Overgevoeligheid-v1.0(2022NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Naar navigatie springen Naar zoeken springenAlgemeen

Naam: nl.zorg.Overgevoeligheid EN.png
Versie: 1.0
ZIB Status:Final
Publicatie: 2022
Publicatie status: Prepublished
Publicatie datum: 10-06-2022


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Werkgroep Overgevoeligheid
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Werkgroep Overgevoeligheid
DCM::CreationDate 4-10-2021
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name PM
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.8.4
DCM::KeywordList Allergie,Overgevoeligheid
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Werkgroep Overgevoeligheid
DCM::Name nl.zorg.Overgevoeligheid
DCM::PublicationDate 10-06-2022
DCM::PublicationStatus Prepublished
DCM::ReviewerList Werkgroep Overgevoeligheid
DCM::RevisionDate
DCM::Supersedes
DCM::Version 1.0
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

Publicatieversie 1.0 (01-12-2021) .

Concept

Een overgevoeligheid beschrijft een stof of groep stoffen waarop bewaakt wordt zodat een overgevoeligheidsreactie kan worden voorkómen.

Purpose

  • Een geneesmiddelovergevoeligheid wordt vastgelegd zodat voorschrijvers, verstrekkers en toedieners er rekening mee kunnen houden tijdens het voorschrijven, verstrekken en toedienen van medicatie. Het wordt zo vastgelegd dat een medicatiebewakingssysteem op het juiste moment een waarschuwing kan geven. Overige overgevoeligheden zoals voedsel-, contact-, inhalatie-, insectengif- en beroepsallergenen worden vastgelegd zodat zorgverleners er in algemene zin rekening mee kunnen houden.
  • Het is belangrijk om overgevoeligheden uit te wisselen met andere zorgverleners van de patiënt, zodat ook zij op een veilige manier zorg kunnen verlenen. Met dat doel is het mogelijk om aanvullende informatie vast te leggen en uit te wisselen zodat de ontvangende partij de overgevoeligheid op waarde kan schatten. Bijvoorbeeld door de manier van vaststellen te beschrijven, en ook een beschrijving van (een) reactie(s) op de stof. 
  • Een (geneesmiddel-)overgevoeligheid is niet hetzelfde als een probleem of episode. Dat is omdat een overgevoeligheid specifiek wordt vastgelegd vanuit de context van bewaking. Een (geneesmiddel-)overgevoeligheid wordt dus niet vastgelegd in het kader van diagnostiek of in het kader van behandeling van een (geneesmiddel-)overgevoeligheid.

Evidence Base

  • Om overgevoeligheden in het werkproces van voorschrijvers en apothekers te kunnen registreren en afhandelen (in de medicatiebewaking) wordt in Nederland voor geneesmiddelen gebruik gemaakt van de beschikbare coderingen in de G-standaard en SHB. De werkwijze is vastgelegd in de afsprakenset <A href="https://www.nictiz.nl/wp-content/uploads/2018/03/Registratie-en-overdracht-geneesmiddelovergevoeligheden-januari-2017-versie-1.0.pdf">Registratie en overdracht van geneesmiddelovergevoeligheden</A>.
  • Voor overgevoeligheid bij blootstelling aan voedingsmiddelen, artikelen (zoals verbandmiddelen en pleisters), planten en dieren wordt gebruik gemaakt van vijf referentielijsten op basis van SNOMED CT met voedselallergenen, inhalatieallergenen, insectengifallergenen, beroepsallergenen en contactallergenen. Daarnaast is vrije tekst mogelijk.

