Meting-v1.0(NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Algemeen

Naam: nl.zorg.template.Meting EN.png
Versie: 1.0
ZIB Status:Final
Publicatie status: Published
Publicatie datum: 01-09-2020


Metadata

DCM::CoderList *
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList *
DCM::CreationDate 16-7-2020
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name *
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.21.1
DCM::KeywordList
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList *
DCM::Name nl.zorg.template.Meting
DCM::PublicationDate 01-09-2020
DCM::PublicationStatus Published
DCM::ReviewerList
DCM::RevisionDate
DCM::Supersedes *
DCM::Version 1.0
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

Publicatieversie 1.0 (01-09-2020) Bevat: .

Concept

Een meting legt de uitkomst vast van een bepaling van een fysiologische eigenschap van de patient. Een meting wordt aan de patiënt uitgevoerd. Metingen, die uitgevoerd worden aan patiëntmateriaal, vallen hier niet onder.
Dit is een blauwdruk voor zib. Voor daadwerkelijk gebruik zal voor afgeleide zibs invulling gegeven moeten worden aan betekenisvolle elementnamen en vulling van de waardelijsten.

Purpose

De meting en bijhorende documentatie van fysiologische observaties zijn een belangrijk instrument voor het beoordelen van de toestand van een patient.

Information Model


#13927#13933#13935AnatomischeLocatie-v1.0(2020NL)#13928#13932#13937#13934#13931#13936#MeetMethodeCodelijst#[MetingNaam]CodelijstMeting-v1.0Model(NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:21.1.1 Arrowdown.png[Meting] Rootconcept van de bouwsteen [Meting]. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de blauwdruk [Meting].
CD.png NL-CM:21.1.3 Arrowright.png[MetingNaam] 0..1 Naam van de meting als gecodeerde waarde (naam en code). Bij enkelvoudige metingen wordt deze waarde toegekend aan het rootconcept. Als er echter meerdere variaties van de meting bestaan die onder dezelfde omstandigheden uitgevoerd worden (meetmethode, condities, etc) kan met de bijbehorende codelijst een (mini) categorie zib gemaakt worden.
List2.png [MetingNaam]Codelijst
ANY.png NL-CM:21.1.4 Arrowright.png[MetingWaarde] 1..* Het resultaat van de meting. Afhankelijk van het type meting kan dit een numerieke waarde zijn, een ordinale waarde, een gecodeerde waarde of zelf een tekstuele uitslag.

Een meting kan meer dan één uitslag of waarneming als resultaat hebben die onderling ook nog van type kunnen verschillen, b.v hartslag frequentie en regelmatigheid.

441742003 Beoordeling van bevinding
CD.png NL-CM:21.1.2 Arrowright.pngMeetMethode 0..1 De wijze waarop de meting uitgevoerd is en de methode die daarbij gebruikt is.
List2.png MeetMethodeCodelijst
ANY.png NL-CM:21.1.17 Arrowright.png[MeetHulpmiddel] 0..* Hulpmiddel dat toegepast is bij de uitvoering van de meting. Het gaat hierbij om een verbijzondering van de meetmethode.
ANY.png NL-CM:21.1.18 Arrowright.png[MeetConditie] 0..* De omstandigheden waaronder de meting is gedaan. Dit kan zowel betrekking hebben op de patient als op de omgeving waarin de patient zich bevond.
TS.png NL-CM:21.1.15 Arrowright.png[Meet]DatumBeginTijd 0..1 De datum en eventueel de tijd waarop het uitvoeren van de meting aanvangt.
TS.png NL-CM:21.1.19 Arrowright.png[Meet]DatumEindTijd 0..1 De datum en eventueel de tijd waarop het uitvoeren van de meting is voltooid.
ST.png NL-CM:21.1.16 Arrowright.pngToelichting 0..1 Een opmerking over het resultaat van de meting of de uitvoering ervan. Het kan b.v. informatie bevatten over significante, onverwachte en onbetrouwbare resultaten als dit belangrijk is voor de interpretatie van het resultaat.
48767-8 Annotation comment [Interpretation] Narrative
Verwijzing.png NL-CM:21.1.8 Arrowright.png[AnatomischeLocatieMeting]::AnatomischeLocatie 0..1 Anatomische locatie en als van toepassing lateraliteit die de focus van de meting is, b.v. rechter arm.
405813007 Directe locatie van verrichting
Block.png AnatomischeLocatie

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Instructions

Met deze blauwdruk kunnen enkelvoudige zibs gemaakt worden die één meting met één of meer uitslagen modelleren.
Indien een zib meer dan één meting moet modelleren zal gekozen moeten worden voor een model waar deze blauwdruk meer dan één keer voorkomt.

Valuesets

[MetingNaam]Codelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.21.1.2 Binding: Example
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving

MeetMethodeCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.21.1.1 Binding: Example
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Publicatie 2020
SNOMED CT en LOINC codes zijn gebaseeerd op:

  • SNOMED Clinical Terms version: 20200309 [R] (March 2020 Interim Release)
  • LOINC version 2.67

De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 03/09/2020 14:31:12 met ZibExtraction v. 4.0.7551.21411