzigd in LengteRC.

ZIB-322

Wijziging paragraaf concept

Aangemaakt op: 11-02-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtTekstUitslag(vervallen)

Omschrijving:
Een tekstuitslag beschrijft het resultaat of een verslag van een diagnostische of therapeutische verrichting. Van elke uitslag wordt minimaal overgedragen: het type uitslag en het resultaat. Indien deze als los gegeven beschikbaar zijn en relevant zijn in het kader van de overdracht, kunnen ook de verrichting, de datum van de verrichting/ onderzoek, de aanvragende afdeling en uitvoerende afdeling en de status van de uitslag overgedragen worden. In deze bouwsteen kunnen uitslagen worden overgedragen die van nature verhalend van aard zijn. Dit zijn bijvoorbeeld verslagen verrichtingen van o.a. radiologie, cardiologie, pathologie, van scopieën, functieonderzoeken en andere diagnostische bepalingen. Tevens kunnen uitslagen van laboratoriumbepalingen als microbiologische kweken worden overgedragen. De bouwsteen Tekstuitslagen is bedoeld voor uitslagen die als ongestructureerde tekst worden aangeboden, dit in tegenstelling bepalingen die een tekstuele uitslag hebben maar verder wel gestructureerd zijn. Deze worden met de bouwsteen labuitslag bediend.
Besluit:
De tekst in de paragraaf Concept aangescherpt.

ZIB-323

Wijzing paragraaf Purpose

Aangemaakt op: 11-02-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtTekstUitslag(vervallen)

Omschrijving:
De bouwsteen Tekstuitslagen is bedoeld voor uitslagen die als ongestructureerde tekst worden aangeboden, dit in tegenstelling bepalingen die een tekstuele uitslag hebben maar verder wel gestructureerd zijn. Deze worden met de bouwsteen labuitslag overgedragen.
Besluit:
De tekst in de paragraaf Purpose aangescherpt.

ZIB-324

Codelijsten Name en Description beginnen met een Hoofdletter

Aangemaakt op: 11-02-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: ALGEMEEN

Omschrijving:
Codelijsten Name en Description beginnen met een Hoofdletter is besloten tijdens de kwaliteitsreview op 11-2-2015 type aanpassing: 1
Besluit:
Van de codelijsten in de bouwstenen de Concept Name en Description laten beginnen met hoofdletters.

ZIB-325

AnatomischeLokaisatie wijzigen in AnatomischeLocatie

Aangemaakt op: 11-02-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtProcedure (vervallen)

OverdrachtVerrichting(vervallen)


Omschrijving:
AnatomischeLokalisatie wijzigen in AnatomischeLocatie
Besluit:
Naamgeving concept AnatomischeLokalisatie gewijzigd in AnatomischeLocatie.

ZIB-326

Tekstuele aanpassingen conform de kwaliteitsreview kerngroep 2015

Aangemaakt op: 11-02-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: ALGEMEEN

Omschrijving:
In alle bouwstenen zijn tekstuele aanpassingen gedaan conform de kwaliteitsreview kerngroep 2015. Het betreft verbeterede beschrijvingen, soms zijn het spelfouten. Tevens zijn overbodige teksten verwijderd. Voor details zie de reviews op projectplace: Generieke Overdrachtgegevens Beheer Versie2015 Kwaliteitsslag
Besluit:
Tekstuele aanpassingen in de bouwstenen n.a.v. de kwaliteitsreview.

ZIB-327

AnatomischeLocalisatie wijzigen in AnatomischeLocatie

Aangemaakt op: 11-02-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: MedischHulpmiddel

OverdrachtMedischHulpmiddel (vervallen)


Omschrijving:
AnatomischeLocalisatie wijzigen in AnatomischeLocatie
Besluit:
Naamgeving concept AnatomischeLocalisatie gewijzigd in AnatomischeLocatie.

ZIB-328

Bouwsteen OverdrachtPlanOfCare hernoemd naar GeplandeZorgActiviteit

Aangemaakt op: 11-02-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtGeplandeZorgactiviteit(Vervallen)

OverdrachtPlanOfCare (vervallen)


Omschrijving:
Bouwsteen OverdrachtPlanOfCare hernoemd naar GeplandeZorgActiviteit. Dit dekt beter de inhoud en is net als alle andere bouwstenen in het Nederlands Besproken en belsoten tijdens de kwalitietsreview kerngroep op 11-2-2015 type aanpassing =1 doorgevoerd
Besluit:
OverdrachtPlanOfCare hernoemd naar GeplandeZorgActiviteit.

ZIB-329

Verwijderen tekst Evidence Base

Aangemaakt op: 11-02-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: MedicatieToediening(vervallen)

Omschrijving:
Verwijderen tekst Evidence Base
Besluit:
Tekst uit sectie Evidence Base verwijderd.

ZIB-330

Uitbreiding Toediening

Aangemaakt op: 11-02-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: MedicatieToediening(vervallen)

Omschrijving:
vodeingsmiddelen, bloedproducten, hulp- en verbandmiddelen
Besluit:
De definitie van het concept Toediening is uitgebreid.

ZIB-331

Leegmaken Instructions

Aangemaakt op: 11-02-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: MedicatieToediening(vervallen)

Omschrijving:
De tekst in het hoofdstuk Instructions wordt verwijderd
Besluit:
Tekst uit sectie Instructions verwijderd.

ZIB-332

Wijziging paragraaf Concept

Aangemaakt op: 11-02-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: MedicatieGebruik(vervallen)

Omschrijving:
De rapportage kan afkomstig zijn van de patiënt zelf, een mantelzorger of een zorgverlener. Laatste zin schrappen.
Besluit:
De tekst uit sectie Concept aangescherpt.

ZIB-333

Wijzing paragraaf Evidence Base

Aangemaakt op: 11-02-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: MedicatieGebruik(vervallen)

Omschrijving:
Verijderen tekst
Besluit:
Tekst uit sectie Evidence Base verwijderd.

ZIB-334

Kleine wijziging concept definities

Aangemaakt op: 11-02-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: MedicatieGebruik(vervallen)

Omschrijving:
Medicatiegebruik Product Medicatievoorschrift MedicatieGebruikstatus
Besluit:
Definities van een aantal concepten aangescherpt.

ZIB-335

Verwijderen tekst paragraaf Instructions

Aangemaakt op: 11-02-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: MedicatieGebruik(vervallen)

Omschrijving:
Tekst geheel verwijderen
Besluit:
Tekst uit sectie Instructions verwijderd.

ZIB-336

Wijziging paragraaf Concept

Aangemaakt op: 11-02-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: MedicatieVoorschrift(vervallen)

Omschrijving:
Verwijderen frase 'voorgenomen of uitgevoerde'
Besluit:
De sectie Concept tekstueel aangescherpt.

ZIB-337

Wijziging paragraaf

Aangemaakt op: 11-02-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: MedicatieVoorschrift(vervallen)

Omschrijving:
Kleine tekstwijziging in: - Patiënt - Mantelzorger
Besluit:
Tekstuele aanpassingen van enkele concepten.

ZIB-338

Kleine wijzigingen in de tekst van elementen

Aangemaakt op: 11-02-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: MedicatieVoorschrift(vervallen)

Omschrijving:
inkorting tekst dosering startdatum, einddatum, gebruiksduur, inloopsnelheid, criterium, dagdeel, Reference
Besluit:
Definities van enkele concepten aangescherpt.

ZIB-339

Wijziging Evicence Base

Aangemaakt op: 11-02-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: MedicatieVerstrekking

Omschrijving:
Schrappen tekst
Besluit:
Tekst uit sectie Evidence Base verwijderd.

ZIB-340

Wijziging paragraaf Instructions

Aangemaakt op: 11-02-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: MedicatieVerstrekking

Omschrijving:
Tekst verwijderen
Besluit:
Tekst uit paragraaf Instructions verwijderd.

ZIB-341

Aanpassing information model (laten vervallen van concept LandHerkomst)

Aangemaakt op: 11-02-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Nationaliteit

OverdrachtNationaliteit (vervallen)


Omschrijving:
De concepten LandHerkomst en Nationaliteit zorgen voor verwarring, in de kerngroep is besloten dat LandHerkomst komt te vervallen en alleen Nationaliteit behouden blijft. De verschillende secties van het information model hierop aangepast.
Besluit:
Het information model is aangepast (en daarmee ook de verschillende secties) door het concept LandHerkomst te laten vervallen.

ZIB-342

Tekst sectie Instructions aangescherpt, Tracability other Standards leeggemaakt.

Aangemaakt op: 11-02-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: BurgerlijkeStaat

OverdrachtBurgerlijkestaat (vervallen)


Omschrijving:
N.a.v. de kwaliteitsslag; de tekst in sectie Instructions aangescherpt, Tracability other Standards leeggemaakt.
Besluit:
De tekst in sectie Instructions aangescherpt, Tracability other Standards leeggemaakt.

ZIB-343

Sectie teksten aangescherpt

Aangemaakt op: 11-02-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Zorgverlener

OverdrachtZorgverlener (vervallen)


Omschrijving:
De teksten van sectie Concept, Purpose en Constraints aangescherpt n.a.v. de kwaliteitsslag.
Besluit:
De teksten van de secties aangescherpt.

ZIB-344

Naamgeving Zorgaanbieder::Zorgaanbieder aangepast.

Aangemaakt op: 11-02-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Zorgverlener

OverdrachtZorgverlener (vervallen)


Omschrijving:
N.a.v. de kwaliteitsslag de naamgeving van het concept Zorgaanbieder::Zorgaanbieder aangepast in Zorgaanbieder.
Besluit:
Naamgeving Zorgaanbieder::Zorgaanbieder aangepast naar Zorgaanbieder.

ZIB-345

Naamgeving bouwsteen OverdrachtIntoxicatieAlcohol aangepast in AlcoholGebruik

Aangemaakt op: 11-02-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: AlcoholGebruik

OverdrachtIntoxicatieAlcohol (vervallen)


Omschrijving:
N.a.v. de kwaliteitsslag: Naamgeving bouwsteen OverdrachtIntoxicatieAlcohol aangepast in AlcoholGebruik.
Besluit:
Naamgeving bouwsteen OverdrachtIntoxicatieAlcohol aangepast in AlcoholGebruik.

ZIB-346

Naamgeving bouwsteen OverdrachtIntoxicatieTabak aangepast in TabakGebruik

Aangemaakt op: 11-02-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: TabakGebruik

OverdrachtIntoxicatieTabak (vervallen)


Omschrijving:
Naamgeving bouwsteen OverdrachtIntoxicatieTabak aangepast in TabakGebruik n.a.v. kwaliteitsslag.
Besluit:
Naamgeving bouwsteen OverdrachtIntoxicatieTabak aangepast in TabakGebruik.

ZIB-347

Tekst uit sectie Issues verwijderd.

Aangemaakt op: 11-02-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Opleiding

OverdrachtOpleiding (vervallen)


Omschrijving:
N.a.v. de kwaliteitsslag; de tekst uit sectie Issues verwijderd.
Besluit:
Tekst uit sectie Issues verwijderd.

ZIB-348

Tekst uit sectie Constraints verwijderd.

Aangemaakt op: 11-02-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Levensovertuiging

OverdrachtLevensovertuiging (vervallen)


Omschrijving:
N.a.v. kwaliteitsslag; de tekst uit sectie constraints verwijderd.
Besluit:
Tekst uit sectie Constraints verwijderd.

