PatientVragenlijst-v1.0(NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoeken
NB: Dit is de testomgeving voor zibs! (De productieomgeving vind je hier)

Algemeen[bewerken]

Naam: nl.zorg.template.PatientVragenlijst EN.png
Versie: 1.0
ZIB Status:Final
Publicatie status: Published
Publicatie datum: 01-09-2020


Metadata[bewerken]

DCM::CoderList *
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList *
DCM::CreationDate 15/05/2020
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name *
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.21.2
DCM::KeywordList
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList *
DCM::Name nl.zorg.template.PatientVragenlijst
DCM::PublicationDate 01-09-2020
DCM::PublicationStatus Published
DCM::ReviewerList
DCM::RevisionDate
DCM::Supersedes *
DCM::Version 1.0
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History[bewerken]

Publicatieversie 1.0 (01-09-2020).

Concept[bewerken]

Een patientvragenlijst is een gestructureerde vragenlijst waarin een zorgverlener aan de patient of een contactpersoon een aantal vragen stelt over zijn gezondheid, (ziekte)geschiedenis of ervaringen een een zorgtraject.
Dit is een blauwdruk zib. Voor daadwerkelijk gebruik zal voor afgeleide zibs invulling gegeven moeten worden aan betekenisvolle elementnamen en vulling van de waardelijsten.

Purpose[bewerken]

Het doel van een patientvragenlijst is om informatie bij de patient uit te vragen die van belang is om te weten voor de behandeling, het resultaat van een behandeling of zijn ervaringen in het zorgproces.

Evidence Base[bewerken]

Vraag(tekst) en antwoord(opties) aan container 'item' in het informatiemodel Er zijn bij gevalideerde en vaak dan ook vertaalde vragenlijsten uitdaging op het gebied van versiebeheer. Deze berust namelijk deels de beheerder van een enkelvoudige zib van de vragenlijst maar inhoudelijk is de uitgever of auteur van de vragenlijst in de leiding.

 • Zo kan een Engels versie van een vragenlijst diverse vertalingen in andere talen hebben en deze vertaling ook weer diverse versies. Vaak betreft het niet slechts een vertaling maar zijn de vragen meer toegepast op het land waarin de respondenten zich bevinden. Een Engelse vraag ‘Are you able to walk uphill?’ wordt voor Nederland vaak aangepast in ‘Ben je in staat op de trap op te lopen?’ simpelweg omdat er in Nederland weinig heuvels zijn. Dit wordt vaak gedaan door speciale bureaus en ook vertalingen moeten worden gevalideerd door de uitgever van een vragenlijst. Men spreekt dan internationaal vaker over 'cultural adaptations' dan simpelweg vertalingen. Door de validatie in verschillende studies zal bij het verschijnen van een nieuwe versie van een een bestaande vragenlijst in de moedertaal van de maker er een flinke tijd over heen gaan voordat deze lijst is vertaald in alle talen.
 • Daarnaast moet rekening gehouden worden met nieuwe versies vanwege aanpassingen in tekst van de vraag als ook de antwoordopties en/of de weging daarvan als er scores worden berekend. Backward compatibility is niet altijd mogelijk. Vuistregel hierbij is dat een ontvangend systeem of persoon in staat moet zijn om zowel antwoorden van diverse versies te kunnen ontvangen en kunnen mappen en deze vervolgens goed te verwerken in bijvoorbeeld rapportages w.o. benchmarks.
 • Ook in het zorgproces is het wenselijk dat het voor de ontvangende zorgverlener altijd mogelijk is om exact te zien op welke versie van een vraag een patiënt heeft geantwoord maar ook welke vragen door de patient zijn overgeslagen of wanneer vragenlijsten in het geheel niet zijn ingevuld.
 • Naast het versiebeheer van vraagtekst en antwoordopties (zie voorbeeld in de waardelijsten) zijn er een aantal uitdagingen rondom het ontbreken van een antwoord van invuller op een vraag. Dit is belangrijk voor de analyse van gegevens en/of benchmarks. Er zijn diverse redenen waarom een antwoord op een vraag niet wordt ontvangen welke ook belangrijk zijn voor de ontvangend zorgverlener, analyse of benchmarks. bijvoorbeeld:
  • Deze kan overgeslagen zijn door de invuller.
  • De invuller kan een vragenlijst maar half hebben ingevuld.
  • De invuller kan de vraag nooit hebben gezien omdat de vraag alleen zichtbaar werd door eerdere antwoorden die zijn gegeven.
  • Andere pre-condities specifiek voor de situatie van de patiënt (bijvoorbeeld geslacht, bepaalde aandoening waardoor bepaalde vragen niet zichtbaar worden).

Hoe dit te doen hang af van de vragenlijst. Op de wiki van de zibs komt tzt meer informatie welke mogelijkheden er zijn.

Information Model[bewerken]


#14272#[Antwoord]OptiesCodelijstTijdsInterval-v1.0(2020NL)#[Tekst]Codelijst#[Sectie]NaamCodelijst#14255#14273#14252#14269#14275#[TimingLabel]Codelijst#14264Contactpersoon-v3.4(2020NL)Patient-v3.2(2020NL)#14256Patient-v3.2(2020NL)Contactpersoon-v3.4(2020NL)Zorgverlener-v3.5(2020NL)#14259#14262#14276#14253#14260PatientVragenlijst-v1.0Model(NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:21.2.1 Arrowdown.png[PatientVragenlijst] Rootconcept van de bouwsteen [PatientVragenlijst]. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de blauwdruk [PatientVragenlijst].
Folder.png NL-CM:21.2.30 Arrowdown.png[Invuller] 0..1 Container van het concept [Invuller]. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept [Invuller].
Verwijzing.png NL-CM:21.2.31 Arrowright.pngPatient (0..1) De patiënt als invuller van de vragenlijst.
Block.png Patient
Verwijzing.png NL-CM:21.2.32 Arrowright.pngZorgverlener (0..1) De zorgverlener als invuller van de vragenlijst.
Block.png Zorgverlener
Verwijzing.png NL-CM:21.2.33 Arrowright.pngContactPeroon (0..1) De betrokkene (ouder, mantelzorger, ...) als invuller van de vragenlijst .
Block.png Contactpersoon
CD.png NL-CM:21.2.24 Arrowright.png[TimingLabel] 0..1 Het relatieve moment waarop de vragenlijst wordt ingevuld (bijvoorbeeld 12 jaar oud, voor operatie , 5 jaar na de implantatie)
List2.png [TimingLabel]Codelijst
Verwijzing.png NL-CM:21.2.38 Arrowright.png[DatumTijd]::TijdsInterval 0..1 De de begin datum en tijd en/of de einddatum en tijd en/of de duur van het invullen van de vragenlijst.
Block.png TijdsInterval
Folder.png NL-CM:21.2.12 Arrowdown.png[Sectie] 1..* Container van het concept [Sectie]. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept [Sectie].
CD.png NL-CM:21.2.27 Arrowright.png[Sectie]Naam 0..1 De naam van de sectie van de vragenlijst. Dit heeft meestal betrekking op het specifieke onderwerp dat in de vragenlijst wordt uitgevraagd.
List2.png [Sectie]NaamCodelijst
Folder.png NL-CM:21.2.28 Arrowdown.png[Item] * Container van het concept [Item]. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept [Item].
CD.png NL-CM:21.2.17 Arrowright.png[Tekst] 1 De tekst van een vraag of ander item
List2.png [Tekst]Codelijst
ANY.png NL-CM:21.2.39 Arrowright.png[Antwoord] 0..* De antwoord op een vraag.
CO.png NL-CM:21.2.29 Arrowright.png[Antwoord]Opties 0..* De antwoord opties bij een vraag.
List2.png [Antwoord]OptiesCodelijst
Folder.png NL-CM:21.2.26 Arrowdown.png[Score] 0..* Container van het concept [Score]. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept [Score].
ANY.png NL-CM:21.2.18 Arrowright.png[Score] 0..1 Een (totaal) score berekend op basis van antwoorden op een vragenlijst.
ST.png NL-CM:21.2.25 Arrowright.png[Formule] 0..1 De formule die is gebruikt om de score te berekenen.
Folder.png NL-CM:21.2.37 Arrowdown.png[Informatiebron] 0..1 Container van het concept [Informatiebron]. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept [Informatiebron].
Verwijzing.png NL-CM:21.2.34 Arrowright.pngPatient (0..1) De patient als bron van de informatie voor het invullen van de vragenlijst.
Block.png Patient
Verwijzing.png NL-CM:21.2.36 Arrowright.pngContactpersoon (0..1) De betrokkene (ouder, mantelzorger, ...) als bron van de informatie over de patient bij het invullen van de vragenlijst.
Block.png Contactpersoon

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Instructions[bewerken]

Met deze blauwdruk kunnen enkelvoudige zibs gemaakt worden die één vragenlijst met één of meerdere secties modelleren.
Indien een zib van een vragenlijst erg groot wordt en er een complexe flow met conditioneel zichtbare of verborgen vragen in zitten kan de modelleur besluiten deze op te delen in meerdere kleinere zibs.
Complexiteit rondom het invullen kan deels met behulp van constraints in een zib worden beschreven.
Ook is het mogelijk om in plaats van dit in een zib te doen te verwijzen naar een website of plaats waar deze informatie te vinden is.
Ook de volgorde en exacte vormgeving van een vragenlijst is niet in een zib te beschrijven en daar is een zib ook niet voor bedoeld. Deze moet vindbaar zijn bij de uitgever of maker van de vragenlijst.
Deze uitgever of maker is de inhoudelijk beheerder van een vragenlijst. Bij elke wijziging door de inhoudeljk beheerder van de zib moet woren gekeken en bijgehouden of een enkelvoudige zib op basis van deze blauwdruk moet worden aangepast.
Het versiebeheer van met name gevalideerde vragenlijsten vergt aandacht en kan complex zijn ivm diverse vertalingen die in omloop zijn.

Valuesets[bewerken]

[Antwoord]OptiesCodelijst[bewerken]

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.21.2.6 Binding: Example
Conceptnaam Conceptcode Conceptwaarde Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Not at all A1NL 1 CLEFTFACE_A 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.23.1998 Helemaal niet
A little bit A2NL 2 CLEFTFACE_A 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.23.1998 Een Klein beetje
Quite a bit A3NL 3 CLEFTFACE_A 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.23.1998 Best wel
Very much A4NL 4 CLEFTFACE_A 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.23.1998 Heel veel [DEPRECATED]
Very much A4-2NL 4 CLEFTFACE_A 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.23.1998 Heel erg

[Sectie]NaamCodelijst[bewerken]

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.21.2.4 Binding: Example
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Social wellbeing 69909001 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Social welbevinden [DEPRECATED]
General wellbeing 363800008 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Algemeen welbevinden

[Tekst]Codelijst[bewerken]

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.21.2.1 Binding: Example
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
CLEFTFACEQ1_EN Q1EN CLEFTFACE 2.16.11.1.113113.1.968 HOW MUCH DO YOU LIKE…1: ..how your face looks when you look your best?
CLEFTFACEQ1_NL Q1NL CLEFTFACE 2.16.11.1.113113.1.968 HOE TEVREDEN BEN JE MET... 1: ...hoe je eruitziet als je er op je best uit ziet? [DEPRECATED]
CLEFTFACEQ1_NL Q1-2NL CLEFTFACE 2.16.11.1.113113.1.968 HOE TEVREDEN BEN JE MET... 1: ...hoe je gezicht eruitziet als je er op je best uit ziet? [DEPRECATED]

[TimingLabel]Codelijst[bewerken]

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.21.2.3 Binding: Example
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
12 years 12Y CLEFTQ_TIM 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.23.1997 12 jaar oud
21 years 21Y CLEFTQ_TIM 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.23.1997 12 jaar oud
Other OTH NullFlavor 2.16.840.1.113883.5.1008 Anders, namelijk

Over deze informatie[bewerken]

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Publicatie 2020
SNOMED CT en LOINC codes zijn gebaseeerd op:

 • SNOMED Clinical Terms version: 20200309 [R] (March 2020 Interim Release)
 • LOINC version 2.67

De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 03/09/2020 14:31:26 met ZibExtraction v. 4.0.7551.21411