Information Model


Reactie-v1.0(2022NL)Zorgverlener-v3.5.2(2022NL)#ManierVanVastellenCodelijst#2371#2364#2343#2365#StofHPKCodelijst#StofAllergeneStoffenCodelijst#StofThesaurus122Codelijst#StofSNKCodelijst#StofSSKCodelijst#2363#2361#2377#OvergevoeligheidStatusCodelijst#OvergevoeligheidCategorieCodelijst#RisicoBeoordelingCodelijst#2370#2375#2374#2373#2362Overgevoeligheid-v1.0Model(2022NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:8.4.1 Arrowdown.pngOvergevoeligheid Rootconcept van de bouwsteen Overgevoeligheid. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Overgevoeligheid.
Verwijzing.png NL-CM:8.4.2 Arrowright.pngReactie 0..* Rootconcept van de bouwsteen Reactie. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Reactie.
Block.png Reactie
TS.png NL-CM:8.4.3 Arrowright.pngDatumTijdAfsluiten 0..1 De datum en tijd waarop besloten is om niet meer te bewaken.​
Verwijzing.png NL-CM:8.4.4 Arrowright.pngEersteAuteur::Zorgverlener 1 De zorgverlener die voor het eerst de overgevoeligheid is gaan bewaken.
Block.png Zorgverlener
CD.png NL-CM:8.4.5 Arrowright.pngManierVanVastellen 0..1 De manier waarop de overgevoeligheid is vastgesteld. 
List2.png ManierVanVastellenCodelijst
ST.png NL-CM:8.4.6 Arrowright.pngOmschrijvingBron 0..1 De omschrijving van de wijze waarop de informatie is verkregen, zoals het ontvangen van een brief van een specialist of een gesprek met de patiënt.
ST.png NL-CM:8.4.7 Arrowright.pngRedenVanAfsluiten 0..1 Reden waarom de overgevoeligheid is afgesloten.
CD.png NL-CM:8.4.8 Arrowright.pngStof 1 De stof of groep stoffen waarop bewaakt wordt.
List2.png StofAllergeneStoffenCodelijst
List2.png StofHPKCodelijst
List2.png StofSNKCodelijst
List2.png StofSSKCodelijst
List2.png StofThesaurus122Codelijst
CD.png NL-CM:8.4.9 Arrowright.pngOvergevoeligheidCategorie 0..* Identificeert de categorie van de overgevoeligheid aan zoals medicatie, voedsel of omgeving.
List2.png OvergevoeligheidCategorieCodelijst
CD.png NL-CM:8.4.10 Arrowright.pngOvergevoeligheidStatus 0..1 Bewering over de status van de overgevoeligheid.
List2.png OvergevoeligheidStatusCodelijst
TS.png NL-CM:8.4.11 Arrowright.pngBeginDatumTijd 0..1 Datum en tijd waarop de overgevoeligheid zich voor het eerst in een reactie geopenbaard heeft. Dit kan een exacte datum en tijd zijn maar ook een globale aanduiding van de datum (bijvoorbeeld alleen jaar of jaar en maand).
CD.png NL-CM:8.4.12 Arrowright.pngRisicoBeoordeling 1 De beoordeling van de zorgverlener om aan te geven of de overgevoeligheid een contra-indicatie vormt voor bedoelde of onbedoelde blootstelling aan de stof, groep stoffen of omgevingsfactor waar de patiënt overgevoelig voor is.
246112005 Ernst
List2.png RisicoBeoordelingCodelijst
TS.png NL-CM:8.4.13 Arrowright.pngStartBewakingDatumTijd 1 Datum en tijd waarop de eerste auteur de overgevoeligheid is gaan bewaken.
ST.png NL-CM:8.4.14 Arrowright.pngToelichting 0..1 Tekstuele toelichting op de overgevoeligheid die niet in één van de andere velden kan worden weergegeven.
48767-8 Verklarend commentaar [interpretatie] in {systeem} (tekstueel)

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

Overgevoeligheid
Stof  Amoxicilline/clavulaanzuur Penicillines
Overgevoeligheidscategorie Geneesmiddelen Geneesmiddelen
EersteAuteur::Zorgverlener
Naam Mevr. Zaal Mevr. Zaal
Specialisme SEH-arts SEH-arts
Risicobeoordeling Laag Ernstig
Manier van vast stellen Vastgesteld op basis van het klinisch beeld Op basis van anamnese
Omschrijving van de bron Gesprek met patiënt -
Toelichting - -
Begindatumtijd 25-10-2021 25-10-2021
Startbewakingdatumtijd 25-10-2021 25-10-2021
Datum van afsluiten - -
Overgevoeligheidstatus Actief Actief
Reactie
ReactieErnst Ernstig Matig
ReactieTijdstip 12-10-2020 02-06-2021
ReactieSymptomen Trombocytopenie Jeuk
Veroorzakendestof Amoxicilline/clavulaanzuur Penicillines