ZIB-349

VIPIndicator uit bouwsteen OverdrachtPatient verwijderd

Aangemaakt op: 11-02-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Patient

OverdrachtPatient (vervallen)


Omschrijving:
N.a.v. de kwaliteitsslag is uit de bouwsteen OverdrachtPatient de VIPIndicator (concept) en de VIPindicatorCodelijst (codelijst) verwijderd.
Besluit:
VIPIndicator uit bouwsteen OverdrachtPatient verwijderd.

ZIB-350

Aanpassing concept namen in container Naamgegevens

Aangemaakt op: 11-02-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Patient

OverdrachtPatient (vervallen)


Omschrijving:
N.a.v. de kwaliteitsslag: In de container Naamgegevens zijn een tweetal subcontainers aanwezig, namelijk: Achternaamgegevens en AchternaamgegevensPartner. Het concept Naamgebruik (incl. onderliggende codelijst) geeft aan hoe de persoon aangesproken wilt worden. Hierin wordt gebruik gemaakt van de termen Geslachtsnaam en GeslachtsnaamPartner, in de huidige modellering zou dit inhouden dat dit zonder voorvoegsels is. Terwijl deze wel toegevoegd zouden moeten worden. Om de codelijst voor naamgebruik aan te laten sluiten bij de concepten zoals gebruikt in de container Naamgegevens, zijn de volgende vier aanpassingen doorgevoerd: - Container: Achternaamgegevens -> Geslachtsnaamgegevens - Concept: Geslachtsnaam -> Achternaam - Container: AchternaamgegevensPartner -> GeslachtsnaamgegevensPartner - Concept: GeslachtsnaamPartner -> AchternaamPartner
Besluit:
Naamgeving achternaam gerelateerde concepten/containers in information model aangepast t.b.v. aansluiting op NaamgebruikCodelijst.

ZIB-351

NaamgebruikCodelijst aangevuld met descriptions

Aangemaakt op: 11-02-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Patient

OverdrachtPatient (vervallen)


Omschrijving:
N.a.v. de kwaliteitsslag: In de codelijst NaamgebruikCodelijst ontbraken de descriptions, deze zijn aangevuld o.b.v. de concept name.
Besluit:
NaamgebruikCodelijst aangevuld met descriptions.

ZIB-352

Opsplitsen bouwsteen OverdrachtAlert

Aangemaakt op: 18-02-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Alert

AllergieIntolerantie
OverdrachtAlert (vervallen)


Omschrijving:
De bouwsteen OverdrachtAlert is opgesplitst in een tweetal bouwstenen Alert en AllergieIntolerantie. Dit n.a.v. verscheidene wijzigingsverzoeken m.b.t. de oorspronkelijke bouwsteen OverdrachtAlert.
Besluit:
De bouwsteen OverdrachtAlert is opgesplitst in een tweetal bouwstenen Alert en AllergieIntolerantie.

ZIB-353

Tagged values DCM::CodeSystem aanpassen naar DCM::ValueSet incl. gekoppelde codelijst.

Aangemaakt op: 27-02-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Alert

AllergieIntolerantie
MedischHulpmiddel
Nationaliteit
Patient
Vaccinatie
Zorgaanbieder
Zorgverlener
MedicatieToediening(vervallen)
MedicatieVoorschrift(vervallen)
OverdrachtAlert (vervallen)
OverdrachtAllergieIntolerantie (vervallen)
OverdrachtConcern (vervallen)
OverdrachtLaboratoriumUitslag(vervallen)
OverdrachtLabuitslag (vervallen)
OverdrachtMedicatie (vervallen)
OverdrachtMedischHulpmiddel (vervallen)
OverdrachtNationaliteit (vervallen)
OverdrachtPatient (vervallen)
OverdrachtProblemen (vervallen)
OverdrachtVaccinatie (vervallen)
OverdrachtVerrichting(vervallen)
OverdrachtZorgaanbieder (vervallen)
OverdrachtZorgverlener (vervallen)


Omschrijving:
In het Sparx model ontbreken codelijsten specifiek voor de concepten wanneer het gaat om concepten waarvoor alle waarden (of een set van waarden) uit een codesysteem gebruikt mogen worden. Tagged values DCM::CodeSystem aangepast naar DCM::ValueSet incl. gekoppelde codelijst waarin waardebereik uit codesystem is aangegeven.
Besluit:
Tagged values DCM::CodeSystem aangepast naar DCM::ValueSet incl. gekoppelde codelijst.

ZIB-354

Naamgeving bouwsteen aanpassen.

Aangemaakt op: 27-02-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Lichaamsgewicht

OverdrachtGewicht (vervallen)


Omschrijving:
Naamgeving bouwsteen aangepast naar Lichaamsgewicht.
Besluit:
Naamgeving van bouwsteen aangepast van OverdrachtGewicht naar Lichaamsgewicht.

ZIB-355

Naamgeving bouwsteen aanpassen.

Aangemaakt op: 27-02-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Lichaamstemperatuur

OverdrachtTemperatuur (vervallen)


Omschrijving:
Naamgeving bouwsteen aangepast naar Lichaamstemperatuur.
Besluit:
Naamgeving van bouwsteen aangepast van OverdrachtTemperatuur naar Lichaamstemperatuur.

ZIB-356

Concept WilsverklaringDatum toevoegen

Aangemaakt op: 27-02-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Wilsverklaring

BehandelAanwijzing(vervallen)
OverdrachtBehandelAanwijzing (vervallen)


Omschrijving:
Het concept WIlsverklaringDatum is toegevoegd aan de bouwsteen Wilsverklaring. DIt n.a.v. de kwaliteitsslag.
Besluit:
Concept WilsverklaringDatum toegevoegd.

ZIB-357

BetalerNaam aangepast naar ST i.p.v. reference.

Aangemaakt op: 27-02-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Betaler

OverdrachtBetaler (vervallen)


Omschrijving:
De naam van de betaler betrof een type reference veld, dit is als onderdeel van de kwaliteitsslag aangepast naar een ST veld.
Besluit:
Het concept BetalerNaam aangepast naar type ST i.p.v. reference naar Naamgegevens uit de bouwsteen Patiënt.

ZIB-358

Aanpassen naamgeving bouwsteen.

Aangemaakt op: 04-03-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Lichaamslengte

OverdrachtLengte (vervallen)


Omschrijving:
Bouwsteen naamgeving aanpassen van OverdrachtLengte naar Lichaamslengte.
Besluit:
Naamgeving bouwsteen aangepast van OverdrachtLengte naar Lichaamslengte.

ZIB-359

Aanpassen conceptnaam en waardelijst van het concept TemperatuurMetingMethode

Aangemaakt op: 09-03-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Lichaamstemperatuur

OverdrachtTemperatuur (vervallen)


Omschrijving:
De waarden in de codelijst zijn een mengeling van route en plaatsconcepten en geven sowieso geen meetmethode aan. De waardelijst moet consistent gemaakt worden en de naam van het concept moet beter aangeven wat het concept inhoudt.
Besluit:
De naamgeving van de conceptnaam en de waardelijst van het concept TemperatuurMetingMethode zijn aangepast.

ZIB-360

Palpatie als hartslagmethode in hartfrequentie

Aangemaakt op: 09-03-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Hartfrequentie

OverdrachtHartfrequentie (vervallen)


Omschrijving:
In OverdrachtHartfrequentie kan palpatie als hartfrequentie opgegeven worden. Dit is eigenlijk hetzelfde als polsfrequentie. Duidelijk moet worden waarom dit in twee bouwstenen vastgelegd kan worden. Bovendien is de conceptnaam hartfrequentiemethode niet goed. Dit moet zijn hartfrequentiemeetmethode.
Besluit:
Naamgeving concept HartslagMethode aangepast naar HartslagMeetMethode en de sectie Evidence Based aangevuld met een toelichting wat betreft de mogelijkheid palpatie op te geven als HartslagMeetMethode.

ZIB-361

Naamgeving concept Opmerking aangepast

Aangemaakt op: 09-03-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Ademhaling

GlasgowComaScale
OverdrachtAdemhalingsfrequentie (vervallen)
OverdrachtAdemhaling (vervallen)
OverdrachtGlasgowComaScale (vervallen)
OverdrachtLaboratoriumUitslag(vervallen)
OverdrachtLabuitslag (vervallen)


Omschrijving:
De naamgeving van het concept Opmerking is aangepast van Opmerking naar Toelichting. Dit omdat in de overige zorginformatiebouwstenen voor dit concept de naam Toelichting is gebruikt.
Besluit:
Het concept Opmerking is aangepast qua naamgeving naar Toelichting.

ZIB-362

De waardelijst van het concept Meetmethode vermeldt twee waarden die beide geen meetmethode omschrijven maar een type bloedruk

Aangemaakt op: 09-03-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Bloeddruk

OverdrachtBloeddruk (vervallen)


Omschrijving:
De codes moeten worden aangepast om beter de intentie van het concept weer te geven.
Besluit:
De meetmethode codelijst bevat twee waarden die geen meetmethode beschrijven maar een type bloeddruk, dit is aangepast door de codes in de codelijst aan te passen.

ZIB-363

De waardelijst van het concept Manchet is niet conform de standaard van GOG.

Aangemaakt op: 09-03-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Bloeddruk

OverdrachtBloeddruk (vervallen)


Omschrijving:
De waardelijst moet een eigen codesysteem OID krijgen en de naam wordt ManchetMaat
Besluit:
Het concept Manchet aangepast qua naamgeving in ManchetType, incl. een aanpassing in onderliggende codelijst waarin codes zijn aangescherpt en ManchetType codesystem is gekoppeld.

ZIB-364

Code aanpassen in RitmeCodelijst

Aangemaakt op: 17-03-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Ademhaling

OverdrachtAdemhalingsfrequentie (vervallen)
OverdrachtAdemhaling (vervallen)


Omschrijving:
De RitmeCodelijst bevat twee waarden die niet geheel op hetzelfde niveau zitten (irregulair en normaal). De codelijst is aangepast naar: 'Normal respiratory rhythm' en 'Abnormal respiratory rhythm'.
Besluit:
Aanpassing qua SNOMED CT code in de RitmeCodelijst.

ZIB-365

AdemhalingspatroonCodelijst aanvullen en qua naamgeving aanpassen

Aangemaakt op: 17-03-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Ademhaling

OverdrachtAdemhalingsfrequentie (vervallen)
OverdrachtAdemhaling (vervallen)


Omschrijving:
Naamgeving van concept Ademhalingspatroon aangepast naar AfwijkendAdemhalingspatroon, incl. onderliggende codelijst aangepast door één extra waarde voor Gasping toe te voegen.
Besluit:
Naamgeving van concept Ademhalingspatroon aangepast naar AfwijkendAdemhalingspatroon, incl. onderliggende codelijst aangepast door één extra waarde voor Gasping toe te voegen.

ZIB-366

Aanpassen conceptnaam ToegevoerdeZuurstof

Aangemaakt op: 17-03-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Ademhaling

OverdrachtAdemhalingsfrequentie (vervallen)
OverdrachtAdemhaling (vervallen)


Omschrijving:
De naamgeving van de container ToegevoerdeZuurstof is aangepast naar ToegediendeZuurstof.
Besluit:
De naamgeving van de container ToegevoerdeZuurstof is aangepast naar ToegediendeZuurstof.

ZIB-367

Opschonen ResultaatVlaggenCodelijst

Aangemaakt op: 18-03-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtLaboratoriumUitslag(vervallen)

OverdrachtLabuitslag (vervallen)


Omschrijving:
De codelijst ResultaatVlaggenCodelijst bevat verscheidene waarden die in de praktijk niet gebruikt worden. Deze dient opgeschoond te worden.
Besluit:
De codelijst ResultaatVlaggenCodelijst is opgeschoond.

ZIB-368

Extra concept toevoegen t.b.v. mogelijkheid vastleggen concern label

Aangemaakt op: 19-03-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtConcern (vervallen)

OverdrachtProblemen (vervallen)


Omschrijving:
De bouwsteen OverdrachtConcern bevat geen mogelijkheid om aan te geven onder welk concern de problemen gedefinieerd zijn. Wenselijk is hier een concernlabel aan toe te voegen, zodat dit geregistreerd kan worden. Op deze manier wordt het tevens mogelijk in de eerste lijn deze bouwsteen te gebruiken aangezien hier dan het episode label ingegeven kan worden.
Besluit:
Het concept ConcernLabel is toegevoegd om de mogelijkheid te creeren een tekstueel label mee te geven bij het concern.

ZIB-369

Datatype van concept ProductID aanpassen naar CD i.p.v. II

Aangemaakt op: 19-03-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: MedischHulpmiddel

OverdrachtMedischHulpmiddel (vervallen)


Omschrijving:
In de bouwsteen MedischHulpmiddel is het concept ProductID aanwezig met datatype II. Dit om GS1 GTIN weer te geven. In andere bouwstenen (Vaccinatie, MedicatieVoorschrift) wordt tevens gebruik gemaakt van GS1 GTIN, maar is dit gemodelleerd als CD, incl. onderliggende codelijst. Dit is in de bouwsteen MedischHulpmiddel ook gewenst aangezien in het oorspronkelijke voorbeeld (publicatieversie 2013) naast ProductID ook omschrijving van dit ID is opgenomen. Graag qua modellering een aanpassing zodat code incl. omschrijving mogelijk is, en de modellering consistent is met de modellering in de andere bouwstenen.
Besluit:
Het datatype van concept ProductID aanpassen van II naar CD incl. onderliggende codelijst zodat ProductID doorgegeven kan worden als code incl. omschrijving.

ZIB-370

ResultaatStatusCodelijst en TekstUitslagCodelijst codes aanpassen

Aangemaakt op: 19-03-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtLaboratoriumUitslag(vervallen)

OverdrachtLabuitslag (vervallen)
OverdrachtTekstUitslag(vervallen)


Omschrijving:
De codelijsten ResultaatStatusCodelijst en TekstUitslagCodelijst bevatten vijf codeconcepten die op twee codes mappen. Bovendien vermengt het order en resultaat statussen. Een aanpassing met unieke codes per codeconcept is gewenst.
Besluit:
De codelijsten ResultaatStatusCodelijst en TekstUitslagCodelijst codes aangepast qua codes.

ZIB-371

Concepten PijnMeetmethode en Toelichting uit nl.nfu.Pijnscore-v1.2 hebben hetzelfde ID.

Aangemaakt op: 16-04-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Pijnscore

Omschrijving:
De concepten PijnMeetmethode en Toelichting uit nl.nfu.Pijnscore-v1.2 hebben beide hetzelfde ID: - PijnMeetmethode -> DCM::DefinitionCode NL-CM:12.9.4 - Toelichting -> DCM::DefinitionCode NL-CM:12.9.4 Het ID zou uniek moeten zijn, de volgende aanpassing is gewenst: - PijnMeetmethode -> DCM::DefinitionCode NL-CM:12.9.4 - Toelichting -> DCM::DefinitionCode NL-CM:12.9.5
Besluit:
Het ID van het concept Toelichting is aangepast naar 'NL-CM:12.9.5'.

ZIB-372

Concepten Mantelzorger::Contactpersoon en Toelichting uit nl.nfu.Voorschrift-v1.0 hebben hetzelfde ID.

Aangemaakt op: 16-04-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: MedicatieVoorschrift(vervallen)

Omschrijving:
De concepten Mantelzorger::Contactpersoon en Toelichting uit nl.nfu.Voorschrift-v1.0 hebben beide hetzelfde ID: - Mantelzorger::Contactpersoon -> DCM::DefinitionCode NL-CM:9.5.43 - Toelichting -> DCM::DefinitionCode NL-CM:9.5.43 Het ID zou uniek moeten zijn, de volgende aanpassing is gewenst: - Mantelzorger::Contactpersoon -> DCM::DefinitionCode NL-CM:9.5.43 - Toelichting -> DCM::DefinitionCode NL-CM:9.5.44
Besluit:
Het ID van het concept Toelichting is aangepast naar 'NL-CM:9.5.44'.

ZIB-373

Codelijsten AllergieCategorieCodelijst en AllergieStatusCodelijst uit nl.nfu.AllergieIntolerantie-v1.0 hebben dezelfde OID.

Aangemaakt op: 16-04-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: AllergieIntolerantie

Omschrijving:
De codelijsten AllergieCategorieCodelijst en AllergieStatusCodelijst uit nl.nfu.AllergieIntolerantie-v1.0 hebben dezelfde OID. In de tagged values van de bijbehorende concepten AllergieCategorie en AllergieStatus zijn de OID's wel juist weergeven, namelijk (respectievelijk) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.2.2 en 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.2.3. Echter, is in de codelijst zelf tweemaal de OID 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.2.3 gebruikt. In de codelijst AllergieCategorieCodelijst moet de OID worden aangepast naar OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.2.2.
Besluit:
De OID van de codelijst AllergieCategorieCodelijst is aangepast naar '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.2.2'.

ZIB-374

Het concept AanduidingBijHuisnummer is afgeleid van ST, maar heeft een valueset; dit zou CD moeten zijn.

Aangemaakt op: 16-04-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Patient

Omschrijving:
Het concept AanduidingBijHuisnummer in de bouwsteel nl.nfu.Patient-v2.0 is van het type ST, terwijl een codelijst is gekoppeld. Dit zou aangepast moeten worden naar datatype CD.
Besluit:
Datatype van concept AanduidingBijHuisnummer aagenpast naar CD i.p.v. ST.

ZIB-375

Inconsistent gebruik van naamgeving Transfer(s)Codelijst.

Aangemaakt op: 16-04-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: BarthelIndex

Omschrijving:
De tagged value DCM::ValueSet van het concept Transfers heeft als naam TransferCodelijst, dit zou TransfersCodelijst moeten zijn. Zelfde geldt voor de naam van de onderliggende codelijst, deze is nu TranferCodelijst en zou eveneens TranfersCodelijst moeten zijn. Dit gezien de naam van het concept.
Besluit:
De naam van tagged value DCM::ValueSet van concept Transfers aangepast van TransferCodelijst naar TransfersCodelijst, idem voor naam in onderliggende codelijst.

ZIB-376

Inconsistent gebruik van naamgeving Ing(r)edientCodeGTINCodelijst.

Aangemaakt op: 16-04-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: MedicatieVoorschrift(vervallen)

Omschrijving:
De tagged value DCM::ValueSet van het concept IngredientCode heeft als naam IngedientCodeGTINCodelijst, dit zou IngredientCodeGTINCodelijst moeten zijn. Dit gezien de naam van het Concept.
Besluit:
De naam van de tagged value DCM::ValueSet van concept IngredientCode aangepast van IngedientCodeGTINCodelijst in IngredientCodeGTINCodelijst.

ZIB-377

Source/Destination van MaximumAantalPertijd en Criterium richting ZoNodig aanpassen.

Aangemaakt op: 16-04-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: MedicatieVoorschrift(vervallen)

Omschrijving:
De source/destination van MaximumAantalPertijd en Criterium richting ZoNodig zijn onjuist, dit moet worden omgedraaid. De pijl kan gelijk blijven.
Besluit:
Source/Destination van MaximumAantalPertijd en Criterium richting ZoNodig aangepast.

ZIB-378

Inconsistent gebruik van naamgeving AlcoholGebruik(s)StatusCodelijst.

Aangemaakt op: 16-04-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: AlcoholGebruik

Omschrijving:
De tagged value DCM::ValueSet van het concept AlcoholGebruikStatus heeft als naam AllcoholGebruiksStatusCodelijst, dit zou AlcoholGebruikStatusCodelijst moeten zijn. Dit gezien de naam van het Concept.
Besluit:
De naam van de tagged value DCM::ValueSet van concept AlcoholGebruik aangepast van AlcoholGebruiksStatusCodelijst in AlcoholGebruikStatusCodelijst.

ZIB-379

Inconsistent gebruik van naamgeving TabakGebruikStatusCodelijst.

Aangemaakt op: 16-04-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: TabakGebruik

Omschrijving:
De tagged value DCM::ValueSet van het concept TabakGebruikStatus heeft als naam RokerStatusCodelijst, dit zou TabakGebruikStatusCodelijst moeten zijn. Dit gezien de naam van het Concept.
Besluit:
De naam van de tagged value DCM::ValueSet van concept TabakGebruik aangepast van RokerStatusCodelijst in TabakGebruikStatusCodelijst.

ZIB-380

Newline in codelijstnaam van SpecifiekeStofSNKCodelijst.

Aangemaakt op: 16-04-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: AllergieIntolerantie

Omschrijving:
De codelijst SpecifiekeStofSNKCodelijst bevat een newline in de waardelijstnaam: value="SpecifiekeStofSNKCodelijst ", deze moet verwijderd worden.
Besluit:
De newline in de codelijstnaam SpecifiekeStofSNKCodelijst is verwijderd.

ZIB-381

Onterecht een spatie achter "OID :" in tagged value notes van tagged value DCM::ValueSet MedicatieGebruikRedenVanStoppenCodelijst van concept MedicatieGebruikRedenVanStoppen.

Aangemaakt op: 16-04-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: MedicatieGebruik(vervallen)

Omschrijving:
In de tagged value note behorende bij de tagged value DCM::ValueSet van concept MedicatieGebruikRedenVanStoppen voor codelijst MedicatieGebruikRedenVanStoppenCodelijst staat een spatie achter "OID :", deze moet verwijderd worden.
Besluit:
De spatie achter "OID :" in de tagged value note van DCM::ValueSet MedicatieGebruikRedenVanStoppenCodelijst van concept MedicatieGebruikRedenVanStoppen is verwijderd.

ZIB-382

Inconsistent gebruik van de naam StatusWaardeOMAHACodelijst.

Aangemaakt op: 16-04-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: FunctioneleOfMentaleStatus

Omschrijving:
De codelijst StatusWaardeOMAHACodelijst van het concept StatusWaarde heeft in het onderliggende document object onterecht de naam StatuswaardeOMAHACodelijst, dit moet worden aangepast.
Besluit:
De naamgeving van het document object StatuswaardeOMAHACodelijst aangepast in StatusWaardeOMAHACodelijst.

ZIB-383

Inconsistent gebruik van de naam StatusWaardeNOCCodelijst.

Aangemaakt op: 16-04-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: FunctioneleOfMentaleStatus

Omschrijving:
De codelijst StatusWaardeNOCCodelijst van het concept StatusWaarde heeft in het onderliggende document object onterecht de naam StatuswaardeNOCCodelijst, dit moet worden aangepast.
Besluit:
De naamgeving van het document object StatuswaardeNOCCodelijst aangepast in StatusWaardeNOCCodelijst.

ZIB-384

Inconsistent gebruik van de naam StatusWaardeSnomedCodelijst.

Aangemaakt op: 16-04-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: FunctioneleOfMentaleStatus

Omschrijving:
De naam van de tagged value DCM::ValueSet StatuswaardeSnomedCodelijst van het concept StatusWaarde is onjuist. Dit zou StatusWaardeSnomedCodelijst moeten zijn i.p.v. StatuswaardeSnomedCodelijst.
Besluit:
De naam van de tagged value DCM::ValueSet StatuswaardeSnomedCodelijst van het concept StatusWaarde is aangepast in StatusWaardeSnomedCodelijst.

ZIB-385

Inconsistent gebruik van de naam AdresSoortCodelijst.

Aangemaakt op: 16-04-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Patient

Omschrijving:
De codelijst AdresSoortCodelijst van het concept AdresSoort heeft in het onderliggende document object onterecht de naam AdresSoortCodeLijst, dit moet worden aangepast.
Besluit:
De naamgeving van het document object AdresSoortCodeLijst aangepast in AdresSoortCodelijst.

ZIB-386

De GeverifeerdBijCodelijst heeft geen "OID: " aanduiding in de onderliggende codelijst.

Aangemaakt op: 16-04-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: BehandelAanwijzing(vervallen)

Omschrijving:
De GeverifieerdBijCodelijst heeft in de onderliggende codelijst geen "OID: " aanduiding voor de OID, deze zou moeten worden toegevoegd.
Besluit:
De "OID: " aanduiding is toegvoegd in de GeverifieerdBijCodelijst.

ZIB-387

De BurgerlijkeStaatCodelijst heeft geen "OID: " aanduiding in de onderliggende codelijst.

Aangemaakt op: 16-04-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: BurgerlijkeStaat

Omschrijving:
De BurgerlijkeStaatCodelijst heeft in de onderliggende codelijst geen "OID: " aanduiding voor de OID, deze zou moeten worden toegevoegd.
Besluit:
De "OID: " aanduiding is toegvoegd in de BurgerlijkeStaatCodelijst.

ZIB-388

De ToedieningswegCodelijst heeft geen "OID: " aanduiding in de onderliggende codelijst.

Aangemaakt op: 16-04-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: DrugsGebruik

Omschrijving:
De ToedieningswegCodelijst heeft in de onderliggende codelijst geen "OID: " aanduiding voor de OID, deze zou moeten worden toegevoegd.
Besluit:
De "OID: " aanduiding is toegvoegd in de ToedieningswegCodelijst.

ZIB-389

De LevensovertuigingCodelijst heeft geen ":" aanduiding achter "OID" staan in de onderliggende codelijst.

Aangemaakt op: 16-04-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Levensovertuiging

Omschrijving:
De LevensovertuigingCodelijst heeft in de onderliggende codelijst geen ":" aanduiding achter de "OID" staan, deze zou moeten worden toegevoegd.
Besluit:
De ":" aanduiding is toegvoegd achter "OID" in de LevensovertuigingCodelijst.

ZIB-390

De OID van de codelijst WeekdagenCodelijst van het concept Weekdagen is onjuist in de onderliggende codelijst.

Aangemaakt op: 16-04-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: MedicatieVoorschrift(vervallen)

Omschrijving:
De OID van de codelijst WeekdagenCodelijst van het concept Weekdagen is onjuist in de onderliggende codelijst. In de tagged value note DCM::ValueSet van het concept Weekdagen is voor de WeekdagenCodelijst als OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.5.4 gedefinieerd, in de onderliggende codelijst is dit OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.1.5. Laatstgenoemde is onjuist, en zou hier aangepast moeten worden in OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.5.4.
Besluit:
De OID van de codelijst WeekdagenCodelijst was onjuist, deze is aangepast van OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.1.5 in OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.5.4.

ZIB-391

De SchooltypeCodelijst heeft geen ":" aanduiding achter "OID" staan in de onderliggende codelijst.

Aangemaakt op: 16-04-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Opleiding

Omschrijving:
De SchooltypeCodelijst heeft in de onderliggende codelijst geen ":" aanduiding achter de "OID" staan, deze zou moeten worden toegevoegd.
Besluit:
De ":" aanduiding is toegvoegd achter "OID" in de SchooltypeCodelijst.

ZIB-392

De ResultaatTypeCodelijst heeft geen "OID: " aanduiding in de onderliggende codelijst.

Aangemaakt op: 16-04-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtLaboratoriumUitslag(vervallen)

Omschrijving:
De ResultaatTypeCodelijst heeft in de onderliggende codelijst geen "OID: " aanduiding voor de OID, deze zou moeten worden toegevoegd.
Besluit:
De "OID: " aanduiding is toegvoegd in de ResultaatTypeCodelijst.

ZIB-393

Tagged value DCM::LifecycleStatus bevat waarde Draft.

Aangemaakt op: 16-04-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: MedicatieVoorschrift(vervallen)

Omschrijving:
De tagged value DCM::LifecycleStatus van de bouwsteen MedicatieVoorschrift bevat nog waarde Draft, die zou Final moeten zijn.
Besluit:
De tagged value DCM::LifecycleStatus is aangepast van Draft naar Final.

ZIB-397

Conceptidentificatie niet meer via tag DCM::DefinitionCode

Aangemaakt op: 17-04-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: ALGEMEEN

Omschrijving:
In alle bouwstenen hebben veel onderdelen tweemaal een koppeling met DCM::DefinitionCode. Voorbeeld: nl.nfu.AdemHaling-v1.0 > AfwijkendAdemhalingspatroon 1) DCM::DefinitionCode = "SNOMED CT: 278907009 Respiratory pattern" 2) DCM::DefinitionCode = "NL-CM:12.5.7" Daar heb ik een technisch probleem mee in de verwerking: hoe zie ik dat 2) de *Identifier* van dit specifieke concept+definitie is en 1) de conceptcode in een arbitrair stelsel? (Arbitrair omdat dit een NFU keuze is die andere DCM-bouwers misschien anders doen) Belangrijker echter: 2) is absoluut geen DefinitionCode in de echte wereld, maar een DefinitionId/ConceptId of iets anders dat recht doet aan het doel, namelijk een *Identifier*. De huidige situatie is onnodig hinderlijk voor implementaties, waarvan ART-DECOR er slechts 1 is. Ik begrijp dat ook Michael vd Zel van UMCG hier tegenaan is gelopen. Wijzigingsverzoek: Vervang DCM::DefinitionCode door DCM::ConceptId (of DCM::DefinitionId, of nog iets anders) op alle plaatsen waar DCM::DefinitionCode wordt gebruikt om een *identifier* te duiden.
Besluit:
DCM::DefinitionCode is vervangen door DCM::ConceptId. DCM:ReferencedDefenitioncode is vervangen door DCM::ReferencedConceptID.

ZIB-398

Tagged value NL-CM:10.1.4 ProductType onjuist

Aangemaakt op: 20-04-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Ademhaling

Omschrijving:
De tagged value NL-CM:10.1.4 voor het concept ProductType is onjuist, dit zou NL-CM:10.1.3 moeten zijn.
Besluit:
De tagged value DCM::DefinitionCode van het concept ProductType is aangepast van NL-CM:10.1.4 naar NL-CM:10.1.3.

ZIB-399

"Geen geloof" vergeten te coderen

Aangemaakt op: 20-04-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Levensovertuiging

Omschrijving:
In de waardelijst LevensovertuigingCodelijst heeft de waarde "Geen geloof" ook de code "Geen geloof". Codes met spaties erin worden in HL7v3 niet ondersteund. "Geen geloof" is een concept dat zich verhoudt met uitspraken als "Geen allergie", "Geen HIV" etc. Dat zou je doen met: <observation negationInd="true"> <code code="160538000" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96"/> </observation>
Besluit:
In de code van geen geloof spatie verwijderd, het is nu GeenGeloof

ZIB-400

DHD Codesysteem onbekend

Aangemaakt op: 20-04-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2016 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtConcern (vervallen)

Omschrijving:
In OverdrachtConcern zit concept ProbleemNaam met daaraan een waardelijst waarin van DHD gebruikt wordt gemaakt. De op dit moment aanwezige waarde voor het codesysteem is 9999. Dat is geen geldige OID voor dit systeem. Zolang dit zo is, zal DHD niet gebruiken zijn. Voorstel: OID uitdelen en aan DHD geven vergelijkbaar met OID voor BSN
Besluit:
Het codesysteem DHD dat is opgenomen in de ProbleemNaamCodelijst voorzien van een passende OID.

ZIB-401

CBV Verrichtingen mist geldig OID

Aangemaakt op: 20-04-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2016 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtVerrichting(vervallen)

Omschrijving:
In de waardelijst VerrichtingTypeCodelijst ontbreekt voor CBV Verrichtingen een geldige OID. Zolang dit zo is kan deze niet worden geïmplementeerd. Voorstel: uitdelen en geven aan DHD die hierover gaat.
Besluit:
In de waardelijst VerrichtingTypeCodelijst is voor CBV Verrichtingen een geldige OID toegevoegd.

ZIB-402

In waardelijst OrderStatusCodelijst staat een verkeerde OID.

Aangemaakt op: 21-04-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtGeplandeZorgactiviteit(Vervallen)

Omschrijving:
In waardelijst OrderStatusCodelijst staat een verkeerde OID voor SNOMED CT "2.16.840.1.113.883.6.96". Dit voor de code Requested in de codelijst. De juiste is "2.16.840.1.113883.6.96".
Besluit:
Onjuiste OID bij concept in OrderStatusCodelijst aangepast naar 2.16.840.1.113883.6.96.

ZIB-406

tabel pag 31 mist nieuwe medicatie bouwstenen

Aangemaakt op: 12-05-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: MedicatieVerstrekking

MedicatieToediening(vervallen)
MedicatieVoorschrift(vervallen)


Omschrijving:
op pagina 31 staat in de tabel alleen de bouwsteen MedicatieGebruik. Deze is opgesplitst en de nieuwe moeten hier ook bij staan (toediening, verstrakking en voorschrift)
Besluit:
In bijlage 1 bij sectie Medicatie alle Zorginformatiebouwstenen (4) t.a.v. Medicatie genoemd.

ZIB-407

pag 31 incorrecte (oude) naam van bouwsteen staat vermeld

Aangemaakt op: 12-05-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Ademhaling

Omschrijving:
ademfrequentie moet wijzigen in ademhaling
Besluit:
Tekstuele aanpassing naam bouwsteen (staond verkeerd in bijlage) in Begeleidend Document

ZIB-408

tabel 32 verkeerde naam bouwsteen

Aangemaakt op: 12-05-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtGeplandeZorgactiviteit(Vervallen)

Omschrijving:
er staat nu GeplandeZorgActiviteit maar er mot staan OverdrachtGeplandeZorgactiviteit
Besluit:
Naam van de bouwsteen aangepast in begeleidend document

ZIB-410

beetje info weggevallen.

Aangemaakt op: 19-05-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen:

Omschrijving:
in bijlage 2, overzicht standaarden is bij de Richtlijn Detailed Clinical Model weggevallen dat dit "een gezamelijk product van NICTIZ, SHB, UMCG, R4C en Parelsnoer" is. Ik zou dat om diverse redenen maar gewoon weer terugzetten. Tenslotte is er door bovenstaande organisaties ook betaald aan R4C voor het schrijfwerk en/of er hebben ook diverse andere mensen aan het schrijven van de hoofdstukken meegewerkt.
Besluit:
Teksy Aangepast/aangevuld. Was inderdaad weggevallen.

ZIB-411

Aanpassingen t.b.v. consistent gebruik van o.a. spaties t.b.v. import in ART-DECOR

Aangemaakt op: 20-05-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: ALGEMEEN

Omschrijving:
In de bouwstenen zijn t.o.v. de publicatieversie 2015 enkele kleine wijzigingen doorgevoerd wat betreft het consistent gebruik van o.a. spaties in bijvoorbeeld tagged value notes en codelijsten om een geautomatiseerde import in ART-DECOR mogelijk te maken.
Besluit:
Aanpassingen t.b.v. consistent gebruik van o.a. spaties t.b.v. import in ART-DECOR.

ZIB-412

Tekstuele aanpassing in Begeleidend document i.v.m. foutief weergeven bouwsteennaam

Aangemaakt op: 20-05-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: FunctioneleOfMentaleStatus

Omschrijving:
Hoi [~smeele], Op pagina 30 van het Begeleidend document is een aanpassing nodig wat betreft de naamgeving van een bouwsteen in Bijlage 1. Namelijk: - FunctioneleStatus aanpassen in FunctioneleOfMentaleStatus. Zou jij deze aanpassingen willen doorvoeren in de "werkversie" van het begeleidend document? Groeten, Andra PS. Deze melding is ook aan bod gekomen in wijzigingsverzoek GOG-405, maar hier speelt momenteel een tweetal issues door elkaar. Vandaar dit wijzigingsverzoek aangemaakt t.b.v. gestructureerde verdere afhandeling.
Besluit:
Uitgevoerd, staat klaar voorm publicatie

ZIB-413

DCM::ReferencedDefinitionCode van concept ZorgverlenerNaam::Naamgegevens niet correct

Aangemaakt op: 18-06-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Zorgverlener

Omschrijving:
Voor het concept ZorgverlenerNaam::Naamgegevens is een tagged value DCM::ReferencedDefinitionCode aanwezig. Deze is niet correct, de waarde die nu aanwezig is betreft NL-CM:0.1.5 (verwijst naar Contactgegevens), dit zou moeten zijn NL-CM:0.1.6 (verwijst naast Naamgegevens).
Besluit:
De tagged value DCM::ReferencedDefinitionCode van het concept ZorgverlenerNaam::Naamgegevens aangepast van NL-CM:0.1.5 naar NL-CM:0.1.6.

ZIB-414

Richting relatie tussen constraints en waardelijsten is fout

Aangemaakt op: 03-07-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: GlasgowComaScale

Omschrijving:
De richting van de relatie tussen de constraint en de waarde lijst bij het concept GCS_Verbal loopt van de waardelijst naar de constraint ipv anders om. Dit is tegen de conventie en levert problemen op bij de export naar Decor en bij atuomatische checks van waardelijst attributen. Voorstel is om ze om te draaien.
Besluit:
De richting van de relatie tussen de constraint en de waardelijst bij het concept GCS_Verbal loopt van de waardelijst naar de constraint i.p.v. anders om. Dit is opgelost.

ZIB-415

Onjuiste SNOMED CT code in codelijst AfwijkendAdemhalingspatroonCodelijst

Aangemaakt op: 16-07-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Ademhaling

Omschrijving:
De SNOMED CT code (40296006) voor Ataxic respiration uit de codelijst AfwijkendAdemhalingspatroonCodelijst is onjuist, deze is vervangen door de geldige code 39106000.
Besluit:
De SNOMED CT code (40296006) voor Ataxic respiration uit de codelijst AfwijkendAdemhalingspatroonCodelijst is onjuist, deze is vervangen door de geldige code 39106000.

ZIB-416

SNOMED CT code onjuist in RitmeCodelijst.

Aangemaakt op: 16-07-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Ademhaling

Omschrijving:
De SNOMED CT code (58617008) voor Abnormal respiratory rhythm uit de codelijst RitmeCodelijst is onjuist, deze is vervangen door de geldige code 85617008.
Besluit:
De SNOMED CT code (58617008) voor Abnormal respiratory rhythm uit de codelijst RitmeCodelijst is onjuist, deze is vervangen door de geldige code 85617008.

ZIB-417

Onjuiste SNOMED CT code in SymptoomCodelijst.

Aangemaakt op: 16-07-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: AllergieIntolerantie

Omschrijving:
AllergieIntolerantie: De SNOMED CT code (47346002) voor Allergic conjunctivitis uit de codelijst SymptoomCodelijst is onjuist, deze is vervangen door de geldige code 473460002.
Besluit:
AllergieIntolerantie: De SNOMED CT code (47346002) voor Allergic conjunctivitis uit de codelijst SymptoomCodelijst is onjuist, deze is vervangen door de geldige code 473460002.

ZIB-418

Vervallen SNOMED CT code in DrugsOfGeneesmiddelSoortCodelijst

Aangemaakt op: 16-07-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: DrugsGebruik

Omschrijving:
De SNOMED CT code (373338002) voor DrugsOfGeneesmiddelSoort uit de codelijst DrugsOfGeneesmiddelSoortCodelijst is vervallen, deze is vervangen door de geldige code 703842006.
Besluit:
De SNOMED CT code (373338002) voor DrugsOfGeneesmiddelSoort uit de codelijst DrugsOfGeneesmiddelSoortCodelijst is vervallen, deze is vervangen door de geldige code 703842006.

ZIB-419

Onjuiste SNOMED CT code in TemperatuurTypeCodelijst.

Aangemaakt op: 16-07-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Lichaamstemperatuur

Omschrijving:
De SNOMED CT code (41594500) voor Oral temperature uit de codelijst TemperatuurTypeCodelijst is onjuist, deze is vervangen door de geldige code 415945006.
Besluit:
De SNOMED CT code (41594500) voor Oral temperature uit de codelijst TemperatuurTypeCodelijst is onjuist, deze is vervangen door de geldige code 415945006.

ZIB-420

Vervallen SNOMED CT code in ResultaatTypeCodelijst

Aangemaakt op: 16-07-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtLaboratoriumUitslag(vervallen)

Omschrijving:
De SNOMED CT code (69200006) voor Poison screening uit de codelijst ResultaatTypeCodelijst is vervallen, deze is vervangen door de geldige code 314076009.
Besluit:
De SNOMED CT code (69200006) voor Poison screening uit de codelijst ResultaatTypeCodelijst is vervallen, deze is vervangen door de geldige code 314076009.

ZIB-421

ZorgverlenerCodelijst code PRG moet PRF zijn

Aangemaakt op: 22-07-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Zorgverlener

Omschrijving:
De code PRG voor hoofdbehandelaar bestaat niet in het genoemde codesysteem. De bedoelde code is PRF. Zie ook: https://decor.nictiz.nl/art-decor/decor-issues--zib1bbr-?id=3
Besluit:
ZorgverlenerRolCodelijst code PRG voor Performer was onjuist, deze is aangepast naar PRF.

ZIB-422

Typo in de definitie van het concept 'Adres:Adresgegevens'

Aangemaakt op: 20-08-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2016 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Zorgaanbieder

Omschrijving:
De typo in de volgende definitie van het concept 'Adres:Adresgegevens': "Het fysieke adres van de locatie van de orgaanbieder" aanpassen.
Besluit:
Typo aangepast in de definitie van het concept 'Adres:Adresgegevens'.

ZIB-423

Verkeerd bron-codestelsel gekoppeld aan de 'TestStatusCodelijst'.

Aangemaakt op: 20-08-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2016 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtLaboratoriumUitslag(vervallen)

OverdrachtTekstUitslag(vervallen)


Omschrijving:
Het concept 'TekstUitslagStatus' maakt gebruikt van de codelijst: 'TestStatusCodelijst'. Aan deze waardenlijst is een verkeerd codeSystem (Bron-codestelsel) gekoppeld. Het is: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.15.1 'ManchetType'.Het moet zijn SNOMED CT.
Besluit:
Aan het codesysteem ResultaatStatus in respectievelijk de codelijsten ResultaatStatusCodelijst en TestStatusCodelijst is de OID 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.16.1 gekoppeld, ten onrechte was hier voorheen OID 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.15.1 gekoppeld.

ZIB-425

Code voor het concept 'Waarschijnlijkheid' toewijzen.

Aangemaakt op: 20-08-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2016 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: AllergieIntolerantie

Omschrijving:
Het concept 'Waarschijnlijkheid' beschrijft de "Reactie" en heeft de 'antwoord-waarde' uit 'WaarschijnlijkheidCodelijst' de code voor de 'vraag-waarde' ontbreekt . Graag een code toewijzen.
Besluit:
Aan de 'WaarschijnlijkheidCodelijst' is de code voor de 'vraag-waarde' toegewezen.

ZIB-426

Code voor het concept 'ReactieDuur' toewijzen.

Aangemaakt op: 20-08-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: AllergieIntolerantie

Omschrijving:
Het concept 'ReactieDuur' beschrijft de "Reactie". De code voor de 'vraag-waarde' van het concept 'ReactieDuur' ontbreekt . Graag een code toewijzen.
Besluit:
Het concept Reactieduur is verwijderd uit de zib.

ZIB-427

Code voor het concept 'MateVanKritiekZijn' toewijzen.

Aangemaakt op: 20-08-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: AllergieIntolerantie

Omschrijving:
Het concept 'MateVanKritiekZij' beschrijft de "AllergieIntolerantie" en heeft de 'antwoord-waarde' uit de 'MateVanKritiekZijCodelijst'. De code voor de 'vraag-waarde' ontbreekt . Graag een code toewijzen.
Besluit:
De code voor de 'vraag-waarde' van het concept 'MateVanKritiekZijn' zijn toegevoegd.

ZIB-429

Opsplitsen bouwsteen Patient zodat Naamgegevens, Adresgegevens en Contactgegevens aparte bouwstenen worden.

Aangemaakt op: 28-08-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Patient

Omschrijving:
Eén ding wordt door deze plaatjes en met name door de tabel, nu wel heel zichtbaar: de grote hoeveelheid relaties naar de ‘bouwstenen’: Naamgegevens, Adresgegevens en Contactgegevens. Die lopen nu allemaal via de bouwsteen Patient. Dat kan ik wel uitleggen, maar het is toch ook enigszins verwarrend en we zullen het waarschijnlijk nog heel vaak aan anderen moeten uitleggen. Ik vind de verleiding daarom heel groot om hier (in een volgende release?) toch zelfstandige bouwstenen van te maken. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Met vriendelijke groet, Sjaak Gondelach Specialist informatisering | Directie Informatie Technologie, Informatisering Beleid & Architectuur Universitair Medisch Centrum Utrecht | Kamernummer FAC 10.12 | Huispostnummer FAC 10.12 | Postbus 85500 | 3508 GA UTRECHT T: +31 88 75 643 18 | M: +31 6 2774 43 18 | www.umcutrecht.nl
Besluit:
Patient opgesplitst in drie sub-bouwstenen: Naamgegevens, Adresgegevens en Contactgegevens en de bouwsteen nl.zorg.Patient-v3.1.

ZIB-430

Aanpassen naamgeving concept PatientIdentificatienummer

Aangemaakt op: 28-08-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Patient

Omschrijving:
In de zorginformatiebouwsteen Patient is een concept aanwezig waarin het identificatienummer is opgenomen. De naamgeving van dit concept is PatientIdentificatienummer. Graag zou ik de naamgeving aan willen passen naar Identificatienummer. Dit omdat PatientIdentificatienummer in de zorginformatiebouwsteen Patient mijn inziens dubbelop is, en ik bij het hergebruik van dit concept voor standaarden waarin niet gesproken wordt van patiënten maar van cliënten, burgers (etc.) tegen problemen aanloop met de huidige naamgeving.
Besluit:
De naamgeving van het concept PatientIdentificatienummer is aangepast naar Identificatienummer.

ZIB-431

Gebruik van LOINC en SNOMED CT in vitale functies gerelateerde zorginformatiebouwstenen

Aangemaakt op: 28-08-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Ademhaling

Bloeddruk
GlasgowComaScale
Hartfrequentie
Lichaamsgewicht
Lichaamslengte
Lichaamstemperatuur
O2Saturatie
Pijnscore
Polsfrequentie


Omschrijving:
Gedurende het kerngroepoverleg van woensdag 26 augustus '15 is uitgebreid gesproken over het gebruik van LOINC en SNOMED CT coderingen in de zorginformatiebouwstenen. In samenwerking tussen LOINC en IHTSDO is een document opgesteld waarin zij hebben beschreven op welke wijze SNOMED CT en LOINC in combinatie het beste gebruikt kunnen worden. Hierin wordt o.a. aangegeven dat voor een bepaald concept de waarden in SNOMED CT uitgedrukt moeten (kunnen) worden en de vraag in LOINC. Beide partijen hebben als uitgangspunt uitgesproken uit elkaars vaarwater te blijven, dit houdt in dat zaken die niet in SNOMED CT terug te vinden zijn, waarschijnlijk ook niet in SNOMED CT zullen komen indien de principe afspraak is dat deze zaken in LOINC geplaatst worden. Op dit moment hebben de vitale functies gerelateerde zorginformatiebouwstenen een SNOMED CT code gekoppeld (voor bijv. bloeddruk). Dit wijkt af van datgene wat internationaal gangbaar is en van de wijze waarop C-CDA dit voorschrijft, dat zou namelijk LOINC zijn. Ronald Cornet heeft in het kerngroepoverleg aangegeven dat het uitgangspunt zou moeten zijn dat door de kerngroep op zijn minst serieus overwogen wordt om voor een aantal situaties (bijv. de vitale functies zorginformatiebouwstenen) over te gaan naar LOINC. Dit eveneens om aan te sluiten bij de keuzes die binnen Meaningful Use gemaakt zijn. Zijn advies is goed te kijken naar LOINC, en in principe te zeggen: "LOINC, tenzij...". In overleg met de kerngroep dit wijzigingsverzoek om de discussie t.b.v. besluitvorming rondom het gebruik van LOINC en SNOMED CT in de vitale functies zorginformatiebouwstenen op gang te brengen.
Besluit:
LOINC codering is toegevoegd aan de volgende concepten: Ademhaling- Respiratory Rate: 9279-1 Bloeddruk- Systolische bloeddruk 8480-6, Diastolische bloeddruk:8462-4 GlasgowComaScale: 35088-4 Hartfrequentie- HartfrequentieWaarde: 8867-4 Lichaamsgewicht- GewichtWaarde: 29463-7 Lichaamslengte- LengteWaarde: 8302-2 Lichaamstemperatuur- TemperatuurWaarde:8310-5 O2Saturatie: SpO2Waarde: 59408-5 Polsfrequentie: PolsfrequentieWaarde:8893-0

ZIB-433

Specificaties laten vervallen in CodelijstLumenStatus.

Aangemaakt op: 03-08-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Infuus

Omschrijving:
Wijzigingsverzoek n.a.v. toetsingsopmerkingen referentiegroep dd. 1 juli 2015. Ingediend vanuit Erasmus MC, door H. de Graaf. === Codelijst LumenStatus bevat afgedopt en heparineslot en zoutspeoelingsslot De laatste 2 zijn een specificering van de eerste en onder te brengen bij medicatie  : element Slotmedicatievloeistof . Moeten volgens mij dus vervallen in de CodelijstLumenstatus === Het volgende is besproken in de bijeenkomst op 1 juli 2015: Meer discussie nodig, ingedienen als issue voor een volgende versie.
Besluit:
Heparineslot en zoutspoelingsslot vervallen van de LijnStatusCodelijst.

ZIB-436

Toevoegen datum laatste menstruatie aan bouwsteen.

Aangemaakt op: 03-08-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2016 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Zwangerschap

Omschrijving:
Wijzigingsverzoek n.a.v. toetsingsopmerkingen referentiegroep dd. 1 juli 2015. Ingediend vanuit Erasmus MC, door H. de Graaf. === datum laatste menstruatie is vervallen in aanpassing is wel noodzakelijk ook voor zwangerschap als rekendatum in het EPD en voor overzicht in overdracht?? === Het volgende is besproken in de bijeenkomst op 1 juli 2015: De reden om hem te laten vervallen is dat hij in eerste instantie in de bouwsteen Menstruatie zat, en daar is hij komen te vervallen. Als we hem terug willen hebben, dan zou hij in bouwsteen Zwangerschap geplaatst moeten worden. Bij mensen met een verhoogd bloedingsgevaar is dit concept volgens Helen wel gewenst zodat je hier rekening kunt houden. In beide bouwstenen opnemen is technisch mogeljk een probleem. Dit wordt bestudeerd. Aanvulling dd. 08-07-2015: In de bouwsteen Menstruatiecyclus is het concept DatumLaatsteMenstruatie toegevoegd, in de beheerfase bespreken op welke wijze dit al dan niet gewenst is dit concept eveneens op te nemen in de bouwsteen Zwangerschap.
Besluit:
Datum laatste menstruatie is toegevoegd aan de bouwsteen nl.zorg.Zwangerschap-v3.1. Zie ook issue ZIB-543.

ZIB-441

SNOMED CT: 165033004, Respiratory flow rate

Aangemaakt op: 17-09-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Ademhaling

Omschrijving:
Van: Ernst.deBel@radboudumc.nl [mailto:Ernst.deBel@radboudumc.nl] Verzonden: woensdag 16 september 2015 13:25 Aan: Andra Schmohl; Fred Smeele Onderwerp: SNOMED CT: 165033004, Respiratory flow rate in Beste allebei, ik weet niet hoe in JIRA te werken, maar ik heb een fut gevonden in de bouwsteen Ademhaling. Flowrate gaat over : De hoeveelheid toegediende zuurstof. De waarde ligt tussen 0.0 en 50.0 l/min (meestal met een flowmeter aan de muur). 50 liter O2/min is ver boven het maximum van de gebruikelijke toedieningsystemen. Boven de 6 l/min giert de O2 je neus uit, en 50 l/min is zelfs brandgevaarlijk. De code SNOMED CT: 165033004 (Respiratory flow rate) gaat over iets totaal anders, namelijk het ademminuutvolume (meestal 6-10 l/min), dit kan spontaan zijn of door een beademingsmachine ingesteld. Deze fout is medisch gezien ernstig; ik hoop niet dat een doorgegeven waarde met de huidige bouwsteen ooit wordt gebruikt Met vriendelijke groet, Ernst de Bel Informatie Architect Informatie Management, Strategie en Beleid Ernst.debel@radboudumc.nl T (024) 36 17 185 / M 06 43 82 28 30
Besluit:
De SNOMED CT code voor het element "Flowrate" is aangepast naar SNOMED CT: 427081008 Delivered oxygen flow rate (observable entity).

ZIB-442

Tweetal tekstuele aanpassingen in AdresSoortCodeLijst

Aangemaakt op: 01-10-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Patient

Omschrijving:
Van: Willem Burgers [mailto:Willem.Burgers@topicus.nl] Verzonden: woensdag 16 september 2015 9:39 Aan: kwaliteit@nfu.nl Onderwerp: Registratie aan de bron spelfouten Geachte heer/mevrouw, Bij het doornemen van de bouwstenen kwam ik een aantal spelfouten tegen, die ik bij u onder de aandacht wil brengen. Het gaat voornamelijk om het patiëntmodel, zie: http://wiki.klinischebouwsteen.nl/wiki/Patient Bij de AdresSoortCodeLijst staat één maal Addres in het Engels, terwijl dit met dubbel s geschreven moet worden, Address. Bij de andere Engelse termen gaat dit wel goed. Het woord vakantie in "vakantie adres" is geen bijvoeglijk naamwoord. Dit is dan ook een spatiefout. Vakantieadres moet gewoon aan elkaar geschreven worden, net zoals Werkadres. Ik hoop dat u deze twee wijzigingen mee wil nemen. Het zou zonde zijn als alle applicaties die dit overnemen fouten bevatten. Zeker als het waarden zijn die op het scherm getoond moeten worden. Met vriendelijke groet, Willem Burgers
Besluit:
Bij de AdresSoortCodeLijst is 'Addres' aangepast naar 'Address' en 'vakantie adres' is aangepast naar 'vakantieadres'.

ZIB-443

Aanpassing in codes in BiologischeRelatieCodelijst

Aangemaakt op: 08-10-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Familieanamnese

Omschrijving:
In de BiologischeRelatieCodelijst is een drietal codes aanwezig die aangepast moeten worden, namelijk: Grandparent GRPRN RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Grootouder Grandparent GPARNT RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Overgrootouder Great grandparent GGRPRN RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Overgrootouder Dit graag aanpassen.
Besluit:
Grandparent GPARNT RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Overgrootouder verwijderd. "neef/ nicht" gesplitst en beschrijving aangepast. Beschrijving "Cousin" is ook aangepast.

ZIB-444

Overlijdensdatum in ZIB Familieanamnese vs. leeftijd waarop persoon is overleden

Aangemaakt op: 08-10-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2015 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Familieanamnese

Omschrijving:
Opmerking Lindsay: "De Overlijdensdatum: is dit relevant? Of is de leeftijd waarop die persoon is overleden relevant?" Reactie Albert-Jan: "Wat de overlijdensdatum betreft: de leeftijd waarop iemand aan een aandoening overleden is, lijkt me, naast de overlijdensdatum, zeker relevant. Ik weet niet wat de overwegingen zijn geweest om dat niet mee te nemen. Als issue kan dat dan ook gecheckt worden."
Besluit:
De leeftijd waarop het familielid is overleden is toegevoegd. De overlijdensdatum is weggehaald.

ZIB-445

Omschrijving Schooltypecodelijst is niet correct

Aangemaakt op: 22-10-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2016 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Opleiding

Omschrijving:
De codelijst is opgebouwd vanuit NHG tabel 20. de omschrijvingen daarvan staan niet in de openbare publicatie van deze lijst. De volgende omschrijvingen zijn o.i. (Radboudumc) niet correct, en zouden verbeterd moeten worden: Niveau 04, Middelbaar Algemeen Onderwijs zou moeten omvatten : MAVO en VMBO-T, en Niveau 04, Lager beroepsonderwijs zou moeten omvatten : LBO, VMBO-B en VMBO-K Deze laatse twee opleidingniveau's zijn niet compatibel met het concept Middelbaar Algemeen Onderwijs.
Besluit:
In de SchooltypeCodelijst is op Niveau 04, Middelbaar Algemeen Onderwijs VMBO-T toegevoegd en op Niveau 04, Lager beroepsonderwijs VMBO-B en VMBO-K toegevoegd.

ZIB-446

ProbleemType mist status

Aangemaakt op: 05-11-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtConcern (vervallen)

Omschrijving:
Je kan nu in Concern alleen aangeven dat het een diagnose betreft, maar niet of dit een voorlopige (werk) of definitieve betreft. Bij veel indicatoren, e.g. doorlooptijd (Soncos) is dit essentieel. Het is in feite een detailering van het soort diagnose. Zo heb je o.a.: werk (voorlopig), hoofd (definitief), neven. Wellicht is dit op te lossen door het ProbleemType uit te breiden.
Besluit:
Aan de bouwsteen in een concept VerificatieStatus toegevoegd, waarmee de klinische status van bv de diagnose kan worden meegegeven.

ZIB-448

Onlogische afhankelijkheid

Aangemaakt op: 05-11-2015 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Betaler

Contactpersoon
Patient
Zorgaanbieder
Zorgverlener


Omschrijving:
Er zitten meerdere onlogische relaties tussen Betaler, Zorgverlener, Contactpersoon, Zorgaanbieder en Patient. Het betreft hier de structuren voor naam, adres, telecom gegevens. Dit zou moeten worden vervangen door een datatype, namelijk EN, AD en TEL. Een DCM beschrijft functionele afhankelijkheden. E.g. het is een beetje vreemd dat een Zorgverlener een PatientNaam heeft. Zie de rode lijnen in de bijlage.
Besluit:
Adres, telecom en contact gegevens worden als sub-bouwsteen gemodelleerd. De verwijzing naar nl.zorg.Patient komt hiermee te vervallen.

ZIB-449

Toevoegen van de locatie aan zorgaanbieder

Aangemaakt op: 12-01-2016 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Zorgaanbieder

Omschrijving:
O.a. vanuit het LROI (Landelijk Register van Orthopedische implantanten) is behoefte aan teovoegen van de locatie, waar de operatie heeft plaatsgevonden. Belangrijk wordt om een goede definitie van 'locatie' bij zorgaanbieder te hanteren: bij bijvoorbeeld 2 gefuseerde ziekenhuizen is het begrijpelijk dat de locatie in de zin van 'gebouwen' nodig zijn, maar locatie is niet beoeld om elk kamer in een ziekenhuis te identificeren.
Besluit:
Concept "OrganisatieLocatie" is toegevoegd aan de nl.zorg.Zorgaanbieder bouwsteen.

ZIB-453

Wijziging naamgeving ZIB's en logo's door andere opzet van beheer

Aangemaakt op: 03-05-2016 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2016 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: ALGEMEEN

Omschrijving:
Binnen Registratie aan de Bron is afgesproken dat vanaf (ongeveer) 1 mei 2016 het beheer van de ZIB's 'Zorg-Nederland-breed' wordt opgezet. Het doel daarvan is om, behalve de huidige Reg ad Bron deelnemers (NFU, NVZ en Nictiz) ook andere partijen te betrekken bij het beheer van de ZIB's, zodat het gevoel dat de ZIB's van 'iedereen' zijn en niet exclusief van NFU etc. Een van de gevolgen hiervan is dat zoveel mogelijk uiterlijke kenmerken van de ZIB's, die verwijzen naar de ontstaansgeschiedenis worden verwijderd. Het gaat dan bijvoorbeeld om logo's in de pdf's en de naamgeving van de ZIB's.
Besluit:


ZIB-456

Toevoegen nieuwe optie aan ZorgverlenerRolCodelijst

Aangemaakt op: 25-05-2016 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Zorgverlener

Omschrijving:
De ZorgverlenerRolCodelijst kent de rol "Uitvoerder". Bij een operatie geldt de chirurg als Uitvoerder. Er is echter ook regelmatig sprake van een assistent-chirurg. Daar is nu geen rol voor. Verzoek is om de RolCodelijst uit te breiden met assistent-uitvoerder. Verzoek komt voort uit pilotproject LROI.
Besluit:
Rol "TweedeUitvoeder" is toegevoegd aan de ZorgverlenerRolCodelijst.

ZIB-457

Uitbreiding AnatomischeLocatieCodelijst met Snomed qualifiers

Aangemaakt op: 25-05-2016 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtVerrichting(vervallen)

Omschrijving:
De codelijst omvat nu alleen maar codes van het type "anatomical structure" uit Snomed. Maar om een anatomische locatie aan te duiden is ook gebruik van "links" en "rechts" nodig. Dit zijn qualifiers. Verzoek is om in de Codelijst ook Snomed qualifiers toe te staan.
Besluit:
Aan de volgende zibs is het concept "Lateraliteit" toegevoegd: nl.zorg.Brandwond, nl.zorg.Decubituswond, nl.zorg.Huidaandoening, nl.zorg.Stoma, nl.zorg.Wond, nl.zorg.MedischHulpmiddel en nl.zorg.Verrichting.

ZIB-458

Uitbreiding met dataelement "werkwijze"

Aangemaakt op: 25-05-2016 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtVerrichting(vervallen)

Omschrijving:
Allerlei verrichtingen kennen bepaalde manieren om iets te doen. Met een dataelement "werkwijze" (of "techniek", "methodiek" of dergelijke) kan veel informatie over de manier waarop een verrichting wordt uitgevoerd meegegeven worden. Cardinaliteit zou 0-* moeten zijn. Bij bv. de LROI-aanlevering zou dit element gebruikt kunnen worden voor zaken als Approach, maar ook voor andere gebruikte methodieken als cement, lavage, pressurising. Maar ook voor andere typen verrichtingen zou dit element waardevolle informatie kunnen bevatten.
Besluit:
Element "VerrichtingMethode" is toegevoegd aan de bouwsteen. Voor het bruikbaar is voor implementatie zal eerst de waardelijst meer vorm moeten krijgen.

ZIB-459

Toevoegen extra opties voor ProbleemTypeCodelijst

Aangemaakt op: 25-05-2016 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtConcern (vervallen)

Omschrijving:
Deze codelijst kent alleen "diagnose". In de praktijk is behoefte onderscheid te kunnen maken tussen hoofddiagnose, nevendiagnose en werkdiagnose. Verzoek is om deze opties op te nemen in de codelijst.
Besluit:
Aan de bouwsteen in een concept VerificatieStatus toegevoegd, waarmee de klinische status van bv de diagnose kan worden meegegeven.

ZIB-461

Uitbreiding ProductIDCodelijst met HIBC

Aangemaakt op: 25-05-2016 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: MedischHulpmiddel

Omschrijving:
De codelijst staat nu nog alleen GTIN toe. Dit is echter niet afdoende bruikbaar. Verzoek is om ook HIBC als codelijst toe te staan, naast de GTIN.
Besluit:
HIBC toegevoegd als mogelijk ProductIdCodesysteem.

ZIB-463

Toevoegen IC aan ContactTypeCodelijst

Aangemaakt op: 25-05-2016 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Contact

Omschrijving:
De contactlijst kent wel de SEH, maar niet de IC als optie. Terwijl de IC, net als de SEH, ook niet te vangen is onder "klinisch" of "dagopname" of iets dergelijks. Verzoek is om de codelijst uit te breiden met IC.
Besluit:
Door het aanpassen van de omschrijving van ContactTypeCodelijst van de code voor "klinisch" valt kortverblijf op de IC nu onder deze code. Aanpassing van de lijst is niet nodig.

ZIB-465

Uitbreiding met datacontainers "Herkomst" en "Ontslagbestemming"

Aangemaakt op: 25-05-2016 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Contact

Omschrijving:
Contact kent al een element "RedenContact". Het is nu echter nog niet mogelijk om aan te geven waar een patiënt vandaan komt, en waar deze na ontslag heen gaat. Veel ziekenhuizen vragen patiënten bij binnenkomst al naar herkomst (bv. vanwege MRSA-risico). En bij klinische patiënten is van belang vast te kunnen leggen wat hun ontslagbestemming is. Voor de NICE-aanlevering zijn beide zaken van belang. De containers zouden uit de volgende elementen moeten bestaan: 1) type (instelling, thuis, mortuarium, anders) 2) i.g.v. instelling: AGB-code 3) i.g.v. instelling: afdeling binnen instelling (zie eerder voorstel codelijst Afdeling bij Zorgaanbieder)
Besluit:
De elementen "Herkomst" en "Bestemming" zijn toegevoegd.

ZIB-466

Uitbreiding met dataelement "ConditiesTijdensMeting"

Aangemaakt op: 25-05-2016 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: GlasgowComaScale

Omschrijving:
Er zijn verschillende condities waarin een patiënt kan verkeren die van invloed zijn op de gemeten Glasgow Coma Score. Om de gemeten score op waarde te kunnen schatten is het nodig om te weten onder welke condities gemeten is. Voorstel voor codelijst is: geïntubeerd, tracheostoma, afasie, onder invloed van sedatie, overig. De eerste is m.n. op de IC en de OK relevant, afasie en sedatie zijn condities die neurologen ook graag willen weten. Het is dus niet specifiek voor de NICE-aanlevering.
Besluit:
Element ConditiesTIjdensMeting toegevoegd met codelijst.

ZIB-467

aanpassen naam, type en naamcodelijst, type e status

Aangemaakt op: 23-06-2016 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtConcern (vervallen)

Omschrijving:
ProbleemNaam: ID NL-CM:5.1.3.: * item verpleegkundige diagnose: toevoegen "/patientprobleem"; NANDA wijzigen in V&VN Nationale Kernset Patiëntproblemen. De referentie terminologie is Snomed CT * Bij paramedische diagnoses, Nanda verwijderen (Nanda I is niet paramedisch) * functionele beperkingen ICF; de voorkeursterminologie is Snomed CT ProbleemStatus: NL-CM:5.1.4: toevoegen ‘Risico op’ (controleer ook Snomed CT codes van de status) Probleemnaamcodelijst: derde rij, tweede kolom: Codestelselnaam: NANDA verwijderen; Vervangen door Nationale Kernset (Snomed CT)
Besluit:
V&VN Nationale Kernset Patientproblemen is toegevoegd aan de lijst met codestelsels voor het vastleggen van problemen. Nanda is waar niet relevant verwijderd als mogelijk codestelsel.

ZIB-470

Terminologiekoppeling Alcoholgebruik

Aangemaakt op: 13-07-2016 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: AlcoholGebruik

Omschrijving:
N.a.v. vragen Igor Schoonbrood: - Alcoholgebruikstatus koppelen aan 228273003 |Finding related to alcohol drinking behavior (finding)|. - Beschrijving 'heeft nooit alcohol gedronken' wijzigen naar 'levenslang niet-drinker' (vorig jaar overeengekomen met Andra). - Hoeveelheid koppelen aan 160573003 |Alcohol intake (observable entity)|.
Besluit:
 Alcoholgebruikstatus gekoppeld aan 228273003 |Finding related to alcohol drinking behavior (finding)|.  Beschrijving 'heeft nooit alcohol gedronken' wijzigigd naar 'levenslang niet-drinker'  Hoeveelheid gekoppeld aan 160573003 |Alcohol intake (observable entity)|.

ZIB-471

Terminologiekoppeling Patiënt

Aangemaakt op: 13-07-2016 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Patient

Omschrijving:
N.a.v. vragen Igor: - Overlijdensindicator koppelen aan 18632008 |Patient status determination, deceased (finding)| (= patiënt is dood verklaard) of aan 419099009 |Dead (finding)| (= dood). - Datum van overlijden koppelen aan 399753006|Date of death (observable entity)|.
Besluit:
De volgende LOINC/SNOMED codes zijn toegevoegd: Geslacht: LOINC 46098-0 Sex Geboortedatum: LOINC 21112-8 Birth date DatumOverlijden: LOINC 81954-0 Date of death [Date] Overlijdensindicator: SNOMED CT 397709008 patient died (finding)

ZIB-472

Terminologiekoppeling klopt niet met beschrijving

Aangemaakt op: 13-07-2016 Status: In publicatie
Onderdeel van: Publicatie 2017 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: MedicatieVoorschrift(vervallen)

Omschrijving:
N.a.v. vraag Igor: product, waarom mag product wel met snomed en werkzame stof (ingredient) niet met snomed? SNOMED staat wel in de beschrijving bij ProductCode maar niet in de waardenlijst. Ik zou één van beiden aanpassen zodat ze met elkaar kloppen. In principe adviseren we (in Nederland) de G-Standaard voor producten en werkzame substanties.
Besluit:
ATKODE staat in ProductCodelijstZICodelijst. SNOMED bij Productcode weggehaald omdat er geen gestandaardiseerde lijst is van medicijnen.

ZIB-473

Terminologiekoppeling Lichaamsgewicht

Aangemaakt op: 13-07-2016 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Lichaamsgewicht

Omschrijving:
N.a.v. vraag Igor: waarom wordt de eenheid niet SNOMED gecodeerd. Je kunt gram/kg aangeven De huidige SNOMED-koppeling specificeert de eenheid inderdaad niet; dat kan ook eigenlijk niet met SNOMED. Voor het coderen van eenheden gebruik je UCUM. Ik adviseer om de container te koppelen aan 162763007 |O/E: weight (finding)| (niet aan de huidige koppeling want dat is een observable entity, die niet aan containers gekoppeld kunnen worden) en de gewichtswaarde aan kg (UCUM).
Besluit:
LOINC code 29463-7 |Body weight| is toegewezen aan het concept GewichtWaarde.

ZIB-474

Terminologiekoppeling Tabaksgebruik

Aangemaakt op: 13-07-2016 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: TabakGebruik

Omschrijving:
N.a.v. vraag Igor: Tabakgebruikstatus (de vraag) is niet SNOMED gecodeerd. het antwoord--> de lijst wel. komt op meer plekken voor De snomedkoppelingen in de waardenlijst geven al genoeg informatie, daar voegt een conceptkoppeling niets aan toe. Maar bij waarde 'other' is dit niet het geval, want other wat? Voorstel: koppel het concept aan 365980008 |Finding of tobacco use and exposure (finding)|, de gezamenlijke voorouder van de koppelingen van de waardenlijst.
Besluit:
TabakGebruikStatus krijgt de code: 365980008 |Finding of tobacco use and exposure (finding).

ZIB-475

Terminologiekoppeling Drugsgebruik

Aangemaakt op: 13-07-2016 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: DrugsGebruik

Omschrijving:
N.a.v. vraag Igor:  drukgebruikstatus (vraag zelf) is niet SNOMED gecodeerd. De terminologiekoppeling 228366006 |Finding related to drug misuse behaviour (finding)| is de beste koppeling voor zowel de bouwsteen Drugsgebruik als het concept DrugGebruikStatus. Je kunt echter niet dezelfde koppeling aan twee concepten onder elkaar uitdelen... Ik adviseer om de bouwsteen zelf te koppelen aan 228366006 |Finding related to drug misuse behaviour (finding)|. Een koppeling voor Druggebruikstatus zou dan niets toevoegen en is ook niet nodig, omdat alle waarden in de waardenlijst al een koppeling hebben (UNK en OTH staan er niet in). "
Besluit:
De terminologiekoppeling 228366006 |Finding related to drug misuse behaviour (finding)| is gekoppeld aan DrugGebruikStatus. De rootconcept van de ZIB wordt niet gecodeerd.

ZIB-476

Terminologiekoppeling Lichaamslengte

Aangemaakt op: 13-07-2016 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Lichaamslengte

Omschrijving:
N.a.v. vraag Igor:  eenheden mee definieren cm of m! in snomed. Voorstel: codeer container Lichaamslengte met 162755006 |O/E - height (finding)| en LengteWaarde met UCUM (cm). Zie ook issue ZIB-473, kies voor analoge oplossingen.
Besluit:
LOINC code 8302-2 |Body height| is toegewezen aan het concept LengteWaarde.

ZIB-477

Terminologiekoppeling LaboratoriumUitslag

Aangemaakt op: 13-07-2016 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtLaboratoriumUitslag(vervallen)

Omschrijving:
Igor schrijft het volgende: "labwaarden ook volgens Loinc coderen nodig: uitslag, soort test (onderzoekscodelijst = loinc en bestaat uit:  monster (monstermateriaalcodelijst = SNOMED), bepaling (testnaamcodelijst = alle waarden loinc?), eenheid, datum test Vraag NICTIZ: testmethodecodelijst alle waarden SNOMED? testnaamcodelijst en onderzoekscodelijst beiden alle waarden loinc? datumtijd hebben wel alleen code van nictiz (wisselt wel voor verschillende datums)" Ik adviseer met klem om hier de Nationale Labcodeset & de Lab2Lab-berichtenstandaard te volgen. Codeer testen/bepalingen met LOINC, monsters & kwalitatieve uitslagen met SNOMED. Kwantitatieve uitslagen heb je twee velden nodig, voor het getal en voor de juiste UCUM-eenheid. Eventueel nog een type uitslag 'vrije tekst'. Voor methodes wordt een eigen lijst (uit Labcodeset) gehanteerd.
Besluit:
SNOMED code aan concept Testmethode 246501002 | Technique (attribute) toegevoegd.

ZIB-479

Monster herkomst ontbreekt

Aangemaakt op: 14-07-2016 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtLaboratoriumUitslag(vervallen)

Omschrijving:
In de ZIB ontbreekt de notie waar een monster vandaan komt. Dat hoeft niet van de patiënt te komen voor wie je het bepaalt. Gaarne toevoegen. Achtergrond: FHIR Specimen stelt dit stukje informatie (terecht vinden wij) verplicht dus is de ZIB niet goed te implementeren.
Besluit:
Een concept Bron van het monster is toegevoegd,

ZIB-481

Ambiguïteit in interpretatie van ResultaatStatus

Aangemaakt op: 14-07-2016 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtLaboratoriumUitslag(vervallen)

Omschrijving:
Als er een Onderzoek is, dan lijkt ResultaatStatus op Onderzoek te slaan en dan hebben de LaboratoriumTests blijkbaar geen status. Als er geen Onderzoek is, dan lijkt ResultaatStatus op de LaboratoriumTest te slaan. De definitie geeft geen uitsluitsel over de intentie en gebruikt zelfs een term die verder nergens voorkomt: "De status van de laboratoriumuitslag.". In HL7v2, HL7v3 en FHIR wordt wel verschil gemaakt tussen de status van het gehele resultaat en die van de verschillende deelresultaten. Gaarne de definitie en afhankelijkheden uitbreiden en/of status op de verschillende niveau's uitwerken.
Besluit:
Er is een status op deelresultaat niveau toegevoegd en de beschrijvingen zijn aangepast

ZIB-483

Splitsing van ZIB Voorschrift in Medicatieafspraak en Verstrekkingsverzoek

Aangemaakt op: 21-07-2016 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: MedicatieVoorschrift(vervallen)

Omschrijving:
Medicatievoorschrift wordt in het kader van het programma Medicatieprocessen gesplitst in 2 aparte bouwstenen, namelijk Medicatieafspraak en Verstrekkingsverzoek. Hiermee wordt het onderscheid tussen de therapeutische en logistieke informatie inzichtelijker. Met deze wijziging is tevens een grondige herziening van de dataset, waardenlijsten en scenario's aangebracht.
Besluit:
Twee nieuwe ZIB's Medicatieafspraak en Verstrekkingsverzoek zijn ontwikkeld.

ZIB-484

Splitsing van ZIB Verstrekking in Toedieningsafspraak en Verstrekking

Aangemaakt op: 21-07-2016 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: MedicatieVerstrekking

Omschrijving:
Medicatieverstrekking wordt in het kader van het programma Medicatieprocessen gesplitst in 2 aparte bouwstenen, namelijk toedieningsafspraak en Verstrekkings. Hiermee wordt het onderscheid tussen de therapeutische en logistieke informatie inzichtelijker. Met deze wijziging is tevens een grondige herziening van de dataset, waardenlijsten en scenario's aangebracht.
Besluit:
wee nieuwe ZIB's Toedieningsafspraak en Verstrekking zijn ontwikkeld.

ZIB-485

Splitsing van ZIB Medicatiegebruik in Gebruik en Verbruik

Aangemaakt op: 22-07-2016 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: MedicatieGebruik(vervallen)

Omschrijving:
In het kader van het programma Medicatieproces is de bestaande bouwsteen Medicatiegebruik gesplitst in Gebruik en Verbruik. Dit heeft als doel om beter onderscheid te kunnen maken tussen de therapeutische en logistieke informatie.
Besluit:
ZIB MedicatieGebruik is aangepast in nl.zorg.MedicatieGebruik-v1.0 (therapeutische informatie). Verbruik is niet uitgewerkt.

ZIB-487

AllergieIntolerantie.Waarschijnlijkheid "Zeker niet" uitleg gevraagd

Aangemaakt op: 09-08-2016 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: AllergieIntolerantie

Omschrijving:
We lopen tegen het probleem aan dat we niet goed kunnen verklaren waarom je ooit een reactie koppelt met een substantie waarop de reactie "Zeker niet" betrekking heeft. Koppel je de reactie dan niet aan de substantie waarop deze wel betrekking heeft of laat je de substantie dan niet gewoon achterwege? In een Diagnostisch resultaat kun je je er nog iets bij voorstellen dat je een paar keer met bepaalde stoffen hebt getest en het juiste stofje nog niet hebt gevonden, maar in de AllergieIntolerantie zou je dan een lijstje opbouwen van stofjes en dan per stofje zeggen wat de waarschijnlijkheid is. Dat ondersteunt de ZIB echter niet. Juist omdat de VeroorzakendeStof dus onbekend zou kunnen zijn, zou de kardinaliteit van dit element dan ook 0..1 moeten zijn en niet 1..1. Geen van de 5 codelijsten ondersteunt "onbekend".
Besluit:
In het architectuurteam overleg van 24-05 is besloten dat het element Waarschijnlijkheid verdwijnt.

ZIB-488

niet compleet

Aangemaakt op: 04-10-2016 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: AlcoholGebruik

Omschrijving:
-bij roken is een item gespecificeerd dat aangeeft dat iemand niet rookt, maar dat men niet weet of deze persoon ooit heeft gerookt. een soortgelijk antwoord ontbreekt bij alcoholgebruik. ik heb dit antwoord zelf gemaakt en gedefinieerd met de SNOMEDterm non-drinker 105542008.
Besluit:
SNOMED code voor niet- drinker, verleden onbekend toegevoegd.

ZIB-491

Bij telefoonnummer staat "het telefoonnummer van de patiënt", ook als het om een zorgverlener of zorgaanbieder gaat

Aangemaakt op: 11-10-2016 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Zorgaanbieder

Zorgverlener


Omschrijving:
Bij telefoonnummer staat "het telefoonnummer van de patiënt", ook als het om een zorgverlener of zorgaanbieder gaat Feedback Ernst de Bel naar aanleiding van review MP 9
Besluit:
Telecom gegevens zijn als sub-bouwsteen gemodelleerd en daarmee is de connectie naar Patient verdwenen.

ZIB-492

Waar past faxnummer voor zorgverlener / zorgaanbieder (patiënt) in de ZIB

Aangemaakt op: 11-10-2016 Status: In publicatie
Onderdeel van: Pre-publicatie 2017-1 Publicatiedatum: 29-09-2022
Het betreft de bouwstenen: Patient

Zorgverlener


Omschrijving:
Waar past faxnummer voor zorgverlener / zorgaanbieder (patiënt) in de ZIB? Bij nummersoort telefoonnummer staat een waardelijst, maar daar zit fax niet bij. Fax is nog wel nodig. Feedback van Ernst de Bel naar aanleiding van review MP 9. 0-L HP Primary Home Address Use 0-L TMP Tempory Address Address Use 0-L WP Work Place Address Use 0-L MC Mobile Contact Address Use 0-L PG Pager Address Use
Besluit:
Fax nummer is toegevoegd als mogelijke keuze.Deze wiki pagina is gegenereerd op 31-10-2023 18:26:06