Issues

Geen bekende allergieën De vraag is of we in deze bouwsteen een code voor "No known allergies (SNOMED CT 160244002)" en kinderen hiervan aanbieden of dat we stellen dat, waar van toepassing, dat geregeld moet worden in het document waar de bouwsteen wordt toegepast .
Valueset voor het concept 'Veroorzakende Stof' Er is momenteel nog geen afgebakende codelijst beschikbaar voor allergene stoffen anders dan medicatie. Daarom is volstaan met het noemen van SNOMED CT voor de codering van allergene stoffen. Voor de codering van medicatieproducten wordt de G-standaard gebruikt.

References

1. Z-INDEX. (2011) Allergieën en ongewenste middelen [Online] v. R V-2-3-1 Beschikbaar op: http://www.z-index.nl/g-standaard/beschrijvingen/functioneel/wijzigingen/mb/bewaking-op-allergie/IR%20Allergieen%20V%202-1-1.pdf [Geraadpleegd: 15 oktober 2014]

2. HL7 FHIR Resource AllergyIntolerance. [Online] Continuous Build. Beschikbaar op: http://hl7-fhir.github.io/allergyintolerance.html [Geraadpleegd: 12 maart 2014]

Valuesets

ManierVanVastellenCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.4.1 Binding: Extensible
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Vastgesteld op basis van het klinisch beeld en aanvullend onderzoek NTB SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Vastgesteld op basis van het klinisch beeld en aanvullend onderzoek
Vastgesteld op basis van het klinisch beeld NTB SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Vastgesteld op basis van het klinisch beeld
Op basis van de anamnese NTB SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Op basis van de anamnese

OvergevoeligheidCategorieCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.4.7 Binding: Required
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Neiging tot ongewenste reactie op voedsel 418471000 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Voedselallergeen
Neiging tot ongewenste reactie op medicatie en/of drug 419511003 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Geneesmiddel
Neiging tot ongewenste reactie op beroepsallergeen 157541000146109 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Beroepsallergeen
Neiging tot ongewenste reactie op inhalatieallergeen 157521000146103 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Inhalatieallergeen
Neiging tot ongewenste reactie op contactallergeen 157531000146101 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Contactallergeen
Neiging tot ongewenste reactie op insectengif 157511000146108 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Insectengifallergeen

OvergevoeligheidStatusCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.4.8 Binding: Required
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Actief 55561003 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Actief
Inactief 73425007 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Inactief

RisicoBeoordelingCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.4.9 Binding: Required
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Licht 255604002 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Laag
Ernstig 24484000 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Hoog
Geen oordeel NTB SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Geen oordeel

StofAllergeneStoffenCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.4.2 Binding: Required
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
SNOMED CT: ^98061000146100|Referentieset met allergenen uitgezonderd medicatie| SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96

StofHPKCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.4.3 Binding: Required
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
Alle waarden G-Standaard Handels Product Kode (HPK) 2.16.840.1.113883.2.4.4.7

StofSNKCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.4.4 Binding: Required
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
Alle waarden G-standaard Stofnaamcode (SNK) 2.16.840.1.113883.2.4.4.1.750

StofSSKCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.4.5 Binding: Required
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
Alle waarden G-standaard Stofnaamcode i.c.m. toedieningsweg (SSK) 2.16.840.1.113883.2.4.4.1.725

StofThesaurus122Codelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.4.6 Binding: Required
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
Alle waarden G-standaard Ongewenste medicatiegroepen 2.16.840.1.113883.2.4.4.1.902.122

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

--

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.<BR>Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Pre-publicatie 2022-1
SNOMED CT en LOINC codes zijn gebaseeerd op:

  • SNOMED Clinical Terms versie: 20240331 [R] (maart 2024-editie)
  • LOINC version 2.77

De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 04/07/2024 11:27:55 met ZibExtraction v. 9.3.8908.25473


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht